Дані викладача


Шефер Олександр Віталійович

ШЕФЕР Олександр Віталійович

Завідувач кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доктор технічних наук, Український державний університет залізничного транспорту (2018)
 • Доцент кафедри автоматики та електропривода Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2007)
 • Кандидат технічних наук, Кіровоградський національний технічний університет (2005)
 • Інженер-електромеханік, електромеханічний факультет Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2000)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ORCID

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

 • Конструювання та інваріантні властивості електромеханічних перетворювачів енергії;
 • Вибір систем автоматизованого електроприводу для типових виробничих механізмів відповідно до технологічного процесу;
 • Підвищення завадостійкості сигналів, телекомунікаційні системи та мережі.

Збірник наукових праць за матеріалами ІХ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 7 – 9 грудня 2016 року – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 241 - 245

Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної онференції «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND CIENCE – 018», 24 – 25 жовтня 2018 року – Лондон: ПолтНТУ, 2018. – с. 233-235

Електронні та мехатронні системи: теорія, іновація, практика: збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада, 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – с. 11 – 13

Тези 71-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 17-18.

Тези 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка», 2020. - С. 5-6.

Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 листопада, 2020 р. / Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – с. 146 – 150.

 1. Serhii Kozelkov. Further development of satellite telecommunications radio signals noise immunity increasing method / Serhii Kozelkov, Oleksandr Shulha, Oleksandr Shefer, Dmytro Neliuba // International Journal of Engineering & Technology, vol.7, No 4.8 (2018) – pp.17-21. ttps://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27207
 2. Oleksandr Shefer. Synthesis of the Algorithm of Adaptive Compensation of Nonlinear Distortions for Informational Systems / Oleksandr Shefer, Oleksandr Shulha, Nataliia Ichanska, Caterina Kozelkova //International Journal of Engineering & Technology, vol.7, No 4.8 (2018) - pp. 509-516. https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27297/14028
 3. Шефер О. В. 90 років діяльності національного університету «полтавська політехніка імені юрія кондратюка» / О.В. Шефер, В. В. Борщ, О. Б. Борщ // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: НУПП, 2020.– №4 (62). – С.4-8.
 4. Шефер О.В., Восканян В.А. Діагностика тягових електродвигунів постійного струму для залізничного транспорту. Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 2 квітня – 22 травня 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 36 – 37.
 5. Шефер О.В., Мякушко Р.В. діагностика параметрів та неруйнівний контроль асинхронних електродвигунів. Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 2 квітня – 22 травня 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 11 – 13.
 6. Шефер О.В. Спектрально-струмовий метод діагностики електродвигуна. Тези доповідей четвертої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» 9- 10 квітня 2015 року. Київ – Полтава - Катовице – Париж – Орел - Харків: 2015. – С. 67.
 7. Шефер О.В., Дзівіцький В.Д. Діагностування та неруйнівний контроль параметрів асинхронних електродвигунів на основі аналізу спектрів споживаного струму. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» 5 листопада 2015 року. Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 81 – 83.
 8. Шефер О.В., Колісник С.В. Синтез регулятора положення позиційної системи керування з використанням алгоритма оптимізації. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» 5 листопада 2015 року. Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 83– 87.
 9. Шефер, О. В. Проблема фільтрації сигналів та аналітичне градуювання датчиків мехатронних систем / О. В. Шефер, В.Д.Дзівіцький // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 27 – 29.
 10. Shefer Oleksandr. Problem of creation noise immunity systems telematic by integrating moving objects and the environment properties / O. Shefer. // Synergetics, mechatronics, telematics road machines and systems in educational process and science. Research Papers Collection on International Scientific Conference Materials. – Ukraine, Kharkov, KhNAHU. – March, 16, 2017 – pp. 7-9.
 11. Шефер, О. В. Особливості функціонування супутникових телекомунікацій під час проходження космічним апаратом іоносфери / О. В. Шефер// Тези доповідейVIIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». Державний університет телекомунікацій. – Київ, 11 квітня 2017 р. – С. 114.
 12. Шефер, О. В. Сучасні аспекти побудови завадостійкого зв’язку під час взаємодії радіохвиль із іонізованим середовищем / О. В. Шефер // Збірник наукових праць за результатами всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти механізації та автоматизації енергоємних виробництв». – Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 11-12 квітня 2017 р. – С. 272-275.
 13. Шефер, О. В. Використання плазми від’ємного випромінювання в сучасних інформаційних технологіях / О. В. Шефер,О. В. Стрєльченко // Тези доповідейVIIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». Державний університет телекомунікацій. – Київ, 12 квітня 2017 р. – С. 176.
 14. Шефер, О. В. Нові властивості плазми для ефективного використання сегменту супутникових телекомунікацій / О. В. Шефер// Тези доповідейVIIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». Державний університет телекомунікацій. – Київ, 12 квітня 2017 р. – С. 183.
 15. Шефер, О. В. Шляхи побудови надійного телеметричного зв’язку при проходженні радіохвиль через плазму / О. В. Шефер // Збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій». Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 18-21 квітня 2017 р. – С. 223-225.
 16. Шефер, О. В. Енергетичні переваги утворення низькотемпературної плазми для сучасних технологій зв’язку / О. В. Шефер // Тези 69-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.)– Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 11 – 12.
 17. Shefer Oleksandr. The analyses of plasma’s influence factors on the satelite telecommunications noise immune / O. Shefer. // Proceeding of the XIII International Scientific-Technical Conference “АVІА-2017”. – Ukraine, Kyiv, NAU. – 19-21 of April, 2017 – pp. 12.19-12.24.
 18. Шефер, О. В. Науково-методичний апарат для оцінювання можливостей підвищення завадостійкості супутникових телекомунікацій / О. В. Шефер // Матеріали ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 20-21 квітня 2017 р. – С. 73.
 19. Шефер, О. В. Новітній підхід щодо забезпечення надійної телеметрії під час проходженні електромагнітних хвиль через плазму. Тези 69-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 23 – 24.
 20. Shefer Oleksandr. Characteristics of plasma environment according to the discharge gap parameters / O. Shefer. // Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education). Proceeding of the VI International Scientific-Technical Conference. – Ukraine, Kyiv, NULES. – 15-19 of May, 2017 – pp. 64-66.
 21. Шефер, О. В. Спосіб покращення електромагнітної сумісності зв’язку з рухомим об’єктом, котрий проходить через плазму іоносфери / О. В. Шефер // Проблемы электромагнитной совместимости перспективных беспроводных сетей связи (ЭМС-2017): Сборник научных трудов третьей международной научно-технической конференции, Харьков 23-24 мая 2017. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2017. – С. 55-57.
 22. Шефер, О. В. Про можливість часткового просвітлення плазми навколо космічного апарату для покращення якості функціонування наземних та супутникових телекомунікацій / О. В. Шефер // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 8-9 червня 2017 року: збірник тез доповідей – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – С. 97-99.
 23. Shefer O. V. Innovations is the noise immune channel direction with the spacecraft formation / O. V. Shefer. // Mechatronic systems: of innovation and engineering (MSIE-2017). Proceedings of the International Scientific-Practical Conference. – Ukraine, Kyiv, KNUTD. – June, 15, 2017 – pp. 119-120.
 24. Shefer Oleksandr. Scientifically-technical solutions that are connected with the increase of satellite telecommunications signals’ noise immunity during sc’s sea start / O. Shefer. //Modern power plants in transport and technologies and maintenance equipment (MPPTTME-2017). Materials of the VIII International Scientific and Practical Conference. – Ukraine, Kherson, Kherson State Maritime Academy. – September, 28-29, 2017 – pp. 177-178.
 25. Shefer O. Increasing of satellite telecommunication systems exploitation noise immunity on the area of space craft’s near-earth orbit injection / O. Shefer. // Proceeding of the V International Scientific-Technical Conference «Problems of informatization». Cherkasy – Baku – Bielsko-Biała – Poltava – Ukraine, Cherkasy, Cherkasy State Technological University. –November, 13-15, 2017 – pp. 19-20.
 26. Шефер О. В. Інноваційний метод забезпечення зв’язку із високошвидкісними рухомими об’єктами / О. В. Шефер // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» 23-24 листопада 2017 року, Кропивницький. – КЛА НАУ, 2017. – С. 68-70.
 27. Шефер О. В. Аналіз показників якості бортових радіолокаційних систем для дистанційного дослідження об’єктів / О. В. Шефер // Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» Полтава, ПолтНТУ. – 4 грудня 2017. – С. 106-107.
 28. Шефер О. В. Розроблення методики представлення та дослідження складних нелінійних радіопристроїв високого порядку за допомогою модифікованих структурних матриць систем / О. В. Шефер // Збірник наукових праць за матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 6-8 грудня 2017 року – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 287-293.
 29. Шефер О. В. Підвищення пропускної здатності радіоприймальних пристроїв, шляхом удосконалення математичного апарату для аналізу нелінійностей, на основірядів Вольтерра / О. В. Шефер // Тези доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». ДУТ. – Київ, 12 грудня 2017 р. – С. 81.
 30. Шефер О. В. Дослідження нелінійних радіопристроїв із використанням модифікованих структурних матриць систем/ О. В. Шефер // Тези доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». ДУТ. – Київ, 12 грудня 2017 р. – С. 81.
 31. Шефер О. В. Метод підвищення перешкодостійкості радіосигналів із урахуванням нелінійних інерційних процесів / О. В. Шефер // Тези доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». ДУТ. – Київ, 13 грудня 2017 р. – С. 81-82.
 32. Shefer O. V. Investigation of nonlinear processes in radio devices as a guarantee of increase the quality functioning for radiolocation systems / O. V. Shefer, V. P. Dorohobid // Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical sciences: International Research and Practice -Conference. – Republic of Poland, Radom, RAE. – December, 27-28, 2017. – pp. 48-52.
 33. Shefer Olexander. Innovation method of compensating nonlinear distortions / Olexander Shefer. // Proceeding of the XII International Scientific-Technical Conference «Problems of informatization». Kyiv: SUT, NTU; Poltava: PNTYKU; Katovitse: КЕU; Paris: University Paris VII Viensent-Sen-Deni; Vilnius: VTGU; Kharkiv: KhSRITM: Belarus: BSAC, 2018. – December, 12-13, 2018 – P. 182.
 34. Шефер О.В. Об’єктно-орієнтований підхід у програмній реалізації адаптивного рекурентного фільтра / А.М. Сільвестров, Б.Р. Боряк, О.В. Шефер, Д.М. Нелюба // «BUILDING INNOVATIONS – 2019»: збірник наукових праць ІІ Міжнар. українсько-азербайджанської конф., 23 – 24 травня 2019 р., Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.] – Полтава, 2019. – С. 184-186.
 35. Шефер O. В. Особливості ідентифікації сигналів неконтрольованих випромінювань / O. В Шефер, Б. В. Топіха // Матеріали дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління». Баку – Харків – Жиліна. – 11 квітня 2019 – С. 71.
 36. Шефер О.В. Електричні та люмінесцентні характеристики світлодіодів ультрафіолетового випромінювання 365 нм при Т = 77 К / В.П. Велещук, О.І. Власенко, З.К. Власенко, І.В. Петренко, Є.В Малий, М.П. Киселюк, О.В. Шефер, В.В. Борщ. Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання» з міжнародною участю. – Київ, 3-5 квітня 2019. – C. 44.
 37. Shefer A.V. Electrical and Luminescence Properties of Ultraviolet LEDs 365-400 nm / V.P. Veleschuk, A. I. Vlasenko, Z. K. Vlasenko, V. V. Shynkarenko, Ya.Ya. Kudryk, V. V. Borshch, O. B. Borshch, A.V. Shefer, M. P. Kisselyuk // Proceeding of the XVII Freik International Conference «Phisics and Technology of Thin Films and Nanosystems». Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpatian national University, 2019. – May, 20-25, 2019 – P. 294.
 38. Шефер О.В. Аналіз сучасних схемних рішень узгодження вхідних сигналів радіопристроїв / О.В. Шефер, Б.В. Топіха, О.Р. Журкін // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 5-6.
 39. Шефер О.В., Крутько Є. О. Використання енергозберігаючих технологій у процесі автоматизації водопостачання району зі змінною структурою. / О.В. Шефер, Є. О. Крутько // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 8 листопада 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 115-119.
 40. Шефер О.В., Журкін О.Р., Концептуальні потреби виробництва в епоху industry 4.0 / О.В. Шефер, О.Р. Журкін // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 8 листопада 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 130-134.
 41. Шефер О.В., Самофал А. О. Особливості автоматизації промислових об’єктів із використанням обладнання SIEMENS / О.В. Шефер, А. О. Самофал // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 8 листопада 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 134-137.
 42. Шефер О.В., Топіха Б. В. Перспективні напрямки підвищення якості функціонування супутникових телекомунікацій / О.В. Шефер, Б. В. Топіха // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 8 листопада 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 126-129.
 43. Shefer A.V. Electroluminescence degradation of UV LEDs 365 - 405 nm at long-term operation / V.P. Veleschuk, A.I. Vlasenko, Z.K. Vlasenko, V.V. Borshch, O.B. Borshch, A.V. Shefer, M.P. Kisselyuk, Y.V. Malyi // 21th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science SPO 2020. – Kyiv, September 25-26. - ID 21.
 44. О.В. Шефер. Дослідження та особливості режимів роботи cучасних потоково-технологічних ліній / О.В. Шефер, Я.В. Олійник // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 36-39.
 45. О.В. Шефер. Удосконалення сегменту мережі 5G з підтримкою М2М / О.В. Шефер, Р.А. Черніков // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 44-46.
 46. О.В. Шефер. Вимірювальнно-діагностична систем для оцінки енергоефективності роботи та технічного стану електромеханічних перетворювачів / О.В. Шефер, М.В. Капустянський // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 146-150.
 47. О.В. Шефер. Оптимізація критерію оцінювання ефективності радіонавігаційної системи / О.В. Шефер, О.В. Михайленко // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 153-156.
 48. О.В. Шефер. Шляхи оптимізації узагальненого показника якості мобільних телекомунікаційних систем / О.В. Шефер, О.В. Михайленко, В.О. Сухенко // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 159-163.
 49. О.В. Шефер. Кібербезпека в сучасному суспільстві / О.В. Шефер, А.В. Сокоренко // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 165-167.
 50. О.В. Шефер. Аналіз впливу специфіки викοнання завдань на вимοги системи наземнοгο pадіοтехнічнοгο кοмплексу / О.В. Шефер, В.О. Сухенко // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 171-174.
 51. О.В. Шефер. Розробка методів і алгоритмів табличної обробки даних у системі залишкових класів / О.В. Шефер, В.О. Чеснок // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 179-183.
 52. О.В. Шефер. Головні особливості переходу на 5G та дослідження цієї технології / О.В. Шефер, Г.В. Головко, М.О. Лучко, Є.А. Чайка // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 187-189.
 53. О.В. Шефер. Використання синтезованих комплексних алгоритмів визначення та класифікації випадкових радіосигналів / О.В. Шефер, Б.В. Топіха // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 197-200.
 54. О.В. Шефер. Особливості початкової інформації для роботи з комп’ютерними мережами / О.В. Шефер, Г.В. Головко, М.О. Лучко, Є.А. Чайка // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: НУПП, 2020. – С. 221-223.

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. VITALY VELESCHUK, ALEXANDER SHEFER et al. Current-voltage characteristic and electroluminescence of UV LEDs 365 nm at liquid nitrogen temperature/ VITALY VELESCHUK, ALEXANDER VLASENKO , ZOYA VLASENKO , IHOR PETRENKO , YEVHEN MALYI , VLADIMIR BORSHCH , OLENA BORSHCH , ALEXANDER SHEFER. – Optica Applicata, Vol. XLIX, No. 1, 2019
  http://opticaapplicata.pwr.edu.pl/files/pdf/2019/no1/optappl_4901p125.pdf
 2. SHEFER O. Analysis of efficiency of the bioinspired method for decoding algebraic convolutional codes / S. Panchenko, S. Prykhodko, S. Kozelkov, M. Shtompel, V. Kosenko, O. Shefer, O. Dunaievska / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2/4 ( 98 ) 2019.
  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160753
 3. VELESCHUK V.P., SHEFER A.V. et al. (2020) Melting Threshold and Thermal Conductivity of CdTe Under Pulsed Laser Irradiation. In: Vбrkonyi-Kуczy A. (eds) Engineering for Sustainable Future. INTER-ACADEMIA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 101. Springer, Cham.
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-36841-8_10
 4. DYACHENKO E., ZYMA O., PAHOMOV R., SHEFER O. (2020) Non-crane Method of Reconstructing Buildings with Additional Storey Erection. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham.
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-42939-3_4

Фахові видання

 1. Шефер О.В., Галай В.М., Крицький В.В. Діагностування електродвигунів складних електромеханічних систем // Системи управління навігації та зв’язку. – 2015. №4 (36). С. 87 – 95.
 2. Шефер О. В. Синтез оптимального алгоритму обробки сигналів неконтрольованого випромінювання для ідентифікації об’єктів/ О. В. Шульга, О. В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – №4 (40). – С.11-13.
 3. Шефер О. В. Сучасний підхід до механізму елементарних процесів тліючого розряду функціональних елементів радіотехнічних пристроїв/ О. В. Шефер // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – К.: ДУТ, 2017.– №1(54).– С.67-72.
 4. Шефер О. В. Геометричний чинник та його вплив на похибку визначення навігаційних параметрів у псевдосупутниковій радіосистемі / О. В. Шульга, О.В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. –Полтава: ПолтНТУ, 2017. – №1 (41). – С. 75-77.
 5. Шефер О. В. Використання сигнальної і параметричної ідентифікації для підвищення керованості радіонавігаційних систем / О. В. Шефер// Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. К.: Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського.– 2017. – № 1(28). С. 63-66.
 6. Шефер О. В. Аналіз закономірностей зміни властивостей електричного розряду, як запорука покращення якості функціонування радіонавігаційних систем / О.В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2017.№2 – (42). – С.13-16.
 7. Шефер О. В. Підвищення завадостійкості радіотехнічних систем шляхом адаптивного преналагодження та інверсного кореляційного підходу до виявлення корисного сигналу / О. В. Шефер // Наукові записки УНДІЗ. – К.: ДУТ, 2017. – №1(45). – С. 82-88.
 8. Шефер О. В. Принципи формування імпульсного плазмового середовища для підвищення завадостійкості радіосигналів / О. В. Шефер // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков: НАУ «ХАИ», 2017. – Вып. 2 (137). – С. 36-43.
 9. Шефер О. В. Сучасний метод ідентифікації нелінійних сигналів радітехнічних систем / О. В. Шефер // Науково-технічний журнал «Системи озброєння і військова техніка». Харків: ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2017. – №1 (49). – С.185-189.
 10. Shefer O. V. Optimization of satellite telecommunication systems due to the space craft orbit injection / O. V. Shefer // The Scientific Journal “Electronics and control systems”. Kyiv: National Aviation University, 2017.– №. 1 (51). – P. 21-28. Шефер О. В. Інтегральний спосіб підвищення завадостійкості передачі інформації у системі організації зв'язку із космічним апаратом / О.В. Шефер // Загальногалузевий науково-виробничий журнал «Зв’язок». – К.: ДУТ, 2017. – Вип. 2. – С. 3-5.
 11. Шефер О. В. Використання каналів втрати енергії електронів плазмової оболонки для мінімізації спотворень та затухань сигналів зв’язку із космічним апаратом / О.В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2017.– №3 (43). – С.139-142.
 12. Шефер О. В. Формування завадостійкого каналу зв’язку із космічним апаратом шляхом зниження щільності плазми ударної хвилі / О. В. Шефер // Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України». Харків: ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2017. – №. 2 (27). – С.131-134.
 13. Шефер О. В. Проблема формування геометрії плазмового середовища імпульсних засобів телекомунікацій / О. В. Шефер // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – К.: ДУТ, 2017. – №2(55). – С.69-75.
 14. Шефер О. В. Спосіб вимірювання параметрів плазми з метою підвищення завадостійкості супутникових телекомунікацій/ О. В. Шефер // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Серія: Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – №3 (249). – С. 155-160.
 15. Шефер О. В. Оптимізація іонно-електронних процесів приладів радіотехнічного забезпечення, як запорука якісної телеметрії з літальним апаратом / О. В. Шефер // «Системи обробки інформації». – Харків: ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2017.– №4 (150). – С. 31-38.
 16. Шефер О. В. Концепція підвищення надійності радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку розряду у плазмових пальниках / О. В.Шульга, О. В. Шефер, Д. М. Нелюба, М. М. Гонтар // Наукові записки УНДІЗ. – К.: ДУТ, 2017. – №2(46). – С. 65-73.
 17. Shefer O. V. The prospects and peculiarities of plasma with hollow cathode using for satellite telecommunications noise stability increase / O. V. Shefer // Озброєння та військова техніка: наук.-техн. журн. – К.:Центр. НДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України, 2017. – № 2 (14). – С. 62-65.
 18. Шефер О. В., Нелюба Д. М. Уточнення рівняння моментів обертових електричних машин пристроїв навігації / О. В. Шефер, Д. М. Нелюба // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ, 2017. – Вип. 3(104). – С. 27-32.
 19. Шефер О. В. Дослідження впливу обмеженості динамічного діапазону радіоприймальних пристроїв на показники якості бортових радіосистем / О. В. Шефер, Є. В. Гаврилко // Наукові записки УНДІЗ. – К.: ДУТ, 2017. – №4(48). – С. 18-23.
 20. Шефер О. В. Підвищення надійності старту плазмового пальника для подальшого керування виходом у робочий режим пристроїв супутникового радіозв’язку космічних апаратів / О. В. Шульга, О. В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2017.– №4 (44). – С. 164-169.
 21. Шефер О. В. Дослідження особливостей роботи джерел випромінювання плазми у різних режимах для підвищення перешкодозахищеності КА / О. В. Шульга, О. В. Шефер, Д. М. Нелюба, М. М. Гонтар. Загальногалузевий науково-виробничий журнал «Зв’язок». – К.: ДУТ, 2017. – Вип. 3. – С. 12-14.
 22. Шефер О. В. Основні результати експериментальних досліджень напруженості електричного поля і протяжності плазми для радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій / О.В. Шефер // Збірник наукових праць харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2017. – №. 4 (53). – С.134-143.
 23. Шефер О. В. Оптимальні умови утворення низькотемпературної плазми для зменшення щільності стохастичного іонізованого середовища навколо космічного апарата / О.В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2017.– №5 (45). – С.158-161.
 24. Шефер О. В. Удосконалення показників якості бортових радіолокаційних систем у реальних умовах їх застосування / С. В. Козелков, О. В. Шефер, О. В. Шульга // Зв’язок. – К.: ДУТ, 2017. – Вип. 5. – С. 5-11.
 25. Shefer O. V. Probe studies of localized plasma, as a method of increasing the interference of satellite radionavigational systems on the area of sc’s orbit injection / O. V. Shefer // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: PoltNTU, 2017. – №6 (46). – P. 9-14.
 26. Шефер О. В. Методика визначення фазових шумів радіопристроїв та оцінка їх впливу на показники якості бортових радіолокаційних систем / С. В. Козелков, О. В. Шефер, О. В. Шульга // Зв’язок. – К.: ДУТ, 2017. – Вип. 6. – С. 45-48.
 27. Shefer O. V. Synthesis of adaptive algorithm of compensation of nonlinear distortions of radio devices / O. V. Shefer. Systems of control, navigation and communication. – Poltava: Polt NTU, 2018. – №1 (47). – P. 64-68.
 28. Shefer O. The ways of technical realization of adaptive algorithm of compensation of non-linear distortions of radio devices / O. Shefer, N. Ichanska, B. Topikha, V. Shefer // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: PoltNTU, 2018. – no. 6 (52). – pp. 140-143.
  http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1342/1142
 29. Shefer Alexander. Current-voltage characteristic and electroluminescence of UV LEDs 365 nm at liquid nitrogen temperature / Vitaly Veleschuk, Alexander Vlasenko, Zoya Vlasenko, Ihor Petrenko, Yevhen Malyi, Vladimir Borshch, Olena Borshch, Alexander Shefer // Optica Applicata, Vol. XLIX, No. 1, 2019. pp. 125-133.
  http://opticaapplicata.pwr.edu.pl/files/pdf/2019/no1/optappl_4901p125.pdf
 30. O. Shefer. Optimization of electric energy use in telecommunication objects under the conditions of non-linear loading / O. Shefer, B. Topikha, V. Shefer, O. Zhurkin // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: PoltNTU, 2019. – no. 2 (54). – pp. 51-54. http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1406/1198
 31. Shefer O. The information technology and mobile applications appliance for the future specialists preparation in higher education institution / Borodina E., Hafiiak A., Shefer O., Alyoshin S. // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: PoltNTU, 2019. – no. 3 (55). – pp. 76-79. http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1557/1279
 32. Shefer O. Formation of professional competence of future IT specialists in institutions of higher education / Hafiiak A., Shefer O., Borodina E., Alyoshin S. // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: PoltNTU, 2019. – no. 4 (56). – pp. 40-42. http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1642/1339
 33. Shefer O. Professional competence of future specialists in information and communication technologies: QR coding in student learning / Hafiiak A., Shefer O., Klochko A., Harlamov I. // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: PoltNTU, 2019. – no. 5 (57). – pp. 33-35. http://journals.nupp.edu.ua/sunz/issue/view/60/32
 34. Shefer O. Synthesis of inventories to the interference of information and telecommunication systems / О. Shefer, B. Topikha, V. Shefer, S. Myhal // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: PoltNTU, 2019. – no. 6 (58). – pp. 115-122. http://journals.nupp.edu.ua/sunz/issue/view/61/33
 35. Shefer O. Development of a computer network of the regional office of water resources in poltava region with an intelligent database management system O. V. Shefer, G. V. Golovko, Ye. A. Chaika, M. A. Luchko // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: NUPP, 2020. – no. 3 (61). – pp. 44-48. http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1965/1613
 36. Шефер О. В. Аналіз можливостей та досвіду застосування систем бортових вимірювань для проведення випробувань безпілотних літальних апаратів / П.Л. Аркушенко, О. В. Шефер, І.В.Шейн, М.В. Андрушко, О.П. Флорін // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: НУПП, 2020.– №4 (62). – С.9-14.

Монографії

 1. Галай В.М. Контроль динаміки об’єктів / В.М. Галай, Л.Ю. Спінул, О.В. Шефер. Київ: Економіка і право, 2004, 185 с.
 2. Шефер О.В., Галай В.М., Мякушко Р.В. Своєчасне діагностування електродвигунів, як запорука ефективного енергозбереження. Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення: колективна монографія/ за заг. ред. В.Я. Чевганової. Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 25 – 32.
 3. Мeтoдoлoгiя пiдвищeння якoстi фyнкцioнyвaння iнфoрмaцiйнo-тeлeкoмyнiкaцiйниx систeм: Мoнoгрaфiя / O. В. Шeфeр. – Пoлтaвa: ПoлтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2019. – 236 с., іл.: 52, табл. 10; бібліогр. 265 назв.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6065
 4. Scientific and practical implementation of methodsimproving the quality of computer-integrated information system / O. Shefer, V. Halai, B. Topikha // Intelligent computer-integrated information technology in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. – Riga: ISMA, 2020. – pp. 295- 315 p.
  http://publish.nure.ua/catalog/view/78/50/341-1
  http://doi.org/10.30837/MMP.2020.295

Навчальні посібники

 1. Онушко В.В., Шефер О.В. Машини постійного струму: Посібник. – Полтава: Видавництво ПолтНТУ, 2007. – 111 с.
 2. Онушко В.В., Шефер О.В. Трансформатори: Посібник. – Полтава: Видавництво ПолтНТУ, 2007. – 111 с.
 3. Онушко В.В., Шефер О.В., Скрильник О.М. Асинхронні машини: Навчальний посібник. – Полтава: Видавництво ПолтНТУ, 2008. – 183 с.
 4. Онушко В.В., Шефер О.В., Скрильник О.М. Синхронні машини: Навчальний посібник. – Полтава: Видавництво ПолтНТУ, 2008. – 113 с.
 5. Шефер О.В., Шебітченко В.Г. Електронні пристрої в схемах трансформаторів та асинхронних двигунів: Навчальний посібник. – Полтава: Видавництво ПолтНТУ, 2009. – 54 с.
 6. Шефер О.В., Шебітченко В.Г. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Навчальний посібник. – Полтава: Видавництво ПолтНТУ, 2009. – 195 с.
 7. Шебітченко В.Г., Шефер О.В., Бороздін М.К. Датчики і регулятори в автоматизованому електроприводі: навчальний посібник з дисципліни “Елементи автоматизованого електропривода”. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 88 с.
 8. Онушко В.В., Шефер О.В. Електричні машини: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 536 с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель 139116, Україна, МПК А01К 41/06 (2006.01). Висувний лоток інкубатора з гравітаційним перевертанням / Шефер О.В., Борщ В.В., Борщ О.Б., Галай В.М., Дорогобід В.П.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. ‒ № u 2019 05328; заявл. 20.05.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.
  https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1399083/

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2007)

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2010)

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2014)

Почесна грамота Октябрської районної в м. Полтава ради (2015)

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2016)

Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2017)

Подяка Полтавської обласної ради (2018)

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2018)

Почесна грамота голови Шевченківської районної у м. Полтаві ради (2020)

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2020)