Спеціальність 131 Прикладна механіка

131 «Прикладна механіка»

Освітньо-професійні програми

Графік навчального процесу

Навчальний план

Навчальні дисципліни

Вибір навчальних дисциплін

Оцінювання якості підготовки

Відгуки та удосконалення

Відгуки на випускників

Відгуки випускників

Освітня та наукова активність студентів

Акредитація освітньо-професійної програми