Ректорат університету

Ректорат

Онищенко Володимир Олександрович

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор економічних наук, професор


Філонич Олена Миколаївна

Проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку, кандидат економічних наук, доцент


Коробко Богдан Олегович

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор технічних наук, доцент


Мартиненко Анатолій Михайлович

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури, кандидат військових наук, доцент


Сівіцька Світлана Павлівна

Проректор з наукової та міжнародної роботи, кандидат економічних наук, доцент, лауреат Премії президента України для молодих вчених


Черниш Ірина Володимирівна

Директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права


Калюжний Анатолій Павлович

Директор навчально-наукового інституту нафти і газу, кандидат технічних наук, доцент


Шарий Григорій Іванович

Директор навчально-наукового архітектури, будівництва та землеустрою, доктор економічних наук, доцент


Агейчева Анна Олександрівна

Декан гуманітарного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент


Рибалко Ліна Миколаївна

В. о. декана факультету фізичної культури та спорту, доктор педагогічних наук, професор


Шумська Любов Петрівна

Директор Полтавського фахового коледжу нафти і газу, кандидат технічних наук


Лупашко Вячеслав Володимирович

В. о. директора Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя


Голуб Петро Сергійович

Директор навчально-виробничого центру


Пенц Володимир Федорович

В. о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки


Пінчук Ірина Олександрівна

Учений секретар Вченої ради, кандидат економічних наук, доцент


Степанченко Тетяна Олексіївна

Головний бухгалтер


Максименко Олег Сергійович

Директор департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування, кандидат економічних наук, доцент


Дроботя Олександр Васильович

Голова профспілкової організації студентів і аспірантів університету


Сажко Василь Володимирович

Голова профспілкового комітету профспілкової організації працівників університету, кандидат історичних наук, доцент


Билим Людмила Русланівна

Президент Студентського парламенту


Поставний Андрій Михайлович

Керівник управління майновим комплексом


Єфімов Олександр Олександрович

Начальник відділу кадрів


Замахін Андрій Леонідович

Директор Департаменту безпеки університету, кандидат юридичних наук


Павлухін Дмитро Юрійович

Уповноважений з антикорупційної діяльності


Козинець Олена Віталіївна

Начальник відділу документообігу та контролю департаменту безпеки університету


Максюта Наталія Сергіївна

Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу


Цвігуненко Ольга Олегівна

Керівник медіа-центру


Штепа Олександр Іванович

Помічник ректора (з контролю за виконавською дисципліною), кандидат юридичних наук