Дані викладача


Марина Петруняк

Марина ПЕТРУНЯК

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • кваліфікація інженер-еколог, спеціальність «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища», Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2001 рік.
 • кваліфікація інженер-механік, спеціальність «Обладнання нафтових і газових промислів», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2009 рік.
 • к.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – Основи та фундаменти, кафедра видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2011 рік

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 415 Ф

Телефон

(099) 959 58 79

Наукові бази

Google Scholar, ORCID

КУРСИ


Виконавець держбюджетних наукових тем:

 • «Розроблення та видобуток газогідратних технологій» 90/13, виконання у 2013-2015 рр., науковий керівник – д.т.н., професор,Зоценко М.Л.;
 • «Технологічний регламент на експлуатацію Розумівської установки комплексної підготовки газу ТР 00153100.005:2014», виконання у 2019-2020 рр., науковий керівник – д.т.н., професор,Зезекало І.Г.;

Керівник госпдоговірної роботи на тему «Аналіз обладнання і методів попередження утворення гідратів природних газів» договір № 0162/20 від 29.07.2020р.

Власна наукова зацікавленість: аналіз та удосконалення систем збору і підготовки газопромислової та нафтопромислової продукції, екологічні аспекти у нафтогазовій галузі, дослідження властивостей інгібіторів гідратоутворення та корозії дослідження методів інтенсифікації газових та газоконденсатних родовищ,, дослідження промивних технологічних рідин.

 1. XІI Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.);
 2. ІІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020», 1 – 2 червня 2020 року;
 3. 71-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 4. 72-а наукова конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.: НУПП).

Магістранти

Андрій Бескровцев, 2019, магістерська робота «Аналіз та застосування установки поглибленого вилучення вуглеводнів на родовищі» – майстер з добування нафти і газу Юліївського цеху з видобутку нафти, газу і конденсату ГПУ «Шебелинкагазвидобування»).

Владислав Панюта, 2019, магістерська робота «Впровадження технології отримання метанолу з природного газу на промислах» – механік відділу Drillng Rental Tools, Weatherford)

Сергій Мартинов, 2019, магістерська робота «Удосконалення ефективності підготовки газу при використанні технології низькотемпературної сепарації» – старший інженер відділу головного механіка АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Управління з переробки газу та газового конденсату»

Бакалаври

Владислав Ніколенко, 2020, «Перспективи дорозробки горизонту С-4б Безлюдівського нафтогазоконденсатного родовища».

Денис Пліт, 2020, «Проектування соляно-кислотної обробки нижньо-дашавської світи Летнянського ГКР».

Юрій Горбун, 2020, «Проектування заходів по боротьбі з обводненням горизонту С-4б Безлюдівського НГКР».

Владислав Дігтяр, 2020, «Розрахунок гідропіскоструменної перфорації для підвищення видобутку газу на Березівському ГКР».

Віталій Мисиченко, 2020, «Проектування гідророзриву пласта для серпухівських покладів Гоголівського ГКР».

Навчальні посібники, монографії

 1. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. / Makarenko V.D., Zezekalo I.G., Petruniak M.V., Liashenko A.V. // Multi-authored monograph. – Petroşani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – P. 220-230.

Публікації у наукових виданнях

 1. Rubel Victoria1, Petruniak Marina Increase in fluid extraction, which is at the final stage of development due to the improvement of equipment intensification// Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering Vol.2 № (53) (2019) https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1904

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Рубель В.П. Оценка эффективности методов интенсификации на примере условий Бильского нефтегазоконденсатного месторождения / В.П. Рубель, М.В. Петруняк // World Science. – № 6(34), Vol. 2, June 2018. – С. 46 – 51. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5819.
 2. Рубель В.П. Повышение эффективности технологии интенсификации добычи газа на примере Коломацкого газоконденсатного месторождения / В.П. Рубель, М.В. Петруняк , А.В. Ляшенко // International Trends in Science and Technology. -Vol.1, September 30, 2018,Warsaw, Poland – С. 57 – 60.
 3. Mykhailovska O., Rubel V, Oleksiienko O, Petruniak M Method of evaluation of stress-strain state rock around well // International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8.- P. 312-318 DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27262 https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27262
 4. Rubel V, Petruniak M, Mykhailovska O. Increase in fluid extraction in the field, which is at the final stage of development// International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8.- P. 318-322 DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27263 https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27263

Патенти

 1. Патент України на корисну модель №52300. Спосіб захисту від корозіїї внутрішньої поверхні металевої труби / В.Я. Бідношея, М.О. Бідношея , І.В. Пархоменко, М.В. Петруняк, М.В. Пархоменко. – № u 2010 00984; опубл. 25.08.2010; Бюл. № 16 . – С. 6.
 2. Патент України на корисну модель №64065. Спосіб збереження температури транспортуючого продукту в системі «труба в трубі» / І. В. Пархоменко, М.О. Бідношея, Т.С. Кугаевська, М. В. Петруняк, В. Я. Бідношея. – № u 2011 04594; опубл. 25.10.2011; Бюл. № 20 . – С. 6.
 3. Патент України на корисну модель №72837. Спосіб очищення поверхні від нафтових забруднень / М.В. Петруняк, М.О. Бідношея. – № u 2012 02944; опубл. 27.08.2012; Бюл. № 16 . – С. 4.
 4. Патент України на корисну модель №67020. Спосіб підігріву потоку нафти і нафтопропродуктів в системі «труба в трубі» / І.В. Пархоменко, М.О. Бідношея, М.В. Петруняк. – № u 2011 09179; опубл. 25.01.2012; Бюл. № 2. – С. 6.
 5. Патент України на корисну модель №72836. Пристрій для очищення нафтовміщуючих стічних вод з відходів хвойних дерев / М.В. Петруняк, М.О. Бідношея. – № u 2012 02944; опубл. 27.08.2012; Бюл. № 16. – С. 4.

Матеріали конференцій

 1. Кулакова С. Ю. Технологічні та економічні аспекти використання інгібіторів гідратів у захисті газопромислового обладнання / М.В. Петруняк, С.Ю. Кулакова // Нафтогазова інженерія. Число 2: Науково-технічний збірник. – Київ-Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 122 – 127. http://journals.nupp.edu.ua/oge/article/view/276
 2. Методи збільшення вуглеводнів на завершальній стадії розробки родовища шляхом удосконалення обладнання / В.П. Рубель, М.В. Петруняк, І.І. Ларцева, М.Л. Крендич // Зб. наук. праць XІI Міжнар. наук.-практ. конф. «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.). – НУПП імені Юрія Кондратюка. – 2019. – С. 225 –230.
 3. Вплив суфозійних процесів на фізико-механічні властивості зв’язних ґрунтів схилів лесових плато / А.М. Ягольник, І.І. Ларцева, М.В. Петруняк, М.О. Вовк // Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020», 1 – 2 червня 2020 року – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – C. 192 – 194.
 4. Петруняк М.В. Спосіб підігріву потоку нафти і нафтопродуктів в системі «труба в трубі» / М.В. Петруняк, , В.Я. Бідношея // Науково-промисловий журнал «Екологія плюс е+». – № 5. – Полтава, 2012.– С. 20 – 27.
 5. Спосіб очищення поверхні від нафтових забруднень / М.В. Петруняк, М.О. Бідношея, В.Я. Бідношея, І.В. Пархоменко // «Екологія плюс е+» Науково-промисловий журнал. – № 5. – Полтава, 2013.– С.16– 18.
 6. Петруняк М.В. Особливості використання цементних сумішей з добавкою Деффекат при проведенні ізоляційних робіт / М.В. Петруняк // Збірник наукових праць за матеріалами X Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 237 – 240.
 7. Методи збільшення вуглеводнів на завершальній стадії розробки родовища шляхом удосконалення обладнання / В.П. Рубель, М.В. Петруняк, І.І. Ларцева, М.Л. Крендич // Зб. наук. праць XІI Міжнар. наук.-практ. конф. «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.). – НУПП імені Юрія Кондратюка. – 2019. – С. 225 –230.
 8. Аналіз методів отримання метанолу / Петруняк В.М., Гайдаренко О.Ю. // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 143 – 145.
 9. Петруняк М.В. Перспективні напрями впровадження ефективних енергозберігаючих технологій на об"єктах газотранспортних компаній України / М.В.Петруняк, С.Ю.Кулакова, О.М.Зотова, Ю.Г.Дяченко // Building Innovations – 2019 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. укр.-азерб. конф., 23 – 24 трав. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 554-557.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Збір і підготовка нафтопромислової і газопромислової продукції» для студентів напрямів підготовки «185 – Нафтогазова інженерія та технології», «184 – Гірництво» / М.В. Петруняк, Т.М. Нестеренко, А.В. Ляшенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 24 с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни «Проектування систем збору і підготовки вуглеводнів» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» / Ю.Л. Винников, Т.М. Нестеренко, М.В. Петруняк. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – 16 с.
 3. Laboratory operations manual from discipline «Oil and Gas Gathering and Processing» for foreign students in specialty «185 – Oil and Gas Engineering and Technologies». Maryna Petruniak, Anna Liashenko. – Poltava: National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnics”, 2019. – 26 p.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали і хімічні реагенти в нафтогазовидобутку» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» усіх форм навчання / М.В. Петруняк. – Полтава: ПолтНТУ, 2020. – 72 с.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали і хімічні реагенти в нафтогазовидобутку» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» усіх форм навчання / М.В. Петруняк. – Полтава: ПолтНТУ, 2020. – 96 с.
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бурові технологічні рідини» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» всіх форм навчання / М.В. Петруняк, О.О. Сердюкова. – Полтава: ПолтНТУ, 2020. – 72 с.
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бурові технологічні рідини» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» всіх форм навчання / М.В. Петруняк, О.О. Сердюкова. – Полтава: ПолтНТУ, 2021. – 96 с.
 8. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Бурові технологічні рідини» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» та 103 «Науки про Землю» усіх форм навчання / М.В. Петруняк – Полтава: ПолтНТУ, 2020. – 62 с.

Подяка ректора Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 2020

Certificate ws. 05819.20180531/02 has participated in the II International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» May 31.2018. Warsaw. Poland

Certificate 070.20180930/02 has participated in the IV International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» September 30. Warsaw. Poland

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ № 32-03/19, «Бурові розчини і спеціальні рідини», з 19 червня по 27 червня 2019 р. ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, ННІ нафти і газу.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ 51-03/19 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 18.11.2019 – 22.11.2019) за програмою «Буріння свердловин з похило-скерованими та горизонтальними стовбурами»