Дані викладача


Лєві Леонід Ісаакович

ЛЄВІ Леонід Ісаакович

Професор кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Професор кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій Полтавський національний технічний університет Імені Юрія Кондратюка (2018)
 • Доктор технічних наук, Київський національний університет будівництва і архітектури (2000)
 • Кандидат технічних наук, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (1980)
 • Інженер-механік, факультет автоматизації виробничих процесів Ворошиловградський машинобудівний інститут (1971)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, ORCID

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

 • Проектування системи керування електроприводом технологічної установки;
 • Розрахунок потужності електроремонтного цеха машинобудівного підприємства;
 • Визначення параметрів електропривода верстата з ЧПК з підпорядкованим регулюванням координат.

Проблеми інформатизації: Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. м. Полтава, 12-13 листопада 2015 року. –– Полтава: ПолтНТУ, 2015. – с. 51

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції. м. Полтава, 2016 року. –– Полтава: ПолтНТУ, 2016. – с. 53

Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2016): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Одеса, 20-22 вересня 2016 року. – Одеса: Одеський національний морський університет, 2016. – С. 277-280.

Automatics – 2017: XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATED CONTROL, Kiev, Ukraine, September 13-15, 2017: proceeding. Kiev. 2017. 28-30 p.

Тези 71-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 41-42.

Тези 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка», 2020. - С. 23-24.

Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції, 08 листопада, 2019 р. / Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – С. 119-123.

Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 листопада, 2020 р. / Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – с. 55-58, 79-82, 86-89, 93-96, 100-103.

Магістранти

Молотковець О.В. 2019 «Аналіз та модернізація автоматизованого електропривода машини рубильної дискової МРГ-20 М.»

Бистрай О.А. 2020 «Дослідження та модернізація електроприводу металообробного верстату типу РТ755Ф3»

Крамаренко О.В. 2020 «Автоматизація технологічного процесу виготовлення каучуку»

Аженко Я.С. 2020 «Аналіз та модернізація системи моніторингу стану вологозабезпеченості сільськогосподарських культур за допомогою засобів телекомунікацій»

Денисов С.А. 2020 «Підвищення пропускної здатності інфокомунікаційних мереж»

Семеніг В.І. 2020 «Аналіз та модернізація мережних систем дистанційного керування розподілом контенту»

Фахові видання

 1. Лєві Л.І. Моделювання залежностей «багатовимірний вхід–вихід» для автоматизації процесів керування в умовах невизначеності // Вісник Полтавської державної аграрної академії / - №4 (79), 2015. - С. 86 - 91.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5578
 2. Лєві Л.І., Петровський О.М. Моделювання процесу роботи іонновітрового ультрафіолетового озонатора-знезаражувача повітря // Збірник наукових праць: Системи управління, навігації та зв’язку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка / - №2 (34), 2015. – С. 42 - 45.
 3. Лєві Л.І., Петровський О.М. Метод сингулярного спектрального аналізу з інтервальною невизначеністю для прогнозування агрокліматичних умов // Вісник Полтавської державної аграрної академії/ - №3 (82), 2016. - С. 84 - 88.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5602
 4. Лєві Л.І., Петровський О.М. Фізико-математична модель впливу електромагнітного випромінення на електричні властивості біологічних тканин // Збірник наукових праць: Системи управління, навігації та зв’язку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка / - №5 (45), 2017. – С. 47 - 50.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5601
 5. Лєві Л.І. Використання нечіткої логіки для автоматизації функціонування зрошувальних систем // Вісник Полтавської державної аграрної академії / - №2 (89), 2018. - С. 153 - 157.
  http://doi.org/10.31210/visnyk2018.02.25
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5569
 6. Лєві Л.І. Застосування нейронних мереж для автоматизованого керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур // Вісник Полтавської державної аграрної академії / - №4 (91), 2018. - С. 201 - 204.
  http://doi.org/10.31210/visnyk2018.04.32
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5574
 7. Лєві Л.І. Синтез автоматизованої системи керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підґрунтовому зволоженні // Вісник Полтавської державної аграрної академії / - №1 (24), 2019. - С. 201 - 204.
  http://doi.org/10.31210/visnyk2019.01.27
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5568
 8. Лєві Л.І. Оптимізація енергетичних затрат і витрат води в автоматизованій системі керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур // Збірник наукових праць: Системи управління, навігації та зв’язку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка / - №4 (56), 2019. – С. 17 - 20.
  http://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.017
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6420
 9. Лєві Л.І. Формалізація вологопереносу в ненасиченій зоні модульної ділянки ґрунту як об’єкту керування на основі нео-фаззі мереж. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 3. С. 248−255.
  http://doi.org/ 10.31210/visnyk2019.03.34
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6419
 10. Лєві Л.І. Керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при крапельному зволоженні на основі нечіткої логіки. // Збірник наукових праць: Системи управління, навігації та зв’язку Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» / - №2 (60), 2020. – С. 27 - 30.
  http://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.027
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7558
 11. Лєві Л.І. Генетичні алгоритми оптимізації в задачах керування зрошувальними системами // Збірник наукових праць: Системи управління, навігації та зв’язку Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» / - №3 (61), 2020. – С. 36 - 40.
  http://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.036
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8669

Монографії

 1. Лєві Л.І. Оперативне управління інженерними мережними системами: Монографія. Затверджено Вченою радою ЛДАУ. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В.І. Даля, 2001. – 176 с.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6700

Навчальні посібники

 1. Лєві Л.І. Оперативне управління системами сільськогосподарського водопостачання та зрошувальними системами: Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В.І. Даля, 2001. – 92 с.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6709
 2. Лєві Л.І., Коваль А.В., Ліхоманов О.О. Вища математика. Лінійна, векторна алгебра і аналітична геометрія. Навчальний посібник для практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи з варіантами завдань для розрахунково-графічної роботи. Гриф міністерства аграрної політики України. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2009. – 176 с.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6715

Методичні вказівки

 1. Лєві Л.І., Одарущенко О.Б. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Методичні рекомендації до індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для підготовки фахівців рівня вищої освіти спеціаліст, спеціальності 7.03050106 «Облік і аудит» заочної та дистанційної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 92 с.
 2. Лєві Л.І., Яковенко Т.П. Дискретна математика. Конспект лекцій для самостійної роботи студентів із дисципліни «Дискретна математика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» та 6.050102 комп’ютерна інженерія. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 36 с.
 3. Лєві Л.І., Одарущенко О.Б. Алгоритми та методи обчислення. Методичні рекомендації до індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Алгоритми та методи обчислення» для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп‘ютерна інженерія» заочної та дистанційної форми навчання./ – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 76 с.
 4. Лєві Л.І., Одарущенко О.Б., Петровський О.М. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика»./  Полтава: ПолтНТУ, 2016.  37 с.
 5. Лєві Л.І., Одарущенко О.Б., Бутенко В.О. Елементи теорії надійності. Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Елементи теорії надійності» для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціалізації 122 «Інформатика». – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 35 с.
 6. Лєві Л.І., Одарущенко О.Б. Системи масового обслуговування. Конспект лекцій з дисципліни «Системи масового обслуговування (Частина 1 – Випадкові функції)» для підготовки рівня вищої освіти бакалавр напряму 6.040302 «Інформатика». – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 35 с.
 7. Лєві Л.І. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Системи керування електроприводами» на тему «Проектування системи керування електроприводом технологічної установки» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 26 с.
 8. Лєві Л.І. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Монтаж, налагодження, експлуатація і ремонт електротехнічних пристроїв» на тему «Розрахунок потужності електроремонтного цеха машинобудівного підприємства» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 29 с.

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2015)