Реєстрація на магістратуру

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 8 до 31 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та/або єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.

Особливості реєстрації 2023 Складання ЄВІ та ЄФВВ за кордоном

Процедура реєстрація для участі в ЄФВВ/ ЄВІ на сайті УЦОЯО Інформаційний бюлетень ЄВІ-ЄФВВ 2023

Відповідальні за реєстрацію від ННІ/факультету

Код

Назва спеціальності

П.І.Б. відповідального секретаря

Телефон

Еmail

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НАФТИ І ГАЗУ

144

Теплоенергетика

Череднікова Олександра Володимирівна

0955468041

nning.sherednikova@nupp.edu.ua

183

Технології захисту навколишнього середовища (Відновлювана теплоенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля)

Бредун Віктор Іванович

0501004025

nning.bredunvi@nupp.edu.ua

184

Гірництво (Буріння свердловин)

Матяш Олександр Васильович

0667782202

ab.Matiash_OV@nupp.ua

185

Нафтогазова інженерія та технології

Рубель Вікторія Петрівна

0502226319

nning.rubel@nupp.ua

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

191

Архітектура та містобудування

Новосельчук Наталія Євгенівна

0956270796

ab.Novoselchuk_NE@nupp.edu.ua

Савченко Олександр Олександрович

0506004767

ab.Savchenko_OO@nupp.edu.ua

192

Будівництво та цивільна інженерія

Микитенко Сергій Миколайович

0996583328

ab.Mykytenko_SM@nupp.edu.ua

193

Геодезія та землеустрій

Міщенко Роман Анатолійович

0501800087

ab.Mishchenko_RA@nupp.edu.ua

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОБОТОТЕХНІКИ

122

Комп’ютерні науки

Демиденко Максим Ігорович

0661990065

itm.demydenko@nupp.edu.ua

123

Комп’ютерна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Рогозін Іван Анатолійович

0506331703

itm.irohozin@nupp.edu.ua

274

Автомобільний транспорт

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)

Боряк Богдан Радиславович

0961901882

boriakbr@nupp.edu.ua

Захарченко Руслан Володимирович

0509047615

itm.rvzakharchenko@nupp.edu.ua

172

Електронні комунікації та радіотехніка

Боряк Богдан Радиславович

0961901882

boriakbr@nupp.edu.ua

Захарченко Руслан Володимирович

0509047615

itm.rvzakharchenko@nupp.edu.ua

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

051

Економіка ( Економічна кібернетика та аналітична економіка)

Свічкарь Віталій Анатолійович

0502685328

fem.svichkar@nupp.edu.ua

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ІТ - фінанси)

073

Менеджмент

073

Менеджмент (Логістика)

073

Менеджмент (Менеджмент інформаційних технологій)

075

Маркетинг

076

Підприємництво та торгівля (Економіка бізнесу)

281

Публічне управління та адміністрування

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Острогляд Олена Володимирівна

0964779454

ab.Ostrohliad_OV@nupp.edu.ua

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

Василинина Оксана Миколаївна

0638742150

hum.Vasylynyna@nupp.edu.ua

035

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська), (Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова)

Домаренко Максим Володимирович

0664792466

hum.Domarenko@nupp.edu.ua

053

Психологія (Практична психологія)

Корнілов Олександр Володимирович

0667478033

fcs.klevaka@nupp.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

017

Фізична культура і спорт

Гета Алла Володимирівна

0665770288

fcs.Heta@nupp.edu.ua