Дані викладача


Король Тетяна

КОРОЛЬ Тетяна Григорівна

Доцент кафедри загального мовознавства та іноземних мов

 • Доцент кафедри української та іноземних мов, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2016)
 • Кандидат педагогічних наук, Київський національний лінгвістичний університет (2013)
 • Вчитель інформатики, англійської мови та зарубіжної літератури, фізико-математичний факультет, Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (2005)


Інформаційні технології в перекладацькій діяльності, методика викладання перекладу, перекладознавство, методика викладання іноземних мов, практична підготовка вчителів іноземних мов, лексикологія, стилістика у рамках роботи над наукової темою кафедри загального мовознавства та іноземних мов «Комунікативно-прагматичний, функційний та методичний аспекти аналізу мовних одиниць» (номер державної реєстрації НДР: 0120U104822). З цих наукових напрямків опубліковано понад 60 наукових праць.

У міжнародних наукових конференціях, проведених за кордоном

 • Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: теоретичні та практичні аспекти» (26–27 лютого 2021 року, м. Венеція, Італія);
 • Міжнародний науково-дослідницький конгрес “GAP Summit” (1–3 липня 2022 року, м. Адияман, Туреччина);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” (29–30 липня 2022 року, м. Рига, Латвія);

У міжнародних наукових конференціях, круглих столах, проведених на території України

 • XLIII Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця» (14–15 листопада 2018 року, м. Полтава, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);
 • І міжнародна конференція «Переклад і мова: компаративні студії» (27–28 березня 2019 року, м. Київ, Київський національний університет імені Тарасі Шевченка, Інститут філології);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (20–22 березня 2019 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет);
 • XII Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика» (5–6 квітня 2019 року, м. Київ, Національний авіаційний університет, навчально-науковий гуманітарний інститут);
 • Х наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» (4–5 квітня 2019 року, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
 • Міжнародна наукова конференція “Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education” (16 травня 2019 року, м. Київ, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);
 • XVI Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокультурна освіта в інформаційному суспільстві» (11–12 жовтня 2019 року, м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Шевченка);
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» (7–8 листопада 2019 року, м. Полтава, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»);
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» (3 грудня 2019 року, м. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (17–18 червня 2020 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет);
 • Annual Conference on Current Foreign Language Teaching Issues in Higher Education (16 травня 2020 року, м. Київ, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Новації і традиції перекладу: українські студії в європейському вимірі (присвячена Року Європи в Україні)» (12–13 листопада 2020 року, м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування, Гуманітарно-педагогічний факультет);
 • Міжнародна науково-практична відеоконференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (13–14 травня 2021 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет);
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (5 травня 2021 року, м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»);
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (27 жовтня 2022 року, м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»);
 • ІII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми іноземної філології та перекладознавства», присвячена Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку (10–11 листопада 2022 року, м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»);

У вузівських наукових конференціях

 • Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (22 листопада 2018 року, м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського)
 • 74-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (25 квітня–21 травня 2022 року, м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»);

У форумах, тренінгах, семінарах

 • EU Translated Conference 2019 (16 січня 2019 року, м. Київ, Киіївський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології);
 • перекладацький проєкт «Літня школа перекладу» для викладачів (25–29 січня 2021 року, онлайн);
 • тренінг “Gary Massey and Maureen Ehrensberger-Dow. Convergence Lecture Series”: “The changing (inter)face of professional translation” (8 грудня 2021 року, онлайн);
 • тренінг «How to build an e-dictionary from scratch: practical Lexicography workshop» (20 січня – 4 лютого 2022 року, Національний університет в Сан Пауло, Бразилія, оналйн);
 • форум “Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context” (12–13 травня 2022 року, Університет Коменського, м. Братислава, Словаччина, онлайн);
 • “VirtuaTELL 2nd Conference: Emerging Technologies in Language Learning and Teaching: Diversity, Criticality and Multimodality” (14 травня 2022 року, New York State Teachers of English to Speakers of Other Languages, м. Нью-Йорк, США, онлайн);
 • тренінг “Nurturing Independence, Awareness, and Resilience in our Younger Learners” (27 травня 2022 року, International House, м. Бухарест, Румунія).

Репозитарії

 1. Король Т.Г. Представленість та роль контролю в сучасних методиках навчання перекладу / Т.Г. Король // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : зб. матер. XII Міжнар. наук.-практ. конф., 5 - 6 квіт. 2019 р. – К. : Аграр Медіа Груп, 2019. – С. 346–351.
 2. Король Т.Г. Відбір текстів для тестового контролю рівня сформованості англомовної компетенції у читанні майбутніми фінансистами // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – 2 : матеріали наук.-практ. конф., 1-3 квіт. 2009. – К. : КНЛУ, 2009. – С. 209–211.
 3. Король Т. Г. Застосування стратегій адаптивного тестування для створення системи тестового контролю рівня сформованості англомовної компетенції у читанні фінансової фахової літератури // Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?. : тези доп. ІІІ Міжнар. конф., 15-16 трав., 2009. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2009. – С. 101.
 4. Король Т.Г. Реалізація процесуального підходу до контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів / Т.Г. Король // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка». Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 5(161). – С. 101–104.
 5. Голота А.О. Застосування мемів у процесі вивчення англомовних ідіом та фразеологізмів учнями середньої школи / А.О. Голота ; наук. керівн. Т.Г. Король // Тези 74-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 25 квітня–21 травня 2022 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – Т. 1. – С. 346–348.
 6. Марушка М.І. Огляд програмних додатків для вивчення граматики англійської мови / М.І. Марушка ; наук. керівн. Т.Г. Король // Тези 74-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 25 квітня–21 травня 2022 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – Т. 1. – С. 350–352.
 7. Демко В.В. Роль та місце художніх кінофільмів у процесі вивчення англійської мови / В.В. Демко ; наук. керівн. Т.Г. Король // Тези 74-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 25 квітня–21 травня 2022 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – Т. 1. – С. 348–350.
 8. КорольТ.Г. Особливості контролю рівня сформованості в майбутніх перекладачів англомовної компетентності у читанні/ Т.Г. Король // Витоки педагогічної майстерності. – 2017. – Вип. 19. – С.183-188.
 9. Король Т.Г. Особливості перекладу порівнянь з англійської мови (на матеріалі роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея») / Т.Г. Король, В.С. Денисенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2018. – Вип. 1, Т. 2. – С. 133–137.
 10. Король Т.Г. Методичний аспект визначення рівня складності перекладацького завдання / Т.Г. Король // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія: Філологія : зб. наук. пр. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 48, т. 4. – С. 73-76. – DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.48-4.18
 11. Король Т.Г. До проблеми визначення рівня складності тестових завдань з читання іншомовної фахової літератури // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 верес., 2009 р. – Ялта : КГУ, 2009. – Ч. 1. – С. 146-149.
 12. Korol T.H. Learning сontract as a self-assessment tool in prospective philologists’ undergraduate training / T.H. Korol // "Ad orbem per linguas. До світу через мови" : матеріали Міжнар. наук.-практ. відеоконф. “Наративи сучасної України у світовій геополітиці”, 18–19 трав. 2023 р. – К. : КНЛУ, 2023. – C. 490-492.
 13. Kosimova Sh. Structural and semantic features of English financial idioms / Sh. Kosimova, E. Trebka ; scientific adviser : T. Korol // Тези 75-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 02 трав.–25 трав. 2023 р.). – Т. 1. – С. 427–428.
 14. Korol T.H. Assessment and Evaluation in Tech-Based Teaching / Tetiana Korol // Digital Technologies for Teaching English as a Foreign/Second Language : a collective monograph. – Житомир : Євро-Волинь, 2024. – Розд. 8. – С. 307–351.
 15. Гунченко Ю.В. Використання програмного додатка Text Analyzer для визначення рівня перекладацької складності тексту / Ю.В. Гунченко, Т.Г. Король // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2021. – № 51. Т. 3. – С. 20-24.
 16. Korol T.H. Feedback classification for undergraduate translators’ training and assessment / T.H. Korol // International scientific and practical conference “Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and practical aspects” : conference proceedings, February 26–27, 2021. – Venice : Baltija Publishing. – 2021. – Vol. 2. – P. 149-153.
 17. Korol T. Assessment Peculiarities of Future Philologists’ Translation Competence / T. Korol // Edukacja – Technika – Informatyka. – № 2 (24). – 2018. – P. 189–194. – URL : http://www.eti.rzeszow.pl/docs/ETI_8_2.pdf
 18. Болотнікова А.П. Формування комунікативних навичок на початковому етапі навчання польської мови / А.П. Болотнікова, Т.Г. Король // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 56. Т. 4. – С. 9-15. – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-4-2
 19. Korol T.G. Translation assessment: is there anything to be tested objectively? // Advanced Educatio. – 2020. – № 15. – P. 32-40. – URL : https://doi.org/10.20535/2410-8286.200720.
 20. Korol T. G. Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training / T.G. Korol // Імідж сучасного педагога. – 2018. – № 2 (179). – С. 42–45.
 21. Korol T.H. Current assessment practices in Ukrainian translation classroom: teachers’ survey results / T.H. Korol // Advanced Education. – 2022. – № 21. – P. 135-160. – DOI: 10.20535/2410-8286.266149
 22. Король Т.Г. Міркування вголос як допоміжний метод контролю в навчанні письмового перекладу майбутніх філологів / Т.Г. Король // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 17, Т. 2. – С. 99–102. – DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-17-2-22
 23. Король Т.Г. Сучасний стан дослідженості проблеми контролю сформованості перекладацької компетентності / Т.Г. Король // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2019. – Вип. LXXXVIIІ (88). – С. 54-60. – Режим доступу : https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4265/3763
 24. Король Т.Г. Роль та місце контролю в структурі перекладацької діяльності / Т.Г. Король // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 70. – С. 146–150. – Режим доступу: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/70-2019/38.pdf
 25. Король Т.Г. Система тестового контролю англомовної компетенції у читанні фахової літератури майбутніми фінансистами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. – К : КНЛУ, 2012. – 26 с.
 26. Король Т.Г. Система тестового контролю англомовної компетенції у читанні фахової літератури майбутніми фінансистами : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. – К : КНЛУ, 2012. – 392 с.
 27. Korol T.H. Reflective approach to prospective philologists’ translation competence assessment / T.H. Korol // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2023. – Вип. 92. Т. 2. – С. 34–37. – DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.92.2.08
 28. Korol T. Developing Test Tasks to Assess the Components of Prospective Philologists’ Translation Competence / T. Korol // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених. – Дрогобич : ДДПУ, 2020. – Вип. 31. Т. 3. – С. 243–248. – DOI:
 29. Korol T. Translation Project as an Assessment Tool: Ukrainian Context / T. Korol // The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. – 2019. – Vol. 7, № 1. – P. 115–123. – DOI: https://doi.org/10.22190/JTESAP1901115K
 30. Korol T.H. Psychological foundations of prospective philologists’ translation competence assessment / T.H. Korol, Yu.V. Hunchenko // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 56. Т. 4. – С. 61-66. – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-4-10

У виданнях Scopus та Web of Science Core Collection

 1. Korol T. Current assessment practices in Ukrainian translation classroom: Teachers’ survey results. Advanced Education. 2022. Issue 21. P. 135–160. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/266149 https://doi.org/10.20535/2410-8286.266149 (Web of Science);
 2. Korol T. Digital teacher feedback as a translation assessment tool. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2021. Vol. 9, No 4, Special Issue. P. 575−586. http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/article/view/1156 https://doi.org/10.22190/JTESAP2104575K (Scopus, Web of Science);
 3. Nikolaeva S., Korol T. Formative assessment in the translation classroom: Closing a feedback loop. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE). Vol. 10, No. 2, June 2021, pp. 738~746. ISSN: 2252-8822, https://doi.org/10.11591/ijere.v10i2.21274
  http://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/article/view/21274 (Scopus, Q4);
 4. Korol T. Translation project as an assessment tool: Ukrainian context. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. Vol. 7, No 1. 2019. P. 115–123. http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/article/view/869/429 (Web of Science);
 5. Korol T. Translation assessment: Is there anything to be tested objectively? Advanced Education. Issue 15, 2020. P. 32–40. https://doi.org/10.205353/2410-8286.200720
  http://ae.fl.kpi.ua/article/viewFile/200720/208589 (Web of Science);
 6. Nikolaeva S., Korol T. Prospective philologists’ translation assessment triangulation: screen video recording and think aloud protocol combination. Advanced Education. Issue 18, 2021. P. 30–41. https://doi.org/10.20535/2410-8286.228550
  http://ae.fl.kpi.ua/article/view/228550 (Web of Science);

У фахових вітчизняних виданнях

 1. Korol T. G. Annotative translation as the outset of future philologists’ training. Імідж сучасного педагога. № 2 (179) 2018. С. 42–45. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-42-45 http://isp.poippo.pl.ua/article/view/124102;
 2. Король Т. Г., Денисенко В. С. Особливості перекладу порівнянь з англійської мови (на матеріалі роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея»). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Вип. 1, Т. 2. 2018. С. 133–137.
  http://tsj.kherson.ua/archive/2018/1/part_2/28.pdf;
 3. Король Т. Г. Сучасний стан дослідженості проблеми контролю сформованості перекладацької компетентності. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2019. Вип. LXXXVIIІ, № 88. С. 54–60. http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_88/11.pdf;
 4. Король Т. Г. Міркування вголос як допоміжний метод контролю в навчанні письмового перекладу майбутніх філологів. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 17, Т. 2. С. 99–102. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_2/24.pdf;
 5. Король Т. Г. Роль та місце контролю в структурі перекладацької діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 70. 2019. С. 146–150. http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/70-2019/38.pdf;
 6. Korol T. Developing Test Tasks to Assess the Components of Prospective Philologists’ Translation Competence. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020, Т. 3 № 31. С. 243–248. https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214128
  http://www.aphn-journal.in.ua/archive/31_2020/part_3/40.pdf;
 7. Король Т. Г. Шляхи реалізації колаборативного підходу до контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 25. Т. 1. С. 75–78. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/25-1.14. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/25/part_1/16.pdf;
 8. Король Т. Г. Особистісно-діяльнісний підхід до реалізації контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів крізь призму сучасних досліджень. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Т. 1 № 32. С. 231–236.
  https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/32.214510
  http://www.aphn-journal.in.ua/archive/32_2020/part_1/38.pdf;
 9. Король Т. Г. Контроль виконання перекладів майбутніми філологами: огляд методів оцінювання. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 26. С. 54–57.
  https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/26.10
  http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/26/12.pdf ;
 10. Король Т. Г. Портфоліо як альтернативний метод контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. Вип. 74. 2020. С. 74–77.
  http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/74/18.pdf;
 11. Korol T. Professional Translator Certification: Implications for Assessment in Undergraduate Philologists’ Training. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки. 2020. Вип. 3.2020. С. 63–72.
  https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-3-63–72
  http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3923/4186;
 12. Король Т. Г. Контрольні листи процесу виконання перекладу як засіб коригування перекладацького стилю майбутніх філологів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. 2020. № 72, Т. 2. 2020. С. 76–80. http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/72/part_2/17.pdf;
 13. Король Т. Г. Шляхи застосування ретроспективного опитування в контролі й навчанні перекладу майбутніх філологів. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2020. 1(34). С. 136–141.
  https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-1-22;
 14. Король Т. Г. Переклад промов TED TALKS як автентичний груповий проєкт: із досвіду реалізації та оцінювання. Іноземні мови. №4, 2020. С. 17–25. http://fl.knlu.edu.ua/article/view/219330;
 15. Король Т. Г. Методичний аспект визначення рівня складності перекладацького завдання. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія: Філологія : зб. наук. пр. Одеса : Гельветика, 2021. Вип. 48, т. 4. С. 73–76. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.48-4.18
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9826
  http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v48/part_4/20.pdf
 16. Гунченко Ю. В., Король Т. Г. Використання програмного додатка Text Analyzer для визначення рівня перекладацької складності тексту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. № 51, том 3, 2022. С. 20–24. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v51/part_3/5.pdf
 17. Korol T., Hunchenko Yu. Psychological foundations of prospective philologists’ translation competence assessment. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 56(4), 2022. С. 61–66.
  https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-4-10

У закордонних виданнях

 1. Korol T. Assessment peculiarities of future philologists’ translation competence. Education – Technology – Computer Science. № 2/24. 2018. P. 189–194 (Республіка Польща)
  http://www.eti.rzeszow.pl/docs/ETI_8_2.pdf.;
 2. Korol T. H. Feedback classification for undergraduate translators’ training and assessment. International scientific and practical conference “Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and practical aspects”: conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 2. Venice: Izdevieciba “Baltija Publishing”, 2021. P. 149–153. (Італія)
  http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/106/2933/6219-1;
 3. Korol T. Assessment peculiarities of prospective philologists’ technology competence. International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P. 409–412. (Республіка Латвія)
  http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/240

Міжнародне підвищення кваліфікації «Challenges of classroom assessment online: Focus on assessing productive skills», European Association for Language Testing and Assessment (EALTA), Ukrainian Association for Language Testing and Assessment (UALTA), November 16 – December 14, 2022 (1 ECTS credit);

Підвищення кваліфікації «2022 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute «Fundamentals of ELT», November–December 2022 (60 годин);

Міжнародне стажування «Soft skills development in teaching professional training» Foundation «IIASC», West Finland College, Huittinen 01.10. – 12.11. 2021року (180 годин).

The U.S. Department of State and the Regional English Language Officer, the Art of Everyday Classroom Assessment of English Language Learners (AELL) Course Part of OPEN3: Alumni Cascade OPEN Courses with Colleagues. A 35-hour teacher training course From April 12, 2021 to May 16, 2021.

Полтавський інститут економіки і права Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за темою «Інноваційні форми та методи викладання іноземної мови у закладах вищої освіти», 28 вересня 2020 р. – 7 листопада 2020 року.

Сертифікати, інші дипломи

Cертифікат про складання тесту від компанії-виробника програмного забезпечення автоматизованих систем перекладу SDL Trados (Великобританія), SDL Trados Studio 2019 for Translators – Getting Started, 10 серпня 2019 року (https://oos.sdl.com/asp/products/certified/index.asp?userid=ecb6c722-70a9-46c7-935a-c575d687c98e);

Сертифікат про участь в Міжнародному освітньому проєкті «Education in Emergencies. Teacher Training Program», 6 червня – 1 серпня 2022 року, America House Kyiv.