Ректорат університету

Ректорат

Онищенко Володимир Олександрович

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор економічних наук, професор


Філонич Олена Миколаївна

Проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку, кандидат економічних наук, доцент


Коробко Богдан Олегович

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор технічних наук, доцент


Мартиненко Анатолій Михайлович

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури, кандидат військових наук, доцент


Сівіцька Світлана Павлівна

Проректор з наукової та міжнародної роботи, кандидат економічних наук, доцент, лауреат Премії президента України для молодих вчених


Черниш Ірина Володимирівна

Директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор


Макеєва Наталія Петрівна

В. о. директора навчально-наукового інституту нафти і газу, кандидат геологічних наук


Шарий Григорій Іванович

В. о. директора навчально-наукового архітектури, будівництва та землеустрою, доктор економічних наук, доцент


Агейчева Анна Олександрівна

Декан гуманітарного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент


Беседа Наталя Анатоліївна

Декан факультету фізичної культури та спорту, кандидат педагогічних наук, доцент


Шумська Любов Петрівна

Директор Полтавського фахового коледжу нафти і газу, кандидат технічних наук


Лупашко Вячеслав Володимирович

В. о. директора Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя


Голуб Петро Сергійович

Директор навчально-виробничого центру


Калюжний Анатолій Павлович

Заступник директора ННІ нафти і газу, кандидат технічних наук, доцент


Пінчук Ірина Олександрівна

Учений секретар Вченої ради, кандидат економічних наук, доцент


Степанченко Тетяна Олексіївна

Головний бухгалтер


Федюн Катерина Олексіївна

Завідувач сектором по роботі з граноутворюючими організаціями та міжнародного співробітництва відділу міжнародних зв’язків


Максименко Олег Сергійович

Директор департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування, кандидат економічних наук, доцент


Дроботя Олександр Васильович

Голова профспілкової організації студентів і аспірантів університету


Сажко Василь Володимирович

Голова профспілкового комітету профспілкової організації працівників університету, кандидат історичних наук, доцент


Литвиненко Олександр Олександрович

Президент студентського парламенту


Поставний Андрій Михайлович

Директор студентського містечка


Баранова Віталіна Іванівна

Начальник Департаменту правової та кадрової роботи


Вірченко Віктор Вікторович

Начальник відділу «Деканат по роботі з іноземними студентами», кандидат технічних наук, доцент


Гордієнко Оксана Валеріївна

Заступник декана факультету фізичної культури та спорту, майстер спорту України міжнародного класу


Даценко Володимир Дмитрович

Інженер відділу маркетингу


Даценко Вікторія Миколаївна

Практичний психолог


Денисовець Ірина Вікторівна

Заступник декана гуманітарного факультету, кандидат філологічних наук, доцент


Замахін Андрій Леонідович

Директор Департаменту безпеки університету, кандидат юридичних наук


Павлухін Дмитро Юрійович

Уповноважений з антикорупційної діяльності


 

Камарда Валерій Олегович

Головний інженер відділу адміністративно-господарської роботи


Козинець Олена Віталіївна

Начальник відділу документообігу та контролю департаменту безпеки університету


Лук’яненко Олександр Андрійович

Керівник юридичної служби департаменту правової та кадрової роботи


Міщанін Ігор Анатолійович

Начальник відділу адміністративно-господарської роботи


Передерій Юлія Володимирівна

Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу, кандидат технічних наук


Чикуров Дмитро Олександрович

Помічник ректора по роботі зі студентами


Цвігуненко Ольга Олегівна

Керівник медіа-центру


Штепа Олександр Іванович

Помічник ректора (з контролю за виконавською дисципліною), кандидат юридичних наук