Дані викладача


Цвєтковіч Бранімір

Цвєтковіч Бранімір

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Фізика (Плазмова фізика, теоретична і прикладна фізика), Фізико-математичний факультет Університету Загребу та Белграду, 1974 рік
 • Чисельне моделювання, магістр, факультет комп’ютерних наук та електротехніки Університету Загребу, 1984 рік
 • Нафтогазова інженерія Північного Моря, Університет Тронхайму, 1982/83
 • Доктор філософії за спеціальністю нафтогазове моделювання та інженерія, Норвезький університет природничих наук та технологій, факультет нафти і газу, інститут нафтогазової інженерії та геофізики, Тронхайм, Норвегія 2008 рік


Дослідження в області геології Північного моря, проектування і моделювання горизонтальних свердловин з множинними тріщинами утвореними гідравлічним розривом пласта, дослідження та випробування свердловин, аналіз падіння видобутку, експериментальні дослідження властивостей флюїдів та їх фазової поведінки, інтенсифікації видобутку нафти, тріщинуваті колектори, нетрадиційні джерела видобутку вуглеводнів, оптимізація видобутку вуглеводнів.

Виконання функцій члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання SPE

Виконання функцій члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання Elsevier

Санхіта Тіварі, 1998 р., «Вивчення масообміну в системі тріщина-матриця спричиненого нагнітанням різних газів в масштабі керну» Магістерська робота в університеті Тронхайма [Норвегія – Індія]

Ятіндра Бущан, 1998 р., «Моделювання процесу закачування газу у тріщинуваті та гетерогенні пласти» Магістерська робота в університеті Тронхайма [Норвегія – Індія]

Хоанг Х. М., 1998 р., «Дослідження композиційного моделювання крейдового родовища з варіантами одиничної / подвійної пористості» Магістерська робота в університеті Загребу

Навчальні посібники, монографії

 1. Reservoir Engineering Workshop (Посібник до семінарів з фізики пласта 1–5.10) – 236 с., Дубай, ОАЕ, 2016
 2. Dynamic Reservoir Simulation (Посібник до семінарів з динамічного моделювання пласта 26–30.09) – в 2 томах, т.1. 196 с., т.2. 192 с., Дубай, ОАЕ, 2017.
 3. Fluid Properties & Phase Behaviour (PVT) (Властивості флюїдів та фазова поведінка (ПВТ)) – 240 с., Дубай, ОАЕ, 2016
 4. Advanced EOR/IOR (Посібник до семінарів з поглибленого курсу інтенсифікації видобутку нафти)

У закордонних виданнях

 1. Cvetkovic, B. (2009). Semi-Analytical Modelling of a Horizontal Well with Fractures in an Oil Reservoir -Screening Approach with Risk Analysis. SPE Applied Technology Workshop. Presenter, Discussion Leader and Section Manager of the Reservoir modelling Section, Penang, Malaysia, 8-11 March.
  (Цвєтковіч Б. (2009 р.) Напіваналітичне моделювання горизонтальної свердловини з тріщинами у нафтовому колекторі - метод моніторингу з аналізом ризиків. Семінар по прикладним технологіям Спілки інженерів-нафтовиків. Доповідач, головний доповідач та модератор секції, Пенанг, Малайзія, 8-11 березня.)
 2. Cvetkovic,B., Halvorsen, H., Sagen, J. and E.N. Rigatos. (2001). Modelling the Productivity of a Multifractured-Horizontal Well. Paper SPE 71076, SPE Rocky Mountain Petroleum Technology Conference, Keystone, Colorado, 21.23 May.
  (Цвєтковіч Б., Хальворсен Г., Сейген Й., Рігейтес Е. (2001 р.) Моделювання продуктивності горизонтальної свердловини з багатоступінчатим ГРП. Стаття в SPE 71076, SPE конференція по нафтогазовим технологіям у Скелястих Горах, Кістоун, Колорадо, 21-23 травня.)
 3. Cvetkovic, B. (2006). Fractured Carbonate-dolomite Gas-condensate Reservoir Simulation Studies. Reservoir Symposium 2006, Schlumberger (EUREKA), Bucharest, September.
  (Цвєтковіч Б. (2006 р.) Дослідження моделювання тріщинуватого карбонатно-доломітового газоконденсатного колектора. Симпозіум по породах колекторах (2006 р.), Шлюмберже (EUREKA), Бухарест, вересень)
 4. Haugan, A., Cvetkovic, B., Bjørnstad, T, Muller, J. and Ø.Dugstad. (2001). Enhanced Oil Production by Massive Gas Injection Studied with Radiotracer Technique. The First International Congress on Tracers and Tracing Methods. Nancy, France, 29-31 May.
  (Хавган А, Цвєтковіч Б, Бйорнштад Т., Мюллер Й., Дагстад О. (2001 р.) Інтенсифікований видобуток нафти массованим нагнітанням газу досліджений радіоіндикаторним методом. Перший Міжнародний Конгрес по індикаторам та індикаторним методикам. Нансі, Франція, 29-31 травня.)
 5. Cvetkovic, B., Halvorsen, G. and J. Sagen. (1999). A Horizontal Well with Induced Fractures - Real Case Study. Presentation, The Heriot-Watt & Stanford University. Reservoir Description and Modelling Forum, Scotland, UK, October 1999.
  (Цвєтковіч Б., Хальворсен Д., Сейген Й. (1999 р.) Горизонтальна свердловина зі штучно створеними тріщинами - практичний приклад. Презентація, Університет Еріот-Ватта та Стенфорда. Форум опису та моделювання колекторів, Шотландія, Великобританія, жовтень 1999 р.)