Вибір навчальних дисциплін спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Навчальний план підготовки студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» включає вибіркову складову: 28 вибіркові навчальні дисципліни, обсягом 60 кредитів ЄКТС (25% від загальної кількості кредитів ЄКТС відведених на навчальні заняття).

Вибір навчальних дисциплін здійснюється відповідно до

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Принцип вільного вибору дає змогу кожному студенту вивчати навчальні дисципліни, які формують його індивідуальну освітню траєкторію.

Вибіркові дисципліни для студентів 1 курсу на 3-4 семестр

https://dist.nupp.edu.ua/course/view.php?id=2950

Вибіркові дисципліни для студентів 2 курсу на 5-6 семестр

https://dist.nupp.edu.ua/course/view.php?id=2951

Вибіркові дисципліни для студентів 3 курсу на 7-8 семестр

https://dist.nupp.edu.ua/course/view.php?id=2952