Дані викладача


Тарас Скляренко

Тарас СКЛЯРЕНКО

Доцент

 • Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2018)
 • Кандидат технічних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (2013)
 • Магістр інженерної механіки спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2004)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102-Л

Телефон

(099) 376 76 29

Наукові бази

ORCID, Scopus, Google Scholar

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

 • Конструювання та дослідження робочих процесів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
 • Розроблення та дослідження вібраційного обладнання для формування залізобетонних виробів;
 • Альтернативні джерела енергії.

 1. Нестеренко М.М. Теоретичні дослідження напружень в шарі легкобетонної суміші, що ущільнюється на ударно-вібраційній установці / М.М.Нестеренко, Т.М.Нестеренко, Т.О.Скляренко // Збірник наукових праць І Міжнародної азербайджансько-української конференції «Building Innovations – 2018», 24 – 25 травня 2018 року. – Баку: ПолтНТУ, 2018. – С. 168 – 170.
 2. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) 517-523 / Invariance of the Equations of the Theory of Penetration with Respect to Galileo's Algebra and its Extensions / Nataliia Ichanska, Maria Serova, Taras Skliarenko. Website:www.sciencepubco.com/index.php/IJET

 1. Нестеренко М.П. Дослідження впливу коливань вертикальних стінок форми на ущільнення бетонної суміші при горизонтальних коливаннях віброплощадки/ М.П. Нестеренко, Т.М. Нестеренко, Д.С. Педь, Т.О. Скляренко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА. –№2(88), 2017 – С. 97-102.
 2. П.О. Молчанов Дослідження динамічних характеристик коливань активного робочого органа вібраційної касетної установки / П.О. Молчанов, М.П. Нестеренко, Д.С. Педь, Т.О. Скляренко // Сборник научных трудов SWorld / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины, Одесский национальный морской университет, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Институт морехозяйства и предпринимательства. Редколлегия: С.В Куприенко (главный редактор) и др. – т. 6. – Одесса, 2012. – С. 39 – 48.
 3. М.П. Нестеренко Установка для формування малогабаритних виробів із бетонних сумішей М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко, Д.С. Педь, П.О. Молчанов // Сборник научных трудов SWorld / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины, Одесский национальный морской университет, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Институт морехозяйства и предпринимательства. Редколлегия: С.В Куприенко (главний редактор) и др. – т. 6. – Одесса, 2012. – С. 29 – 33.
 4. Т.О. Скляренко Математичне моделювання коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів з урахуванням впливу оброблюваного середовища// Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: С. Ф. Пічугін (головний редактор) та інші. – Вип. 1 (36). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 256 – 265.
 5. О.Г. Маслов Аналітичні дослідження коливань вібраційної установки для формування бетонних виробів для дорожного будівництва у режимі холостого ходу О.Г. Маслов, М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: С. Ф. Пічугін (головний редактор) та інші. – Вип. 4 (34) т.2. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 154 – 163.
 6. О.Г. Маслов Дослідження коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів у робочому режимі / О.Г. Маслов М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко // Сборник научных трудов Строительство, материаловедение, машиностроение / Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Редколегия Хмара Л.А. (ответственный редактор) – вып. 66 – Днепропетровск, 2012. – C. 194 – 204.
 7. М.П. Нестеренко Розроблення та впровадження ефективної вібраційної установки з круговими коливаннями робочого органа для формування малогабаритних залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: С. Ф. Пічугін (головний редактор) та інші. – Вип. 1 (31). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 236 – 240.

 1. Пат. 68059А Україна. МПК7 F16F3/07. «Пружна опора для вібраційних пристроїв» / № 2003098610; Заявл. 22.09.03; Опубл. 15.07.04; Бюл. № 7. – 3 с.
 2. Пат. на корисну модель 23325 Україна. МПК F16F 3/00 (2007.01). «Пружна опора для вібраційних пристроїв» / № u 2006 10919; Заявл. 16.10.06; Опубл. 25.05.07; Бюл. № 7. – 4 с.