Дані викладача


Олена Степова

Олена Степова

Професор

 • Інженер-еколог за спеціальністю «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища» , Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка (1999)
 • Кандидат технічних наук, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2010)
 • Доцент кафедри прикладної екології та природокористування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2015)
 • Доктор технічних наук, Державна академія післядипломної освіти та управління (2020)
 • Професор кафедри прикладної екології та природокористування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2021)

КОНТАКТИ

Наукові бази

Scopus, Researchgate,
Google Scholar

Перебування

корпус П, ауд. 109

Телефон

+38(050) 925-50-94

КУРСИ

 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Раціональне використання водних ресурсів
 • Технології захисту довкілля

Дослідження надійності та прогнозування екологічної безпеки споруд нафтогазового комплексу;

Технології захисту поверхневих водних обєктів.

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Stepova O., Paraschienko I. (2017) Modeling of the corrosion process in steel oil pipelines in order to improve environmental safety Eastern-european journal of enterprise technologies, industrial and technology systems. Vol 2, no 1 (86) 2017. P. 15-20.
 1. Stepova O., I. Parashchiienko, I. Lartseva (2018) Calculation of  steel pipeline corrosion depth at the work of galvanic corrosive element International Journal of Engineering & Technology. Vol.7, No3.2. P.431-435

https://DOI:10.14419/ijet.v7i3.2.14566

 1. N. Gomelya, І. Trus, O. Stepova, O. Kyryliuk, O. Hlushko (2020) Synthesis of high-effective steel corrosion inhibitors in water-oil composition Eastern-european journal of  technologies, industrial and technology system  №1/6(103). Р. 6-11

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.194315

 1. N. Gomelya, І. Trus, O. Kyryliuk, O. Stepova, O. Ivanenko, A. Homenko (2020) Devising a corrosion inhibitors of st37-2 steel in water-oil mixture Eastern-european journal of  technologies, industrial and technology system  №№2/6(104).  Р. 28-33

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.199849

 1. І. Trus, N. Gomelya, Halysh V., Radovenchyk І., O.Stepova, O. Levytska (2020) Technology of the comprehensive desalination of wastewater from mines Eastern-european journal of  technologies, industrial and technology system  №3/6(105). Р. 21-27

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.206443

 1. Stepova O., Rassoha, I., Blazhko, L., Hanoshenko, O. (2020) Calculation of Lifetime of Steel Oil Pipelines with the Account of Corrosive Environment Affect Lecture Notes in Civil Engineering. Р. 721-727

DOI:10.1007/978-3-030-42939-3_71

 1. Stepova, O.Hanoshenko, E.Feyziyeva, G.Chukhlib, Y.Research of Risks of Depressurization of Steel Oil Pipelines. Lecture Notes in Civil Engineeringthis link is disabled, 2022, 181, pp. 395–405

https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_37

 1. Stepova O., Hanoshenko E.Feyziyeva, G.Chukhlib, Y. Research of Risks of Depressurization of Steel Oil Pipelines. Lecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181, р. 395–405

https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_37

 1. Proskurnin, O.Malovanyy, M.Belokon, K., ...Tsapko, N.Stepova, O.Establishing Environmental Standardization of Wastewater Composition Based on Environmental Risk Assessment. Journal of Ecological Engineering, 2022, 23(11), pp. 139–146
  https://doi.org/10.12911/22998993/153602
 2. Feyziyeva, G., Stepova O. Desalınatıon of Salt Water by Chemıcal Method. Lecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181, р. 115–120

https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_11

 1. O. Ganoshenko, Stepova O., Yu. Chukhlib, K. Leshchuk, Yu. Yanovych, N. Bilotserkivsk Environmentally friendly disposal of used automotive oil filters: legislative aspects and technology. Ecological questions. Vol. 32. №3. 2021. Р. 1-24

https://doi.org/10.12775/EQ.2021.026

 1.  Iryna Remeshevska1, Ganna Trokhymenko2, Nataliya Gurets3, Stepova O., Trus Inna5, Akhmedova Veronika6 Study of the Ways and Methods of Searching Water Leaks in Water Supply Networks of the Settlements of Ukraine Ecological Engineering & Environmental Technology (ISSN 2719-7050) Vol. 22, Iss. 4, June 2021. P.14-21
 2.  Stepova O., Feyziyeva, G. Desalınatıon of Salt Water by Chemıcal MethodLecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181, стр. 115–120
 3. Stepova O., Stepova, O.Hanoshenko, O.Serha, T.Yesina, N.Strelnikova, O. Social Consequences of Vehicle Exhaust: A Case Study in Poltava, UkraineEcological Questions, 2022, 33(1), стр. 1–32
 4. Uddin, S.Kausar, A., stepova O., Afsar, S., ...Anwer, M.M.Bredun, V. Exploring the Complexities of Urbanization and Socio-Ecological Challenges in the High Mountainous Region of Chitral, Khyber Pakhtunkhwa (KPK), PakistanProceedings of the Pakistan Academy of Sciences: Part A, 2023, 60(1), р. 47–54

 

Фахові видання

 1. Степова О.В. Врахування корозійних процесів сталевих нафтопроводів з метою підвищення екологічної безпеки Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2018. №(1)20. Т.2. С. 15-21
 2. Степова О.В. Районування території Полтавської області за показниками корозійної агресивності грунтів Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2018. №(3)22. С. 106-112. http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/3/22.pdf
 3. Степова О.В. Розрахунок швидкості електрохімічної корозії під час роботи повздовжніх макрогальванічних пар на ділянці нафтопроводу Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2019.  №(2)24. Т.2 С. 55-59.

https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-1-24-2-12

 1. Гомеля М.Д., Степова О.В. Оцінка рівня техногенно-екологічної безпеки експлуатації нафтопроводів Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар.  К.: ДЕА, 2019.№(2)25. Т.2 С. 12-15.

https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-2-25-2

 1. Гомеля М.Д., Степова О.В. Оцінка корозійної активності мінералізованих пластових вод нафтових родовищ Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2019. №(12)24. С. 71 - 76. https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-3-26-1
 2. Гомеля М.Д., Степова О.В., Камаев В.С. Розробка інгібіторів осадковідкладень у водах з високою мінералізацією Наук. журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». К.:ТНУ. 2019. Том 30(69). №5. Частина 2. С. 55 – 61. https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.5-2/11
 3. Степова О.В., Матвієнко А.М. Розрахунок залишкової товщини стінки ділянки нафтопроводу внаслідок зовнішніх корозійних процесів Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2020. №28. С. 78 - 82. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.11
 4. Степова О.В., Хоменко А.С. Дослідження рівня екологічної безпеки експлуатації нафтопроводів Shipbulding@marine infrastructure. Судостроение и морская інфраструктура. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. №1 (13) 2020. С. 89-93 http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3438
 5. Cтепова О.В., Гах Т.О.. Екологічний стан поверхневих водойм Полтавської областію Екологічні науки: науково-практичний журнал /

Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2020. №2(29). Т 2. С. 87 - 91.

 1. Степова О.В., Гомеля М.Д., Антонов А.В. Наукові основи запобігання забрудненню довкілля внаслідок внутрішньої та зовнішньої корозії сталевих нафтопроводів. Науковий журнал: Екологічна безпека та технології захисту довкілля №2, 2019. С. 5-22.
 2. Степова О.В., Хоменко А.с. Дослідження рівня екологічної безпеки експлуатації нафтопроводів Shipbulding@marine infrastructure. Судостроение и морская інфраструктура. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. №1 (13) 2020. С. 89-93
 3. Степова О.В., Серга Т.М. Визначення величини ризику для здоров’я населення від автотранспортного шуму у Шевченківському районі м. Полтава Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2021. №35. С. 162-168
 4.  Степова О.В., Гах Т.О., Тягній Л.М. Assessment of the condition of the Рoltava region water supply complex Labour Protection Problems In Ukraine Vol 37 No 4 (2021): С. 44-49 https://doi.org/10.36804/nndipbop.37-4.2021.44-49
 5. Cтепова О.В., Гах Т.О,.Тягній Л.М. Стан поверхневих водних об'єктів Полтавської області Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2021. №39. С. 58-63
 6. Степова О.В., Корнішина А.В., Тристан А. Аналіз забруднення атмосферного повітря від автомобільного транспорту (на прикладі Шевченківського району м. Полтава)” Аналіз забруднення атмосферного повітря від автомобільного транспорту (на прикладі Шевченківського району м. Полтава)”
 7. Степова О.В., Степовий Є.Б. Біокорозійна активність грунтів Полтавської області Екологічна безпека та технології захисту довкілля. Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2023. №.4 С. 3-10
 8. Степова О.В., Степовий Є.Б. Оцінка впливу на корозійний стан нафтопроводу Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2023. Випуск 2 (47). С. 39-43
 9. Olena Stepova, Mariusz Adamski, Yevhen Stepovy Моделювання ризиків безпечної експлуатації нафтопроводів ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 2 (59). – С. 98-103.
 1. Гомеля М.Д., Степова О.В., Ганошенко О.М. Спосіб одержання екологічно прийнятного інгібітору корозії сталі у водно-нафтовому середовищі. пат. 148265 Україна; опубл. 21.07.2021, Бюл. №29.
 2. Степова О.В., Ганошенко О.М., Серга Т.М. Неруйнівний спосіб визначення швидкості зовнішньої корозії сталевого підземного трубопроводу. пат. 148751 Україна. опубл. 15.09.2021, Бюл. №37.
 3. Пат № 142604 Україна, МПК Н01М 10/54, Спосіб утилізації відпрацьованих акумуляторних батарей Дмитриков В.П., Проценко О.В., Падалка В.В., Степова О.В., Голік Ю.С. №u201907223; опубл. 25.06.2020, Бюл. №8.
 4. Спосіб одержання інгібітору корозії сталі у мінералізованому середовищі // Гомеля М.Д., Степова О.В., Хоменко А.С., Ганошенко О.М. Патент на корисну модель №153592 Україна, МПК(2006.01) С07F9/09, С23F11/08 №u2022 03482, опубл. 26.07.2023 Бюл. №30
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 95181. Монографія «Ефективні конструктивно-технологічні рішення обєктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах». Автори: В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М. Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко. Дата реєстрації 09.01.2020.
 6. Залізобетонна балка підвищеної ремонтоздатності Пат № 80757 Україна, МПК Е04С2/ №201214444; заявл. 17.12.2012; опубл. 10.06.2013, Бюл. №11.
 7. Мідно-сульфатний електрод порівняння Пат № 82560 Україна, МПК G01N17/00 №201303831 заявл. 28.03.2013; опубл. 12.08.2013, Бюл. №15.
 8. Підсилена залізобетонна балка Пат № 98481 Україна, МПК Е04В 1/00, Е04с 5/00 №u 201412879 заявл. 01.12.2014; опубл. 27.04.2015, Бюл. №8.
 9. Спосіб утилізації сульфатної кислоти цеху гідролізу кукурудзяного крохмалю/ Дмитриков В.П., Падалка В.В., Нельга А.Т., Степова О.В., Ганошенко О.М., Бредун В.І. Пат № 151928 Україна, МПК(2006.01), С 01F 5/40, №u 2021 04198, опубл. 5.10.2022, Бюл. №40.

Монографії

 1. Stepova O., Holik Yu., K. Fraňa (2018) Methods for precautionary management of environmental safety at energy enterprises Науковий вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал №6 (168) 2018. Дніпропетровськ.С.173-177. https://DOI: 10.29202/nvngu/2018/21
 2. Zima O., Pahomov R., Stepova O. Association agreement: driving integrational changes / Monograph. Group of authors // Accent Graphics Communication. Chicago, Illinois, USA. 2019. P. 60-71 Environmental problems of non-conventional gas exploration and production in the regions of Ukraine. Accent Graphics Communication. Chicago, Illinois, USA. 2019.
 3. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph.-Petrosani, Romania:Universitas Publishing. 2019. 476 p. (Bredun V., Stepova O., Maksiuta N. Objective-oriented approach to improving environmental security of production technologies and processing of mining)
 4. Ефективні конструктивно-технологічні рішення обєктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: Монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М. Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2018. – 258 с.
 5. Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій-2022.. Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022: колективна монографія / під ред. М. С. Мальованого, О.В. Степової. Полтава – Львів : НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка». 2022. 664 с.
 6. ЕКОЛОГІЯ. ДОВКІЛЛЯ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 2023 : колективна монографія / під ред. О. В. Степової. Полтава: НУПП імені Юрія Кондратюка. 2023. 246 с.

Отримання вченого звання професора кафедри прикладної екології та природокористування, 2021 р.

Adaptive teaching methods, global trends and innovative practices in higher education:The European experience, 2/08/21-3/09.21, Varna University of Management. Certificate of completion № 375/11.09.2021

Міжнародний проєкт Еrasmus+ Staff Mobility for Teaching/Training Assignments (Білосток, Польща), грудень 2022.