Дані викладача


Макаренко Валерій Дмитрович

МАКАРЕНКО Валерій Дмитрович

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Інженер-механік, спеціальність «Устаткування і технологія зварювального виробництва», Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1976 р.
 • д.т.н., 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології, тема дисертації «Технологічні і металургійні принципи створення електродів основного виду для зварювання металоконструкцій нафтогазових об’єктів», 2011 р.
 • професор матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 415 Ф,
корпус А, ауд. 05А

Телефон

(095) 523 18 96

Наукові бази

Scopus, ORCID

КУРСИ

 • Основи наукових досліджень
 • Консультації ДП

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років – НГВУ «Полтаванафтогаз», ПАТ «Укрнафта» (ТОВ НВП «Нафтогазсервіс» (м. Гадяч), ТОВ «Сумиенергомаш» (м. Суми), УМГ «Прикарпатрансгаз» АТ «Укртрансгаз» (м. Івано-Франківськ), НАН України Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

Власна наукова зацікавленість: дослідження корозійної стійкості нафтогазопромислового обладнання, надійність металевих конструкцій нафтогазової галузі, дослідження тріщиностійкості трубопроводів і резервуарів.

Пошукачі наукових ступенів

Один із консультантів докторської дисертації Чернова В.Ю., захищеної в 2004 році в Івано-Франківському університеті нафти і газу, на тему «Науково-практичні основи забезпечення експлуатаційної надійності промислових трубопроводів при низьких температурах» (наукові консультанти: проф., д- р техн. наук Шлапак Л.С. і проф., д-р техн. наук Макаренко В.Д.)

 • International Conference BUILDING INNOVATIONS – 23-24 May 2019. – Baku, Azerbaijan, 2019.
 • 71-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 • 72 наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – 21 квітня-15 травня 2020 року. – Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Механізми корозійно-вуглецевої корозії конструкційних трубних сталей для нафтогазового застосування / Макаренко В.Д., Мангура А.М., Сизоненко А.В., Литвяк О.Л. // Модернізація та інженерний розвиток ресурсозберігаючих технологій у видобутку та переробці корисних копалин. Колективна монографія. – Петрошань, Румунія: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 с. (С. 57 – 70).
 2. Магнітне поле на асфальтових, смоляних, парафінових і сольових відкладах / Макаренко В.Д., Мангура А.М., Ларцева І.І., Мангура С.І. // Актуальні наукові дослідження ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин. Колективна монографія. – Софія: PH “St.Ivan Rilski”, 2020. – С. 79-94.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8138
 3. Технологія очистки насосно-компресорних труб від гідратосмолопарафінових відкладів / В.Д. Макаренко, І.Г. Зезекало, М.В. Петруняк, А.В. Ляшенко // Модернізація та інженерний розвиток ресурсозберігаючих технологій у видобутку та переробці корисних копалин. Колективна монографія. – Петрошань, Румунія: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 c. (C. 220 – 230).
 4. Макаренко В.Д. Комплексний підхід до дослідження та вибору вуглеводневих розчинників для попередження та боротьби з асфальтосмолопарафіногідратними відкладеннями / В.Д. Макаренко, А.В. Ляшенко // Тематичні наукові дослідження енергозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин. Колективна монографія Multi-authored monograph. – Софія: Publishing House “St. Ivan Rilski”, 2020. – P. 408-417.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8139
 5. Магнітна обробка виробничої рідини з високим вмістом асфальто-смоляно-парафінових відкладень / В.Д. Макаренко, М.О. Харченко, А.М. Мангура, О.В. Петраш // Актуальні наукові дослідження ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин. Колективна монографія. – Софія: PH “St.Ivan Rilski”, 2020. – С. 268-278.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8137

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Hydrate Formations Modeling for the Oil and Gas Facilities Reconstruction / Makarenko V., Vynnykov Y., Liashenko A., Petrash O. // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham. – pp. 651-658.

Матеріали конференцій

 1. Макаренко В.Д. Исследование коррозионно-механической стойкости нефтяного внутрискважинного оборудования / В.Д. Макаренко, А.В. Ляшенко, А.М. Магирский, В.В. Славко, В.С. Стадниченко // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: Т. 2. – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – 2019. – С. 26-27.
 2. В.Д. Макаренко, А.В. Ляшенко, А.В. Іванченко. Influence of hydrogen of the resistance of ckacks in welding pipelines. / Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава 21 квітня-15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – с. 165-166.

Монографії та навчальні посібники

 1. Макаренко В.Д. Інноваційні матеріали та технології в нафтогазовій галузі: монографія / В.Д. Макаренко, Б.О. Коробко, Ю.Л. Винников. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2018. – 233 с.
 2. Макаренко В.Д. Надійність металевих конструкцій нафтогазової галузі: Монографія / В.Д. Макаренко, В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников // Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2018. – 277 с.
 3. Морські бурові платформи: монографія / В.Д. Макаренко, С.І. Білик, Ю.В. Макаренко, А.П. Калюжний, О.В. Матяш. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2020. – 360 с.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання практичних занять із дисципліни «Протикорозійний захист трубопроводів» для студентів спеціальності «185 – Нафтогазова інженерія та технології» / В.Д. Макаренко, А.В. Ляшенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 32 с.
 2. Методичні вказівки до виконання практичних занять із дисципліни «Трубопровідний транспорт нафти і газу» для студентів спеціальності «185 – Нафтогазова інженерія та технології» / В.Д. Макаренко, А.В. Ляшенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2020. – 28 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять із дисципліни «Technology of gas extraction» для студентів напряму підготовки «185 – Нафтогазова інженерія та технології» / V.P. Rubel, Makarenko V.D., Solovyov V.V.– Полтава: НУПП, 2020.с. 21
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія видобування газу» за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» та 103 «Науки про Землю» / В.П. Рубель, Макаренко В.Д., Соловйов В.В. – Полтава: НУПП, 2020.с. 24

Звання «Почесний нафтовик» (№276-П від 01.10.2003 р.)

ТОВ «ПромТрубоПроводКомплект» в галузі «Техніна діагностика гідротеплотехнічного обладнання». Тема: «Сучасні вимоги до пуско-наладочних робіт теплових мереж в містах» Свідоцтво СПК 117 з 2.04.18 по 05.05.18 р