Ректорат університету

Ректорат

Онищенко Володимир Олександрович

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор економічних наук, професор


Агейчева Анна Олександрівна

Декан факультету філології, психології та педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Зайцева Марія

Президент Студентського парламенту


Вадімов Вадім Митрофанович

В.о. проректора з наукової та міжнародної роботи, доктор архітектури, професор


Голуб Петро Сергійович

Директор навчально-виробничого центру


Дроботя Олександр Васильович

Голова профспілкової організації студентів і аспірантів університету


Єфімов Олександр Олександрович

Начальник відділу кадрів


Замахін Андрій Леонідович

Директор Департаменту безпеки університету, кандидат юридичних наук


Коробко Богдан Олегович

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор технічних наук, професор


Крекотень Ірина Михайлівна

Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, к.е.н., доцента


Лупашко Вячеслав Володимирович

В. о. директора Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя


Мартиненко Анатолій Михайлович

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури, кандидат військових наук, доцент


Максименко Олег Сергійович

Директор департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування, кандидат економічних наук, доцент


Павлухін Дмитро Юрійович

Уповноважений з антикорупційної діяльності


Пенц Володимир Федорович

В. о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки


Рибалко Ліна Миколаївна

В. о. декана факультету фізичної культури та спорту, доктор педагогічних наук, професор


Сажко Василь Володимирович

Голова профспілкового комітету профспілкової організації працівників університету, кандидат історичних наук, доцент


Бережна Алла Юріївна

Головний бухгалтер


Філонич Олена Миколаївна

Проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку, кандидат економічних наук, доцент


Черв’як Анна Володимирівна

Учений секретар Вченої ради


Шарий Григорій Іванович

Директор навчально-наукового архітектури, будівництва та землеустрою, доктор економічних наук, доцент


Шумська Любов Петрівна

Директор Полтавського фахового коледжу нафти і газу, кандидат технічних наук