Дані викладача


Роман Сальніков

Роман САЛЬНІКОВ

Завідувач навчальної лабораторії кафедри будівельних машин і обладнання, старший викладач

 • Спеціаліст (інженер-механік) спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» Харківський національний автомобільно-дорожній університет (2009)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102

Телефон

(095) 657 55 47

Наукові бази

 


Конференції та фахові видання

 1. Сальніков, Р. Ю. Аналіз впливу експлуатаційних факторів на стійкість та керованість автомобіля / Р. Ю. Сальніков // Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, з 17 квітня по 11 травня 2012 р.) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка: в 3-х т. Т. 3. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 64 – 65.
 2. Клец, Д.М. Вплив експлуатаційних факторів на керованість та стійкість багатовісних вантажних автомобілів / Д.М.Клец, Р.Ю.Сальніков // Тези 65-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 4. (Полтава, 22 квітня по 15 травня 2013 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 58 – 60.
 3. Сальніков, Р. Ю. Експериментальне дослідження керованості багатовісних автомобілів / Р.Ю.Сальніков // Сучасні напрями розвику інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. – Полтава: ПНТУ; Білгород: НДУ «БілДУ»; Харків: ДП «ХНДІ ТМ», Київ: НТУ; Кіровоград: КЛА НАУ, 2013. – С. 9.
 4. Сальніков, Р. Ю. Влияние эксплуатационных факторов на управляемость и устойчивость многоосных грузовых автомобилей / Р. Ю. Сальников // ХХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Матеріали конференції. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 173 – 175.
 5. Подригало М.А. Влияние дисбаланса задних ведущих колес на устойчивость автомобиля / М.А. Подригало, Д.М. Клец, Р.Ю. Сальников // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування № 8 (1117)’2015 . – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 64-70.
 6. Сальников Р.Ю. Оценка показателей маневренности многоосных средств подвижности / Р.Ю. Сальников // Одинадцята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору»: тези доповідей, 08-09 квітня 2015 року. – Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2015. – С. 265-266
 7. Клец Д.М. Экспериментальные исследования показателей маневренности многоосных колесных машин / Д.М. Клец, Р.Ю. Сальников // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – ВИП. №45. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – С. 271 – 276.
 8. Подригало М.А. Оценка влияния дисбаланса колес на устойчивость движения многоосного автомобиля / М.А. Подригало, Д.М. Клец, Р.Ю. Сальников // Сборник тезисов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомобилиста и дорожника: «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля» Посвящённой 90-летию проф. Говорущенко Н.Я.. – Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 49 – 50.
 9. Подригало М.А. Определение нормальных реакций дороги на колесах многоосных автомобилей с двумя передними управляемыми мостами / М.А. Подригало, Д.М. Клец, Р.Ю. Сальников // Збірник тез доповідей науково-практичного семінару “Актуальні питання матеріально-технічного забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України”. – Харків НАНГУ, 2014. – С. 75 – 77.
 10. Подригало, М. А. Влияние дисбаланса задних ведущих колес на устойчивость автомобиля / М. А Подригало, Д. М. Клец, Р. Ю. Сальников // Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – №8(1117). – С. 59 – 64.
 11. Сальніков Р.Ю. Сравнительный анализ управляемости двухосных и трехосных автомобилей КрАЗ/ М. А Подригало, Д. М. Клец, Р. Ю. Сальников // Збірник наукових праць.Серія:Технічні науки. – Х.: НТУСГ ім. Петра Василенка. – 2009. – №80. – С. 256-261.
 12. М.А. Подригало, Д.М. Клец, Р.Ю. Сальников. Вероятностный метод определения нормальных реакций дороги на колесах четырехосного автомобиля с двумя передними управляемыми мостами. Транспорт, екология – устойчиво развитие: XXI научно-техническая конференция с международным участием: сборник докладов 14–16 Май 2015. Варна, Болгарія: ЕКОВАРНА, 2015. С. 317–323.

Методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Верстатне обладнання автоматизованого виробництва» за напрямами підготовки «Прикладна механіка», денної та заочної форми навчання. Укл.: Р.Ю. Сальніков/ Полтава: НУПП, 2021. – 25 с.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1821-20 у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів»