Вчена рада університету

Вчена рада

Голова Вченої ради

ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович

ректор, д.е.н., професор


Учений секретар Вченої ради

ЧЕРВ’ЯК Анна Володимирівна

в.о. ученого секретаря Вченої ради, PhD


АГЕЙЧЕВА Анна Олександрівна

декан факультету філології, психології та педагогіки, к.пед.н., доцент


БАДУЛА Іван Іванович

в.о. директора Полтавського фахового коледжу нафти і газу


БЕРЕЖНА Алла Юріївна

головний бухгалтер


БОЛОТНІКОВА Алла Петрівна

завідувач кафедри загального мовознавства та іноземних мов, к.філол.н., доцент


БОРОДАЙ Руслана Едуардівна

студентка факультету філології, психології та педагогіки


БОРОДАЙ Тетяна Юріївна

директор науково-технічної бібліотеки


БОРОЗДІН Микола Кирилович

завідувач кафедри військової підготовки, полковник запасу ЗСУ, к.т.н., доцент


БУЧИНСЬКИЙ Андрій Мирославович

аспірант, президент студентського відділення SPE


ВАДІМОВ Вадім Митрофанович

директор навчально-наукового інституту архітектури, будівництва і землеустрою, доктор архітектури, професор


ВАСЮТА Василь Васильович

доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем, к.т.н., доцент


ВЕРГАЛ Ксенія Юріївна

заступник директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, к.е.н., доцент


ВОРОБЙОВА Оксана Сергіївна

завідувач кафедри германської філології та перекладу, к.філол.н., доцент


ГОЛІК Юрій Степанович

завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики, к.т.н., професор


ГОЛУБ Петро Сергійович

директор навчально-виробничого центру


ГОРГОЛЬ Петро Степанович

завідувач кафедри хореографії і танцювальних видів спорту, доцент, Заслужений працівник культури України


ГОРОШКО Вікторія Іванівна

завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, к.мед.н., доцент


ГРИШКО Володимир Васильович

завідувач кафедри менеджменту та логістики, д.е.н., професор


ДВІРНА Олена Анатоліївна

завідувач кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем, .фіз.-мат.н., доцент


ДРОБОТЯ Олександр Васильович

голова профспілкового комітету


ЗАМАХІН Андрій Леонідович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.ю.н.


ЗІНЕНКО Тетяна Миколаївна

завідувач кафедрою образотворчого мистецтва, к.мист., доцент


ІЛЛЯШ Оксана Едуардівна

доцент кафедри прикладної екології та природокористування, к.т.н., доцент


ІЧАНСЬКА Наталія Василівна

завідувач кафедрою вищої та прикладної математики, к.фіз.-мат.н., доцент


КАСЬЯН Андрій Янович

голова профспілкового комітету студентів та аспірантів


КОЛІЄНКО Анатолій Григорович

професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики, к.т.н., доцент


КОНЮК Андрій Євгенійович

старший викладач кафедри містобудування та архітектури


КОРОБКО Богдан Олегович

проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури, д.т.н., професор


КРЕКОТЕНЬ Ірина Михайлівна

заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, к.е.н., доцента


КУЛЬЧІЙ Інна Олексіївна

завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права, к. держ.упр., доцент


ЛЕВЧЕНКО Валерій Григорович

президент Студентського парламенту


ЛУПАШКО В’ячеслав Володимирович

в. о. директора Миргородського фахового коледжу ім. М. В. Гоголя


МАКСИМЕНКО Олег Сергійович

директор департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування, к.е.н., доцент


МАНЖАЛІЙ Катерина Сергіївна

студентка факультету філології, психології та педагогіки


МАРТИНЕНКО Анатолій Михайлович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.військ.н., доцент


МУЙЖНІЄКС Ілля Михайлович

голова Студентської Ради навчально-наукового інституту нафти і газу


НІКОЛАЄНКО Володимир Володимирович

доцент кафедри архітектури будівель та дизайну, к. арх., доцент


ОНІЩУК Лариса Миколаївна

завідувачка кафедри фізичної культури та спорту, к.пед.н, доцент


ПАВЛІКОВ Андрій Миколайович

завідувач кафедри будівельних конструкцій, д.т.н., професор


ПЕНЦ Володимир Федорович

в. о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, к.т.н., доцент


ПЕРЕДЕРІЙ Ірина Григорівна

завідувач кафедрою українознавства, культури та документознавства, д.і.н., професор


ПІЧУГІН Сергій Федорович

професор кафедри будівельних конструкцій, д.т.н., професор


ПТАЩЕНКО Ліана Олександрівна

професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, д.е.н., професор


РИБАЛКО Ліна Миколаївна

декан факультету фізичної культури та спорту, д.пед.н., професор


СЕМКО Олександр Володимирович

завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії, д.т.н., професор


СОЛОВЙОВ Веніамін Васильович

завідувач кафедри хімії та фізики, д.х.н., професор


СТЕПОВА Олена Валеріїна

проректор з наукової та міжнародної роботи, д.т.н., професор


ФІЛОНИЧ Олена Миколаївна

перший проректор-проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцент


ХАРЧЕНКО Максим Олекчандрович

доцент кафедри буріння та геології, к.т.н., доцент


ХОМЕНКО Євгенія Григорівна

в.о. завідувач кафедри психології та педагогіки, PhD


ЧИЖЕВСЬКА Марина Борисівна

завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, к.е.н., доцент


ЧИЧКАЛО-КОНДРАЦЬКА Ірина Борисівна

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, д.е.н., професор


ШАРИЙ Григорій Іванович

завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, д.е.н., доцент


ШЕФЕР Олександр Віталійович

завідувач кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, д.т.н., професор


ЩУР-ДУНЕЦЬ Олекса Ігорович

студент навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою


СОСНІН Артем Олексійович

перший заступник президента студентського парламенту, студент навчально-наукового інституту нафти і газу