Склад кафедри вищої та прикладної математики

Ічанська Н.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 1995 р.

Рік захисту та тема дисертації: 2006. Ліївська та умовна симетрії деяких рівнянь еволюційного типу

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу

Сєров М.І., доктор фізико-математичних наук, професор.

Працює в університеті з 1984 р.

Рік захисту та тема дисертації: 1993. Умовна симетрія нелінійних хвильових рівнянь.

Наукова орієнтація: Симетрійний аналіз рівнянь математичної фізики

Рассоха І.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 2002 р.

Рік захисту та тема дисертації: 2012. Дослідження симетрійних властивостей нелінійних систем параболічного типу

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу

Рендюк С.П.

 

Приставка Ю.В., асистент

Працює в університеті з 2012 року.

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу.