Дані викладача


Тетяна Нестеренко

Тетяна НЕСТЕРЕНКО

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • гірничий інженер, факультет нафти і газу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017 рік
 • інженер-будівельник, спеціалізація «Проектування та спорудження об’єктів нафтогазодобувного комплексу», факультет будівельний, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2006 рік
 • к.т.н. за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, кафедра конструкцій з метала, дерева та пластмас, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2011 рік

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 415 Ф

Телефон

(050) 633 16 49

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ResearcherID, ORCID

КУРСИ


Виконавець держбюджетних наукових тем:

 • «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах», державний реєстраційний номер 0117U003086, виконання у 2017-2018 рр., науковий керівник – д.т.н., професор, Винников Ю.Л.;
 • «Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони», державний реєстраційний номер 0116U002567, виконання у 2016-2017 рр., керівник – д.т.н., професор Семко О.В.

Власна наукова зацікавленість: проектування та модернізація систем збору та підготовки вуглеводнів з використанням сучасних програмних комплексів. Контроль якості, технічна діагностика та надійність бурового та нафтогазового обладнання.

Магістранти

Самойленко Юрій, 2018 р., «Варіативне моделювання систем збору і підготовки вуглеводнів» – провідний геолог Полтавського відділення УкрДГРІ.

Філатова Наталія, 2019 р., «Дослідження процесів підготовки природного газу на прикладі УКПГ газоконденсатного родовища» – відмінниця навчання, геолог НДПІ ПАТ «Укрнафта».

Бакалаври

Драч Назар, 2020 р., «Підбір технологічного обладнання для буріння свердловини для умов Абазівського ГКР».

Окара Віталій, 2020 р., «Розрахунок матеріально-теплового балансу установки підготовки нафти у ПК Aspen Hysys (на прикладі Чижівського родовища)».

Бережний Артур, 2020 р., «Аналіз варіантів модернізації системи транспортування вуглеводнів з використанням ПК Pipesim компанії Schlumberger».

 1. XI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», м. Полтава, 20 – 21 грудня 2018 р.;
 2. ІІ Міжнародна українсько-азербайджанська конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2019», м. Полтава, 23-24 травня 2019 р.
 3. XІI Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 6 грудня 2019 р.;
 4. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 10 – 11 грудня 2020 р.;
 5. ХХXІХ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Сучасний вектор розвитку науки», м. Вінниця, 20 січня 2020 р.;
 6. ХLІI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної науки», м.Вінниця, 6 квітня 2020 р.;
 7. І Міжнародна інтернет-конференція «PROBLEMS AND INNOVATIONS IN SCIENCE». Великобританія, 4-5 травня 2020 р.
 8. 71-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, м.Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ;
 9. 72-а наукова конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» , м.Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.: НУПП.

Навчальні посібники, монографії

 1. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – 304 с.
 2. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 476 р. / Pedchenko N.М., Nesterenko T.M., Pedchenko L.А., Pedchenko М.М. Improve the efficiency of gas hydrate technology for gas offshore deposits transportation. – Р. 456-475.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Probabilistic Aspects of Main Oil and Gas Pipelines Connections Calculation / T. Nesterenko, I. Lartseva, A. Kaliuzhnyi, A. Yaholnyk // International Journal of Engineering & Technology. – Vol. 7 (4.8). – 2019. – pp. 36-40.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Nesterenko М. Theoretical Studies of stresses in a layer of a light-concrete mixture, which is compacted on the shock-vibration machine // M. Nesterenko, T. Nesterenko, T. Skliarenko // International Journal of Engineering & Technology. – Vol. 7 (3.2). – 2018. – pp. 419-424.

Патенти та авторські свідоцтва

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 98592. Монографія «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах». Автори: В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко. Дата реєстрації 13.07.2020.

Матеріали конференцій

 1. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко, І.В. Мірошниченко // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Збірник наук. праць за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 21 грудня 2018 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2018. – С. 173 – 179.
 2. Інформаційне моделювання інженерних систем М.О. Харченко, Б.М. Федяй, Т.М. Нестеренко // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Збірник наук. праць за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 21 грудня 2018 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2018. – С. 173 – 179.
 3. Нестеренко Т.М. Дослідження процесів підготовки природного газу на прикладі УКПГ газоконденсатного родовища / Т.М. Нестеренко, Н.П. Філатова, О.В. Литвяк // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 55 – 56.
 4. Нестеренко Т.М. Сучасні технології моделювання процесів збору, підготовки і транспортування вуглеводневої суміші / Т.М. Нестеренко, О.М. Пестич, С.М. Скриль // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ. – 2019. – С. 57 – 58.
 5. Аналіз роботи дебалансного віброзбуджувача кругових коливань зі змінним статичним моментом для будівельних, нафтогазових машин та обладнання / І.І. Назаренко, М.М. Нестеренко, Т.М. Нестеренко, Д.А. Заруба // «Building Innovations – 2019». – Зб. наук. праць за матеріалами IІ Міжнар. азербайджансько-української конф. (Полтава, 23 – 24 травня 2019 року). – Полтава: АзАБУ; ПолтНТУ, 2019. – С. 148 – 150.
 6. Моделювання роботи мереж збору та підготовки попутного нафтового газу / Т.М. Нестеренко, М.М. Нестеренко, І.І. Ларцева, В.О. Орисенко // Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020», 1 – 2 червня 2020 року – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 143 – 145.
 7. Нестеренко Т.М. Використання ультразвукових хвиль для боротьби з асфальто-смоло-парафіновими відкладеннями при транспортуванні нафти / Т.М. Нестеренко, О.В. Микийчук, В.І. Чернуха // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: Т. 2. – Полтава: НУПП ім. Ю.Кондратюка, 2020. – С. 127 – 128.
 8. Використання попутного нафтового газу в межах програми «ZERO ROUTINE FLARING BY 2030 INITIATIVE» / І.І. Назаренко, Т.М. Нестеренко, М.М. Нестеренко, М.О. Погрібний // I-Міжнародна iнтернет-конференція. «PROBLEMS AND INNOVATIONS IN SCIENCE» – Великобританія, 4-5 травня 2020 р., – Ч.2. – С. 291 – 294.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки для виконання практичних занять із дисципліни «Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» усіх форм навчання / Ю.Л. Винников, Т.М. Нестеренко, І.І. Ларцева. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 24 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Збір і підготовка нафтопромислової і газопромислової продукції» для студентів напрямів підготовки «185 – Нафтогазова інженерія та технології», «184 – Гірництво» / М.В. Петруняк, А.В. Ляшенко, Т.М. Нестеренко // Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 24 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни «Проектування систем збору і підготовки вуглеводнів» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» // Ю.Л. Винников, Т.М. Нестеренко, М.В. Петруняк – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 16 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Основи нафтогазової справи» для студентів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології» // М.Л. Зоценко, І.І. Ларцева, Т.М. Нестеренко – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 28 с.

ІІІ місце на конкурсі ідей за напрямками midstream – technological diagram, flow assurance, surface facilities на Навчальній платформі «Independent Petroleum Leaders» (за підтримки Укргазвидобування та Schlumberger), 05.08.2020 р.

Сертифікат про міжнародне стажування (Wyzsza Szcola Spoleczno-Gospodarcza w Przeworsku, 01.06.2019 – 31.08.2019 р.)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ 50-03/19 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 18.11.2019 – 22.11.2019) за програмою «Буріння свердловин з похило-скерованими та горизонтальними стовбурами»

Свідоцтво про володіння іноземною (англійською) мовою на рівні В2, № 25579, 27.01.2020р., Комунальний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов», м. Київ.