Дані викладача


Кожушко Григорій Мефодійович

КОЖУШКО Григорій Мефодійович

Професор кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доцент кафедри світлотехніки та джерел світла, Харківський інститут інженерів міського господарства (1991)
 • Доктор технічних наук, Харківська державна академія міського господарства (2004)
 • Фізик, Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка (1968)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, ORCID

КУРСИ

 • 141МВБ3.1 Типовий автоматизований електропривод

Сфера наукових інтересів:

 • світлотехніка та джерела світла,
 • енергозберігаючі технології,
 • світлотехніка, електротехніка та електротехнології

НМБД (Web of Science)

 1. Семенов А.О. Пристрої для бактерицидного знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – Т.3. – № 10 (69) – С 13–17.

Навчальні посібники, монографії

 1. Полимерные оптические волокна : монографія / Т.В. Сахно, Г.М. Кожушко, Ю.Е. Сахно. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 227 с.
 2. Історія української світлотехніки / Говоров. П. П., Пилипчук Р. В., Кожушко Г. М., Намітоков. К. К. (за ред.. Говорова П. П.) – Тернопіль : Джура, 2013. – 180 с.
 3. Технічне регулювання (оцінка відповідності): навч. посіб. / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно. – Полтава, 2015. – 134 с.

Основні публікації у наукових виданнях

 1. Дослідження світлової віддачі компактних люмінесцентних ламп залежно від їх конструкції / Ю.О. Басова // Технологічний аудит та резервивиробництва : міжнародний науковий журнал. – Х. : НВП ПП «Технологічний Центр», 2013. – № 3/1 (11). – С. 6–9
 2. Безозонні бактерицидні лампи для установок фотохімічної і фотобіологічної дії / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Л.В. Баля // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 4/1 (24). - С. 4-7.
 3. Семенов А. О. Пристрої для бактерицидного знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням / А. О. Семенов, Г. М. Кожушко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – Т.3, № 10 (69). – С. 13–17.
 4. Знезараження води комбінованими методами – УФ-випромінювання в поєднанні з іншими технологіями / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3/3 (29). С 67-71.
 5. Розробка технології бактерицидного знезараження активованого вугілля / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно, Л.В. Дугніст // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Сер. Технічні науки. – 1(83) – 2017. – С. 75–84.
 6. Порівняння динаміки світлових та колірних характеристик компактних люмінесцентних та світлодіодних ламп в процесі строку служби / Кожушко Г.М., Басова Ю.О. Губа Л.М. // Технологический аудит и резервы производства : міжнародний науковий журнал. – Х. : НВП ПП «Технологічний Центр», 2016. – 4 (1). –С. 60-63.
 7. Металогалогенні лампи: досягнутий рівень та шляхи подальшого підвищення світлової ефективності енергоекономічних джерел світла / С.Г. Кислиця, Н.В. Єрмілова, Г.М. Кожушко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. – № 1 (47).
 8. Кожушко Г.М., Басова Ю.О. Аналіз сучасних вимог до джерел світла побутового призначення / Г.М. Кожушко, Ю.О. Басова // Світлолюкс : український світлотехнічний журнал. – К. : «Р.К. Майстер-принт», 2013. – № 4–5. – С. 32–37.
 9. Исследование потребительских свойств компактных люминесцентных и светодиодных ламп в процессе горения / Ю.А. Басова, Г.М. Кожушко, А.В. Саприка // Вестник Сибирского университета потребительской коперации : научно-теоретический журнал. – Новосибирск : СибУПК, 2014. – № 3 (10). – С. 94–101.
 10. Розвиток енергоекономічного освітлення через механізми системи технічного регулювання / Г.М. Кожушко, Ю.О. Басова, Л.М. Губа // Комунальне господарство міст : науково-технічний вісник – Х. : Харк. нац. ун-т ім. О.М. Бекетова, 2014. – Вип. 118 (1). – С. 80–83.
 11. Кожушко Г.М., Басова Ю.О. Динаміка світлових та колірних характеристик компактних люмінесцентних ламп в процесі строку служби та залежно від напруги живлення / Г.М. Кожушко, Ю.О. Басова // Світлотехніка та електроенергетика : Міжнародний науково-технічний журнал – Х. : Харк. нац. ун-т ім. О.М. Бекетова, 2015. – Вип. 119 (1). – С. 31–36.
 12. Проблеми ртутного забруднення навколишнього середовища відходами розрядних ламп / Г.М. Кожушко, Л.В. Дугніст, С.Г. Кислиця // Світлотехніка та електроенергетика : наук.-технічн. журнал. – Х. : ХНАМГ, 2013. – № 5. – С. 37–43.
 13. Дослідження параметрів і характеристик компактних люмінесцентних ламп і світлодіодні лампи для прямої заміни ламп розжарювання / Кожушко Г., Сорокін В. Басова Ю., Рибалочка А. // Світлолюкс : український світлотехнічний журнал. – К. : «Р.К. Майстер-принт», 2013. – № 1 . – С. 30–36.
 14. Оцінювання середньої тривалості горіння КЛЛ за відмовами на ранніх стадіях випробувань / Кожушко Г.М., Басова Ю,О. Кислиця С.Г. // Світлотехніка та електроенергетика : наук.-технічн. журнал. – Х. : ХНАМГ, 2013. – № 2. – С. 23–28.
 15. Екологічна та економічна оцінка енергоекономічних ламп побутового призначення / Рибалочка А., Сорокін В., Кожушко Г., Басова Ю.О. // Світлолюкс : український світлотехнічний журнал. – К.: «Р.К. Майстер-принт», 2013. – № 3. – С. 16–21.
 16. Прогнозирование срока службы светодиодных ламп по спаду светового потока / Кожушко Г.М., Басова Ю.А. // Вестник Сибирского университета потребительской коперации : научно-теоретический журнал. – Новосибирск : СибУПК, 2013. – № 3. – С. 37–41.
 17. Аналіз сучасних вимог до джерел світла побутового призначення / Кожушко Г.М., Басова Ю.О. // Світлолюкс : український світлотехнічний журнал. – К. : «Р.К. Майстер-принт», 2013. – № 4–5. – С. 32–37.
 18. Оценка экономического ущерба в осветительном комплексе мегаполиса с учетом качества электроэнергии / Сапрыка А.В., Кожушко Г.М., Римшин В.И., Марков С.В., Басова Ю.А. // Естественные и технические науки : научный журнал. – М. : Изд-во «Спутник+», 2014. – № 9–10 (77). – С. 474–476.
 19. Розвиток системи технічного регулювання – шлях підвищення енергоекономічності та якості світлотехнчної продукції / Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Губа Л.М. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Технічні науки. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – № 1 (73). – С.88–96
 20. Особливі вимоги до світлодіодних світильників [Текст] / Г. М. Кожушко, Л. В. Дугніст // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2015. – № 1 (73). – С. 97–113.
 21. Динаміка світлових та колірних характеристик компактних люмінесцентних ламп в процесі строку служби та залежно від напруги живлення / Кожушко Г.М., Басова Ю.О. // Світлотехніка та електроенергетика : Міжнародний науково-технічний журнал – Х. : Харк. нац. ун-т ім. О.М. Бекетова, 2015. – Вип. 119 (1). – С. 31–36.
 22. Кожушко Г. М. Особливі вимоги до світлодіодних світильників за міжнародними стандартами / Г. М. Кожушко // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2015. – № 1. – С. 13-19.
 23. Кожушко Г. М. Щодо фотобіологічної безпечності світлодіодних ламп та світильників / Г. М. Кожушко // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2015. – № 2. (92) – С. 26-33.
 24. Прогнозування строку служби компактних люмінесцентних ламп за результатами їх випробувань у режимі частих вмикань // Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Губа Л.М., Кислиця С. Г. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Технічні науки. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – № 1 (78). – С.127–136.
 25. Кислиця С.Г. Світлодіодні світильники: особливості та основні світлотехнічні вимоги / С.Г. Кислиця, Г.М. Кожушко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2017. – Вим 3 (43). – С. 21-23. – Режим доступу : http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3144
 26. Семенов А.А., Кожушко Г.М., Сахно Т.В. Устройство бактерицидного обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым излучением // Вестник Карагандинского университета ISSN 0142-0843 – № 1(81)/2016. – Серия : Физика. – С.77–80.
 27. Аналіз ролі УФ-випромінювання на розвиток і продуктивність різних культур / А.О. Семенов, Т.В. Сахно, Г.М. Кожушко // Світлотехніка та електроенергетика. – 2017. – № 2. С. 3–16.
 28. Кожушко Г.М., Кислиця С.Г. Світлодіодні світильники: особливості та основні світлотехнічні вимоги// Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 3 (43). Полтава: ПолтНТУ, 2017. С.21-23. (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar).
 29. Кислиця С.Г., Єрмілова Н.В., Кожушко Г.М. Металогалогенні лампи: досягнутий рівень та шляхи подальшого підвищення світлової ефективності енергоекономічних джерел світла // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 2 (48). Полтава: ПолтНТУ, 2018. С.9-13. (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar)
 30. Вплив передпосадкового УФ-опромінення на розвиток і продуктивність картоплі / Семенов А. О., Кожушко Г. М., Сахно Т. В. // Вісник Полтавської державної аграрної академії . – 2018. – №1. – C.18-22.
 31. Кислиця С.Г. Фотобіологічна безпечність ламп для засмаги / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно, С.В. Шпак, С.Г. Кислиця // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Х. : ХНУМГ, 2019. – Т. 3, вип. 149. – С.35-43.
 32. С.В. Шпак. Дослідження кутової рівномірності колориметричних параметрів світлодіодних ламп і світильників // С.В. Шпак, С.Г.Кислиця, Г.М. Кожушко, Н.В.Єрмілова. Український метрологічний журнал. – Харків - 2020. №2 С. 56-64.
 33. С.В. Шпак. Мерехтіння освітленості та стробоскопічний ефект, що утворюють світлодіодні лампи та світильники// С.В. Шпак, С.Г.Кислиця, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно, С. Багиров. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава - 2020. №2 (60) С. 135-143.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. 1. Zhovnir, Nataly Effective Taxation Modeling Based on International Experience / Zhovnir Nataly, Shevchenko Olena, Halai Vasyl, Kyslytsia Svitlana // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol 7, No 4.8 (2018). – pp: 253-257.

Патенти

 1. Cпосіб бактерицидного знезараження сипучих харчових продуктів / А. О. Семенов, Г. М. Кожушко, Л. В. Дугніст, Н. В. Семенова // Пат. 93489 Україна, МПК А23L 3/26 (2006.01); замовник і патентовласник ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». – № 201401140; заявк. 06.02.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19.
 2. Конструкція бактерицидної лампи / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко// Пат. 99152 Україна, МПК Н01К 7/00 Н01S 3/097 (2015.01) / ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». – № u201411620; заявл. 27.10.2014; опубл. 25.05.2015, бюл. № 10
 3. Спосіб прискореної оцінки середнього строку служби компактних люмінесцентних ламп / Кожушко Г. М., Басова Ю.О., Губа Л. М. // Пат. 122366 Україна, МПК Н05В 41/08 (2017.01) / ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». – № 201703421; заявл. 10.04.2017; опубл. 10.01.2018, бюл. № 1.
 4. Спосіб ранньої оцінки середнього ресурсу компактних люмінесцентних ламп на кількість вмикань до відказу // Кожушко Г. М., Басова Ю.О., Губа Л. М., Кислиця С.Г. // Пат. 125670 Україна, МПК 05В 41/08 (2018.01); G01N 31/00 (2006.01) / ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». – № 201709183; заявл. 18.09.2017; опубл. 25.05.2018, бюл. № 10

Розробка державних стандартів України

 1. Джерела світла штучні. Метод визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінення : ДСТУ 47271:2012 / Басова Ю., Кожушко Г., Смірнова Н., Гусаченко Л., Шпак С. – К. : Мінекономроз-витку України, 2013. – ІІІ, 8 с. – (Національний стандарт України).
 2. Загальне освітлення. Світло-випромінювальні діоди та модулі світловипроміню-вальних діодів. Словник термінів : ДСТУ-П ІЕС/TS 62504:2012 (ІЕС/TS 62504:2011, IDT) / Басова Ю., Кожушко Г., Ткаченко В. – К. : Мінекономроз-витку України, 2013. – ІV, 16 с. – (Національ-ний стандарт України).
 3. Лампи світлодіодні загального освітлення, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик : ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 (ІЕС/PAS 62612:2009, IDT) / Басова Ю., Кожушко Г., Ткаченко В. – К. : Мінекономроз-витку України, 2013. – ІV, 10 с. – (Національний стандарт України).
 4. Лампи світлодіодні загального освітлення на напругу живлення понад 50 В, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги безпеки : ДСТУ ІЕС 62560:2012 (ІЕС 62560:2011, IDT) / Басова Ю., Кожушко Г., Ткаченко В. – К. : Мінекономрозвитку України, 2013. – ІV, 14 с. – (Національний стандарт України).
 5. Електронні пристрої живлення модулів світловипромінювальних діодів від джерел постійної або змінної напруги живлення. Вимоги до характеристик : ДСТУ ІЕС 62384:2012 (ІЕС 62384:2011, IDT) / Басова Ю., Кожушко Г., Ткаченко В. – К. : Мінекономрозвитку України, 2013. – ІV, 8 с. – (Національний стандарт України).
 6. Патрони лампові байонетні. Технічні умови : ДСТУ ІЕС 61184:2009 (ІЕС 61184:1997, ІDТ) / Басова Ю., Кожушко Г., Ткаченко В., Гусаченко Л. – К. : Держспоживстандарт України, 2014. – ІV, 42 с. – (Національний стандарт України).
 7. Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вольфрамово-галогенні лампи загального освітлення побутової та аналогічної призначеності : ДСТУ ІЕС 60432-2:2009 (ІЕС 60432-2:2005, ІDТ) / Басова Ю., Кожушко Г., Мороз С., Ткаченко В. – К. : Держспоживстандарт України, 2014. – ІV, 8 с. – (Національний стандарт України).
 8. Безпечність ламп і лампових систем фотобіологічна : ДСТУ ІЕС 62471:2009 (ІЕС 62471:2006, ІDТ) / Басова Ю., Кожушко Г., Ногаль В., Ткаченко В. – К. : Держспоживстандарт України, 2014. – V, 34 с. – (Національний стандарт України).
 9. Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація : ДСТУ ІЕС 60061-4:2009 (ІЕС 60061-4:2005, ІDТ) / Басова Ю., Губа Л., Кожушко Г., Ткаченко В. – К. : Держспоживстандарт України, 2014. – ІV, 34 с. – (Національний стандарт України)
 10. Діоди світлопипромінювальні. Вимірювання параметрів : ДСТУ-П 7732:2015/ Ю. Басова, Л. Губа, Л. Дугніст, Г. Кожушко, В. Ткаченко, І. Шурдук – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – V, 39 с. – (Національний стандарт України)
 11. Світильники зі світлодіодними джерелами світла. Загальні технічні умови. : ДСТУ 8546:2015 / Л. Дугніст, Г. Кожушко, В. Ткаченко – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – ІV, 33 с. – (Національний стандарт України)

Матеріали конференцій

 1. Дослідження відповідності параметрів і характеристик енергозберігаючих ламп прямої заміни задекларованим даним та рекомендаціям міжнародних стандартів / Сорокін В.М., Рибалочка А.В., Кожушко Г.М., Басова Ю.О. // Світлотехніка й електроніка: історія, проблеми й перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 24–26 трав. 2012 р.). – Тернопіль : ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2012. – С. 70–71.
 2. Использование международных стандартов – перспективное направление развития классификации непродовольствен-ных стандартов / Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Губа Л.М // Развитие и повышение эффективности национальной экономики : материалы Межд. науч.-прак. конф. (г. Баку, 27–28 июня 2012 г.). – Баку : Азербайджанский университет кооперации, 2012. – С. 1021–1028.
 3. Использование международных стандартов – перспективное направление развития классификации в условиях членства в ВТО / Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Губа Л.М. // Качество товаров: теория и практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф., (г. Витебск, 15–16 нояб. 2012 г.). – Витебск : Витебский государственный технологический университет, 2012. – С. 123–125.
 4. Результаты сравнения исследований светотехнических параметров ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и светодиодных ламп украинского и зарубежного производства / Рибалочка А., Сорокін В., Корнага В., Міняйло М., Кожушко Г., Басова Ю. // Передовые дисплейные и световые технологии : тезисы докладов ХХ Междунар. симпозиума, ADLT-2012, (г. Ялта, 8–12. октяб. 2012 г.). – К. : Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарьова НАН Украины, 2012. – С. 43.
 5. Исследование компактных люминесцентных и светодиодных ламп для прямой замены ламп накаливания / Рибалочка А., Сорокін В., Кожушко Г. Басова Ю. // Передовые дисплейные и световые технологии : тезисы докладов ХХ Междунар. симпозиума, ADLT-2012, (г. Ялта, 8–12. октяб. 2012 г.). – К. : Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарьова НАН Украины, 2012. – С. 45.
 6. Проблемы замены ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы в жилищном секторе / Кожушко Г., Басова Ю. // Новейшие технологии в электроенергетике : материалы IV Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (г. Харьков, 1–25 нояб., 2012 г.). – Х. : ХНАГХ. – С. 30–33.
 7. Ідентифікація компактних люмінесцентних ламп різних торгових марок / Жулинська О. Т., Кожушко Г. М., Басова Ю.О. // Актуальні питання сучасного товарознавства : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Донецьк, 22 листоп. 2013 р.). – Донецк : ДонНУЕТ, 2013. – С. 27–30.
 8. Математична модель спаду світлового потоку КЛЛ / Кожушко Г.М., Басова Ю.О. // Якість та безпека товарів і екологія навколишнього середовища : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 17 трав. 2013 р.). – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – С. 36–38
 9. Технічне регулювання – важливий механізм підвищення енергоекономіч-ності світлотехнічної продукції / Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Губа Л.М. // Формування і оцінювання асортименту, властивостей та якості непродовольчих товарів : матеріали 1 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 листоп. 2013 р.). – Львів : Львів. комерц. академ., 2013. – Ч. ІІІ. – С. 141–142.
 10. Дослідження споживних властивостей компактних люмінесцентних ламп у процесі їх строку служби / Кожушко. Г.М., Басова Ю.О., Давиденко В.І., Кислиця С.Г. // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали 1-ої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 26–27 лют. 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 134–139.
 11. Дослідження світлових та колірних параметрів СВД-ламп в процесі строку служби / Сорокін В.М., Кожушко Г.М., Давиденко В.І Басова Ю.О. // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали 1-ої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 26–27 лют. 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 139–142.
 12. Попередження забруднення навколишнього середовища відходами розрядних ламп / Г.М. Кожушко, Л.В. Дугніст // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали 1-ої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 26–27 лют. 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 215–218.
 13. Участь студентів у госпдоговірних НДР – ефективний шлях налагодження зв’язків з роботодавцями / / Г.М. Кожушко, Л.В. Дугніст // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали 1-ої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 26–27 лют. 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 421–423.
 14. Дослідження параметрів компактних люмінесцентних ламп в процесі строку служби / Кожушко Г., Басова Ю. // Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, м. Яремче, 23–27 лют. 2015 р.). – Тернопіль : ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – С. 31–32.
 15. Динаміка електричних, світлових та колірних параметрів світлодіодних ламп в процесі строку служби / Сорокін В.М., Кожушко Г.М., Басова Ю.О. // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали 2-ої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25–26 берез. 2015 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 228–232.
 16. Стандартизація світлодіодних виробів та світильників в Україні / Кожушко Г. М., Дугніст Л.В. // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : Матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25–26 лют. 2015 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С.291-295.
 17. Підвищення енергоекономічності та екологічності світлотехнічної продукції в Україні шляхом розвитку системи технічного регулювання / Кожушко Г., Басова Ю., Губа Л. // Україна та ЄС: подолання технічних бар’єрів у торгівлі : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–19 берез., 2015 р.). – К. : КНТЕУ, 2015. – С. 145–148.
 18. Кожушко Г.М. Діяльність технічного комітету зі стандартизації ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання» щодо розроблення стандартів стосовно світлодіодної продукції / Г.М. Кожушко, Л.В. Дугніст, В.М. Сорокін // Современные тенденции развития светотехники : м-лы V междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 15-16 мая 2013 / [ред..кол: В.Ф. Харченко, М.К. Сухонос, Л.А. Назаренко и др.]; Харьк. Нац.. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н.Бекетова. – Х.: ХНУГХ им. А.Н.Бекетова, 2013. – С. 60-62.
 19. Кожушко Г.М. Розрядні лампи: проблеми попередження ртутного забруднення н6авколишнього середовища / Г.М. Кожушко, Л.В. Дугніст // Хімія, екологія, освіта : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет конф.(м. Полтава, 25-26 бер. 2013 р.) : РВВ ПДАА. – 2013. – С.89–94.
 20. Стандартизації світлодіодних ламп та світильників в Україні [Текст] / Г. М. Кожушко, Л. В. Дугніст // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта [Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25–26 берез. 2015 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 291–294
 21. О необходимости совершенствования практики студентов-товароведов / Кожушко Г.М., Губа Л.М., Кобищан Г.Д. // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25–26 бер. 2015 року). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – с. 319-321.
 22. Щодо перспектив розвитку ринку екологічно безпечних СВД-ламп в Україні [Текст] / Г. М. Кожушко, Л. В. Дугніст // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта [Текст] : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22–23 берез. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 246–251.
 23. Роль технічного регулювання в підвищенні енергоекономічності та екологічності електричних ламп / Кожушко Г.М., Губа Л.М., Демидович О.А. // Інновації в управлінні асортимето, якістю та безпекою товарів та послуг : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7 груд. 2017 р.). – Львів : Львів. комерц. академ., 2017. – С. 27–29.
 24. Порівняльні дослідження споживних властивостей електричних ламп побутового призначення / Єфіменко М. В Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Губа Л.М. // Наука і молодь в ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей ІІІ Міжна-родної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1 грудня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 380-384.
 25. Щодо споживчих переваг світлодіодних ламп побутового призначення / Кожушко Г. М., Губа Л. М. Кислиця С.Г. // Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, м. Яремче, 30.01–01.02. 2018 р.). – Тернопіль : ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2018. – С. 32–35.
 26. Фуштей В.В., Кожушко Г.М. Дослідження проблеми зберігання відходів ртутних ламп від населення та їх утилізація / В.В. Фуштей, Г.М. Кожушко// Проблеми удосконалення асортименту та споживних властивостей непродовольчих товарів: матеріали XXXVІ наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – С. 241-245.
 27. Дугніст Л.В., Шевченко О.В., Кожушко Г.М. Дослідження стану стандартизації світлодіодних ламп та світильників в Україні / Л.В. Дугніст, О.В. Шевченко, Г.М. Кожушко// Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи: збірник тез наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк, 2013. – С. 46-47.
 28. Дугніст Л.В., Сеідов А.К., Кожушко Г.М. Металогалогенні лампи: споживні властивості, асортимент, основні сфери використання та напрямки вдосконалення / Л.В. Дугніст, А.К. Сеідов, Г.М. Кожушко// Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи: збірник тез наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк, 2013. – С. 48-49.
 29. Сапронова А.В., Кожушко Г.М. Підвищення експлуатаційних властивостей двошарового епоксокомпозитного покриття / А.В. Сапронова, Г.М. Кожушко// Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи: збірник тез наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк, 2013. – С. 91-92.
 30. Фуштей В.В., Кожушко Г.М. Вимірювання маси ртуті в двоцокольних люмінесцентних лампах а електричним опором лампи / В.В. Фуштей, Г.М. Кожушко // Актуальні проблеми товарознавства, торгівлі, експертизи та маркетингу : зб. наук. ст. магістрів товарознавчо-комерційного фа¬культету ПУЕТ за результатами наукових дос¬ліджень 2012–2013 навчального року. – Полтава : ПУЕТ, 2013. –С. 67-72.
 31. Дугніст Л.В., Шевченко О.В., Кожушко Г.М. Стандартизація світлодіодних виробів в Україні / Л.В. Дугніст, О.В. Шевченко, Г.М. Кожушко // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей. Дніпропетровськ, 2014. – С. 82-84.
 32. Демидович О.А. Роль технічного регулювання в підвищенні енергоекономічності та екологічності електричних ламп / Кожушко Г.М., Губа Л.М., Демидович О.А. // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів та послуг : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7 груд. 2017 р.). – Львів : Львів. комерц. академ., 2017. – С. 27–29.
 33. Єфіменко М. В. Порівняльні дослідження споживних властивостей електричних ламп побутового призначення / Єфіменко М. В, Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Губа Л.М. // Наука і молодь в ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей ІІІ Міжна-родної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1 грудня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 380-384.
 34. Бородай А. Ю. Порівняльні дослідження світлових та колірних характеристик компактних люмінісцентних та світлодіодних ламп / А.Ю. Бородай, Г.М. Кожушко : зб. наук. ст. магістрів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 62-68.
 35. Зайцева Н. О. Шляхи зниження забруднення навколишнього середовища відходами ртутних ламп/ Н.О. Зайцева, Г.М. Кожушко : зб. наук. ст. магістрів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 74-79.
 36. Дослідження та розробка вдосконалених конструкцій ультрафіолетових джерел випромінювання для установок фотохімічної і фотобіологічної дії [Текст] : звіт про НДР / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; кер. Г. М. Кожушко ; викон. А. О. Семенов, В. І. Ткаченко, Л. В. Дугніст, Л. В. Берлінова. – № 0112U007433. – Полтава, 2015. – 306 с
 37. Світлодіодні опромінювальні установки фотобіологічної дії / Сорокін В. М., Кожушко Г. М., Сахно Т. В. // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 280 с. – C.82-86.
 38. Семенов А. О., Кожушко Г. М. Сахно Т. В. Прогнозування корисного сроку служби ультрафіолетових ламп за стабільністю променевого потоку // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «Світлотехніка й електроенергетика: історія проблеми, перспективи». – 2018. – 30 січня – 2 лютого м. Тернопіль –м. Яремче. С. 56-59. http://tntu.org.ua/conference/tezy/2018-01-30.pdf#page=57
 39. Семенов А. О., Кожушко Г. М.; Сахно Т. В. Дослідження можливості мікробіологічного очищення активованого вугілля УФ-опроміненням // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «Світлотехніка й електроенергетика: історія проблеми, перспективи». – 2018. – 30 січня – 2 лютого м. Тернопіль –м. Яремче. С. 59-62. http://tntu.org.ua/conference/tezy/2018-01-30.pdf#page=57
 40. А. О. Семенов, Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно. Вплив передпосівного УФ-опромінення насіння ріпаку на розвиток рослин // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст : укр., англ. C.105-109.
 41. Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно, А. О. Семенов. Вимоги міжнародних стандартів до OLED для загального освітлення // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст : укр., англ. C.197-202.
 42. Семенов А. О., Сахно Т.В., Кожушко Г.М. Схожість насіння ріпаку при передпосівному УФ-опроміненні // Хімія, екологія та освіта: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15-16 травня 2018 року). – Полтава, 2018. – 220 с. – С.160-162
 43. Кислица С.Г. Сравнительные исследования потребительских свойств осветительных ламп бытового назначения / С.Г. Кислица, Н.В. Ермилова, Ю.А. Басова, Л.Н. Губа, Сабир Агабагир оглы Багиров // «BUILDING INNOVATIONS – 2019» : збірник наукових праць ІІ Міжнар. українсько-азербайджанської конф., 23 – 24 травня 2019 р., Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.] – Полтава, 2019. – С. 275-277.
 44. Шпак С.В. Сучасний стан енергоефективності та якості світла світлодіодної продукції// Шпак С.В., Кожушко Г.М., Кислиця С.Г., Єрмілова Н.В., Сабір Агабагір огли Багіров. Building Innovations - 2020 : зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. укр.-азерб. конф.– Полтава– 2020». С.480-482.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 1. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.089.02 по захисту дисертацій зі спеціальності 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла» (Харківська академія міського господарства»
 2. Член спеціалізованої вченої ради К 58.052.04 по захисту дисертацій зі спеціальності 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла» (Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя).
 3. Член редакційної колегії Міжнародного науково-технічного журналу «Світлотехніка та електроенергетика»;
 4. Член редакційної колегії серії «Технічні науки» Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі»
 5. Голова технічного комітету зі стандартизації ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання» (Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 24 від 14 лютого 2007 р.);
 6. Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Український комітет з освітлення» (книга обліку громадських організацій, повідомлення про заснування № 289 від 23.04.2010 р. (Наказ Міністерства юстиції від 23.004.2010 р. № 874/5))

Нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років незалежності України». №1690 від 29.08.2016 р.