Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою

Архітектура та містобудування

19 Архітектура та будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

19 Архітектура та будівництво

Геодезія та землеустрій

19 Архітектура та будівництво


Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки

Кібербезпека

12 Інформаційні технології

Комп’ютерні науки

12 Інформаційні технології

Комп’ютерна інженерія

12 Інформаційні технології

Галузеве машинобудування

13 Механічна інженерія

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

14 Електрична інженерія

Робототехніка та автоматизовані системи керування

17 Електроніка та телекомунікації

Відновлювальна електроенергетика та енергопостачання електричного транспорту

14 Електрична інженерія

Телекомунікації та радіотехніка

17 Електроніка та телекомунікації

Автомобільний транспорт

27 Транспорт


Навчально-науковий інститут нафти і газу

Екологія

10 Природничі науки

Відновлювана теплоелектроенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля

18 Виробництво та технології

Теплоенергетика

14 Електрична інженерія

Нафтогазова інженерія та технології

18 Виробництво та технології

Буріння свердловин

18 Виробництво та технології

Геологія нафти і газу

10 Природничі науки


Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права

Економічна кібернетика та аналітична економіка

05 Соціальні та поведінкові науки

Менеджмент

07 Управління та адміністрування

Фінанси, банківська справа та страхування

07 Управління та адміністрування

ІТ-фінанси

07 Управління та адміністрування

Облік і оподаткування

07 Управління та адміністрування

Право

08 Право

Маркетинг

07 Управління та адміністрування

Туризм

24 Сфера обслуговування

Економіка бізнесу

07 Управління та адміністрування

Міжнародні економічні відносини

29 Міжнародні відносини

Логістика

07 Управління та адміністрування

Менеджмент інформаційних технологій

07 Управління та адміністрування

Публічне управління та адмініструванн

28 Публічне управління та адміністрування


Факультет філології, психології та педагогіки

Дизайн

02 Культура і мистецтво

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

02 Культура і мистецтво

Інформаційна аналітика та PR-діяльність

02 Культура і мистецтво

Документознавство та інформаційна діяльність

02 Культура і мистецтво

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

03 Гуманітарні науки

Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)

01 «Освіта/Педагогіка»

Дошкільна освіта

01 Освіта/Педагогіка

Практична психологія

05 Соціальні та поведінкові науки


Факультет фізичної культури та спорту

Фізична культура і спорт

01 Освіта/Педагогіка

Фізична терапія, ерготерапія

22 Охорона здоров’я

Хореографія

02 Культура і мистецтво

Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою

Архітектура будівель і споруд

19 Архітектура та будівництво

Містобудування

19 Архітектура та будівництво

Дизайн архітектурного середовища

19 Архітектура та будівництво

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

19 Архітектура та будівництво

Міське будівництво та господарство

19 Архітектура та будівництво

Будівельний бізнес

19 Архітектура та будівництво

Промислове і цивільне будівництво

19 Архітектура та будівництво

Проектування і спорудження об’єктів газонафтовидобувного комплексу

19 Архітектура та будівництво

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

19 Архітектура та будівництво

Водопостачання та водовідведення

19 Архітектура та будівництво

Геодезія та землеустрій

19 Архітектура та будівництво


Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки

Комп’ютерні науки

12 Інформаційні технології

Комп’ютерна інженерія

12 Інформаційні технології

Галузеве машинобудування

13 Механічна інженерія

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

14 Електрична інженерія

Телекомунікаційні системи та мережі

17 Електроніка та телекомунікації

Автомобільний транспорт

27 Транспорт


Навчально-науковий інститут нафти і газу

Теплоенергетика

14 Електрична інженерія

Нафтогазова інженерія та технології

18 Виробництво та технології

Технології захисту навколишнього середовища

18 Виробництво та технології

Буріння нафтових і газових свердловин

18 Виробництво та технології

Геологія нафти і газу

10 Природничі науки


Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права

Економічна кібернетика та аналітична економіка

05 Соціальні та поведінкові науки

Логістика

07 Управління та адміністрування

Менеджмент організацій та адміністрування

07 Управління та адміністрування

Фінанси, банківська справа та страхування

07 Управління та адміністрування

Публічне управління та адмініструванн

28 Публічне управління та адміністрування

Маркетинг

07 Управління та адміністрування

Бізнес-адміністрування

07 Управління та адміністрування

Підприємництво та торгівля

07 Управління та адміністрування

Міжнародні економічні відносини

29 Міжнародні відносини

Облік і оподаткування

07 Управління та адміністрування

Управління фінансово-економічною безпекою

07 Управління та адміністрування


Факультет філології, психології та педагогіки

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

02 Культура і мистецтво

Документознавство та інформаційна діяльність

02 Культура і мистецтво

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

03 Гуманітарні науки

Практична психологія

05 Соціальні та поведінкові науки


Факультет фізичної культури та спорту

Фізична культура і спорт

01 Освіта/Педагогіка