Дані викладача


Вікторія РУБЕЛЬ

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Магістр з видобування нафти і газу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2006р.
 • К.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2011 рік


Виконавець держбюджетних наукових тем: «Розроблення та видобуток газогідратних технологій» 90/13, виконання у 2013-2015 рр., науковий керівник – д.т.н., професор,Зоценко М.Л.;

Власна наукова зацікавленість:дослідження методів інтенсифікації газових, газоконденсатних родовищ, проектуванням статистичного аналізу методів підвищення видобутку свердловин, дослідження техніки та технології видобування нафти та газу

Магістранти

Ібрахім Зіяд - інженер – технолог Creater NilePetroleum Operating м. Судан 2016, магістерська робота «Повышение степени извлечения природного газа в период падающей добычи с применением эжекторных технологий на примере Яблунивского газоконденсатного месторождения»

Іщенко Євген Юрійович – директор, Техкор, 2013, магістерська робота «Внутрішньопластове горіння, як метод збільшення видобутку нафти на Прокопенківському нафтовому родовищі»

Зголлі Садхам – начальник бурової Entereprise Tunisienne Dactivites Petrolieres 2010 дипломний проект «Проектування подальшої розробки Комишнянського ГКР»

 1. XІI Міжнарародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.);
 2. 69-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 19 квітня – 5 травня 2017 р.: ПолтНТУ).
 3. 71-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 4. 70-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.: ПолтНТУ)

Навчальні посібники, монографії

 1. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів / Г. Півняк, Є. Крижанівський, В. Онищенко, В. Бондаренко, О, Витязь, М. Зоценко, Е. Максимова, К. Сай, М. Овчинніков, К. Ганушевич, С. Овецький, Я. Фемяк, О. Трубенко, М. Мазур, Л. Побережний, М. Педченко, В. Рубель, Г. Кошлак, Л. Педченко. – Д.: Літограф, 2015. – 218 с

У фахових вітчизняних виданнях

 1. Rubel Victoria1, Petruniak Marina Increase in fluid extraction, which is at the final stage of development due to the improvement of equipment intensification// Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering Vol.2 № (53) (2019)

У закордонних виданнях, що входять до науко-метричної бази Scopus

 1. Alla Kariuk, Victoria Rubel,Victor Pashynskyi, Stanislav Dzhyrma Improvement of residential bulding walls operation thermal mode // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations, 14 June 2020.- P. 75-81

У закордонних виданнях

 1. Рубель В.П. Оценка эффективности методов интенсификации на примере условий Бильского нефтегазоконденсатного месторождения / В.П. Рубель, М.В. Петруняк // World Science. – № 6(34), Vol. 2, June 2018. – С. 46 – 51. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5819.
 2. Рубель В.П. Повышение ээффективности технологии интенсификации добычи газа на примере Коломацкого газоконденсатного месторождения / В.П. Рубель, М.В. Петруняк , А.В. Ляшенко // International Trends in Science and Technology. -Vol.1, September 30, 2018,Warsaw, Poland – С. 57 – 60.
 3. Mykhailovska O., Rubel V, Oleksiienko O, Petruniak M Method of evaluation of stress-strain state rock around well // International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8.- P. 312-318 DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27262 https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27262
 4. Rubel V, Petruniak M, Mykhailovska O. Increase in fluid extraction in the field, which is at the final stage of development// International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8.- P. 318-322 DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27263 https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27263

Certificate ws. 05819.20180531/01 has participated in the II International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» May 31.2018. Warsaw. Poland

Certificate 070.20180930/03 has participated in the IV International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» September 30. Warsaw. Poland

Certificate NEWFOLK RATING OF INDUSTRY №NR 1050919039

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ № 34-03/19, «Бурові розчини і спеціальні рідини», з 19 червня по 27 червня 2019 р. ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, ННІ нафти і газу.