Розташування кафедр та підрозділів

Назва структурного підрозділу/кафедри

Аудиторія

Корпус «Ц», Першотравневий проспект , 24

Апарат управління (приймальна ректора)

216 Ц

Апарат управління, проректорська

202 Ц

Департамент безпеки університету

206 Ц

Відділ кадрів

214 Ц, 215 Ц

Юридична служба

214 Ц

Відділ бухгалтерського обліку і звітності та економіки, фінансування

128 Ц, 129 Ц, 135 Ц, 138 Ц

Договірний відділ

137 Ц

Центр по роботі із студентами та обдарованою молоддю 

123 Ц

Відділ «Деканат по роботі з іноземними студентами»

121 Ц

Науково-технічна бібліотека

212 Ц

Спеціальний відділ

210 Ц

Сектор документообігу та контролю

209 Ц, 204 Ц

Медіа-центр

208 Ц

Інформаційно-аналітичний відділ

207/1 Ц

Психологічна служба

204/1 Ц

Профспілковий комітет студентів та аспірантів

205 Ц

Студентське самоврядування, студентський парламент

205 Ц

Спеціалізовані вчені ради

305 Ц

ННІ архітектури, будівництва та землеустрою

213/1 Ц

Кафедра загального мовознавства та іноземних мов

319 Ц

Кафедра психології та педагогіки

313 Ц

Кафедра германської філології та перекладу

310 Ц

Кафедра теплогазопостачання , вентиляції та теплоенергетики

101 Ц

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

 

118 Ц, 309 Ц, 327 Ц

Кафедра фізичної культури та спорту

144 Ц

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

141 Ц

Кафедра фізичного виховання

144 Ц

Корпус «П», Першотравневий проспект , 24

Факультет фізичної культури та спорту

202 П

Факультет філології, психології та педагогіки

203 П

Відділ технічних засобів навчання

213 П

Кафедра українознавства, культури та документознавства

214 П

Кафедра вищої та прикладної математики

208 П

Кафедра військової підготовки

205 П

Кафедра хімії та фізики

104 Па

Кафедра прикладної екології та природокористування

109 П

Кафедра архітектури будівель та дизайну

307 П, 215 П, 105 П

Кафедра містобудування та архітектури

303 П, 316 П

Корпус «Л», Першотравневий проспект , 24

Навчально-виробничий центр інфокомунікацій

208 Л, 212 Л, 216 Л

ННІ інформаційних технологій та робототехніки

214 Л

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

104 Л

Кафедра будівельних машин і обладнання

102 Л

Кафедра будівельних конструкцій

Л 09б, 013 Л, 109 Л

Корпус «А», Першотравневий проспект , 24

ННІ фінансів, економіки, управління та права

305 А

Відділ охорони праці

310 А, 306 А

Поліграфцентр

009А

Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

215 А

Кафедра публічного управління, адміністрування та права

218 А

Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

213 А

Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

107 А, 108 А

Корпус «Ф», Першотравневий проспект , 24

ННІ нафти і газу

121 Ф

Навчально-виробничий центр

119 Ф

Департамент організації навчального процесу, акредитації та ліцензування

209 Ф, 211 Ф

Відділ культури і студентської творчості

312 Ф

Військово-обліковий сектор

316 Ф

Сектор організації дистанційної освіти

315 Ф

Відділ аспірантури

325 Ф

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу

319 Ф

Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму

324 Ф

Кафедра менеджменту та маркетингу

323 Ф

Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій

314 Ф

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій

415 Ф

Кафедра буріння та геології

412 Ф

Кафедра образотворчого мистецтва

126 Ф

Корпус «7», вул. Соборності, 42 а

Фонд науково-технічної бібліотеки

115 У

Кафедра образотворчого мистецтва

109 У

Кафедра архітектури будівель та дизайну

215 У, 200 У

Кафедра містобудування та архітектури

309 У

Корпус «8», вул. Соборності, 42 б

Навчально-консультаційний центр відокремленого структурного підрозділу «Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя»

113 Д

Архів

104 Д, 108 Д

Центр по роботі із студентами та обдарованою молоддю

210 Д

Відділення професійної освіти відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і газу»

213 Д

Кафедра військової підготовки

211 Д

Корпус «9», вул. Соборності, 40 б

Центр дистанційного навчання

24 К