Дані викладача


Василь САВИК

доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • інженер-механік, спеціальність «Машини та обладнання нафтових і газових промислів», Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1993 р.
 • к.т.н. за спеціальністю , 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості, кафедра нафтогазового обладнання, Івано-Франківський інститут нафти і газу, 2013 рік

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 415 Ф

Телефон

+38 (050) 270-10-62

Наукові бази

ORCID, Scopus, Google Scholar

КУРСИ


Власна наукова зацікавленість: дослідження конструктивних особливостей піногенеруючих пристроїв для підвищення ефективності їх роботи, розробка моделі віброзбуджувача вібросита з можливістю контролю амплітуди коливань для очищення бурового розчину.

Керівник:

 1. Договір № 0083/20 від 15.04.2020 р. «Проведення консультації з модернізації технологічного обладнання для монтажу бурових установок».
 2. Договір № 0085/20 від 03.03.2020 р. «Проведення консультації з розробки та впровадження двоступеневої електорної установки».
 3. Договір № 0086/20 від 03.03.2020 р. «Проведення консультації з оптимізації параметрів і покращення конструкції циркуляційних клапанів для підвищення ефективності роботи при освоєнні свердловин».
 4. Договір № 0088/20 від 03.03.2020 р. «Проведення консультації з покращення надійності пневмокомпенсатора бурового насоса для удосконалення технології буріння».
 5. Договір № 0092/20 від 03.03.2020 р. «Проведення консультації з удосконалення обладнання для видобутку нафти».

Виконавець:

 1. Прикладне дослідження, що фінансувалося за рахунок коштів державного бюджету «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах», № д.р. 0117U003086, науковий керівник – д.т.н., професор, Винников Ю.Л.

Член редколегії наукових збірників:

 • «Галузеве машинобудування» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» ІФНТУНГ
 1. VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика-2017» (м. Івано-Франківськ, 28 травня – 30 травня 2017 р.)
 2. 70-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.: ПолтНТУ)
 3. 71-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 4. 72-га наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.: НУПП).

Навчальні посібники, монографії

 1. Савик В.М., Молчанов П.О. Підйомні комплекси бурових установок / Навчальний посібник / Полтава: ПолтНТУ-2016. 204 с.
 2. Проектування бурового і нафтогазопромислового обладнання / [Білецький В.С., Вітрик В.Г., Матвієнко А.М., Орловський В.М., Савик В.М., Рой М.М., Молчанов П.О., Дорохов М.А., Сизоненко А.В., Проскурня М.І., Дегтярев В.Л., Шумейко О.Ю., Кулакова С.Ю., Ткаченко М.В.] – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 192.
 3. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: Монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М. Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2018. – 258 с.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Дослідження бурильної колони в процесі проходки свердловини із застосуванням дефектоскопії / А.В. Сизоненко, В.М. Савик, В.П. Троцький // Питання розвитку газової промисловості України: збірник наукових праць – Харків : УкрНДІгаз, 2010. – Вип. 38. – С.57 – 60.
 2. Використання багатосоплових піногенеруючих пристроїв для виготовлення пінистих розчинів при розкриванні продуктивних пластів з низькими пластовими тисками / В.М. Савик, В.П. Троцький, М.М. Лях // Питання розвитку газової промисловості України: збірник наукових праць – Харків : УкрНДІгаз, 2010. – Вип. 38. – С.60 – 63.
 3. Яцишин Т.М. Дослідження впливу основних технологічних операцій процесу буріння нафтогазових свердловин на атмосферне повітря / Т.М. Яцишин, В.М. Савик // Інститут проблем моделювання в енергетиці Національної академії наук України: збірник наукових праць – Київ, 2012. – Вип. 62. – С.54 – 59.
 4. Савик В.М. Оцінка впливу геометричних параметрів на ефективність роботи піногенеруючого пристрою / В.М. Савик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – №2 (43) – С.173 – 188.
 5. Аналіз і раціоналізація конструкції піногенеруючого устаткування або пристрою / В.М. Савик, М.М. Лях, В.М. Вакалюк, Я.В. Солоничний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – №3 (44) – С.63 – 69.
 6. Дослідження процесу піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу / В.М. Савик, М.М. Лях, В.М. Вакалюк, Н.В. Федоляк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – №4 (45) – С.110 – 117.
 7. Лях М.М. Особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу / М.М. Лях, В.М. Савик, В.М.Вакалюк, Н.В.Федоляк, Я.В. Солоничний // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2013. - №1. – С. 98 -104.
 8. Савик В.М. Комп’ютерні дослідження процесу піноутворення у рідинно-газовому пристрої ежекційного типу / В.М. Савик, Нестерець Т.О. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво – Випуск 1 (40) – Полтава: 2014 р. – С. 82 – 90.
 9. Савик В.М. Дослідження геометричних параметрів багатосоплових піногенеруючих пристроїв / В.М. Савик // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Всеукраїнський наук.-техн. журнал / Ів.-Франк. нац. тех. у-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. - №3 (52). – С. 49-55.
 10. Savyk V.M. The raising of efficience of circulated system in drilling set during drilling with well washing by the foam / V.M. Savyk, P.О. Molchanov // 7-й Международный симпозиум "Качество минерального сырья". – Кривой Рог: 2014. С 40 – 43.
 11. Савик В.М. Силовий привід бурової лебідки / В.М. Савик, П.О. Молчанов, М.М. Лях // Качество минерального сырья / Сборник научных трудов. ФЛП Чернявский Д.А. – Кривой Рог, 2017 – С. 451 – 454.
 12. Білецький В.С. Застосування гідроциклонів у циркуляційній системі бурового розчину / В.С. Білецький, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Науково-технічний збірник // Збагачення корисних копалин / Випуск 66(107) 2017 – С. 96 – 100.
 13. Lyakh М.М. Improving the efficiency of foamgenerating devices of pump-circulative systems of drilling sets / M.M. Lyakh, V.М. Savyk, P.О. Molchanov // Розробка родовищ корисних копалин. – Дніпропетровськ: Науковий вісник НГУ, 2016 – № 3 – С. 23 – 30.
 14. Research into the process of preparation of Ukrainian coal by the oil aggregation method / V. Biletskyi, P. Molchanov, M. Sokur, G. Gayko, V. Savyk, V. Orlovskyy, M. Lyakh, T. Yatsyshyn, R. Fursa // Східно-Європейський журнал передових технологій – Харків: PC “Technology center” – № 3/5 (87) 2017 – С. 45 – 53.
 15. Лях М.М. Experimental and industrial research pinogenerating devices / М.М. Лях, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Науковий вісник національного гірничого університету. Науково – техічний журнал. №5 (161)-2017. Дніпро, 2017 – С. 17 – 23.
 16. Яцишин Т. Establishing the dependence of pollutant concentration on operational conditions at facilities of an oilandgas complex / Т. Яцишин, Ю. Михайлюк, М. Лях, І. Михайлюк, В. Савик, І. Добровольський // Східно-Європейський журнал передових технологій – Харків: PC “Technology center” – № 2/10 (92) 2018 – С. 56 – 63.
 17. Матвієнко А.М. Multilevel system of magnet and thermal deparafinization equipped with external insulating coatings / А.М. Матвієнко, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Науковий вісник національного гірничого університету. Науково-технічний журнал №3 (165)-2018. Дніпро 2018 – С. 36 – 44.
 18. Орловський В.М. Simplified plugging material / В.М. Орловський, В.М. Савик, П.О. Молчанов, А.М. Похилко // Науковий вісник національного гірничого університету. Науково-технічний журнал №4 (166)-2018. Дніпро 2018 – С. 36 – 42.
 19. Нестеренко М.П., Молчанов П.О., Савик В.М., Нестеренко М.М. (2019) Vibration platform for forming large-sized reinforced concrete products. Науковий вісник національного гірничого університету. Науково-технічний журнал №5 (173)-2019. Дніпро 2019 – С. 74 – 78.

Публікації у наукових виданнях

 1. Савик В.М. Оптимізація параметрів піногенеруючих пристроїв / В.М. Савик, М.М. Лях, В.М. Михайлюк // Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа: науковий журнал. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – № 2. – С.128 – 137.
 2. Лях М.М. Аналіз результатів теоретичних та комп’ютерних досліджень піногенеруючого пристрою / М.М. Лях, В.М. Савик // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012: сборник научных трудов Sworld. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – Т. 8, вип. 4. – С.77 – 87.
 3. Савик В.М. Теоретичні дослідження процесу піноутворення у пристроях ежекційного типу / В.М. Савик // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте’2013: Международное научное издание: сборник научных трудов Sworld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – Выпуск 4. Том 17. – С. 97 – 107.
 4. Мамишов Н.К. Вдосконалення конструкцій клапанних вузлів насосів агрегатів для цементування свердловин / Н.К. Мамишов, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Сборник научных трудов Sworld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – Выпуск 3 (36). Том 3. – С. 26 – 32.
 5. Костенко О.В. Модернізація конструкції сепаратора для збільшення якості очищення газу від крапельної рідини / О.В. Костенко, П.О. Молчанов, В.М. Савик // Сборник научных трудов Sworld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – Выпуск 4 (37). Том 6. – С. 39 – 45.
 6. Савик В.М. Пристрій для буріння при зниженому гідростатичному тиску в стволі свердловини / В.М. Савик, А.О. Борисенко, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів. – Полтава: ПНТУ, 2015. – Вип. 7. – С. 54 – 64.
 7. Крайник О.А. Модернізація конструкції ротора шляхом заміни підшипників / О.А. Крайник, П.О. Молчанов, В.М. Савик // Международное периодическое научное издание «Мир науки и инноваций». – Иваново: научный мир, 2015. – Выпуск 1 (1). Том 5. – С. 46 – 48.
 8. Костенко О.В. Регульований віброзбуджувач / О.В. Костенко, П.О. Молчанов, В.М. Савик // Международное периодическое научное издание «Мир науки и инноваций». – Иваново: научный мир, 2015. – Выпуск 1 (1). Том 5. – С. 43 – 45.
 9. Мамишов Н.К. Удосконалення конструкції та дослідження роботи піногенераторів для освоєння нафтових і газових свердловин / Н.К. Мамишов, В.М. Савик, А.М. Матвієнко, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів. – Полтава: ПНТУ, 2016. – Вип. 8. – С. 85 – 89.
 10. Савик В.М. Модернізація підйомного комплексу бурової установки НБО-Е / В.М. Савик, П.О. Молчанов, В.М. Сутула // Збірник наукових праць студентів і викладачів. – Полтава: ПНТУ, 2016. – Вип. 8. – С. 116 – 121.
 11. Савик В.М. Модернізація швидкозношуваних деталей гідравлічної коробки бурового насоса / В.М. Савик, П.О. Молчанов, І.О. Гориславець // Збірник наукових праць студентів і викладачів. – Полтава: ПНТУ, 2016. – Вип. 8. – С. 121 – 126.
 12. Савик В.М. Модернізація талевої системи бурової установки “Уралмаш-3Д” / В.М. Савик, П.О. Молчанов, О.В. Марченко // Збірник наукових праць студентів і викладачів. – Полтава: ПНТУ, 2016. – Вип. 8. – С. 133 – 138.
 13. Молчанов П.О. Тенденції розвитку конструкції вібросит для очищення бурових розчинів / П.О. Молчанов, І.В. Пієнко, В.М. Савик // Нафтогазова інженерія. Число 1: науково-технічний збірник – Київ-Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Видавництво БВЛ, 2016. – С. 85 – 93.
 14. Савик В.М. Модернізація талевої системи бурової установки “Уралмаш-3Д” із введенням пристрою для розмотування послабленої ходової гілки талевого канату / В.М. Савик, О.М. Марченко // Збірник наукових праць студентів і викладачів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Випуск 9, 2016 р. – С. 24 – 29.
 15. Фенько Д.О. Удосконалення конструкції та дослідження роботи муловідділювача / Д.О. Фенько, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Випуск 9, 2016 р. – С. 66 – 68.
 16. Савик В.М. Використання вибійного бурового обладнання для буріння нафтових свердловин при зниженому гідростатичному тиску в стволі свердловини / В.М. Савик, П.О. Молчанов, М.М. Лях // Нафтогазова інженерія. Число 2: науково-технічний журнал – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Типографія “УСПЕХ ПРИНТ”, 2017. – С. 81 – 88.
 17. Скрипник В.С. Технологічний комплекс для буріння свердловин з удосконаленням конструкції та дослідженням роботи роторів з пневматичними клинами / В.С. Скрипник, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 10, 2017 р. – С. 22 – 28.
 18. Одокієнко В.С. Технологічний комплекс для буріння свердловин з розробленням та дослідженням роботи пристрою для опресування обсадних труб / В.С. Одокієнко, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 10, 2017 р. – С. 29 – 34.
 19. Таран С.І. Технологічний комплекс для буріння свердловин з удосконаленням конструкції ущільнення штока плашкового превентора / С.І. Таран, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 10, 2017 р. – С. 52 – 57.
 20. Мовсесян А.Г. Вихлопна система на основі двоступеневої очистки вихлопних газів ДВЗ бурової установки НБО-3Д / А.Г. Мовсесян, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 10, 2017 р. – С. 115 – 122.
 21. Нікольченко І.С. Технологічний комплекс для буріння свердловин глибиною до 5300 м із модернізацією віброзбуджувача та дослідженням роботи вібросита / І.С. Нікольченко, А.Л. Дружинін, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 10, 2017 р. – С. 191 – 193.
 22. Ярмола В.О. Комплекс технологічного обладнання для буріння свердловин глибиною до 5100 м із удосконаленням конструкції та дослідженням роботи поршня бурового насоса УНБТ-950 / В.О. Ярмола, С.І. Константинов, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 10, 2017 р. – С. 194 – 197.
 23. Вовк В.А. Комплекс технологічного обладнання для буріння свердловин глибиною до 5400 м із удосконаленням конструкції стрічкового гальма та дослідженням роботи бурової лебідки / В.А. Вовк, М.Ф. Бнатов, Р.А. Кандзюба, П.О. Молчанов, В.М. Савик, // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 10, 2017 р. – С. 198 – 201.
 24. Молчанов П.О. Дослідження піногенеруючих пристроїв / П.О. Молчанов, В.М. Савик, М.М. Лях // Збірник наукових праць за матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017. – С. 258 – 262.
 25. Молчанов П.О. Удосконалення конструкції та дослідження роботи кронблоку УКБ-6-270 / П.О. Молчанов, В.М. Савик, М.О. Вакуленко, О.І. Позняк // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 11, 2018 р. – С. 28 – 31.
 26. Савик В.М. Удосконалення та дослідження роботи клапанної групи бурового насоса / В.М. Савик, В.С. Андрусенко // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 11, 2018 р. – С. 32 – 35.
 27. Савик В.М. Системи діагностування переміщення плашок на основі магнітострикційного ефекту / В.М. Савик, В.Ю. Жартовський // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 11, 2018 р. – С. 36 – 40.
 28. Яцишин Т.М. Дослідження виникнення екологічної небезпеки на окремих етапах життєвого циклу нафтогазових свердловин / Т.М. Яцишин, О.О. Рейті, В.М. Савик // Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції «Нафта і газ. Наука – освіта – виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку» – Україна, Дрогобич, 18-19 квітня 2018 р. – С. 34 – 37.
 29. Савик В.М. Аналіз результатів промислових випробовувань піногенеруючого пристрою / В.М. Савик, Л.Є. Шкіца, Т.М. Яцишин, П.О. Молчанов, М.М. Лях // Матеріали ІІ міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018» – Івано-Франківськ, 24-27 квітня 2018 р. – С. 254 – 258.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Savyk V.M. Analysis of results of experimental researches in foam-generating devices / V.M. Savyk // European applied sciences – № 5 – 2014. – С. 87 – 89.
 2. Kalyuzhniy A.P., Savyk V.M., Molchanov P.O., Syzonenko A.V. (2018) Industrial sewage water cleaning in oil and gas mining complexes. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) pp. 837-842 London Website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET.
 3. Соловйов В.В., Рой М.М., Савик В.М. On Modern Possibilities of Research on Gas and Gas-Condensate Wells in Any Filtering Mode. International Journal of Engineering & Technology. Vol.7. No 4.8 (2018): Special Issue 8. P. 404-407 DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27279.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Lyakh М.М. Improving the efficiency of foamgenerating devices of pump-circulative systems of drilling sets / M.M. Lyakh, V.М. Savyk, P.О. Molchanov // Розробка родовищ корисних копалин. – Дніпропетровськ: Науковий вісник НГУ, 2016 – № 3 – С. 23 – 30.
 2. Research into the process of preparation of Ukrainian coal by the oil aggregation method / V. Biletskyi, P. Molchanov, M. Sokur, G. Gayko, V. Savyk, V. Orlovskyy, M. Lyakh, T. Yatsyshyn, R. Fursa // Східно-Європейський журнал передових технологій – Харків: PC “Technology center” – № 3/5 (87) 2017 – С. 45 – 53.
 3. Лях М.М. Experimental and industrial research pinogenerating devices / М.М. Лях, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Науковий вісник національного гірничого університету. Науково – техічний журнал. №5 (161)-2017. Дніпро, 2017 – С. 17 – 23.
 4. Яцишин Т. Establishing the dependence of pollutant concentration on operational conditions at facilities of an oilandgas complex / Т. Яцишин, Ю. Михайлюк, М. Лях, І. Михайлюк, В. Савик, І. Добровольський // Східно-Європейський журнал передових технологій – Харків: PC “Technology center” – № 2/10 (92) 2018 – С. 56 – 63.
 5. Матвієнко А.М. Multilevel system of magnet and thermal deparafinization equipped with external insulating coatings / А.М. Матвієнко, В.М. Савик, П.О. Молчанов // Науковий вісник національного гірничого університету. Науково-технічний журнал №3 (165)-2018. Дніпро 2018 – С. 36 – 44.
 6. Орловський В.М. Simplified plugging material / В.М. Орловський, В.М. Савик, П.О. Молчанов, А.М. Похилко // Науковий вісник національного гірничого університету. Науково-технічний журнал №4 (166)-2018. Дніпро 2018 – С. 36 – 42.
 7. Калюжний А. Technical and economic synergetic effect in Conditions of innovative transformation of water supply and sewerage economy / А. Калюжний, Л. Зубричева, В. Савик // International Journal of Engineering and Technology, 7 (3,2) 2018 – С. 602 – 607.
 8. Нестеренко М.П., Молчанов П.О., Савик В.М., Нестеренко М.М. (2019) Vibration platform for forming large-sized reinforced concrete products. Науковий вісник національного гірничого університету. Науково-технічний журнал №5 (173)-2019. Дніпро 2019 – С. 74 – 78.

Патенти

 1. Пат. 29144 України, МПК G01N 29/04. Установка комплексного неруйнівного контролю бурильних труб / Федорченко С.В., Савик В.М.; заявник і власник Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – заявл. 10.08.07; опубл. 10.01.08. Бюл. № 1 – 6 с.
 2. Пат. 35717 України, МПК В01F 3/04, Е02В 8/00. Піногенеруючий пристрій / Лях М.М., Савик В.М., Лужаниця О.В., Фурса Р.П., Вакалюк В.М.; заявник і власник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № а200608923; заявл. 10.08.06 ; опубл. 10.10.08. Бюл. № 19 – 6 с.
 3. Пат. 42464 України, МПК F04F 1/00. Схема обв’язки циркуляційної системи при бурінні з промиванням свердловини піною / Савик В.М., Лях М.М., Лужаниця О.В., Педенко Ю.О., Сєрий В.О.; заявник і власник Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. – № u200815309 ; заявл. 30.12.2008 ; опубл. 10.07.2009. Бюл. №13 – 6 с.
 4. Пат. 77955 України, МПК В01F 3/04, Е02В 8/00. Піногенеруючий пристрій багатосопловий / Савик В.М., Лях М.М., Михайлюк В.В.; заявник і власник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № u201205435; заявл. 03.058.12; опубл. 11.03.13. Бюл.№5. – 6 с.
 5. Пат. України на корисну модель, №100485, UA, 27.07.2015. Віброзбуджувач з регулюванням амплітуди коливань / Молчанов П.О., Нестеренко М.П., Савик В.М.; заявник і власник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Бюл. №14/2015, 27.07.2015. – 6 с.
 6. Пат. 111893 України, МПК Е21В 21/14 (2006.01), В01F 3/04 (2006.01). Піногенератор / Савик В.М., Лях М.М., Мамишов Н.К., Молчанов П.О.; заявник і власник Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – № u 2016 05132; заявл. 11.05.16; опубл. 25.11.16. Бюл. № 22 – 6 с.

Матеріали конференцій

 1. Нестеренко Н.П. Влияние рабочих параметров пеногенерирующих устройств на сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов / Н.П. Нестеренко, В.М. Савик, М.М. Лях // PRACE Instytutu Nafty i Gazu: материалы конференции GEOPETROL 2008, [Закопане], 15-18 вересня 2008р. – Краков, 2008.– № 150. – С.693 – 698.
 2. Підвищення ефективності піногенеруючих пристроїв для первинного розкриття продуктивних горизонтів з аномально низькими пластовими тисками / М.М. Лях, В.М. Савик, В.М., Т.М. Яцишин // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи» – Івано-Франківськ, 20-23 жовтня 2009 р. – С.73.
 3. Лях М.М. Аналіз та вдосконалення конструкції піногенеруючого устаткування / М.М. Лях, В.М. Савик, Н.В. Федоляк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика - 2011» – Івано-Франківськ, 10-14 жовтня 2011 р. – С.22.
 4. Савик В.М. Модернізація циркуляційної системи бурової установки / В.М. Савик // Тези щорічної науково-практичної конференції Полтавського національного технічного університету ім.. Ю.Кондратюка – Полтава: 2012. – С.162.
 5. Савик В.М. Циркуляційна система бурової установки з дослідженням роботи блока очищення БМ-ОБР / В.М. Савик, Д.С. Крамарь // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу», ПолтНТУ, м. Полтава, 26-28 вересня 2012 р. – С. 12.
 6. Савик В.М. Аналіз результатів експериментальних досліджень піногенеруючого пристрою / В.М. Савик, А.М. Матвієнко // Тези 65-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, т. 3, ПолтНТУ, м. Полтава, 26.04-15.05 2013 р. С. 309-310.
 7. Савик В.М. Комп’ютерні дослідження процесу піноутворення у рідинно-газовому пристрої ежекційного типу / В.М. Савик, Нестерець Т.О. // Тези 66-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, т. 2, ПолтНТУ. – Полтава: 2014 р. – С. 388-389.
 8. Савик В.М. Модернізація клапана насоса НТ-650-700 насосного агрегата ACF-700 / В.М. Савик, Донсков Д.В. // Тези 66-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, т. 2, ПолтНТУ. – Полтава: 2014 р. – С. 392-393.
 9. Савик В.М. Модернізація вибійного бурового обладнання / В.М. Савик, А.О. Борисенко // Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, т. 2, ПолтНТУ. – Полтава: 2015 р. – С. 300-301.
 10. Савик В.М. Розроблення пристрою для зупинки бурильної колони в процесі її піднімання / В.М. Савик, Є.М. Воронянський // Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, т. 2, ПолтНТУ. – Полтава: 2015 р. – С. 311-312.
 11. Савик В.М. Розроблення пристрою для управління спуско-піднімальними операціями на буровій установці Уралмаш-3Д / В.М. Савик, Шльонський В.В. // Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, т. 2, ПолтНТУ. – Полтава: 2015 р. – С. 312-313.
 12. Лях М.М. Підвищення якісних показників піногенеруючих пристроїв / М.М. Лях, Н.В. Федоляк, В.М. Савик // IX Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании". – Варна, Болгария, 1 – 5 июня 2015г., т. 1. – Дніпропетровськ, Варна, 2015. – С. 67 – 74.
 13. Лях М.М. Вибір раціональних параметрів піногенеруючих пристроїв / М.М. Лях, В.М. Савик, Т.Л. Тамамянц, ОО.А. Плитус // Матеріали 4-ї Міжнародної науково - технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2015» – Івано-Франківськ, 21-24 квітня 2015 р. – С. 77 – 80.
 14. Савик В.М. Аналіз методів контролю стану устаткування для промивання свердловини пінистими розчинами / В.М. Савик, П.О. Молчанов, Н.К. Мамишов // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання» –24-25 листопада 2015 р., м. Івано-Франківськ, ЕІ, ІФНТУНГ – С. 178 – 180.
 15. Матвієнко А.М. Модернізація піно генератора для освоєння свердловин / А.М. Матвієнко, В.М. Савик, Н.К. Мамишов // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 299 – 301.
 16. Савик В.М. Модернізація ущільнення штока бурового насоса УНБ-600 / В.М. Савик, П.О. Молчанов, І.О. Гориславець // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 310 – 312.
 17. Савик В.М. Модернізація приводу бурової лебідки шляхом установки варіатора / В.М. Савик, П.О. Молчанов, В.М. Сутула // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 312 – 314.
 18. Савик В.М. Пристрій для розмотування послабленої ділянки талевого канату з барабана лебідки / В.М. Савик, П.О. Молчанов, О.В. Марченко // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 315 – 316.
 19. Молчанов П.О. Удосконалення конструкції та дослідження роботи вібросита / П.О. Молчанов, В.М. Савик, В.О. Алєксєєнко // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 316 – 317.
 20. Молчанов П.О. Удосконалення конструкції та дослідження роботи кронблока / П.О. Молчанов, В.М. Савик, М.В. Дишлюк // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 317 – 318.
 21. Молчанов П.О. Удосконалення конструкції та дослідження роботи насосно-циркуляційної системи / П.О. Молчанов, В.М. Савик, С.А. Кобильченко // Тези 68-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 318.
 22. Молчанов П.О. Удосконалення конструкції та дослідження роботи муловідділювача / П.О. Молчанов, В.М. Савик, О.В. Фенько // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 319.
 23. Молчанов П.О. Удосконалення конструкції та дослідження роботи автоматичного бурового ключа / П.О. Молчанов, В.М. Савик, Т.М. Халява // Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016 – С. 320.
 24. Савик В.М. Комплекс технологічного обладнання для буріння свердловин глибиною до 5400 м з удосконалення конструкції стрічкового гальма та дослідженням роботи бурової лебідки / В.М. Савик, П.О. Молчанов, В.В. Вовк // Тези 69-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 351.
 25. Савик В.М. Технологічний комплекс для буріння свердловин глибиною до 5300 м із модернізацією віброзбуджувача та дослідженням роботи вібросита / В.М. Савик, П.О. Молчанов, А.Л. Дружинін // Тези 69-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 352.
 26. Савик В.М. Комплекс технологічного обладнання для буріння свердловин глибиною до 5100 м з удосконалення конструкції та дослідженням роботи поршня бурового насоса УНБТ-950 / В.М. Савик, П.О. Молчанов, В.І. Константинов // Тези 69-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 353 – 354.
 27. Молчанов П.О. Комплекс технологічного обладнання для буріння свердловин глибиною до 5000 м із зміною геометрії робочої поверхні та дослідженням роботи клинів бурового ротора / П.О. Молчанов, В.М. Савик, І.С. Нікольченко // Тези 69-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 354 – 355.
 28. Молчанов П.О. Технологічний комплекс для буріння свердловин глибиною до 5700 м з установленням пристрою для визначення положення плашок та дослідженням роботи плашкового превентора / П.О. Молчанов, В.М. Савик, В.О. Ярмола // Тези 69-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 355 – 356.
 29. Молчанов П.О. Технологічний комплекс для буріння нафтових і газових свердловин на глибину 5100 м з модернізацією та дослідженням силового привода бурової установки НБО-3Д / П.О. Молчанов, В.М. Савик, А.Г. Мовсесян // Тези 69-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 357 – 358.
 30. Молчанов П.О. Технологічний комплекс для буріння свердловин глибиною 5400 м з удосконаленням конструкції ущільнення штока плашкового превентора та дослідженням противикидного обладнання / П.О. Молчанов, В.М. Савик, С.І. Таран // Тези 69-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 358 – 359.
 31. Молчанов П.О. Комплекс технологічного обладнання для буріння свердловин глибиною 4900 м з удосконаленням конструкції та дослідженням роботи бурової лебідки ЛБУ-1100 / П.О. Молчанов, В.М. Савик, Е.С. Телятник // Тези 69-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 359 – 360.
 32. Лях М.М. Перспективи розвитку устаткування для промивання свердловин аерованими розчинами / М.М. Лях, В.М. Савик, П.О. Молчанов, О.І. Сидоренко // Матеріали 6-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2017» – Івано-Франківськ, 15-19 травня 2017 р. – С. 178 – 180.
 33. Савик В.М. Циркуляційна система із встановленим піногенеруючим пристроєм для освоєння свердловини / В.М. Савик, П.О. Молчанов, С.С. Ковпак // Тези 70-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 23 квітня по 18 травня 2018 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 6 – 7.
 34. Савик В.М. Модернізація універсального превентора ПУГ-230х350 / В.М. Савик, П.О. Молчанов, А.А. Танін, Я.В. Горопашний // Тези 70-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 23 квітня по 18 травня 2018 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 8 – 9.
 35. Савик В.М. Модернізація циліндро-поршневої групи бурового насоса НБТ-600 / В.М. Савик, П.О. Молчанов, М.В. Федій, А.В. Гусар // Тези 70-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 23 квітня по 18 травня 2018 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 10 – 11.
 36. Савик В.М. Комплекс технологічного обладнання для буріння свердловини глибиною 5400 м з модернізацією конструкції та дослідженням роботи пневматичних клинів ротора / В.М. Савик, П.О. Молчанов, Д.О. Миргородець, Д.В. Маяков // Тези 70-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 23 квітня по 18 травня 2018 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 12 – 14.
 37. Савик В.М. Технологічний комплекс обладнання для буріння свердловини глибиною 4200 м із удосконаленням конструкції та дослідженням колонної головки / В.М. Савик, П.О. Молчанов, С.М. Перетятько // Тези 70-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 23 квітня по 18 травня 2018 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 15 – 17.
 38. Савик В.М. Дослідження роботи блоку очищення бурових розчинів установки для буріння свердловин глибиною 6000 м із модернізацією вібросита / В.М. Савик, П.О. Молчанов, Д.Р. Пісоцький // Тези 70-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 23 квітня по 18 травня 2018 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 18 – 20.
 39. Савик В.М. Комплекс технологічного обладнання для буріння свердловини глибиною 5650 м з удосконаленням конструкції та дослідженням роботи приводної частини 3-х поршневого бурового насоса / В.М. Савик, П.О. Молчанов, В.Ю. Філіп // Тези 70-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 23 квітня по 18 травня 2018 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 21 – 22.
 40. Молчанов П.О. Удосконалення конструкції та дослідження роботи кронблоку УКБ-6-270 / П.О. Молчанов, В.М. Савик, М.О. Вакуленко, О.І. Позняк // Збірник наукових праць студентів і викладачів. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 11, 2018 р. – С. 28 – 31.
 41. Лях М.М. / Перспективи розвитку устаткування для промивання свердловин аерованими розчинами / М.М. Лях, В.М. Савик, П.О. Молчанов, О.І. Сидоренко // Тези 7-ї Міжнародної конференції «Нафтогазова енергетика 2018» Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Секція нафтогазове обладнання. 15-19 Травня 2018 р. – С. 178 – 180.
 42. Савик В.М. Модернізація гідроударного бурового снаряду / В.М. Савик, М.М. Дудла, В.С. Козороз // Тези 71-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 22 квітня по 17 травня 2019 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 10 – 11.
 43. Савик В.М. Модернізація конструкції клапана-відсікача / В.М. Савик, С.О. Бабанський // Тези 71-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 22 квітня по 17 травня 2019 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 12 – 13.
 44. Савик В.М. Удосконалення вертлюга УВ-250 / В.М. Савик, В.С. Антоненко // Тези 71-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 22 квітня по 17 травня 2019 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 14 – 15.
 45. Коробко Б.О. Підвищення ефективності ремонту та експлуатації нафтових свердловин на Глинсько-Розбишівському газонафтоконденсатному родовищі / Б.О. Коробко, А.П. Калюжний, В.М. Савик, П.О. Молчанов, М.В. Бажан // Тези 72-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня по 15 травня 2020 року). – Полтава: НУПП, 2020. – С. 153 – 154.
 46. Савик В.М. Модернізація технологічного обладнання для монтажу бурових установок / В.М. Савик, Д.Г. Жученко // Тези 72-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня по 15 травня 2020 року). – Полтава: НУПП, 2020. – С. 169 – 170.
 47. Савик В.М. Покращення конструкції циркуляційних клапанів для підвищення ефективності роботи при освоєнні свердловин / В.М. Савик, Р.Б. Фучко // Тези 72-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня по 15 травня 2020 року). – Полтава: НУПП, 2020. – С. 171 – 172.
 48. Савик В.М. Модернізація обладнання для використання низьконапірного газу на ГПЗ / В.М. Савик, А.П. Калюжний, М.В. Гордівський // Тези 72-ї конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня по 15 травня 2020 року). – Полтава: НУПП, 2020. – С. 172 – 173.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу “Монтаж машин та обладнання для буріння свердловин” для студентів денної та заочної форм навчання. Укладачі: Савик В.М., Куліш О.М., Харченко І.Г. – Полтава: ПолтНТУ, 2007 – 44 с.
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Монтаж бурового та нафтопромислового обладнання». Укладачі: Савик В.М., Сизоненко А.В., Молчанов П.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 44 с.

Медаль В.І. Лучицького за заслуги у розвідці надр, 2002 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ, 148857 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», від 19.02.2016 р.) за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів»