Дані викладача


Микола Шаповал

Микола ШАПОВАЛ

Доцент

 • Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2019)
 • Кандидат технічних наук, Харківський національний університет будівництва та архітектури (2017)
 • Спеціаліст (інженер-механік) спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, машини та обладнання» Полтавського технічного університету (1997)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102

Телефон

(095) 606 25 16

Наукові бази

ORCID, Scopus, Google Scholar

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

 • Конструювання та дослідження робочих процесів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
 • Вивчення процесів зношування деталей машин та вузлів будівельної техніки;
 • Вивчення робочих процесів проведення технічного обслуговування та ремонту на автомобільному транспорті.

Співвиконавець держбюджетних та госпдоговірних робіт кафедри будівельних машин і обладнання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного університету будівництва та архітектури:

”Розроблення та впровадження у будівельне виробництво малоопераційної комплексно-механізованої технології виконання опоряджувальних робіт” (державний реєстраційний номер 0104 U 000318, 2004 р.).

”Створення пересувного малогабаритного штукатурного агрегату нового покоління з розробленням комплексно-механізованої технології оштукатурювання” (державний реєстраційний номер 0107 U 000938, 2008 р.).

”Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної механізації робіт в умовах будівельного майданчика” які відповідають напряму наукових досліджень кафедри будівельних машин і обладнання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного університету будівництва та архітектури (державний реєстраційний номер 0115U002421, 0115U001078, 2015-2016 р.).

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Онищенко О. Г. Однопоршневой растворонасос с комбинированным компенсатором пульсации давления: [Текст] / О. Г.Онищенко , А.В. Васильєв, М. В Шаповал // Механизация стр–ва. – 2001. – № 4. – С. 4-6
 2. Bogdan Korobko, Viktor Virchenko, Mykola Shapoval. Feed Solution in the Pipeline aith the Compensators Mortar Pump of Various Design Solutions Pressure Pulsations Degree Determination // International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, № 3.2 (2018). – P. 195 – 202. Published on: 20-06-2018.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4946
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14402
  https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14402
 3. Bogdan Korobko Hydraulic Single Pump with Combined Higher Volume Compensator Operation Analysis / Bogdan Korobko, Inna Khomenko, Mykola Shapoval and Viktor Virchenko // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering / edit. : V.O. Onyshchenko [et. al.]. – Cham : Springer, 2019. – Vol. 73. – P. 103-115.
 4. Shapoval M.V. One-Piston Mortar Pump with Increased Volume Combined Compensator Working Processes Analysis / M.V. Shapoval, V.V. Virchenko, M.O. Skoryk, A.I. Kryvorot // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering / edit. : V.O. Onyshchenko [et. al.]. – Cham : Springer, 2019. – Vol. 73. – P. 253-264.

Конференції та фахові видання

 1. Шаповал М. В. Однопоршневий розчинонасос з ефективно діючим компенсатором пульсації тиску:[Текст] / М. В. Шаповал // Збірник наукових праць Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПДТУ, 1998. – Вип. 3. – С. 22-27.
 2. Онищенко О. Г. Розчинонасос з ефективним компенсатором тиску:[Текст] / О. Г.Онищенко , М. В.Шаповал , А. В. Васильєв // Збірник наукових праць. Сер.:Галузеве машинобудування, будівництво – Полтава: ПДТУ, 2000 – Вип. 5. – С. 26-30.
 3. Васильєв А. В. Дослідження швидкості видалення стиснутого повітря з повітряного ковпака розчинонасоса: [Текст] / А. В. Васильєв, М. В. Шаповал, В. У. Уст’янцев, Ю. В. Яневич // Збірник наукових праць Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво – Полтава: ПДТУ, 2002.– Вип. 8.– С. 8-11.
 4. Шаповал М.В. Визначення показника інтенсивності видалення повітря з компенсатора пульсації тиску однопоршневого розчинонасоса з урахуванням результатів досліджень інтенсивності видалення стисненого повітря з повітряного ковпака / Н.В. Шаповал // Створення, експлуатація і ремонт машин та обладнання для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій” присвяченій 50-річчю кафедри будівельних машин та обладнання імені Олександра Онищенка: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., 27-28 жовт. 2011р., м. Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 5.
 5. Шаповал М.В. Вивчення впливу конструктивних елементів робочої камери розчинонасоса на об’ємний ККД / М.В. Шаповал, П. Я. Пономарьов // Високі технології в машинобудівному виробництві і транспортному машинобудуванні: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., 20 – 21 листоп. 2012, м. Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2012 . – С. 7.
 6. Шаповал М.В. Однопоршневий розчинонасос з компенсатором пульсації тиску / М.В. Шаповал // Нові досягнення в галузі проектування і експлуатації підйомно-транспортних і дорожніх машин: матеріали Міжнарод. наук.-техн. конф., 19 – 21 верес. 2012, м. Харків:. конф. – Харків: ХНАДУ, 2012. С. 26
 7. Шаповал М.В. Вплив параметрів роботи комбінованого компенсатора однопоршневого розчинонасоса на рівень пульсації [Текст] / М.В. Шаповал // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали Міжнарод. наук.-техн. конф., 25 – 26 квіт. 2013, м. Кременчук. – Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2013. – С. 176-178.
 8. Коробко Б.О. Однопоршневий розчинонасос із комбінованим компенсатором пульсації тиску / Б.О. Коробко, М.В. Шаповал // Високі технології в машинобудівному виробництві і транспортному машинобудуванні: матеріали Міжнарод. наук.-техн. конф.,17–18 жовт. 2013, м. Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 18.
 9. Шаповал М. В. Вивчення впливу конструктивних елементів робочої камери розчинонасоса на об'ємний ККД / М. В. Шаповал // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 11. - С. 12 - 252016. - Бібліогр. : 9 назв.
 10. Шаповал М.В. Однопоршневий розчинонасос із комбінованим компенсатором пульсації тиску/ М.В. Шаповал // Створення, експлуатація і ремонт машин та обладнання для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., 20 – 21 листоп. 2014, м. Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 6.
 11. Шаповал Н.В. Теоретико-экспериментальный анализ изменения давления подачи раствора в течении цикла работы однопоршневого растворонасоса с комбинированным компенсатором пульсации давления: [Текст] / Н.В. Шаповал // Наука молодых – интеллектуальный потенциал современности. Технические науки: материалы Междунар. науч. конф., 29-30 апр. 2015г., Москва –М., 2015. – С. 125-137
 12. Емельянова И.А. Обоснование целесообразности использования однопоршневого растворонасоса с комбинированным компенсатором увеличенного объёма, обеспечивающего повышение ресурса строительных конструкций: [Текст] / И.А. Емельянова, Н.В. Шаповал // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд: VII Міжнарод. наук.-техн. конф., 20-21 жовт. 2015, м. Харків – Х.: ХНУБА, 2015. – С. 45-46. (присвячена 85-річчу ХНУБА).
 13. Емельянова И.А. Исследование энергозатрат однопоршневыми растворонасосами с комбинированными компенсаторами: [Текст] / И.А. Емельянова, Н.В. Шаповал // Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві: VI Міжнарод. наук.-практ. конф., 23-24 берез. 2016, м. Харків – Х.: ХНУБА, 2016. С. – 47-49.
 14. Емельянова И.А. Анализ эффективной работы растворонасосов с комбинированным компенсатором пульсации давления и комбинированным компенсатором увеличенного объёма: [Текст] / И.А. Емельянова, Н.В. Шаповал // Mаterials of the XII International scientific and practical conference, «Science and civilization» Vol. 16. Ecology. Geography and geology. Agriculture. Construction and architecture. Sheffield. Science and education LTD, 2016. – Р. 60-67.
 15. Шаповал М.В. Обґрунтування доцільності використання компенсаторів з комбінованими конструктивними рішеннями в одно поршневому розчинонасосі: / М.В. Шаповал // Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: Всеукр. Наук.-техн. конф. молодих вчених та студентів, яка присвячена 55-річчю кафедри будівельних машин та обладнання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 7 – 9 груд. 2016, м. Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 9.
 16. Шаповал М.В. Обґрунтування ефективності роботи розчинонасоса з комбінованим компенсатором збільшеного об’єму / М.В. Шаповал // Kondratyuk Innovations XX-XXI: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 24 – 26 трав. 2017, м. Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 13. Конф. присвяч. 120-річчю з дня народження Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея).
 17. Васильєв О.С. Розроблення автопоїзда з автомобілем-тягачем третього класу та сідельно-зчіпним пристроєм / О.С. Васильєв, І.А. Рогозін, В.В. Вірченко, М.В. Шаповал // Науковий журнал. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка , 2018. – № 14. –С 8–14.
 18. Васильєв О.С. Дослідження роботи стенду для випробування автомобільних cидінь з гідроприводом / О.С. Васильєв, М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, І.А. Рогозін // Науковий журнал. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2018. – № 14. – С. 25–35.
 19. Vasyliev Oleksiy. The definition of the direction of forces arising during the interworking of a car’s steer wheel with chassis dynamometer / Oleksiy Vasyliev, Ivan Rohozin, Mykola Shapoval, Oleksandr Orysenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: PNTU, 2018. – VOL. 2 (51). – PP. 176 – 179. Published on: 12-10-2018.
 20. Virchenko Viktor. Hydroulic stand for testing automatic seats model development / Viktor Virchenko, Мykola Shapoval, Maxym Skoryk, Vladyslav Ladur // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: PNTU, 2018. – VOL. 2 (51). – PP. 180 – 186. Published on: 12-10-2018.
 21. Index Сореrnicus, Google Scholar та ін.
 22. Bogdan Korobko, Viktor Virchenko, Mykola Shapoval. Feed Solution in the Pipeline aith the Compensators Mortar Pump of Various Design Solutions Pressure Pulsations Degree Determination // International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, № 3.2 (2018). – P. 195 – 202. Published on: 20-06-2018.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4946
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14402
  https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14402

Scopus, Google Scholar та ін.

 1. Шаповал М.В Підвищення ефективності роботи розчинонасоса за рахунок використання гідравлічного привода М.В Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.М. Шпилька / Building Innovations2019: зб.наук. пр. за матеріалами II Міжнар. укр.-азерб.конф., 23-24 трав. 2019р. Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С.
 2. Вірченко В.В. Система керування даховим обтічником із гідравлічним приводом / В.В. Вірченко, М.В Шаповал, О.В. Орисенко, // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні: наук. праці Міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 15 – 18 жовт. 2019р.). Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 77-80.
 3. Шаповал М.В. Теоретичний аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса з гідравлічним приводом / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.І. Криворот // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд: Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. (М. Харків, 15 – 16 жовт. 2019р.). – Х.: ХНУБА, 2019. – С. 97-99.
 4. Different characteristics brake automotive system sales research manufactured by additive technologies / M.P. Nesterenko, V.V. Virchenko, M.V. Shapoval, A.V. Shokalo // Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2019. – Vol. 2 (53). – P. 19-25.
 5. Орисенко О.В., Шаповал М.В., Скорик М.О Особливості конструкції підкатного візка із встановленим універсальним динамічним дишлом / Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту та галузевого машинобудування» присвяченої 90-річчю Харківського автомобільно-дорожнього університету та 90-річчю автомобільного факультету. – Харків: ХНАДУ, 16-18 вересня 2020 р. – С. 118 – 121.
 6. Коробко Б.О. Порівняльний аналіз технічних параметрів розчинонасоса з комбінованим компенсатором збільшеного обʼєму при різних конструктивних концепціях привода / Б.О. Коробко, В.В. Вірченко, М.В. Шаповал // Building innovations – 2020 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. азерб.-укр. наук.-практ. конф. (1 – 2 черв. 2020 р., Баку – Полтава). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 106-109.
 7. Шаповал М.В. Визначення обʼємного ККД розчинонасоса при перекачуванні розчинів різної рухомості на основі трьохфакторного експериментального дослідження М.В. Шаповал, В.В. Вірченко // Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: Матеріали ІV Всеукр. наук.-техн. конф. (М. Полтава, 26 лист. 2020р.). – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 59-61.
 8. Шаповал М.В. Аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса на основі трьохфакторного експериментального дослідження / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко М.О Скорик, А.І. Криворот // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА, 2020. – Т.101, №3. – С.182-190. – DOI:10.29295/2311-7257-2018-101-3-182-190

Навчальні посібники

 1. Орисенко О.В. Автомобільний транспорт. Вступ до фаху : навч. посіб. / О.В. Орисенко, О.С. Васильєв, В.В. Вірченко, М.В. Шаповал. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 121 с.; іл. Затверджено Вченою радою ПолтНТУ, протокол №1 від 27.09.2018 р. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4650

Патенти

 1. Пат. 38155 Україна, МПК 7 F04B 9/02 Малоімпульсний насос / О. Г.Онищенко, А.В. Васильєв, В. У. Уст’янцев, М. В. Шаповал, Є.І. Василенко (Україна); заявник і патентовласник Полт. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка, № и 2000063184; заявл. 02.06.2000; опубл. 15.05.2001, Бюл. №.4.
 2. Пат. 52851 Україна, МПК 6 F04B 9/08 Малоімпульсний насос / О.Г. Онищенко , В. У. Уст’янцев, М. В. Шаповал (Україна); заявник і патентовласник Полт. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка, № и 99020552; заявл. 02.02.1999; опубл. 15.01.2003, Бюл. №.1.
 3. Пат. 112734 Україна, МПК F04B 11/00 Малоімпульсний насос / І.А. Ємельянова , Б. О. Коробко, М. В. Шаповал (Україна); заявник і патентовласник Полт. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка, № а 2015 11219; заявл. 16.11.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. №.19.

Методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М. В. Шаповал. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 40 с.
 2. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М. В. Шаповал. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 60 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Розрахунок АТП» з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М. В. Шаповал. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 40 с.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М. В. Шаповал. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 32 с.
 5. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни „Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів” для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»/Укл.: Шаповал М.В. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 42 с.
 6. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни „Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів” для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»/Укл.: Шаповал М.В. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 27 с.
 7. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни „Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів” для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»/Укл.: Шаповал М.В. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 35 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій обслуговування автомобілів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. / Укл.: М. В. Шаповал. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 32 с
 9. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій обслуговування автомобілів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. / Укл.: М. В. Шаповал. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 32 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Технологічне проектування ремонтних та експлуатаційних підприємств» для здобувачів вищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання. / Укл.: М. В. Шаповал. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 32 с.
 11. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічне проектування ремонтних та експлуатаційних підприємств» для здобувачів вищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання. / Укл.: М. В. Шаповал. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 32 с.

Сертифікат про підвищення кваліфікації АКС-025 (Тривалість стажування 120 годин). Пройшов стажування із технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів автоколони на BVS ТОВ «Надежда Рітейл 2017» 9 серпня 2019 року.