Вчена рада університету

Вчена рада

Голова Вченої ради

Онищенко Володимир Олександрович

Доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», лауреат Державної премії в галузі науки і техніки


Учений секретар Вченої ради

Черв’як Анна Володимирівна

доктор філософії


Агейчева Анна Олександрівна

Декан факультету філології, психології та педагогіки, к.пед.н., доцент


Зайцева Марія

Президент Студентського парламенту


Болотнікова Алла Петрівна

Завідувач кафедри загального мовознавства та іноземних мов, к.філол.н., доцент


Бороздін Микола Кирилович

Професор кафедри військової підготовки, полковник запасу ЗСУ, к.т.н., доцент


Вадімов Вадім Митрофанович

Проректор з наукової та міжнародної роботи, доктор архітектури, професор


Васюта Василь Васильович

Доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем, к.т.н., доцент


Вірченко Віктор Вікторович

Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, к.т.н., доцент


Волошко Сергій Володимирович

Старший науковий співробітник, к.т.н.


Воробйова Оксана Сергіївна

Завідувач кафедри германської філології та перекладу, к.філол.н., доцент


Воронцов Олег Вікторович

Доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, к.т.н., доцент


Голік Юрій Степанович

Завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики, к.т.н., професор


Головко Геннадій В'ячеславович

Доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем, к.т.н., доцент


Голуб Петро Сергійович

директор навчально-виробничого центру


Гришко Володимир Васильович

Завідувач кафедри менеджменту та логістики, д.е.н., професор


Давиденко Ярослав Вячеславович

Студент навчально-наукового інституту інформаційних технологій та мехатроніки


Денисовець Ірина Вікторівна

Доцент кафедри українознавства, культури та документознавства, к.філол.н., доцент


Дроботя Олександр Васильович

Голова профспілкового комітету студентів та аспірантів


Дубіщев Віктор Петрович

Професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, д.е.н., професор


Замахін Андрій Леонідович

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.ю.н.


Зіненко Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедрою образотворчого мистецтва, к.мист., доцент


Зоценко Микола Леонідович

Професор кафедри будівельних конструкцій, д.т.н., професор


Ілляш Оксана Едуардівна

Доцент кафедри прикладної екології та природокористування, к.т.н., доцент


Ічанська Наталія Василівна

Завідувач кафедрою вищої та прикладної математики, к.фіз.-мат.н., доцент


Калюжний Анатолій Павлович

Заступник директора навчально-наукового інституту нафти і газу, к.т.н., доцент


Кислиця Світлана Григорівна

Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, к.т.н., доцент


Коба Олена Вікторівна

Доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, к.е.н., доцент


Колієнко Анатолій Григорович

Професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики, к.т.н., доцент


Комеліна Ольга Володимирівна

Професор кафедри менеджменту і логістики, д.е.н., професор


Конюк Андрій Євгенійович

Старший викладач кафедри містобудування та архітектури


Коробко Богдан Олегович

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.т.н., професор


Крекотень Ірина Михайлівна

Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, к.е.н., доцента


Корнієнко Марина Віталіївна

Студентка гуманітарного факультету


Лупашко Вячеслав Володимирович

в. о. директора Миргородського фахового коледжу ім. М. В. Гоголя


Мартиненко Анатолій Михайлович

Завідувач кафедрою військової підготовки, к.військ.н., доцент


Максименко Олег Сергійович

Директор департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування, к.е.н., доцент


Ніколаєнко Володимир Володимирович

Доцент кафедри архітектури будівель та дизайну, к. арх., доцент


 

Нікуліна Єлизавета

Студентка факультету фізичної культури та спорту


Павліков Андрій Миколайович

Завідувач кафедри будівельних конструкцій, д.т.н., професор


Пенц Володимир Федорович

В. о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, к.т.н., доцент


Пічугін Сергій Федорович

Професор кафедри будівельних конструкцій, д.т.н., професор


Передерій Ірина Григоріївна

Завідувач кафедрою українознавства, культури та документознавства, д.і.н., професор


Поставний Андрій Михайлович

Керівник управління майновим комплексом


Птащенко Ліана Олександрівна

Завідувач кафедрою фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, д.е.н., професор


Рибалко Ліна Миколаївна

В.о. декана факультету фізичної культури та спорту, д.пед.н., професор


Сажко Василь Володимирович

Голова профспілкового комітету профспілкової організації працівників університету, к.і.н., доцент


Семко Олександр Володимирович

Завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії, д.т.н., професор


Соловйов Веніамін Васильович

Завідувач кафедри хімії та фізики, д.х.н., професор


Соснін Артем Олексійович

Студент навчально-наукового інституту нафти і газу


Бережна Алла Юріївна

Головний бухгалтер


Філонич Олена Миколаївна

Перший проректор-проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку, к.е.н., доцент


Харченко Максим Олександрович

Доцент кафедри буріння та геології, к.т.н., доцент


Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, д.е.н., професор


Шарий Григорій Іванович

Директор навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою, д.е.н., доцент


Шефер Олександр Віталійович

Завідувач кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, д.т.н., доцент


Штепа Олександр Іванович

Помічник ректора (з контролю за виконавською дисципліною), кандидат юридичних наук


Шульгін Володимир Васильович

Доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, к.т.н., доцент


Шумська Любов Петрівна

Директор Полтавського фахового коледжу нафти і газу


 

Щур-дунець Олекса

Студент навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою