Дані викладача


Михайло Педченко

Михайло ПЕДЧЕНКО

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Інженер – технолог за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів», Український державний хіміко-технологічний університет
 • Магістр за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд.415

Телефон

+38 (097) 590 52 44

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, Web of Science, ORCID

КУРСИ


 1. Розроблення методики та лабораторного обладнання для порівняльної оцінки ефективності інгібіторів гідратоутворення кінетичної і термодинамічної дії.
 2. Методика встановлення рівноважних параметрів гідратоутвоення по на основі оптичних ефектів на міжфазній поверхні.
 3. Розробка родовищ природного бітуму (бітумних пісків) на основі технології свердловинного гідровидобутку.
 4. Технологічні рішення для реалізації технології NGH для транспортування та зберігання газу у формі газових гідратів.
 5. Використання альтернативних джерел енергії для підвищення ефективності газогідратної технології транспорту газу морських родовищ).

Керівник:

 1. Договір № 0251/19 від 10.07.2019 р. «Альтернативні джерела вуглеводнів та газогідратні технології».
 2. Договір № 0172/20 від 03.08.2020 р. «Розроблення технології видобування в'язких нафт і бітуму із покладів бітумінозних пісків», замовник: ТОВ «Науково-дослідне підприємство «Геологіка».
 3. Договір № 0045/20 від 03.02.2020 р. «Консультаційні послуги з дисципліни промислова геофізика та інтерпретація даних досліджень».

Виконавець:

 1. Фундаментальне дослідження, що фінансувалося за рахунок коштів державного бюджету «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій», № д.р. 0115U002420, науковий керівник – д.т.н., професор, Зоценко М.Л.
 2. Прикладне дослідження, що фінансувалося за рахунок коштів державного бюджету «Застосування газогідратних технологій при розробці традиційних і газогідратних родовищ газу», № д.р. 0113U00857 С.
 3. Договір № 0084/20 від 15.04.2020 р. «Проведення консультації з промислової геофізики та інтерпретації даних досліджень».
 1. «Експерементальне дослідження рівноважних параметрів гідратоутворення в пластових системах».
 2. «Використання альтернативних джерел енергії для підвищення ефективності технологій транспортування і зберігання природного газу».
 3. Оцінка ефективності розробки родовищ природних бітумів на основі технології свердловинного гідровидобутку.
 • Програма міжнародного співробітництва TEMPUS, проект «Інноваційна міжнародна мережа для розвитку співпраці з підприємствами» (2012). Представлено проект «Технологія виробництва льодогазогідратних блоків з метою транспортування і зберігання вуглеводневих газів».
 • Участь у виконанні держбюджетної НДР МОН України «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій» ДР № 0115U002420;
 • Відповідальний виконавець держбюджетної НДР МОН України «Застосування газогідратних технологій при розробці традиційних і газогідратних родовищ газу» ДР № 0113U00857 С.

Немирич Юрій Ігорович (студ. гр. 202 пНГ), тема НДР: «Адаптація свердловинного гідровидобутку для здійснення геотехнологічних процесів розробки покладів природних бітумів», спеціалізація – Гірництво, 2019 р.

Сулім Артем Анатолійович (студ. гр. 502 МВ), тема НДР: «Обґрунтування перспектив глибокого концентрування суміші водних розчинів солей і спиртів (іоногенних речовин) на основі газогідратної технології», спеціалізація – Хімічні технології та інженерія, 2019 р.

Монографії

 1. Педченко М.М. Гідратоутворення вуглеводневих газів. Монографія / М.М. Педченко за ред. В.С. Білецького // – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 186 с.
  http://ruthenia.info/c/r.pl?c_=not&c_=!7
 2. Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів: монографія / Г. Півняк, Є.І. Крижанівський, В.О. Онищенко, В.І. Бондаренко, О.Ю. Витязь, М. Л.Зоценко, Е.О. Максимова, К.С. Сай, М.Л. Овчинніков, К.А. Ганушевич, С.О. Овецький, Я.М. Фем’як, О.М. Трубенко, М.П. Мазур, Л.Я. Побережний, М.М. Педченко, В.П. Рубель, Г.В. Кошлак, Л.О. Педченко. – Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2015. – 220 с.
 3. Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authoredmonograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. / Pedchenko, L.А., Zotsenko, N.L. Pedchenko М.М. Pheological properties hydrates of the hydrocarbon gases. – Р. 317-329
 4. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 476 р. / Pedchenko N.М., Nesterenko T.M., Pedchenko L.А., Pedchenko М.М. Improve the efficiency of gas hydrate technology for gas offshore deposits transportation. – Р. 456-475

Публікації у наукових виданнях

 1. Pedchenko L., Pedchenko М. (2012) Substantiation of method of formation of ice hydrate blocks with the purpose of transporting and storage of hydrate generating gas. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – №1 (127). – Р. 28 – 34.
  http://nv.nmu.org.ua/index.php/uk/component/jdownloads/finish/31-01/460-2012-01-pedch/0
 2. Клименко В.В. Моделювання адіабатного способу утворення льодогазогідратних капсул / В.В. Клименко, М.М. Педченко, Л.О. Педченко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2010. – № 6 (128). – С. 41 – 45.
 3. Клименко В.В. Заморожування води в порах при адіабатному способі утворення льодогазогідратних капсул / В.В. Клименко, М.М. Педченко, Л.О. Педченко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2011. – № 1(129). – С. 37 – 39.
 4. Педченко Л.О. Термобаричні умови самоконсервації природних та штучних газогідратів у залежності від їх пористості / Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.– Харків, 2012. – Випуск № 997. – С. 218 – 222.
  www.nbuv.gov.ua/old.../2012_997/Zmist.pdf
 5. Білецький В.С. Технологія формування газогідратних блоків з метою транспортування та зберігання вуглеводневих газів / В.С. Білецький, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Вісті Донецького гірничого інституту. – Донецьк, 2012. – Випуск №1(30) 2(31). – С. 363 – 372.
  https://scinse.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/1_2-2012.pdf
 6. Тарко Я.Б. Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу / Я.Б. Тарко, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.– Івано-Франківськ, 2012. – Випуск 2 (43). – С. 49 – 55. іrbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?
 7. Педченко Л.О. Елементи збагачення у комплексній технології видобування і транспортування газогідратів / Л.О. Педченко, М.М. Педченко, В.С. Білецький // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 57(98). – С. 30 – 33. zzkk.nmu.org.ua/pdf/2014-57-98/06.pdf
 8. Pedchenko L. Repository of gas hydrates / L. Pedchenko, М. Pedchenko // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 279 – 286.
  http://journals.pntu.edu.ua/index.php/znp/article/view/22/41
 9. Павленко А.М. Організація безперервного циклу виробництва газових гідратів / А.М. Павленко, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Сборник научных трудов SWorld. Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2012». Выпуск 4. Том 8. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ 412-1193. – С. 98 – 106.

Публікації у виданнях, що входять до науко-метричних баз SCOPUS і WEB OF SCIENCE

 1. Nazar Pedchenko, Yuriy Vynnykov, Larysa Pedchenko and Mykhailo Pedchenko (2021) Method for determining the starting moment of hydrate formation on the basis of optical effects. IV International Scientific And Technical Conference “Gas Hydrate Technologies: Global Trends, Challenges And Horizons” (GHT-2020), Dnipro, Ukraine, E3S Web Conf. 230, 01003 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123001003
 2. Nazar Pedchenko, Ivan Zezekalo, Larysa Pedchenko and Mykhailo Pedchenko (2021) Research into phase transformations in reservoir systems models in the presence of thermodynamic hydrate formation inhibitors of high concentration. IV International Scientific And Technical Conference “Gas Hydrate Technologies: Global Trends, Challenges And Horizons” (GHT-2020), Dnipro, Ukraine, E3S Web Conf. 230, 01003 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123001014
 3. Larysa Pedchenko, Nazar Pedchenko, Jerzy Kicki, & Mykhailo Pedchenko (2020) Improvement of the bitumen extraction technology from bituminous sand deposits. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 7-11, 2020. E3S Web Conf. Vol. 201, 01004
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101004
 4. Pedchenko M.M., Pedchenko L.O., & Pedchenko N.M. (2020) Increase of Thermal Resistance of the Gas-Filled Shell and Pneumatic Building for Use as Natural Gas Storages in Gas-Hydrated Form. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham P. 701-708
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_69
 5. Pedchenko, L., Pedchenko, N., Manhura, A. & Pedchenko, M. (2019) Development of natural bitumen (bituminous sands) deposits based on the borehole hydro-extraction technology. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 3–7, 2019. E3S Web Conf. Volume 123. https://doi.org/10.1051/e3sconf /201912301036
 6. Pedchenko, L., Niemchenko, K., Pedchenko, N. & Pedchenko, M. (2018). Use of Alternative Energy Sources to Improve the Efficiency of Natural Gas Hydrate Technology for Gas Offshore Deposits Transportation. Mining of Mineral Deposits, 12(2), 122-131. https://doi.org/10.15407/mining12.02.122
 7. Mykhailo Pedchenko & Larysa Pedchenko (2018) Expanding of spheres the application of borehole hydro-production technology to develop deposits of non-traditional hydrocarbons. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 4–8, 2018. E3S Web Conf. Volume 60. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000018
 8. Mykola Zotsenko, Larysa Pedchenko & Andrii Manhura (2018) Aboveground storage of hydrocarbon gas hydrates. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 4–8, 2018. E3S Web Conf. Volume 60. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000028
 9. Pedchenko, M., Pedchenko, L., Nesterenko, T. & Dyczko, A (2018) Technological Solutions for the Realization of NGH-Technology for Gas Transportation and Storage in Gas Hydrate Form. Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 123-136 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277.123
 10. Pedchenko М. & Pedchenko L. (2017). Analysis of gas hydrate deposits development by applying elements of hydraulic borehole mining technology. Mining of Mineral Deposits. Volume 11 (2017), Issue 2, pp. 52-58. https://doi.org/10.15407/mining11.02.052
 11. Pedchenko М. & Pedchenko L. (2016). Technological complex for production, transportation and storage of gas from the offshore gas and gas hydrates fields. Mining of Mineral Deposits. 10(3), 20 –30.
  http://dx.doi.org/10.15407/mining10.03.020

Публікації за участю іноземних партнерів

 1. Larysa Pedchenko, Nazar Pedchenko, Jerzy Kicki, & Mykhailo Pedchenko (2020) Improvement of the bitumen extraction technology from bituminous sand deposits. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 7-11, 2020. E3S Web Conf. Vol. 201, 01004
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101004
 2. Pedchenko, M., Pedchenko, L., Nesterenko, T., Dyczko, A. Technological Solutions for the Realization of NGH-Technology for Gas Transportation and Storage in Gas Hydrate Form / Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 123-136, 2018. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277.123

Патенти України на винаходи і корисні моделі

 1. Патент України на винахід №122631. Спосіб видобування газу із покладів газових гідратів / Педченко Н.М., Педченко Л.О., Педченко М.М.; № a201905106; опубл. 10.12.2020, бюл. № 23/2020, – 5 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272817
 2. Патент України на винахід № 105208 Застосування рідинно-газового струминного апарата з подовженою камерою змішування як контактного пристрою для утворення газових гідратів / Педченко Л.О., Педченко М.М.; – № а 2011 11349; опубл. 25. 04. 2014; Бюл. № 8.
  http://uapatents.com/5-68770-zastosuvannya-ridinno-gazovogo-struminnogo-
 3. Патент України на винахід № 101882. Спосіб виробництва гідратів попутного нафтового газу з метою їх транспортування і зберігання / Л.О. Педченко, М.М. Педченко; № а 201111344; заяв. 26.09.2011; опубл. 13. 05. 2013; Бюл. № 9.
  http://uapatents.com/8-101882-sposib-virobnictva-gidrativ-poputnogo-naftovogo-
 4. Патент України на винахід № 97296. Спосіб видобування і підготовки природного газу / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; № a201004097; опубл. 25. 01. 2012; Бюл. № 2, 2012 р. – 4 с. http://uapatents.com/2-97296-sposib-vidobuvannya-i-pidgotovki-prirodnogo-gazu.html
 5. Патент України на винахід № 97411. Установка для підготовки природного газу / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; № а201004094; опубл. 10. 02. 2012; Бюл. № 3, 2012 р. – 3 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=169357&chapter=description
 6. Патент України на винахід № 109336. Спосіб розробки морських газогідратних покладів / Педченко Л.О., Педченко Н.М., Педченко М.М.; № а2014 00539; опубл. 10. 08. 2015; Бюл. № 15, 2015 р. – 7 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=214798&chapter=description
 7. Патент України на корисну модель №137639. Спосіб видобування газу із покладів газових гідратів / Педченко Н.М., Педченко Л.О., Педченко М.М.; № u201905107; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, – 6 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=262737&chapter=description
 8. Патент України на корисну модель №139446. Спосіб видобування природного бітуму і високов'язкої нафти / Педченко Н.М., Педченко Л.О., Педченко М.М.; № u201905527; опубл. 10.01.2020, бюл. № 1/2020, – 5 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=264997
 9. Патент України на корисну модель № 61109. Спосіб утворення льодогазогідратних капсул / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; № u201014718; опубл. 11.07.2011; Бюл. №13, 2011 р. – 4 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=161168&chapter=description
 10. Патент України на корисну модель № 68770. Застосування рідинно-газового струминного апарата з подовженою камерою змішування як контактного пристрою для утворення газових гідратів / Педченко Л.О., Педченко М.М.; № u2011 11346; опубл. 10. 04. 2012; Бюл. № 7, 2012 р. – 3 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=171708&chapter=description
 11. Патент України на корисну модель № 92206. Спосіб видобування і транспортування природного газу газових і газогідратних морських родовищ / Педченко Л.О., Педченко Н.М., Педченко М.М.; № u2014 00505; опубл. 11. 08. 2014; Бюл. № 15, 2014 р. – 5 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=203394&chapter=description

Матеріали і тези конференцій

 1. Педченко М.М. Підвищення термічного опору оболонкових газоопорних споруд і пневматичних будівельних конструкцій для застосування в якості сховищ природного газу у газогідратній формі / Педченко М.М., Педченко Л.О., Педченко Н.М. // “Building Innovations– 2019”. – Зб. наук. праць за матеріалами II Міжнар. азербайджансько-української конф. (Полтава, 23 – 24 травня 2019 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 171 – 174.
 2. Зоценко М.Л. Розробка покладів природних бітумів (бітумінозних пісків) на основі технології гідровидобутку/ М.Л. Зоценко, М.М. Педченко, Л.О. Педченко // Українська школа гірничої інженерії: тези доповідей ХIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ЛізуновПрес, 2019. – С. 5 – 7.
 3. Педченко М. Розширення сфер застосування технології свердловинного гідровидобутку для розробки покладів нетрадиційних вуглеводнів / М. Педченко, Л. Педченко // Школа підземної розробки: тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4 – 8 вересня 2018 року, Бердянськ. – Д.: ЛізуновПрес, 2018. – С. 49-50.
 4. Педченко Л.О. Транспортування природного газу у газогідратній формі / Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. (Івано-Франківськ, 15 – 18 травня 2012 р.), – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – С.25 – 27.
 5. Ширін Л.Н. Перспективи раціонального використання шахтного метану на основі газогідратних технологій / Л.Н. Ширін, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Проблемы горного дела и экологии горного производства: Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Антрацит, 18 – 19 мая 2012 г.). – Донецк: «Світ книги», 2012. – С. 43 – 50.
 6. Педченко Л.О. Перспективи морського транспортування природного газу в газогідратній формі / Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Буріння. – Київ, 2011. – № 3–4. – С. 69 – 74.
 7. Доцільність впровадження газогідратних технологій підготовки і транспортування попутного нафтового газу / Л.Н. Ширін, Л.Т. Роман, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Випуск 2 (2).– С. 176 – 186.
 8. Педченко Л.О. Наземні сховища газових гідратів / Л.О. Педченко, Ю.Л. Винников, М.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика). – Вип. 1(3). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 82 – 92.
 9. Педченко Л.О. Транспортування природного газу у газогідратній формі / Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика). – Вип. 1(3). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С 100 – 114.
 10. Педченко М.М. Технологія видобування газових гідратів // М.М. Педченко, В.С. Білецький, Н.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика). – Вип. 1(3). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 92 – 100.
 11. Педченко Л.О. Вплив реологічних властивостей газових гідратів на параметри технології виробництва газогідратних блоків / Л.О. Педченко, М.Л. Зоценко, М.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика). – Вип. 1(3). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 188 – 201.

Нагороджений грамотою як автор винаходів-переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2012» у номінації «Кращий винахід – 2012 року у Полтавській області»

Нагороджений Подяками Ректора Університету.