Ректорат університету

Ректорат

Онищенко Володимир Олександрович

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор економічних наук, професор


Філонич Олена Миколаївна

Проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку, кандидат економічних наук, доцент


Коробко Богдан Олегович

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор технічних наук, доцент


Мартиненко Анатолій Михайлович

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури, кандидат військових наук, доцент


Сівіцька Світлана Павлівна

Кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової та міжнародної роботи, лауреат Премії президента України для молодих вчених


Замахін Андрій Леонідович

Директор Департаменту безпеки університету, кандидат юридичних наук


Агейчева Анна Олександрівна

Декан гуманітарного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент


Беседа Наталя Анатоліївна

Декан факультету фізичної культури та спорту, кандидат педагогічних наук, доцент


Винников Юрій Леонідович

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій, доктор технічних наук, професор


Зима Олександр Євгенович

В.о. директора ННІ архітектури і будівництва, кандидат технічних наук, доцент


Хоменко Інна Володимирівна

В.о. директора ННІ інформаційних технологій та механотроніки, кандидат технічних наук, доцент


Черниш Ірина Володимирівна

Директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту, доктор економічних наук, доцент


Шумська Любов Петрівна

Директор Полтавського коледжу нафти і газу


Дубина Олександр Сергійович

Директор Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М.В. Гоголя, кандидат економічних наук


Вірченко Віктор Вікторович

Начальник відділу «Деканат по роботі з іноземними студентами», кандидат технічних наук, доцент


Денисовець Ірина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства


Гордієнко Оксана Валеріївна

В.о. заступник декана факультету фізичної культури та спорту, майстер спорту України міжнародного класу


Калюжний Анатолій Павлович

В.о. заступник директора ННІ нафти і газу, кандидат технічних наук, доцент


Савик Василь Миколайович

В.о. заступник директора ННІ нафти і газу, кандидат технічних наук, доцент


Шинкаренко Раїса Василівна

Заступник директора ННІ фінансів, економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент


Крекотень Ірина Михайлівна

В.о. заступник директора ННІ фінансів, економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент


Максименко Олег Сергійович

В.о.заступник директора ННІ фінансів, економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент


Пенц Володимир Федорович

Заступник директора ННІ архітектури і будівництва, кандидат технічних наук, доцент


Соловчук Клавдія Юріївна

В.о. заступник директора ННІ інформаційних технологій та механотроніки


Захарченко Руслан Володимирович

В.о. заступник директора ННІ інформаційних технологій та механотроніки, кандидат технічних наук


Даценко Володимир Дмитрович

Помічник ректора по роботі із студентами


Даценко Вікторія Миколаївна

Практичний психолог


Дроботя Олександр Васильович

Голова профспілкової організації студентів і аспірантів університету


Литвиненко Олександр Олександрович

Президент студентського парламенту


Іноземцев Артем Вікторович

Уповноважений з антикорупційної діяльності


Пінчук Ірина Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент, Учений секретар Вченої ради


Поставний Андрій Михайлович

Директор студентського містечка


Сажко Василь Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, начальник навчального відділу


Степанченко Тетяна Олексіївна

Головний бухгалтер


Федюн Катерина Олексіївна

Завідувач сектором по роботі з граноутворюючими організаціями та міжнародного співробітництва відділу міжнародних зв’язків


Чурса Юлія Володимирівна

Начальник науково-дослідної частини, кандидат технічних наук


Штепа Олександр Іванович

Помічник ректора (з контролю за виконавською дисципліною), кандидат юридичних наук


Козинець Олена Віталіївна

Начальник відділу документообігу та контролю


Баранова Віталіна Іванівна

Начальник Департаменту правової та кадрової роботи


Миронова Алла Валеріївна

Начальник відділу кадрів


Цвігуненко Ольга Олегівна

Керівник медіа-центру


Міщанін Ігор Анатолійович

Начальник відділу адміністративно-господарської роботи