Дані викладача


Єрмілова Наталія Василівна

ЄРМІЛОВА Наталія Василівна

Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доцент кафедри автоматики та електропривода, Полтавський технічний університет (1996)
 • Кандидат технічних наук, Український державний аграрний університет (1993)
 • Інженер-електрик, електротехнічний факультет Красноярський політехнічний інститут (1981)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

ORCID

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:
Енергозберігаючі пристрої та технології;
Сучасні вимірювальні пристрої та інформаційно-вимірювальні системи;
Електрообладнання та електропостачання об’єктів нафтогазової промисловості
Розроблення автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Збірник наукових праць за матеріалами VIII Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8 – 11 грудня 2015 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 225 – 227.

Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика», 5 листопада 2015 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. С. 25-26.

Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика», 20 листопада 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. С. 45-46.

Проблеми інформатизації: Збірник тез за матеріалами XІІ міжнародної науково-технічної конференції, 12 грудня 2018 р. – Київ-Полтава-Кіровоград-Харків, 2018. С. 110.

Збірник тез за матеріалами 70-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 23 квітня – 18 травня 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. Том 1, с.19-20.

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». 8 листопада 2019 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2019, с.65-69 .

Збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». 6 листопада 2020 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2020, с.67-70 .

Магістранти

Дабарський М.Г. 2015 «Розроблення та дослідження електроприводу формувальної машини типу «DANNER »

Москаленко І. В. 2015 «Розроблення та дослідження крокового електроприводу установки нанесення тонких плівок при виробництві мікросхем»

Калов С.І. 2016 «Розроблення та дослідження електроприводу бурової лебідки типу ЛБУ-22-720»

Кузнєцов С.І. 2016 «Модернізація та дослідження електроприводу випарювача соку на Глобинському цукровому заводі»

Сімчук В.В. 2017 «Розроблення та дослідження автономної системи електропостачання літнього табору «Ворскла» ПолтНТУ»

Гайдук Р.В. 2017 «Модернізація та дослідження електроприводу механізму гарячого різання заготовок для металургійного виробництва»

Кузьменко С.В. 2017 «Модернізація та дослідження електроприводу нерівноплечого спірального дозатора для фасування сипучих матеріалів»

Кундиус О.О. 2017 «Модернізація та дослідження електроприводу пристрою регулювання напруги високовольтного силового трансформатору під навантаженням»

Ромас С.І. 2017 «Дослідження та автоматизація процесу керування тяговими установками із синхронними двигунами»

Тамарянський І.С. 2017 «Дослідження електромеханічної системи електроприводу механізму повороту платформи одноківшового екскаватора ЕКТ-8 з урахуванням її пружних властивостей»

Тарасюк Р.М. 2018 «Розроблення та дослідження автоматизованої системи керування обладнанням овочесховища»

Педченко В.А. 2018 «Дослідження та модернізація електропривода судонавантажувальної машини»

Буркун Я.Р. 2019 «Удосконалення САК електроприводом бетонороздавача»

Жмудь Є.Л. 2019 «Модернізація та дослідження електропривода автомата- садчика цегли»

Мацько О.О. 2019 «Модернізація та дослідження електроприводу бобінорізальної машини для полімерної плівки»

Нижник Я.В. 2019 «Розроблення та дослідження САУ апаратами повітряного охолодження масла»

Рубан Д.О. 2019 «Модернізація та дослідження системи автоматизації лінії виготовлення шоколадно-мигдальних цукерок на ПАТ «Світоч»

Бахтій В.В. 2020 «Розробка та дослідження автоматизованої системи промислового сушіння деревини»

Гавриленко В.В. 2020 «Розробка та дослідження системи управління вітроенергетичної установки»

Овчинніков О.В. 2020 «Дослідження та модернізація електроприводу електрознесолювальної установки очищення стічних вод»

НМБД (Web of Science)

 1. С.В. Шпак. Дослідження кутової рівномірності колориметричних параметрів світлодіодних ламп і світильників // С.В. Шпак, С.Г.Кислиця, Н.В.Єрмілова, Г.М. Кожушко. Український метрологічний журнал. – Харків - 2020. №2 С. 56-64.

Основні фахові видання

 1. Ермилова Н.В. Классификация объектов при общей ковариационной матрице признаковых описаний / Н.В. Єрмилова, М.В. Галай // Эффективные строит. материалы и конструкции: Сборник научн. трудов. – К.: УМК ВО, 1992. с.17-22.
 2. Ермилова Н.В. Автоматическое распознавание объектов по форме / Н.В. Єрмилова // Эффективные строит. материалы и конструкции: Сборник научн. трудов. – К.: УМК ВО, 1993.
 3. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Богданов І.С. Удосконалення системи управління електроприводом механізму переміщення електродів електроіскрового верстату. // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 1 (29). Полтава: ПолтНТУ, 2014. с.38-43.
 4. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Патик О.О. Автоматизація процесу ректифікації. // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 2 (30). Полтава: ПолтНТУ, 2014. с.41-45.
 5. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Москаленко І.В. Аналіз перехідних процесів в двохшвидкісному кроковому електроприводі, який працює з дробленням основного кроку.// Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 1 (33). Полтава: ПолтНТУ, 2015. с.31-34.
 6. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Рибка С.М. Оцінка збурювальних впливів в контурах струму мікропроцесорної системи векторного керування електроприводом на базі АД з короткозамкненим ротором // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 2 (38). Полтава: ПолтНТУ, 2016. с.35-38.
 7. Єрмілова Н.В., Остапенко О.С. Сучасні інформаційні технології у створенні віртуального освітнього середовища віддаленого доступу при інженерній підготовці фахівців електротехнічного напрямку // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 3 (43). Полтава: ПолтНТУ, 2017. с.73-76.
 8. Єрмілова Н.В., Калов С.І. Порівняння та вибір високовольтних перетворювачів частоти для електроприводів бурових установок // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 4 (44). Полтава: ПолтНТУ, 2017.
 9. Єрмілова Н.В., Гаврилко Є.В., Кислиця С.Г. Моделювання та дослідження електропривода поворотної платформи одноківшевих екскаваторів// Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 1 (47). Полтава: ПолтНТУ, 2018. с.48-51.
 10. Кислиця С.Г., Єрмілова Н.В., Кожушко Г.М. Металогалогенні лампи: досягнутий рівень та шляхи подальшого підвищення світлової ефективності енергоекономічних джерел світла // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 2 (48). Полтава: ПолтНТУ, 2018. с.9-13.
 11. Єрмілова Н.В. Розроблення автоматизованої системи керування обладнанням овочесховища на базі нечітких нейронних мереж/ Н.В. Єрмілова, С.Г. Кислиця, Р.М.Тарасюк // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 1 (53). Полтава: ПолтНТУ, 2019. с.50-54.
 12. Кислица С.Г. Сравнительные исследования потребительских свойств осветительных ламп бытового назначения / С.Г. Кислица, Н.В. Ермилова, Ю.А. Басова, Л.Н. Губа, Сабир Агабагир оглы Багиров // «BUILDING INNOVATIONS – 2019»: зб. наук. пр. ІІ Міжнар. українсько-азербайджанської конф., 23 – 24 травня 2019 р., Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.] – Полтава, 2019. – С. 275-277.
 13. Шпак С.В. Сучасний стан енергоефективності та якості світла світлодіодної продукції // Шпак С.В., Кожушко Г.М., Кислиця С.Г., Єрмілова Н.В., Сабір Агабагір огли Багіров. Building Innovations - 2020 : зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. укр.-азерб. конф.– Полтава, 2020. – С.480-482.
 14. Єрмілова Н.В. Розроблення сучасної системи автоматичного керування електроприводом бетонороздавача /Н.В. Єрмілова, С.Г. Кислиця, Я.Р.Буркун, А.Г. Гончаров. // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 1 (59) – Полтава: НУПП, 2020. с.21-26.
 15. Єрмілова Н. В. Системи автоматичного регулювання параметрів в теплообмінниках темперуючіх машин /Н.В. Єрмілова, С.Г. Кислиця // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 4 (62). Полтава: ПолтНТУ, 2020. с.25-30.

Навчальні посібники

 1. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г. Навчальний посібник до самостійного вивчення курсу "Ocнoви мeтpoлoгiї і eлeктpичниx вимipювaнь" для студентів спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання / Н.В. Єрмілова, С.Г. Кислиця. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 141 с.
 2. Єрмілова Н.В. Навчальний посібник з дисципліни "Електротехніка та електропостачання" для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / Н.В. Єрмілова – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 177 с.

Методичні видання

 1. Єрмілова Н.В., Бороздін М.К. Курс лекцій з дисципліни «Основи автоматизації виробничих процесів» для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» денної, заочної та дистанційної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 93 с.
 2. Єрмілова Н.В., Бороздін М.К. Курс лекцій з дисципліни «Електротехніка та електропостачання» для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» денної, заочної та дистанційної форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2014. - 102с.
 3. Бороздін М.К., Єрмілова Н.В. Курс лекций по дисциплине «Основы автоматизации производственных процессов» для студентов направления подготовки 6.050304 «Нефтегазовое дело» дневной и заочной форм обучения. - Полтава: ПолтНТУ, 2015. - 93с.
 4. Єрмілова Н.В., Бороздін М.К. Курс лекций по дисциплине «Электротехника и электроснабжение» для студентов направления подготовки 6.050304 «Нефтегазовое дело» дневной, заочной и дистанционной форм обучения. - Полтава: ПолтНТУ, 2017. - 104 с.
 5. Єрмілова Н.В., Бороздін М.К. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електротехніка та електропостачання” для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 40 с.
 6. Єрмілова Н.В., Бороздін М.К. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із курсу «Основи автоматизації виробничих процесів» для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» денної та заочної форм навчання. –Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 25 с.
 7. Єрмілова Н.В., Бороздін М.К. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Електротехніка та електропостачання” на тему “Розрахунок електроприводу об’єктів НГП” для студентів напряму підготовки 6.050304 “Нафтогазова справа” денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2016.– 36 с.
 8. Єрмілова Н.В. Meтoдичнi вкaзiвки дo лaбopaтopного практикуму з куpcу "Ocнoви мeтpoлoгiї і eлeктpичниx вимipювaнь" для студентів для студентів напряму підготовки 6.050702 „Електромеханіка” денної та заочної форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2016. - 43 с.
 9. Єрмілова Н.В., Бороздін М.К. Методические указания и тестовые задания для самостоятельной работы студентов по курсу «Основы автоматизации производственных процессов» для студентов специальности 185 «Нефтегазовая инженерия и технологии» дневной и заочной форм обучения. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 37 с.
 10. Єрмілова Н.В. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу “Основи автоматизації виробничих процесів” для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 32 с.
 11. Н.В.Єрмілова, В.П.Дорогобід. Meтoдичнi вкaзiвки дo лaбopaтopного практикуму з куpcу “Основи автоматизації виробничих процесів” для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 31 с.
 12. N.V. Yermilova, V.P. Dorohobid. Methodical guidelines for a course work in “Intro to metrology and electrical measurements” course for students of specialty 141 "Power engineering, electrical engineering and electromechanics" full-time and part-time study forms. .– Poltava: PoltNTU, 2018. - 24 p.
 13. Єрмілова Н.В. Методичні вказівки для практичних робіт і тестові завдання з курсу «Електротехніка та електропостачання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2019 – 35 с.
 14. N.V.Yermilova, V.P. Dorohobid. Laboratory Operations Manual “Intro to metrology and electrical measurements” course for students of specialty 141 "Power engineering, electrical engineering and electromechanics" full-time and part-time study forms. - Poltava: PoltNTU, 2019. - 39 p.
 15. Єрмілова Н.В. Методичні вказівки і контрольні завдання для практичних робіт з курсу «Метрологія та технологічні вимірювання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Н.В. Єрмілова; за заг. ред. Н.В. Єрмілової. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 51 с.
 16. Єрмілова Н.В. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу «Метрологія та технологічні вимірювання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Н.В. Єрмілова; за заг. ред. Н.В. Єрмілової. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 52 с.