Профіль викладача Тишкевич Ольга Петрівна


Тишкевич Ольга

ТИШКЕВИЧ Ольга

Доцент кафедри архітектури будівель та дизайну

 

 • архітектор, Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2001р.
 • кандидат архітектури, спеціальність 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд, Київський національний університет будівництва та архітектури, 2010 р.
 • Doctor of Philosophy, 2010 р.
 • доцент по кафедрі архітектури будівель та містобудування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2015р.
 • доцент кафедри архітектури будівель та дизайну.

КОНТАКТИ

Перебування

корпус П, ауд. 307-П

Телефон

+38 067 9191110

Наукові бази

ORCID, Scopus, Google ScholarResearchgate

КУРСИ

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Типологія громадських будівель і споруд

Архітектурна композиція та графіка

Архітектурне проектування (1-4 курси)

Кваліфікаційна робота

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Архітектура житлових та громадських будівель і споруд

Архітектура багатофункціональних комплексів

Архітектурне формоутворення цивільних будівель і споруд

Кваліфікаційна робота

Вибіркові дисципліни університету для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дизайн інтер’єрів комерційних приміщень

Дизайн інтер'єрів готельних комплексів


 Сфери наукових інтересів:

типологія громадських будівель;

формування мережі та закладів освіти;

формування мережі культурно-побутового обслуговування у сільській місцевості та малих містах;

проблеми розвитку типології та вдосконалення планувальних рішень громадських будівель малої місткості для сільської місцевості й малих міст.

Практичне впровадження результатів досліджень:

1. Ліцей у м. Заводське Миргородського району Полтавської області, 2010р. (автор у складі авторського колективу);

2. Техніко-економічне обґрунтування мережі дитячих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Микільської сільської ради Полтавського району Полтавсько області, 2011р., (автор);

3. Тишкевич О.П. Особливості організації мережі та перспективні типи сільських шкіл / Тишкевич О.П. // Методичні рекомендації з проектування закладів загальної середньої освіти/ В.В.Куцевич, В.М. Губов, О.П. Тишкевич та ін. – К.: ПАТ КИЇВЗНДІЕП, 2017. – С. 33-48, (автор);

4. Реконструкція НВК с. Петракіївка Хорольського району Полтавської області, 2019р., (автор у складі авторського колективу);

5. Реконструкція початкової школи  с. Кашубівка, Полтавського району Полтавської області 2019р., (автор у складі авторського колективу);

6. Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Милорадово Котелевського району Полтавської області, 2020р., (автор у складі авторського колективу);

Науковий опонент дисертацій

 • дисертація Алідада Рези «Архітектурно-планувальна організація висотних адміністративних будівель в Ірані» на здобуття ступеня кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.02 « Архітектура будівель і споруд» у спеціалізованій вченої раді Д 26.056.02 при Київському національному університеті будівництва і архітектури, 2017р.;
 • дисертація Костюченко О.А. «Принципи архітектурно-планувальної організації арт-центрів» на здобуття ступеня кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.02 « Архітектура будівель і споруд» у спеціалізованій вченої раді Д 26.056.02 при Київському національному університеті будівництва і архітектури, 2020р.;
 • дисертація Гомон О.О. «Архітектурно-планувальна організація освітніх комплексів «дитячий садок - початкова школа» на здобуття ступеня кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.02 « Архітектура будівель і споруд» у спеціалізованій вченої раді Д 26.056.02 при Київському національному університеті будівництва і архітектури, 2021р.

Виконавиця наукової теми «Гуманізація середовища життєдіяльності людини, як складова Європейської інтеграції України» (державний реєстраційний номер 01117U003244).

Член Національної спілки архітекторів України, член Архітектурної Палати сертифікованих архітекторів України/ сертифікати АА № 003041 від 07.06.2016 р. (архітектурне об’ємне проектування) та АА № 003235 від 15.07.2016 р. (розроблення містобудівної документації)

Міжнародних:

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура: Естетика + Екологія + Економіка» («Архітектура: Е+Е+Е»), м. Полтава, Україна, 2–3 жовтня 2018 року
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура: Естетика + Екологія + Економіка» («Архітектура: Е+Е+Е»), м. Полтава, Україна, 1–2 жовтня 2019 року
 • IІІ Міжнародна азербайджансько-українська науково-практична конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2020»,  м. Баку –  Полтава, Азербайджан, Україна, 1 – 2 червня 2020 року
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє», м. Харків, Україна, 16-17 листопада 2020 р.
 • IV Міжнародна українсько-азербайджанська науково-практична конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2021»,  м. Баку –  Полтава, Азербайджан, Україна, 20–21 травня 2021 року
 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 9-10 грудня 2021 р., Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • V Міжнародна українсько-азербайджанська науково-практична конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2022»,  м. Баку –  Полтава, Азербайджан, Україна, 19–20 травня 2022 року

ІНШИХ:

 1. 71-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, Полтава: Національний університет імені Юрія, 22 квітня – 17 травня 2019 р.
 2. 72-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 21 квітня – 15 травня 2020 р.
 3. 73-я наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня 2021 р.). – Полтава, 2021
 4. 74-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» , 25 квітня–21 травня 2022 р. – Полтава, 2022
 5. 75-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових  працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 9 травня 2023р. – Полтава, 202373-я наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 21 квітня – 13 травня 2021 р.). – Полтава, 2021

Іноземні  видання:

 • Olga Tyshkevych, Aleksandr Obidniy, ”The main approaches for increasing the efficiency of the rural school network”, International Journal of Engineering and Technology(UAE), vol.7, No3.2, Special Issue2, (2018), (Scopus)  http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14614
 •  Vadym Kutstevych, Volodymyr Rusin, Olga Tyshkevych Modern Directions in School Buildings Formation.  Journal of Engineering and Technology(UAE),  No4.8, Special Issue 8, (2018) – p/ 843-849/ DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.28134  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/28134
 •  Modern trends in administrative local self-government buildings design in cities. International journal of engineering & technology. (UAE) / - vol.7 - no 4.8.- 2018. – p. 230-235. DOI:10.14419/ ijet.v7i4.8.27247 Id: 27247https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27247
 •  Vadym Kutstevych, Volodymyr Rusin, Olga Tyshkevych Modern Directions in School Buildings Formation Journal of Engineering and Technology(UAE),  No4.8, (2020) : Special Issue 8, DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.28134 (Scopus)
 •  Halyna Osychenko, Olga Tyshkevych ,Volodymyr Toporkov, Boguslaw Podhalanski: The organization of the city pedestrian network in the conditions of the development of individual transport types// Lecture Notes in Civil Engineering (LNCE)/ ICBI 2022,  LNCE, -  volume 299) - pp 501–516, DOI: 10.1007/978-3-031-17385-1_40   (Scopus) 

Вітчизняні  видання:

 • Тишкевич О.П., Галаян Р.Г. Сучасні тенденції у проектуванні фітнес-клубів / Р.Г. Галаян, О.П. Тишкевич // Містобудування та територіальне планування – 2016. – №62. – С. 19–23. (фахове, категорія Б)
 • Тишкевич О.П.Особливості наявної мережі підприємств та закладів обслуговування у сільській місцевості / О.П. Тишкевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 43. Частина 2. – С.198–205. (фахове, категорія Б)
 • Тишкевич О.П. Особливості формування внутрішнього простору інклюзивних загальноосвітніх шкіл / Тишкевич О.П., Рой Д.В. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 43. Частина 2 –  С. 369–375. (фахове, категорія Б)
 • Тишкевич О.П. Особливості організації мережі та перспективні типи сільських шкіл / Тишкевич О.П. // Методичні рекомендації з проектування закладів загальної середньої освіти/ В.В.Куцевич, В.М. Губов, О.П. Тишкевич та ін. – К.: ПАТ КИЇВЗНДІЕП, 2017. – С. 33-48.
 • Куцевич В.В., Тишкевич О.П. Сучасні напрямки формування закладів загальної середньої освіти /О.П.Тишкевич // Містобудування та територіальне планування. - К.: Київ - КНУБА, 2022. - №.80.-С. 248-2260://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.248-260. (фахове, категорія Б)
 • Осиченко Г.А., Тишкевич О.П. Концепція «Мегаструктури» в сучасній архітектурі /О.П.Тишкевич// Просторовий розвиток. - К.: Київ - КНУБА, 2022. - №.1- С. 28-42 doi.org/10.32347/2786-7269.2022.1.28-42
 • Тишкевич О.П. Соціально-економічні передумови формування багатофункціональних шкільних будівель /О.П.Тишкевич // Містобудування та територіальне планування. - К.: Київ - КНУБА, 2023. - №.83- C. 325-334. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.83.325-334 (фахове, категорія Б)
 • Тишкевич О.П. Закордонний досвід формування багатофункціональних шкільних будівель /О.П.Тишкевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - К.: Київ - КНУБА, 2022. - №.64- C. 254-265 (фахове, категорія Б)
 • Dmytrenko A., Liakh V., Tyshkevych O.Methods of Architectural Design: educational book / A. Dmytrenko, V. Liakh, O. Tyshkevych; edited by A. Dmytrenko. – Poltava : Yuri Kondratyuk National University, 2022. – 323 p.; іll.
 • Дмитренко А.Ю., Тишкевич О.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методи вдосконалення архітектурних об’єктів» для студентів  спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійна програма «Архітектура будівель і споруд» другого (магістерського)  рівня вищої освіти денної форми навчання. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,, 2021. – 22 с.
 • Дмитренко А.Ю., Тишкевич О.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методи гармонізації фасадних композицій» для студентів  спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійна програма «Архітектура будівель і споруд» другого (магістерського)  рівня вищої освіти денної форми навчання. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – 18  с.
 • Дмитренко А.Ю., Тишкевич О.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни «Типологія будівель і споруд» для студентів  спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка 2022. – 12  с.
 • Дмитренко А.Ю., Тишкевич О.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни « Архітектура житлових та громадських будівель і споруд » для студентів  спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійна програма «Архітектура будівель і споруд» другого (магістерського)  рівня вищої освіти денної форми навчання. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. – 16 с.
 • Тишкевич О.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни « Архітектура багатофункціональних комплексів » для студентів  спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійна програма «Архітектура будівель і споруд» другого (магістерського)  рівня вищої освіти денної форми навчання. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. – 16 с.
 • Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів», 210 годин (21.05.2018 р. – 21.12.2018 р.). Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, свідоцтво СП 35830447/3303-18 від 21.12.2018 р.
 • Підвищення кваліфікації архітектора за видом робіт «Архітектурне об’ємне проєктування», 30 годин (25.01.2021 р. – 29.01.2021 р.) у ТОВ «Навчально-експертний центр НСАУ», м. Київ.  Свідоцтво № 3562 від 29.01.2021 р.
 • Підвищення кваліфікації архітектора за видом робіт «Розроблення містобудівної документації», 30 годин (22.02.20221 р. – 25.02.2021 р.) у ТОВ «Навчально-експертний центр НСАУ», м. Київ.  Свідоцтво № 3607 від 25.02.2021 р.
 • Стажування з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, 120 годин (30.01.2023 р. – 24.02.2023 р.) Управління з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету Полтавської міської ради, довідка про проходження стажування від 24.02.2023 р.