Вчена рада університету

Вчена рада

Голова Вченої ради

Онищенко Володимир Олександрович

Доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», лауреат Державної премії в галузі науки і техніки


Учений секретар Вченої ради

Пінчук Ірина Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент


Агейчева Анна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету


Билим Людмила Русланівна

Президент Студентського парламенту


Болотнікова Алла Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідуюча кафедри загального мовознавства та іноземних мов


Бороздін Микола Кирилович

Полковник запасу ЗСУ, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри військової підготовки


Васюта Василь Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем


Вірченко Віктор Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних машин і обладнання, лауреат Премії президента України для молодих вчених 2016 року


Волошко Сергій Володимирович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник


Воробйова Оксана Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу


Воронцов Олег Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії


Головко Геннадій В'ячеславович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем


Голік Юрій Степанович

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики


Голуб Петро Сергійович

Директор навчально-виробничого центру


Гришко Володимир Васильович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права


 

Давиденко Ярослав Вячеславович

Студент навчально-наукового інституту інформаційних технологій та мехатроніки


Денисовець Ірина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства


Дубіщев Віктор Петрович

Доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та економічної кібернетики


Дроботя Олександр Васильович

Голова профспілкового комітету студентів та аспірантів


Жила Ігор Валерійович

Студент навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки


Зоценко Микола Леонідович

Доктор технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій


Зіненко Тетяна Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, завідуюча кафедрою образотворчого мистецтва


Ілляш Оксана Едуардівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної екології та природокористування


Ічанська Наталія Василівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідуюча кафедрою вищої та прикладної математики


Кислиця Світлана Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій


Коба Олена Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування


Колієнко Анатолій Григорович

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики


Комеліна Ольга Володимирівна

Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою менеджменту і логістики


Конюк Андрій Євгенійович

Старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування


Коробко Богдан Олегович

Доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи


Корнієнко Марина Віталіївна

Студентка гуманітарного факультету


Литвиненко Олександр Олександрович

Студент навчально-наукового інституту нафти і газу


Лупашко Вячеслав Володимирович

В. о. директора коледжу Миргородського фахового коледжу ім. М. В. Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»


Мартиненко Анатолій Михайлович

Кандидат військових наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури


Максименко Олег Сергійович

Кандидат економічних наук, доцент, директор Департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування


Ніколаєнко Володимир Володимирович

Кандидат архітектури по спеціальності, доцент кафедри архітектури будівель та дизайну


Павліков Андрій Миколайович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій


Пічугін Сергій Федорович

Доктор технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2012 року


Пенц Володимир Федорович

В. о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, кандидат технічних наук, доцент


Передерій Ірина Григоріївна

Доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою українознавства, культури та документознавства


Поставний Андрій Михайлович

Керівник управління майновим комплексом


Птащенко Ліана Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування


Рибалко Ліна Миколаївна

В.о. декана факультету фізичної культури та спорту, доктор педагогічних наук, професор


Сажко Василь Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, голова профспілкового комітету профспілкової організації працівників університету


Семко Олександр Володимирович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки


Сівіцька Світлана Павлівна

Кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової та міжнародної роботи, лауреат Премії президента України для молодих вчених


Сидоренко Валентина Олегівна

Директор науково-технічної бібліотеки


Соловйов Веніамін Васильович

Доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та фізики, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року


Соснін Артем Олексійович

Студент навчально-наукового інституту нафти і газу


Степанченко Тетяна Олексіївна

Головний бухгалтер


Федюн Катерина Олексіївна

Завідуюча сектору по роботі з грантоутворюючими організаціями відділу міжнародних зв’язків


Філонич Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку, лауреат Премії Президента України для молодих вчених


Харченко Максим Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри нафтогазової інженерії та технологій, лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2018 року


Чевганова Віра Яківна

Кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, завідуюча кафедрою економіки, підприємництва та маркетингу


Черниш Ірина Володимирівна

Доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права


Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри міжнародних економічних відносин та туризму


Шарий Григорій Іванович

Директор навчально-наукового архітектури, будівництва та землеустрою, доктор економічних наук, доцент


Шефер Олександр Віталійович

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій


Шульгін Володимир Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії


Шумська Любов Петрівна

Директор Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат технічних наук


Рішення Вченої ради університету