Дані викладача


Косенко Віктор Васильович

КОСЕНКО Віктор Васильович

Професор кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доктор технічних наук, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, (2018).
 • Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківський національний університет радіоелектроніки, (2019).
 • Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, (2008).
 • Член-кореспондент Інженерної академії України, (2008).
 • Доцент кафедрі менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (2005).
 • Кандидат технічних наук, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (2003).
 • Інженер-економіст, Харківський державний економічний університет (1997).
 • Інженер електронної техніки, Харківське вище військове командно-інженерне училище ім. М.І. Крилова (1982).

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ORCID

КУРСИ

 • 141БОК17 Електричні машини;
 • 141БОК19 Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів.

Сфера наукових інтересів:

 • Розроблення комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та систем мехатроніки.
 • Підвищення якості інформаційних сигналів телекомунікаційних систем та мереж.

Косенко В.В., Малєєва Ю.А., Малєєва О.В., Артюх Р.В. Декомпозиційно-параметрична модель аналізу ефективності показників роботи міського електротранспорту. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами» (ММП-2020), Коблево, 14-18 вересня 2020 р. Праці. Харків: ХНУРЕ, 2020. С. 83–85.

Косенко В.В., Литвиненко Д.П., Малєєва О.В. Управління ризиками в проектах розвитку інфраструктурних систем в умовах дігіталізації комунікацій. ХVII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». Київ, 15 – 16 травня 2020 р. С. 220-224.

Косенко В.В., Малєєва О.В. Аналіз ефективності інфокомунікаційних мереж для прийняття стратегічних рішень розвитку. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції. 9 – 10 квітня 2020 р. Том 2: секції 3, 4 Баку – Харків – Жиліна, 2020. С. 65.

Kosenko V., Pozivilo O.S. "Research of information flow intensity in distance learning systems", Проблеми інформатизації : тези доповідей 7-ої міжнародної науково-технічної конференції, 13–15 листопада 2019 року, Т. 2, С. 9. DOI: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/42752/1/Conference_NTU_KhPI_2019_Problemy_informatyzatsii_Ch_1.pdf

 1. Kosenko V., Malyeyeva O., Davydovskyi Yu., Boiev D. "Factor Synergy Analysis and Merger Strategy Models in Investigation of Telecommunication Operators' Performance", Advanced Information Systems, 2020, Vol. 4, No. 2, P. 130–136.
  DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.19
 2. Kosenko V., Davydovskyi Yu., Reva O., Malyeyeva O. "Application of the sliding window mechanism in simulation of computer network loading parameters", Advanced Information Systems, 2020, Vol. 4, No. 1, P. 77-84.
  DOI: http://ais.khpi.edu.ua/article/view/2522-9052.2020.1.03
 3. Федорович О.Є., Косенко В.В., Прончаков Ю.Л. Управління модернізацією підприємства, що розвивається в умовах короткострокової перспективи. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2020. No. 1 (11). С. 90–96.
  DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2020.11.090
 4. Davydovskyi Yu., Reva O., Artiukh O., Kosenko V. "Simulation of computer network load parameters over a given period of time", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2019, No. 3 (9), P. 72-80.
  DOI:https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.9.072
 5. Kosenko V., Malieieva Ju., Malyeyeva O., Svetlichnyj D. "Creation of collaborative development environment in the system of distance learning", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2019, No. 2 (8), P. 62–71.
  DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.8.062
 6. Kosenko V. "Techniques for managing data flows in information communication nets", Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IV / за ред. проф. Соколова Є.І. Харків: НТУ "ХПІ". С. 210.
 7. Kosenko V., Demska N., Persiyanova E. "The generalized criterion of the efficiency of data transmission in information and communication networks", The 17th International scientific conference Information technologies and management 2019, 25-26 April 2019, Theses, ISMA University, Riga, Latvia, 2019, P. 75–76.
 8. Kosenko V. "Method for analyzing and assessing the risk cost of an innovative project", Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management, 2019, No. 1 (1326), P. 18-23.
  DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2019.1326.3
 9. Kosenko V., Gopejenko V., Persiyanova E. "Models and applied information technology for supply logistics in the context of demand swings", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2019, No. 1 (7), P. 59-68.
  DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.7.059
 10. Kosenko V. "Models of making decisions to select the techniques for countering innovative project risks", Advanced Information Systems, 2019, Vol. 3, No. 1, P. 13–18.
  DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.1.03
 11. Косенко В.В., Малєєва О.В., Персіянова О.Ю. Методи та технології управління проектами розвитку транспортної інфраструктури. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018)», Коблево, 10-14 вересня 2018 р. Праці. Харків: ХНУРЕ, 2018. С. 90–91.
 12. Косенко В.В., Давидовський Ю.K., Малєєва О.В., Персіянова О.Ю. Моделювання процесів та перерозподіла трафіку в мережах передачі даних. Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами : монографія / за заг. ред В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. С. 261–270.
 13. Косенко В.В., Малєєва О.В., Персіянова О.Ю. Інформаційна технологія ризик-адаптивного управління параметрами мережі передачі даних програмно-технічного комплексу. Виробництво & Мехатронні системи 2018 : матеріали 2-ої Міжнародної конференції, Харків, 25–26 жовтня 2018р. : тези доповідей. Харків. 2018. С. 84–87.
 14. Kosenko V. "Decision support system in planning investment projects", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2018, No. 4 (6), P. 113-119.
  DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.6.113
 15. Косенко В.В., Артюх Р.В., Малеева О.В. Оценивание износа и стоимости зданий в принятии решений по управлению проектами реконструкции. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки": тези доповідей XV Міжнародної конференції, Київ, 15–19 травня 2018. К. : КНУБА, 2018. С. 22–24.
 16. Kosenko V., Artiukh R. V., Malyeyeva О. V., Lysenko E. "Managing the risks of information and communication network in the context of planning the security of critical infrastructure systems", Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio Management, Programs and Projects, 2018, No. 2 (1278), P. 22–30.
  DOI: https://doi.org/10.20998/125213
 17. Косенко В.В., Малєєва Ю.А., Персіянова О.Ю. Інформаційне та програмне забезпечення менеджера з персоналу IT–компанії. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2018. № 1 (3). С. 22–32.
  DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.3.022
 18. Косенко В.В., Персіянова О.Ю. Метод кількісної оцінки ризику інфокомунікаційної мережі. Міжнародна НПК "Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП–2017)", Коблево, 12–13 вересня 2017р. Праці. Харків : ХНУРЕ, 2017. С. 98–99.
 19. Косенко В.В., Персіянова О.Ю. Ієрархія процесів інформаційної технології управління параметрами інфокомунікаційної мережі в системах критичної інфраструктури. Виробництво & Мехатронні системи 2017: матеріали 1–й Міжнародної конференції, Харків, 24–25 жовтня 2017р. : тези доповідей. Харків. 2017. С. 23–24.
 20. Kosenko V. "Information technology of managing parameters of information and communication network in the systems of critical infrastructure", Control, Navigation and Communication Systems, 2017, No. 6 (46), P. 185–189.
 21. Kosenko V. "Mathematical model of optimal distribution of safety–critical systems over the nodes of the information and telecommunication network", Advanced Information Systems, 2017, Vol. 1, No. 2, P. 4–9.
 22. Kosenko V., Persiyanova E., Malyeyeva O., Belotskyy О. "Methods of managing traffic distribution in information and communication networks of critical infrastructure systems", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2017. No. 2 (2), P. 48–55.
  DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.048
 23. Kosenko V., Malyeyeva O., Persiyanova E., Rogovyi A. "Analysis of information–telecommunication network risk based on cognitive maps and cause–effect diagram", Advanced Information Systems, 2017, Vol. 1, No. 1, P. 49–56.
 24. Kosenko V. "Principles and structure of the methodology of risk–adaptive management of parameters of information and telecommunication networks of critical application systems", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2017, No. 1 (1), P. 46–52.
  DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.046
 25. Косенко В.В., Артюх Р.В., Белоцький О.О., Персіянова О.Ю. Реалізація принципів методології ризик–адаптивного управління параметрами інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури. Системи управління, навігації та зв’язку. 2017. № 5 (45). С. 72–79.
 26. Косенко В.В., Артюх Р.В., Роговой А.И. Вариантный синтез иерархии структур инфокоммуникационной сети. Системи управління, навігації та зв’язку. 2017. № 4 (44). С. 60–63.
 27. Косенко В.В., Кучук Н.Г. Взаємодія технічних і програмних засобів при управлінні розподілом трафіка. Системи озброєння і військова техніка. 2016. Випуск 3 (47). С. 72–75.
 28. Косенко В.В., Кучук Н.Г. Моделювання технічної структури інформаційно–телекомунікаційної мережі на основі конкретної реалізації інформаційної структури. Системи обробки інформації: збірник наукових праць. 2016. Вип. 9 (146). С. 167–171.
 29. Косенко В.В. Моделі технічної структури інформаційно–телекомунікаційної мережі з урахуванням інформаційної структури та потоків даних. Труды Международной НПК "Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП–2016)". Харьков–Николаев, 2016. С. 83–84.
 30. Косенко В.В., Кучук Г.А. Моделювання процесу конвергенції трафіка в мультисервісних мережах. Труды Международной НПК "Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП–2016)". Харьков–Николаев, 2016. С. 85–86.
 31. Косенко В.В., Артюх Р.В. Управління розподілом трафіка в інформаційно–телекомунікаційних мережах на основі принципу декомпозиції. Системи управління, навігації та зв’язку. 2016. № 3 (39). С. 77–79.
 32. Косенко В.В., Артюх Р.В., Персіянова О.Ю. Управління розподілом трафіку підмереж багаторівневої адаптивної інформаційно–телекомунікаційної мережи. Системи управління, навігації та зв’язку. 2016. № 4 (40). С. 73–75.

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Parzhin, Y., Kosenko, V., Podorozhniak, A., Malyeyeva, O., Timofeyev, V. "Detector neural network vs connectionist ANNs", Neurocomputing, 2020, No. 414, P. 191–203.
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.07.025
 2. Malyeyeva, O., Lytvynenko, D., Kosenko, V., Artiukh, R. "Models of harmonization of interests and conflict resolution of project stakeholders", CEUR Workshop Proceedings, 2020, No. 2565, P. 24–35.
  DOI: http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper3.pdf
 3. Mukhin, V., Kuchuk, N., Kosenko, N., Kuchuk, H., Kosenko, V. "Decomposition Method for Synthesizing the Computer System Architecture", Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, No. 938, P. 289–300.
  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_27
 4. Malyeyeva, O., Davydovskyi, Y., Kosenko, V. "Statistical analysis of data on the traffic intensity of Internet networks for the different periods of time", CEUR Workshop Proceedings, 2019, No. 2353, P. 897–910.
  DOI: http://ceur-ws.org/Vol-2353/paper71.pdf
 5. Malyeyeva, O., Nosova, N., Fedorovych, O., Kosenko, V. "The semantic network creation for an innovative project scope as a part of project knowledge ontology", CEUR Workshop Proceedings, 2019, No. 2362.
  DOI: http://ceur-ws.org/Vol-2362/paper30.pdf
 6. Romanenkov, Y., Kosenko, V., Lobach, O., Grinchenko, E., Grinchenko, M. "The method for ranking quasi-optimal alternatives in interval game models against nature", CEUR Workshop Proceedings, 2019, No. 2362.
  DOI: http://ceur-ws.org/Vol-2362/paper30.pdf
 7. Panchenko, S., Prykhodko, S., Kozelkov, S., Shefer, O., Dunaievska, O. "Analysis of efficiency of the Bioinspired method for decoding algebraic convolutional codes", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, Vol. 2, No. 4-98, P. 22–30.
  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160753
 8. Mukhin, V., Romanenkov, Y., Bilokin, J., Kosenko, N., Su, J. "The method of variant synthesis of information and communication network structures on the basis of the graph and set-theoretical models", International Journal of Intelligent Systems and Applications, 2017, Vol. 9, No. 11, P. 42–51.
  DOI: http://www.mecs-press.org/ijisa/ijisa-v9-n11/v9n11-6.html

Монографії

 1. Fedorovich O., Uruskyi O., Kosenko V., Pronchakov Yu. "System modeling of goals and directions in projects of innovative development of high-tech enterprise". Intelligent computer-integrated information technology in project and program management : Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga : ISMA, 2020. Р. 39-53.
  https://doi.org/10.30837/MMP.2020.039
 2. Nevliudov I., Kosenko V. Risk-adapted management of data flow parameters of infocommunication networks in critical infrastructure systems : Monograph. Riga : ISMA University Riga, Latvia, 2020. 180 p.
  https://doi.org/10.30837/978-9984-891-14-9
 3. Fedorovich O., Leshchenko Yu., Pronchakov Yu.. Kosenko V. Studying the quality of logistics in the life cycle of innovative technology creation : Monograph. Riga : ISMA University Riga, Latvia, 2020. 177 p.
 4. Fedorovich O., Kosenko V. "Information support of logistics for the virtual distributed enterprise". Information systems and innovative technologies in project and program management : Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. ISMA University Riga, Latvia, 2019. P. 8–34.
 5. Невлюдов І. Ш., Косенко В. В. Моделі структурного синтезу для управління параметрами інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури. Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2019. 163 с.
  https://doi.org/10.30837/978-617-7771-28-8
 6. Давидовський Ю.K., Малєєва О.В., Косенко В.В., Персіянова О.Ю. Моделювання процесів та перерозподіла трафіку в мережах передачі даних. Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами : монографія / за заг. ред В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко. Харків : ФОП Панов А.М., 2018. С. 261–270.
 7. Косенко В.В., Персіянова О.Ю. Адаптивне управління ризиками інформаційної мережі для інформаційної безпеки систем критичної інфраструктури. Математичні моделі та новітні технології управління економічними та-технічними системами: монографія / за заг. ред В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. Харьков : ХНУРЭ, 2017. С. 284–301.
 8. Косенко В.В. Розробка математичної моделі технічної структури інформаційно–телекомунікаційної мережі. Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами : монографія. Харків : ХНУРЕ, 2016. С. 380–391.

Навчальні посібники

 1. І. Ш. Невлюдов, В. В. Косенко, В. В. Євсєєв, О. М. Цимбал Методичні вказівки з підготовки та захисту атестаційної роботи студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми: "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва", "Автоматизоване управління технологічними процесами", "Комп’ютеризовані та робототехнічні системи". Навчальний посібник. Харків, ХНУРЕ, 2019. 70 с.
 2. С. П. Новоселов, О. В. Сичова, В. В. Косенко Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологія організації промислових мереж" для студентів усіх форм навчання спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" освітньої програми "Радіоелектронні апарати". Навчальний посібник. Харків, ХНУРЕ, 2017. 32 с.
 3. С. П. Новоселов, О. В. Сичова, В. В. Косенко Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія організації промислових мереж" для студентів усіх форм навчання спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" освітньої програми "Радіоелектронні апарати". Навчальний посібник. Харків, ХНУРЕ, 2017. 28 с.

Патенти

 1. Косенко В.В., Дорохіна А.А., Артюх Р.В. Інформаційна система. Патент на корисну модель № 140399. – Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.02.2020 р.
 2. Косенко В.В., Дорохіна А.А., Артюх Р.В. Експертно-аналітична інформаційна система. Патент на корисну модель №139321. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.12.2019 р.
 3. Косенко В.В., Дергачов В.А., Павлик Г.В. Схема контролю. Патент на корисну модель №124966. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2018 р.
 4. Косенко В.В., Дергачов В.А., Павлик Г.В. Логічний процесор. Патент на корисну модель №124964. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2018 р.
 5. Косенко В.В., Артюх Р.В., Дергачов В.А., Павлик Г.В. Інформаційна система. Патент на корисну модель №118271. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017 р.
 6. Косенко В.В., Артюх Р.В., Дергачов В.А., Павлик Г.В. Функціональний перетворювач. Патент на корисну модель №118269. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017 р.
 7. Косенко В.В., Дергачов В.А., Савельєв В.А., Павлик Г.В. Алгоритмічний перетворювач. Патент на корисну модель №116528. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2017 р.
 8. Косенко В.В., Дергачов В.А., Савельєв В.А., Павлик Г.В. Багатофункціональних модуль. Патент на корисну модель №118271. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2017 р.
 9. Косенко В.В., Дергачов В.А., Савельєв В.А., Павлик Г.В. Система передачі даних. Патент на корисну модель №115840. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2017 р.
 10. Дергачов В.А., Павлик Г.В., Косенко В.В. Аналізатор алгоритмічних перетворювачів. Патент на корисну модель №112426. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.12.2016 р.
 11. Дергачов В.А., Павлик Г.В., Косенко В.В. Автоматизована система контролю. Патент на корисну модель №112425. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.12.2016 р.
 12. Дергачов В.А., Павлик Г.В., Косенко В.В. Логічний процесор. Патент на корисну модель №112424. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.12.2016 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

 1. Невлюдов І.Ш., Невлюдова В.В., Косенко В.В. Комп’ютерна програма "Програма формування тестових послідовностей". Cвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86381. Зареєстроване в Державній службі інтелектуальної власності України. Видано 25.02.2019 р.
 2. Невлюдов І.Ш., Невлюдова В.В., Косенко В.В. Комп’ютерна програма "Програма визначення відмов". Cвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86380. Зареєстроване в Державній службі інтелектуальної власності України. Видано 25.02.2019 р.
 3. Дергачов В.А., Косенко В.В., Артюх Р.В., Павлик Г.В. Комп’ютерна програма "Програма формування діагностичних тестів". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70720. Зареєстроване в Державній службі інтелектуальної власності України. Видано 27.02.2017 р.
 4. Дергачов В.А., Косенко В.В., Артюх Р.В., Павлик Г.В. Комп’ютерна програма "Програма формування контрольних тестів". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70719. Зареєстроване в Державній службі інтелектуальної власності України. Видано 27.02.2017 р.
 5. Дергачов В.А., Павлик Г.В., Косенко В.В. Комп’ютерна програма "Програма аналізу діагностичної інформації". Свідоцтво про реєстр. автор. права на твір № 67843. Зареєстрований в Держав. службі інтелектуальної власності України Вид. 15.09.2016.

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2020)