Дані викладача


Максим Харченко

Максим ХАРЧЕНКО

Завідуючий кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Інженер-будівельник, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво», факультет будівельний, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2006 рік
 • Магістр за спеціальністю 184 «Гірництво», освітня програма «Буріння свердловин», 2021 рік, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», кафедра нафтогазової інженерії та технологій
 • К.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – Основи та фундаменти, кафедра видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2010 рік
 • Доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, 2015 рік


Виконавець держбюджетних наукових тем:

 • «Збірно-монолітна конструктивна система будівлі під соціальне житло», № держреєстрації 0113U000383, виконання у 2014-2015 рр., науковий керівник – д.т.н., професор, Павліков А.М.;
 • «Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони», державний реєстраційний номер 0116U002567, виконання у 2016-2017 рр., керівник – д.т.н., професор Семко О.В.
 • «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах», державний реєстраційний номер 0117U003086, виконання у 2017-2018 рр., науковий керівник – д.т.н., професор, Винников Ю.Л.;

Власна наукова зацікавленість: науково-технічний супровід проектування і зведення об’єктів підвищеної небезпеки, інформаційне моделювання інженерних об’єктів.

 1. XІI Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.);
 2. ІІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020», 1 – 2 червня 2020 року;
 3. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (10 – 11 грудня 2020 р.);
 4. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» (10 грудня 2020 р.);
 5. Міжнародний нафтогазовий форум «Сучасні технології буріння та кріплення свердловин та інтенсифікації припливу в нафтогазових покладах з пониженими пластовими тисками», (Полтава, березень 2018 р.);
 6. VI МIЖНАРОДНА НАФТОГАЗОВА КОНФЕРЕНЦIЯ НЬЮФОЛК НКЦ "КОЛТЮБІНГ. ГРП. БУРОВІ СЕРВІСИ. ГЕОФІЗИКА. СКЕРОВАНЕ БУРІННЯ";
 7. ІІІ Міжнародний галузевий форум «Розвиток нафтогазових активів та геологія» (Полтава, березень 2019 р.);
 8. VI Міжнародний галузевий форум «Видобуток. Інтенсифікація. Капітальний ремонт свердловин» (Полтава, вересень 2020 р.)
 9. V Київська конференція з сучасних методів буріння і збільшення видобутку нафти і газу «БУРІННЯ. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ. ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ» в рамках V міжнародної спеціалізованої виставки «НАФТОГАЗЕКСПО-2020» 10 листопада 2020 року в Києві;
 10. 71-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 11. 72-а наукова конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.: НУПП).

Магістранти

Акопян Мкртіч Карапетович. Оцінювання впливунеоднорідності фільтраційно-ємнісних параметрів на геологічну та гідродинамічну моделі.

Дроботя Олександр Васильович. Аналіз ризиків розробки високопродуктивних неоднорідних колекторів.

Анікеєнко Олександр Сергійович. Підвищення ефективності методів впливу на привибійну зону неоднорідних пластів при розробці візейських покладів Кавердинського ГКР.

Кобеза Антон Олександрович. Упровадження нових технологій інтенсифікації для підвищення ефективності роботи свердловин при розробці Новосхідницького родовища.

Козаков Костянтин Валерійович. Удосконалення технологій боротьби з АСПВ при проектуванні завершальної стадії експлуатації родовища типу «браунфілд» (на прикладі Бориславського НР)

Бакалаври

Головчак Олександр Сергійович. Розрахунок нових технологічних параметрів роботи свердловин при проектуванні розробки еоценових покладів Микуличинського нафтового родовища.

Губкін Володимир Миколайович. Вибір раціонального методу інтенсифікації та проектування розробки горизонту А-2 Копилівського ГКР за допомогою утиліти GasDrive.

Панченко Ігор Іванович. Проектування процесу гідророзриву пласта Східно-Полтавського ГКР.

Борисенко Антон Володимирович. Проектування водоізоляції притоку рідини для подальшої розробки Західно-Харківцівського НГКР.

Данилик Олександр Володимирович. Боротьба з ускладненнями при винесенні твердої фази зі свердловин (на прикладі Безпалівського ГКР).

Сіденко Дмитро Сергійович. Підвищення видобутку нафти на Прокопенківському НГКР за рахунок проектування методу інтенсифікації.

Чернецов Артем Олексійович. Проектування спиртопінокислотної обробки на Грушівському газовому родовищі

Навчальні посібники, монографії

 1. Геотехнічні властивості штучних основ для об’єктів гірничо-збагачувального комплексу: Монографія / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, Р.М. Лопан, С.М. Манжалій. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. – 266 с.
 2. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: Монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М. Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2018. – 258 с.
 3. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: Монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. – 233 с.
 4. Сталеві резервуари. Основи корозійно-механічної стійкості. Монографія / В.Д. Макаренко, С.І. Білик, Джон Ньюхук, І.М. Чеботар, М.А. Коваленко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, С.Ю. Максимов, Ю.М. Кусков, Ю.В. Макаренко. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя. – 2020. – 523 с.
 5. Морські бурові платформи: Перший том. Монографія / В.Д. Макаренко, С.Ю. Максимов, Ю.Л. Винников, Ю.М. Кусков, М.О. Харченко. Під ред. проф. В.Д. Макаренко. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2020. – 420 с.
 6. Мангура А.М. Навчальний посібник «Практичні роботи з нафтогазової механіки» для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» / А.М. Мангура, С.І. Мангура, М.О. Харченко. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 173 с.
 7. Харченко М.О. Практикум з дисципліни «Математична статистика та обробка геологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.040103 «Геологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання / М.О. Харченко, І.І. Ларцева. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 92 с.
 8. Посібник з проектування та влаштування набивних паль у пробитих свердловинах / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, А.М. Павліков, М.О. Харченко та ін. // ПолтНТУ, ДП НДІБК. – К., 2014. – 70 с.

Публікації у наукових виданнях

 1. Перспективи підвищення надійності газонафтопроводів удосконаленням трубних сталей / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Дмитренко // Нафтогазова галузь України. – 2020. – №1. – С. 22 – 28.
 2. Забезпечення надійної експлуатації нафтових резервуарів у складних геотехнічних умовах при сейсмічних впливах / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, І.І. Ларцева // «Проблеми та перспективи нафтогазової галузі». – Зб наук. праць ДП «Науканафтогаз». – №2 (2018). – с. 65 – 90. ISSN- 2616-9576 (online) http://naftogazscience.com/index.php/journal
 3. Improving proposals for design standards of vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products storage / V. Onyshchenko, M. Zotsenko, Yu. Vynnykov, M. Kharchenko, I. Lartseva // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2018. – Issue 2 (51)′. – P. 5 – 18.
 4. Design peculiarities of oil storage tanks in complex geotechnical conditions at seismic effects / M.L. Zotsenko, Yu.L. Vynnykov, М.О. Kharchenko, I.I. Lartseva // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2017. – Issue 1 (48)′. – P. 175 – 182
 5. Kharchenko M. Magnetic treatment analysis of production fluid with high content of asphalt-resin-paraffin deposits / M. Kharchenko, A. Manhura, S. Manhura, I. Lartseva // Journal of Mining of Mineral Deposits / National Mining University –Vol. 11. Is. 2. – Dnipro. – 2017. – P. 28 – 33.
 6. Foundations of the high rise building in the area of underground mining / M.L. Zotsenko, Yu.L. Vynnykov, М.О. Kharchenko, L.G. Nalyvaiko, V.M. Mitinskiy, A. Aniskin // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2017. – Issue 2 (49)′. – P. 252 – 260. – Режим доступу: http://znp.pntu.edu.ua/files/archive/ua/49_2017/31.pdf
 7. Scientific and technical support of new construction for historic buildings saving / Yu. Vynnykov, М. Kharchenko, E. Antonets, Y. Lytvyn Benedito Caialo, P. Omelchenko, О. Sukhodub // Academic journal (industrial machine building, civil engineering). – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2016. – Issue 1 (46). – P. 136 – 146.
 8. Торгово-розважальний центр «Лук’янівка»: геотехнічні рішення / Д. Річардс, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, О.О. Гудімов, С.О. Жарий // Світ геотехніки, 2016. – №1 (49). – С. 15–18.
 9. Зоценко М.Л. Геотехнічні аспекти науково-технічного супроводу будівельних об’єктів / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко // Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць (будівництво). – Вип. 83: В 2-х кн.: Кн. 1. – К.: ДП НДІБК, 2016. – С. 58 – 65.
 10. Манжалій С.М. Геотехнічні властивості штучних основ із розкривних малозв'язних ґрунтів з урахуванням чиннику часу / С.М. Манжалій, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, Р.М. Лопан // Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць (будівництво). – Вип. 83: В 2-х кн.: Кн. 1. – К.: ДП НДІБК, 2016. – С. 405 – 411.
 11. Харченко М.О. Зміцнення грунтової основи бурозмішувальною технологією для зниження сейсмічної небезпеки / М.О. Харченко // Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць (будівництво). – Вип. 83: В 2-х кн.: Кн. 1. – К.: ДП НДІБК, 2016. – С. 488 – 498.
 12. Винников Ю.Л. Імовірнісні методи в геотехніці / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. Вип. 1 (43). – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 93 – 111.
 13. Досвід геотехнічного проектування та моніторингу будівництва висотних будівель у зоні підземних виробок / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко та інші // Основи та фундаменти: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С. 18–26.
 14. Торгово-розважальний центр «Лук’янівка»: геотехнічні аспекти / К. Бойдел, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Марченко, М.В. Яковенко // Основи та фундаменти: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 74–83.
 15. Торгово-розважальний центр «Лук’янівка»: геотехнічні рішення / Д. Річардс, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, О.О. Гудімов, С.О. Жарий // Основи та фундаменти: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 84–93.
 16. Геотехнічні властивості штучних основ із розкривних малозв’язних грунтів / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, Р.М. Лопан, С.М. Манжалій // Основи та фундаменти: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 179–189.
 17. Опыт геотехнического проектирования и мониторига высотного здания в зоне подземных выработок / Н.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.А. Харченко, В.М. Митинский, С.В. Бараник, В.Т. Чепелев. – М.: Журнал «ГеоТехника» , 2015. – 1/2015. – С. 20–38.
 18. Харченко М.О. Визначення максимальної довжини арматури CFA паль, що працюють на стиск у слабких ґрунтах / М.О. Харченко, М.О. Харченко, В.В. Філімонов // Зб. наук. праць Полтава: ПНТУ, 2014. – Вип. 1(40). – С. 268–273.
 19. Харченко М.О. Чисельні дослідження ґрунтоцементних основ методом скінченних елементів / М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Марченко // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 25. – С. 667-673.
 20. Харченко М.О. Моделювання трубопроводу на основі, здатної до набрякання / М.О. Харченко, О.Л. Зімін // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 25. – С. 659-666.
 21. Митинский В.М. Опыт устройства фундаментов и укрепления их основания в зоне подземных выработок / В.М. Митинский, С.В. Бараник, В.Т. Чепелев, Н.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.А. Харченко // Світ геотехніки, 2013. – №3 (39). – С. 26–32.
 22. Зоценко М.Л. Заходи зі стабілізації зсувного схилу / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Марченко, В.А. Титаренко // Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. наукових праць (будівництво). – Вип. 79. – К.: ДП НДІБК, 2013. – С. 256 – 264.
 23. Моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву зсувного схилу / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Марченко, А.М. Виноградова, О.В. Костенко, В.А. Титаренко // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Вип. 3 (38). Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 160 – 169.
 24. Винников Ю.Л. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния системы «ленточный ростверк – набивные сваи в пробитых скважинах – основание» / Ю.Л. Винников, М.А. Харченко, И.В. Мирошниченко // Инженерные подходы к решению геотехнических задач: сб. науч. тр., посвящ. 80-летию К.Ш. Шадунца. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – С. 84–91.
 25. Винников Ю.Л. Опыт возведения зданий и сооружений на фундаментах в пробитых скважинах и на основаниях, армированных грунтоцементными элементами / Ю.Л. Винников, И.И. Ларцева, М.А. Харченко, И.В. Мирошниченко // материалы международ. науч.-техн. конф. «Геотехника Беларуси: наука и практика» – Минск: БНТУ, 2013. – С. 52–59.
 26. Винников Ю.Л. Імовірносний аналіз напружено-деформованого стану армованої основи методом скінченних елементів / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Марченко // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2012. – Вип. 23. – С. 555-562.
 27. Винников Ю.Л. Розрахунок фундаментної плити силосів на армованій стохастичній основі / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Марченко // Зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – Дн-вск: ДНУЗТ, 2012. – Вип. 3. – С. 26 – 32.
 28. Харченко М.О. Імовірнісні методи в геотехніці штучних основ / М.О. Харченко // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во) / Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Вип. 4 (34). Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 274 – 289.
 29. Харченко М.О. Просторова задача моделювання напружено-деформованого стану системи «стрічковий ростверк – набивні палі у пробитих свердловинах – основа» / М.О. Харченко, Ю.Л. Винников, І.В. Мірошніченко // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Вип. 4 (34). Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 242 – 256.
 30. Харченко М.О. Дослідження властивостей ущільнених ґрунтів штучних основ та імовірнісний аналіз цих даних / М.О. Харченко // Світ геотехніки, 2012. – №2 (34). – С. 13-20.
 31. Винников Ю.Л. Численный расчет армированного основания в вероятностной постановке / Ю.Л. Винников, М.А. Харченко, В.И. Марченко // Сб. статей науч.-техн. конф. “Численные методы расчетов в практической геотехнике”. – С-Пб: СПбГАСУ, 2012. – С. 86–93.
 32. Винников Ю.Л. Імовірнісне оцінювання напружено-деформованого стану штучних основ фундаментів / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко // Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2011. – Вип. 75. – Кн. 1 – С. 157-164.
 33. Зоценко М.Л. Розрахунок стійкості бортів котлованів, закріплених вертикальними ґрунтоцементними елементами / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко // Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2011. – Вип. 75. – Кн. 2 – С. 584-591.
 34. Коваленко В.І. Визначення опору ґрунтів динамічним навантаженням / В.І. Коваленко, М.О. Харченко, Ю.Л. Винников, Р.Г. Савенко, Т.В. Литвиненко, Я.В. Носаченко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – Вип. 2 (30). – С. 180 – 184.
 35. Zotsenko M. Evaluation of failure probability of soil cushions / M. Zotsenko, Y. Vynnykov, M. Kharchenko // Proc. of the 3rd International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2011). – Munich, 2011. – pp. 249–257.
 36. Винников Ю.Л. Дослідження механічних характеристик ущільнених матеріалів ґрунтових подушок як випадкових величин / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко // Вісник ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – Дн-вск: ДНУЗТ, 2010. – Вип. 32. – С. 26 – 30.
 37. Винников Ю.Л. Умови забезпечення тривалої міцності штучних ґрунтових масивів / Ю.Л. Винников, В.І. Коваленко, М.О. Харченко, Р.М. Лопан // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПНТУ, 2010. – Вип. 2 (27). – С. 111–117.
 38. Харченко М.О. Імовірнісний розрахунок фундаментів на штучних основах із врахуванням їх неоднорідності / М.О. Харченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №56. – Дн-вск: ПГАСА, 2010. – С. 580-587.
 39. Винников Ю.Л. Оцінка ймовірності відмови ґрунтових подушок / Ю.Л. Винников, А.М. Пащенко, В.В. Чернявський, М.О. Харченко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПНТУ, 2010. – Вип. 3 (28). – С. 71-79.
 40. Харченко М.О. Оцінка неоднорідності ущільнених ґрунтів штучних основ: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. тех. наук: 05.23.02 / М.О. Харченко. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 23 с.
 41. Vynnykov Y.L. The peculiarities of soil large area cushions erection of overburden rock / Y.L. Vynnykov, M.O. Kharchenko // Proc. of the International Geotechnical Conf. – Moscow, 2010. – V. 3. – Р. 1024–1031.
 42. Харченко М.О. Дослідження фізико-механічних характеристик неоднорідних за складом ущільнених ґрунтів / М.О. Харченко, Р.М. Лопан // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2009. – Вип. 18. – С. 561-569.
 43. Винников Ю.Л. Про вплив змінності технологічних параметрів при зведенні масивних насипів / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №50. – Дн-вск: ПГАСА, 2009. – С. 109-114.
 44. Винников Ю.Л. Використання відходів гірничо-збагачувальної промисловості для улаштування штучних основ / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, Р.М. Лопан, П.М. Омельченко // Вісник ОДАБА. – Одеса: ОДАБА, 2009. – Вип. № 36. – С. 75-83.
 45. Винников Ю.Л. Вплив вібраційного режиму котків на ущільнення малозв’язних розкривних порід / Ю.Л. Винников, В.І. Коваленко, М.О. Харченко, Р.М. Лопан // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПНТУ, 2009. – Вип. 25. – Т. 1. – С. 235-244.
 46. Особливості виявлення взаємозв’язку фізико-механічних властивостей штучно ущільненого лесового ґрунту / Ю.Л. Винников, О.В. Андрієвська, В.С. Яковлєв, М.О. Харченко, О.О. Гудімов // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 16. – С. 226-232.
 47. Харченко М.О. Експериментальні дослідження неоднорідності ущільнення ґрунтів у складі штучного насипу / М.О. Харченко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПНТУ, 2008. - Вип.22. – С. 111-123.
 48. Використання малозв’язних розкривних порід для улаштування штучних основ / Ю.Л. Винников, В.І. Коваленко, М.О. Харченко, П.М. Омельченко, С.М. Манжалій // Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2008. – Вип. 71. – Кн. 2 – С. 83-92.
 49. Винников Ю.Л. До визначення параметрів глибинно ущільнених основ резервуарів / Ю.Л. Винников, А.М. Пащенко, М.О. Харченко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПНТУ, 2007. – Вип.18. – С. 139-144.
 50. Винников Ю.Л. До моделювання параметрів вертикально армованих масивів / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко // Міжвідомчий наук.-техн. зб. наукових праць (будівництво) – Київ: НДІБК, 2007. – Вип. 66. – С. 128-135.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Ubstantiation of the use conditions small-connecting quarries overburden of iron quartzite deposits for artificial bases of the mining and concentrating complex objects (Обґрунтування умов використання малоз'єднувальних кар'єрів, розкриття родовищ кварциту заліза для штучних основ гірничо-збагачувальних складних об'єктів) / [Vynnykov Yu.L., Kharchenko М.O., Dmytrenko V.І., Drozd I.S.] // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. Ubstantiation of the use conditions small-connecting quarries overburden of iron quartzite deposits for artificial bases of the mining and concentrating complex objects. – P. 248 – 265. (Колективна монографія, видана в країнах Євросоюзу).
 2. Calculation of the slope stability considering the residual shear strength / A. Aniskin, Yu. Vynnykov, M. Kharchenko, A. Yagolnyk // Proceedings of the 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic Balkan Region, 23-25 October 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. – Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina, 2019. – P. 209 – 216. – doi:org/ 10.35123/ReSyLAB_2019_35.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Probabilistic calculation in terms of deformations of the formations consisting of compacted overburden of quarternary rocks / Y. Vynnykov, M. Kharchenko, V. Dmytrenko, A. Manhura // Mining of Mineral Deposits, 2020, 14(4). – P. 122 – 129. DOI: 10.33271/mining14.04.122
 2. Mathematical model of the dynamic action of the controlled vibration exciter on the processed medium of mixer with toroidal working container / Zhyhylii, S., Kharchenko, M., Katella, J. // International Journal of Engineering and Technology(UAE), 2018, 7(3), рр. 478–485.
 3. Experience of weak soil reinforcement by soil-cement elements manufactured by deep soil mixing technology / Zotsenko, M., Yuriyvynnykov,, Kharchenko, M. // International Journal of Engineering and Technology(UAE), 2018, 7(3), рр. 486–493.
 4. Probabilistic analysis of deformed mode of engineering constructions' soil-cement grounds / Vynnykov, Y., Voskobiinyk, O., Kharchenko, M., Marchenko, V. // MATEC Web of Conferences, 2017, 116, 02038.
 5. Analysis of magnetic treatment of production fluid with high content of asphalt-resin-paraffin deposits / Kharchenko, M., Manhura, A., Manhura, S., Lartseva, I. // Mining of Mineral Deposits, 2017, 11(2), рр. 28–33.

Патенти і авторські свідоцтва

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 95181. Монографія «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах». Автори: В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М. Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко. Дата реєстрації 09.01.2020.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 98592. Монографія «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах». Автори: В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко. Дата реєстрації 13.07.2020.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 101368. Стаття «Improving proposals for design standards of vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products storage». Автори: В.О. Онищенко, М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, І.І. Ларцева. Дата реєстрації 22.12.2020.
 4. Сейсмостійка грунтова основа // Винников Ю.Л., Чичуліна К.В., Харченко М.О. Патент на корисну модель № 131926. E02D 27/00. E 04H 9/02 (2006.01). Номер заявки u 2018 07 341. Дата подання 02.07.2018. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 11.02.2019, Бюл. №3, 2019 р.
 5. Патент на корисну модель № 131921. Динамічностійка ґрунтоцементна основа / Зоценко М.Л., Чичуліна К.В., Харченко М.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807332; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 6. Пристрій для розвантаження ходової частини гусеничного кар’єрного екскаватора // Орисенко О.В., Фенко О.Г., Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Харченко М.О. Патент на корисну модель № 133497. F016М 11/42 (2006.01). Номер заявки u 2018 10852. Дата подання 02.11.2018. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.04.2019, Бюл. №7, 2019 р.
 7. Пат. 41209 (Е02D 1/00) Пенетрометр польовий / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, А.В. Яковлєв, С.Г. Ясько, С.М. Манжалій // Бюл. – 2009. – № 9.

Матеріали конференцій

 1. Experience of Soil Basis Strengthening for Oil Tank Construction in Seismic Conditions / М. Zotsenko, Yu. Vynnykov, М. Kharchenko, І. Lartseva, V. Zotsenko // Abstracts of the 76 Intern. Scientific & Practical Conf. “The Problems and Prospects of Railway Transport Development”. – D.: DNYRT – 2016. – P. 166 – 167.
 2. Надійність підземних магістральних газопроводів у просадочному масиві / С.Ф. Пічугін, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, П.Ю. Винников // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Зб. наук. праць за матер. X Міжнар. наук.-практ. конф. (6 – 8 грудня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2017. – С. 308 – 314.
 3. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М.Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Збірник наук. праць за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 21 грудня 2018 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2018. – С. 167 – 172.
 4. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко, І.В. Мірошниченко // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Збірник наук. праць за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 21 грудня 2018 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2018. – С. 173 – 179.
 5. Досвід експлуатації нафтових резервуарів у складних геотехнічних умовах при сейсмічних впливах/ М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, І.І. Ларцева // Тези 70-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 228 – 229.
 6. До оцінювання безпеки та причини відмов об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко // Тези 71-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. – Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 3 – 4.
 7. Дослідження корозійно-механічної стійкості трубних сталей тривалої експлуатації в середовищах нафтових родовищ / С.Ю. Максимов, Ю.Л. Винников, В.Д. Макаренко, М.О. Харченко, К.В. Чичуліна, А.М. Мангура // Зб. наук. праць XІI Міжнар. наук.-практ. конф. «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.). – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка. – 2019. – С. 211 – 220.
 8. Вплив режимів котків на взаємозв'язок фізичних і деформаційних характеристик ущільнених розкривних пісків кар’єрів родовищ залізних кварцитів / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Дмитренко, І.С. Дрозд // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 1. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 261 – 262.
 9. Вплив крохмалів на фільтраційні властивості глинистих розчинів / І.І. Ларцева, О.Л. Мельніков, М.О. Харченко, А.П. Калюжний, А.М. Ногіна // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 119 – 121.
 10. Аналіз впливу розробки Біланівського кар’єру на ставок-випарник Кременчуцького НПЗ / М.О. Харченко, М.В. Бабаєв, С.П. Ємєльянов, П.М. Омельченко, О.В. Суходуб // Тези 68-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. – Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 209 – 212.
 11. Харченко М.О. Вплив техногенної сейсміки при розробці Біланівського кар’єру на ставок-випарник Кременчуцького НПЗ / М.О. Харченко, М.В. Бабаєв, С.П. Ємєльянов // Тези 69-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 233 – 235.
 12. Харченко М.О. Аналіз впливу неоднорідності пластів при гідродинамічному моделюванні родовищ нафти і газу / М.О. Харченко, С.П. Воскобійник, О.Л. Зімін, О.В. Мартусь // Тези 68-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. – Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 175 – 177.
 13. Основи геологічного і гідродинамічного моделювання родовищ нафти і газу / М.О. Харченко, С.П. Воскобійник, М.О. Вовк, Ю.В. Якименко, А.К. Шамсиєв, Є.В. В’язовська // Тези 68-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. – Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 204 – 206.

Методичні вказівки

 1. Харченнко М.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Підземна газогідродинаміка» для студентів напряму підготовки 6.040103 «Геологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання / М.О. Харченко, І.В. Мірошниченко, О.Л. Зімін. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 21 с.
 2. Mangura А.М. Laboratory manual in oil and gas mechanics for foreign students in the training field 6.050304 «Oil and gas engineering» / А.М. Mangura, S.І. Маngura, М.О. Kharchenko. – Poltava: PoltNTU, 2016. – 23 p.
 3. Mangura А.М. Laboratory manual in subsurface hydrogas mechanics for foreign students in the training field 6.040103 «Geology» / А.М. Mangura, S.І. Маngura, М.О. Kharchenko. – Poltava: PoltNTU, 2016. – 23 p.
 4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» освітнього ступеню «бакалавр» усіх форм навчання / М.О. Харченко, Ю.Л. Винников, І.І. Ларцева. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 59 с.
 5. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ускладнення та аварії в бурінні свердловин» для студентів скороченого терміну навчання напряму підготовки «184 Гірництво» / М.О. Харченко, О.В. Матяш, А.М. Мангура, О.В. Петраш. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 34 с.
 6. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Ускладнення та аварії в бурінні свердловин» для студентів скороченого терміну навчання напряму підготовки «184 Гірництво» / М.О. Харченко, О.В. Матяш, А.М. Мангура, О.В. Петраш. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 34 с.
 7. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія буріння нафтових і газових свердловин» для студентів скороченого терміну навчання напряму підготовки «184 Гірництво» / М.О. Харченко, О.В. Матяш, А.М. Мангура, О.В. Петраш. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 29 с.
 8. Методичні рекомендації до самостійної роботи із дисципліни «Похило-скероване буріння свердловин» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» усіх форм навчання / В.І. Дмитренко, М.О. Харченко, Ю.Г. Дяченко. – Полтава: НУПП, 2020. – 44 с.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2017-2018 рр.).

Лауреат премії Академії будівництва України ім. академіка Буднікова М.С. (2017 р.).

Лауреат Премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених (2018 р. за роботу «Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд», https://www.president.gov.ua/documents/4192018-25730, указ Президента України №419/2018 про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року).

Почесна грамота ПолтНТУ (наказ від 16.05.2014 р. №147);

Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (наказ ДОН від 27.09.2017 р. №269-ОС);

Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (наказ ДОН від 03.05.2018 р. №102-ОС);

Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради (04.09.2018 р. №519-к);

Подяка Міністерства освіти і науки (Наказ МОНу 17.09.2018 р. №385-к);

Грамота міністерства освіти і науки України (Наказ МОНу 07.05.2019 р. №198-к)

Член міжнародного товариства з механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE).

Член Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування».

Член спілки буровиків України.

Член спілки геологів України.

Член гільдії проектувальників України.

Член гільдії експертів будівельних України.

Пройшов міжнародне стажування у Білостоцькій політехніці (Польща) «Innovation educational technologies: the experience of the European Union and its implementation in Ukraine» (квітень – червень 2019 р.).

Підвищення кваліфікації за програмою «Drilling fluids and special liquids» («Бурові розчини і спеціальні рідини» від 27.06.2019 р.), інженерно-будівельне проектування у 2019 р. (загальний модуль сертифікат №02326 і спеціальний модуль – забезпечення механічного опору і стійкості, сертифікат №02335)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ 39-03/19 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2019) за програмою «Бурові розчини і спеціальні рідини»