Реєстрація на магістратуру

Процедура реєстрації на ЄВІ, ЄФВВ - https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yeviyefvv-2024/    

ВСТУПНІ ДО МАГІСТРАТУРИ: ЯКІ ВИПРОБУВАННЯ ВИБИРАТИ

ЄВІ / ЄФВВ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

Інформаційний бюлетень - Вступні до магістратури, аспірантури 2024

Відповідальні особи (реєстратори) від ННІ, факультетів, спеціальностей:

Відповідальні за реєстрацію від ННІ/факультетів

Найменування структурного підрозділу

Факультет філології, психології та педагогіки

Відомості про працівника відповідального за реєстрацію

Спеціальність 53 Психологія

Прізвище

Шевчук

Ім’я

Вікторія

По батькові

Валентинівна

Посада

доцент кафедри психології та педагогіки

Контактний телефон

0977786782

Адреса електронної пошти

hum.SHEVCHUK@nupp.edu.ua

Viktoriiashevchuk@pano.pl.ua

Спеціальність 35 Філологія

Прізвище

Домаренко

Ім’я

Максим

По батькові

Володимирович

Посада

викладач кафедри германської філології та перекладу

Контактний телефон

0664792466

Адреса електронної пошти

hum.Domarenko@nupp.edu.ua

Спеціальність 29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Прізвище

Чиркова

Ім’я

Марина

По батькові

Юріївна

Посада

старший викладач кафедри українознавства, культури та документознавства

Контактний телефон

0974521786

Адреса електронної пошти

chirkovam68@gmail.com

Спеціальність 23 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Прізвище

Острогляд

Ім’я

Олена

По батькові

Володимирівна

Посада

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва

Контактний телефон

0964779454

Адреса електронної пошти

ab.Ostrohliad_OV@nupp.edu.ua

Спеціальність 14 Середня освіта

Прізвище

Лактіонова

Ім’я

Ірина

По батькові

Сергіївна

Посада

викладач кафедри загального мовознавства та іноземних мов

Контактний телефон

0999400811

Адреса електронної пошти

iryna.maslii@ukr.net

Найменування структурного підрозділу

Факультет фізичної культури та спорту

Відомості про працівника відповідального за реєстрацію

Прізвище

Йопа

Ім’я

Тетяна

По батькові

Володимирівна

Посада

старший викладач кафедри фізичної культури та спорту

Контактний телефон

0996659697

Адреса електронної пошти

fcs.yopa@nupp.edu.ua

Найменування структурного підрозділу

ННІ інформаційних технологій та робототехніки

Відомості про працівника відповідального за реєстрацію

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Прізвище

Галай

Ім’я

Василь

По батькові

Миколайович

Посада

доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

Контактний телефон

0953162194

Адреса електронної пошти

itm.galayvm@nupp.edu.ua

Прізвище

Третяк

Ім’я

Андрій

По батькові

Валерійович

Посада

доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

Контактний телефон

0952531582

Адреса електронної пошти

itm.Tretiak@nupp.edu.ua

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування,

 274 Автомобільний транспорт

Прізвище

Васильєв

Ім’я

Євген

По батькові

Анатолійович

Посада

доцент кафедри галузевого машинобудування та мехатроніки

Контактний телефон

0507533320

Адреса електронної пошти

vas.eugene@gmail.com

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія

Прізвище

Демиденко

Ім’я

Максим

По батькові

Ігорович

Посада

старший викладач кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Контактний телефон

0661990065

Адреса електронної пошти

itm.demydenko@nupp.edu.ua

Найменування структурного підрозділу

ННІ архітектури, будівництва та землеустрою

Відомості про працівника відповідального за реєстрацію

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Прізвище

Гукасян

Ім’я

Ольга

По батькові

Мгерівна

Посада

доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії

Контактний телефон

0955697844

Адреса електронної пошти

olg.gukasyan@gmail.com

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Прізвище

Гасенко

Ім’я

Антон

По батькові

Васильович

Посада

професор кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою

Контактний телефон

0504046488

Адреса електронної пошти

ab.Hasenko_AV@nupp.edu.ua

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

Прізвище

Конюк

Ім’я

Андрій

По батькові

Євгенович

Посада

старший викладач кафедри містобудування та архітектури

Контактний телефон

0955558119

Адреса електронної пошти

ab.Koniuk_AIe@nupp.edu.ua

Найменування структурного підрозділу

ННІ нафти і газу

Відомості про працівника відповідального за реєстрацію

Спеціальність185 Нафтогазова інженерія та технології

Прізвище

Михайловська

Ім’я

Олена

По батькові

Володимирівна

Посада

доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

Контактний телефон

0500172817

Адреса електронної пошти

emikhaylovskaya27@gmail.com

Спеціальність 103 Науки про землю, 185 Нафтогазова інженерія та технології (освітня програма – Буріння нафтових та газових свердловин)

Прізвище

Рибалко

Ім’я

Марина

По батькові

Олександрівна

Посада

асистент

кафедри буріння та геології

Контактний телефон

0957345386

Адреса електронної пошти

Rybalko.maryna2@gmail.com

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

Прізвище

Бредун

Ім’я

Віктор

По батькові

Іванович

Посада

доцент кафедри екології та природокористування

Контактний телефон

0501004025

Адреса електронної пошти

nning.bredunvi@nupp.edu.ua

Спеціальність 144 Теплоенергетика

Прізвище

Чернецька

Ім’я

Ірина

По батькові

Віталіївна

Посада

доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

Контактний телефон

0661831639

Адреса електронної пошти

iryna.chernetska.nupp@gmail.com

Прізвище

Манейло

Ім’я

Євген

По батькові

Миколайович

Посада

асистент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

Контактний телефон

0671947723

Адреса електронної пошти

x6106829037@gmail.com

Metr.studio.kh@gmail.com

Найменування структурного підрозділу

ННІ фінансів, економіки, управління та права

Відомості про працівника відповідального за реєстрацію

Прізвище

Свічкарь

Ім’я

Віталій

По батькові

Анатолійович

Посада

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму

Контактний телефон

0502685328

Адреса електронної пошти

fem.svichkar@nupp.edu.ua