Дані викладача


Ірина Ларцева

Ірина Ларцева

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • інженер-будівельник, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво», факультет будівельний, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2006 рік
 • магістр за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології», освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології», Навчально-науковий інститут нафти і газу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020 рік
 • к.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – Основи та фундаменти, кафедра видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2010 рік
 • доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, 2015 рік


Виконавець держбюджетних наукових тем:

 • «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах», державний реєстраційний номер 0117U003086, виконання у 2017-2018 рр., науковий керівник – д.т.н., професор, Винников Ю.Л.;
 • «Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони», державний реєстраційний номер 0116U002567, виконання у 2016-2017 рр., керівник – д.т.н., професор Семко О.В.

Власна наукова зацікавленість: підвищення динамічної стійкості ґрунтових основ резервуарів нафти. Підсилення основ фундаментів будівель і споруд різного призначення. Дослідження промивних технологічних рідин.

 1. XІI Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.);
 2. ІІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020», 1 – 2 червня 2020 року;
 3. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (10 – 11 грудня 2020 р.);
 4. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» (10 грудня 2020 р.)
 5. 71-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 6. 72-а наукова конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.: НУПП).

Магістранти

Антон Славний, 2017, «Освоєння нетрадиційних вуглеводнів в Україні» – інженер ПВВ БМФ «Укргазпромбуд» (БМУ №2, м. Полтава).

Олексій Медведський, 2017, «Особливості використання свердловин з горизонтальними стовбурами» – майстер, Хрестищенське відділення бурових робіт.

Аліна Папалуца, 2018, «Розробка нетрадиційних вуглеводнів ДДЗ».

Ярослав Стороженко, 2018, «Похилоскероване буріння при розробці родовищ в межах акваторії Чорного моря».

Бакалаври

Дмитро Бортніков, 2020, «Проектування інтенсифікації видобутку вуглеводнів при розробці менілітового покладу Бабчинського ГКР».

Артем Мінченко, 2020, «Підвищення ефективності розроблення покладу С-5 Коломацького ГКР шляхом проведення перфорації».

Тетяна Редько, 2020, «Інтенсифікація Пірківського ГКР шляхом проведення гідророзриву пласта».

Сергій Горб, 2020, «Використання поверхнево-активних речовин для підвищення газовилучення на Куличихінському НГКР».

Валерія Пасєка, 2020, «Підвищення ефективності роботи системи підготовки газу для подальшого транспортування з Опішнянського родовища».

Навчальні посібники, монографії

 1. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф. – 233 с. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6657

Публікації у наукових виданнях

 1. Kharchenko M. Magnetic treatment analysis of production fluid with high content of asphalt-resin-paraffindeposits / M. Kharchenko, A. Manhura, I. Lartseva // Jornal of Mining of mineral Deposits. National Mining University. – V.11 Issue 2, 2017. – Р. 28 – 33. (Міжнародна наукометрична база Scopus і Web of Science). http://mining.in.ua/2017vol11_2_4.html.
 2. Забезпечення надійної експлуатації нафтових резервуарів у складних геотехнічних умовах при сейсмічних впливах / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, І.І. Ларцева // «Проблеми та перспективи нафтогазової галузі». – Зб. наук. праць ДП «Науканафтогаз». – №2 (2018). – С. 65 – 90. ISSN- 2616-9576 (online) http://naftogazscience.com/index.php/journal DOI: https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2018.02.065
 3. Improving proposals for design standards of vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products storage / V. Onyshchenko, M. Zotsenko, Yu. Vynnykov, M. Kharchenko, І. Lartseva // Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2018. – Issue 2 (51)′. – Р. 5 –184.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Magnetic field on asphalt, resin, paraffin and salt deposits/ V.D. Makarenko, A.M. Manhura, I.I. Lartseva, S.I. Manhura / Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing // Multi-authored monograph. – Petrosani, Sofia, 2020. – 446 p.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Kharchenko M. Magnetic treatment analysis of production fluid with high content of asphalt-resin-paraffindeposits / M. Kharchenko, A. Manhura, I. Lartseva // Jornal of Mining of mineral Deposits. National Mining University. – V.11 Issue 2, 2017. – Р. 28 – 33. (Міжнародна наукометрична база Scopus і Web of Science). http://mining.in.ua/2017vol11_2_4.html.
 2. Stepova О. Calculation of steel pipeline corrosion depth at the work of galvanic corrosion element / O. Stepova, I. Parashchiienko, I. Lartseva// International Journal of Engineering&Technology. – Vol. 7, No 3.2.– 2018. – P. 431 – 435. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14566.
 3. Zotsenko M. Watertight soil-cement dump of oil and gas industry waste / M. Zotsenko, Y. Vynnykov, I. Lartseva // International Journal of Engineering&Technology. – Vol. 7, No 3.2.– 2018. – P. 528 – 534. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14583
 4. Zotsenko M. Ground base deformation by circular plate peculiarities / M. Zotsenko, Y. Vynnykov, I. Lartseva, S. Sivitska // MATEC Web of Conferences. Volume 230. – 2018. DOI: 10.1051/matecconf/201823002040.

Матеріали конференцій

 1. Experience of Soil Basis Strengthening for Oil Tank Construction in Seismic Conditions / М. Zotsenko, Yu. Vynnykov, М. Kharchenko, І. Lartseva, V. Zotsenko // Abstracts of the 76 International Scientific & Practical Conf. «The Problems and Prospects of Railway Transport Development». – D.: DNYRT – 2016. – P. 166 – 167.
 2. Похило спрямоване буріння для видобутку газу на Одеському газовому родовищі / І.І. Ларцева, Я. Атаєв, А.М. Славний, О.В. Медведський // Зб. наук. праць студентів і викладачів. – Вип. 9. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 73 – 77.
 3. Особливості сейсмічного захисту нафтових резервуарів / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, О.М. Кузьменко // Тези 69-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 190 – 191.
 4. Пропозиції з проектування нафтових резервуарів у складних інженерно-геологічних умовах при сейсмічних впливах / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.М. Зоценко // Тези 69-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 250 – 251.
 5. Nesterenko T. Probabilistic Aspects of Main Oil and Gas Pipelines Connections Calculation / T. Nesterenko, I. Lartseva, A. Kaliuzhnyi, A. Yaholnyk // International Journal of Engineering & Technology. Vol.7, No 4.8 (2018): Special Issue 8. – P. 36 – 40. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27210
 6. Ларцева І.І. Методи підвищення нафтовіддачі на завершальній стадії розроблення родовища / І.І. Ларцева, О.В. Дубина // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: Т. 2. – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – 2019. – с. 71-72.
 7. Методи збільшення вуглеводнів на завершальній стадії розробки родовища шляхом удосконалення обладнання / В.П. Рубель, М.В. Петруняк, І.І. Ларцева, М.Л. Крендич // Зб. наук. праць XІI Міжнар. наук.-практ. конф. «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.). – НУПП імені Юрія Кондратюка. – 2019. – С. 225 –230.
 8. Відновлення фільтраційних властивостей порід-колекторів на стадії освоєння свердловин / І.І. Ларцева, Р.С. Яремійчук, Ю.О. Кателла // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 117 – 119.
 9. Вплив крахмалів на фільтраційні властивості глинистих розчинів / І.І. Ларцева, О.Л. Мельніков, М.О. Харченко, А.П. Калюжний, А.М. Ногіна // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 119 – 121.
 10. Моделювання роботи мереж збору та підготовки попутного нафтового газу / Т.М. Нестеренко, М.М. Нестеренко, І.І. Ларцева, В.О. Орисенко // Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020», 1 – 2 червня 2020 року – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 143 – 145.
 11. Prediction and stabilization of landslides based on their classification / S.V. Bida, A.M. Yaholnyk, I.I. Lartseva, M.O. Vovk // Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment», Nov 2020, Volume 2020, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056054

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» освітнього ступеню «бакалавр» усіх форм навчання / М.О. Харченко, Ю.Л. Винников, І.І. Ларцева. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 59 с.
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи нафтогазової справи» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» освітнього ступеня «бакалавр» усіх форм навчання / М.Л. Зоценко, І.І. Ларцева, Т.М. Нестеренко. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 28 с.
 3. Методичні вказівки до виконання практичних занять із дисципліни «Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» усіх форм навчання / Ю.Л. Винников, Т.М. Нестеренко, І.І. Ларцева. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – 24 с.
 4. Laboratory manual in reservoir physics for speciality 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies» / A.M. Manhura, O.L. Melnykov, I.I. Lartseva / – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2019. – 28 p.
 5. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія видобування газу» за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / В.П. Рубель, І.І. Ларцева. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 28 с.

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2013

Нагорода Академії Будівництва України імені академіка М.С. Буднікова 2016

Стипендія Міського голови для молодих учених 2018

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з нагоди Дня науки 2019

Почесна грамота Шевченківської районної у м. Полтаві ради 2020

Сертифікат про проходження трейнінгу, обсягом 40 годин, 23.09.2019 – 27.09.2019 р. за програмою «Geomechanics for Drilling» (NEXT a Schlumberger Company).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ 48-03/19 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 18.11.2019 – 22.11.2019) за програмою «Буріння свердловин з похило-скерованими та горизонтальними стовбурами»