Дані викладача


Галай Василь Миколайович

ГАЛАЙ Василь Миколайович

Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доцент кафедри автоматики та електропривода, Полтавський національний технічний університет Імені Юрія Кондратюка (2010)
 • Кандидат технічних наук, Полтавський національний технічний університет Імені Юрія Кондратюка (2008)
 • Магістр інженерної електромеханіки, Полтавський національний технічний університет Імені Юрія Кондратюка (2003)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, ORCID

КУРСИ


Сфера наукових інтересів: адаптивні системи автоматичного керування в умовах невизначеності; програмування логічних контролерів Siemens, Owen.

Збірник наукових праць XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 6 грудня 2019 року – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2019.

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції, 08 листопада, 2019 р. Полтава: НУПП, 2019.

Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019.

Тези 70-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2018.

Матеріали VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 11 – 12 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С.180.

Economy, finance, region. ¬– Poltava, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2016 – №4(59).

Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика», 17 листопада 2016 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2016.

Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 9–10 квітня 2015 року. – Київ: ДУТ, НТУ; Полтава: ПНТУ; Катовице: КЕУ; Париж: Університет Париж VІІ Вєнсент-Сен-Дені; Орел: ФГБОУ ВПО ГУУНПК; Харків: ХНДІТМ, 2015.

Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 2 квітня – 22 травня 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 грудня 2015 року. – Київ: ДУТ, НТУ; Полтава: ПолтНТУ; Орел: ФГБОУ ВПО ГУУНПК; Харків: ХНДІТМ, 2015.

Проблеми інформатизації: Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 грудня 2015 року. – Київ: ДУТ, НТУ; Полтава: ПолтНТУ; Орел: ФГБОУ ВПО ГУУНПК; Харків: ХНДІТМ, 2015.

Монографії

 1. Галай В.М. Контроль динаміки об’єктів / В.М. Галай, Л.Ю. Спінул, О.В. Шефер. Київ: Економіка і право, 2004, 185 с.
 2. Шефер О.В., Галай В.М., Мякушко Р.В. Своєчасне діагностування електродвигунів, як запорука ефективного енергозбереження. Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення: колективна монографія/ за заг. ред. В.Я. Чевганової. Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 25 – 32.
 3. Scientific and practical implementation of methodsimproving the quality of computer-integrated information system / O. Shefer, V. Halai, B. Topikha // Intelligent computer-integrated information technology in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. – Riga: ISMA, 2020. – pp. 295- 315 p.
  http://publish.nure.ua/catalog/view/78/50/341-1
  http://doi.org/10.30837/MMP.2020.295

Фахові видання

 1. О. V. Shefer, V. M. Halai, V. O. Shefer, O. V. Mykhailenko. Detection of anomalies in the info-communication system using the informative sequence method. ISSN 1990-5548 Electronics and Control Systems 2020. N 3(65). – с.74-79.
 2. Galai V.M., The research into the problem of statistically indeterminate time series prediction. // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2(48). – С. 34-38.
 3. Галай В.М., Дослідження та моделювання системи управління електроприводом пасажирського ліфта із покращеними динамічними характеристиками. Системи управління навігації та зв`язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2017. – вип. 3(34). – С. 14 – 17.
 4. Галай В.М. Ноніусний компенсатор запізнення в системі автоматичної стабілізації параметрів технологічного процесу / В.М. Галай // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2016. – Вип. 1(37). – С. 48-54.
 5. В.М. Галай Теоретико-експериментальне визначення математичної моделі електродвигунів, орієнтоване на задачу діагностики електропривода / О.В. Шефер, В.М. Галай // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2016. – Вип. 1(37). – С. 65-69.
 6. Галай В.М., Шефер О.В., Крицький В.В. Діагностування електродвигунів складних електромеханічних систем. Системи управління навігації та зв`язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – вип. 2(34). – С. 87 – 95.
 7. Галай В.М., Шефер А.В. Algorithm of identification of nonlinear technical systems according to measured data. Системи управління навігації та зв`язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2014. – вип. 3(31).
 8. Галай В.М., Шефер О.В. Урахування пружних деформацій у процесі керування складними технічними системами. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2013. – Вип. 2(26). – С. 48-54.
 9. Галай В.М., Сільвестров А.М., Шефер О.В. Сигнальна і параметрична ідентифікація. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2013. – Вип. 1(25). – С. 135-137.
 10. Шульга О.В., Галай В.М. Влияние геометрических размеров разрядной горелки металлогалоидных ламп на напряжение зажигания для повышения надежности работы навигационных приборов на основе данных источников излучения. Системи управління, навігації та зв’язку. – Київ, ЦНДІ НіУ, 2012. – вип. 4(24). – Т.1. – С.101-104.
 11. Галай В.М., Шефер О.В. Шебітченко В.Г. Високоточна ідентифікація і стабілізація об’єкта керування. Системи управління, навігації та зв’язку. – Київ, ЦНДІ НіУ, 2012. – вип. 4(24). – Т.1. – С.121-124.

Навчальні посібники

 1. Галай В.М. Теорія цифрових систем автоматичного керування: Навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 131с.
 2. Галай В.М., Зеленський К.Х., Сільвестров А.М. Теорія оптимальних систем автоматичного керування технологічними процесами. Навчальний посібник з грифом МОН: лист №1/11-5976 від 25.04.2009р. Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 153с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель 139116 Україна, МПК А01К 41/06. Висувний лоток інкубатора з гравітаційним перевертанням /Борщ В.В., Борщ О.Б., Шефер О.В., Галай В.М., Дорогобід В.П.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. ‒ № u 201905328; заявл. 20.05.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.
 2. Патент на корисну модель 34904. Україна. МПК G05B 13/00. Спосіб контролю нелінійної статичної і лінійної динамічної складових моделі Гамерштейна об’єкта керування. Заявл. 02.04.08; Опубл. 26.08.2008. Бюл. №16, 2008.

Почесна грамота Шевченківської районної у м. Полтаві ради (2020);

Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка) (2020);

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019);