Вчена рада університету

Вчена рада

Голова Вченої ради

Онищенко Володимир Олександрович

Доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», лауреат Державної премії в галузі науки і техніки


В.о. ученого секретаря Вченої ради

Черв’як Анна Володимирівна

доктор філософії


Агейчева Анна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету філології, психології та педагогіки


Билим Людмила Русланівна

Президент Студентського парламенту


Болотнікова Алла Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідуюча кафедри загального мовознавства та іноземних мов


Бороздін Микола Кирилович

Полковник запасу ЗСУ, кандидат технічних наук, доцент


Васюта Василь Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем


Вірченко Віктор Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин і обладнання, лауреат Премії президента України для молодих вчених 2016 року


Волошко Сергій Володимирович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник


Воробйова Оксана Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу


Воронцов Олег Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії


Голік Юрій Степанович

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики


Головко Геннадій В'ячеславович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем


Голуб Петро Сергійович

Директор навчально-виробничого центру


Гришко Володимир Васильович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права


Давиденко Ярослав Вячеславович

Студент навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки


Денисовець Ірина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства


Дроботя Олександр Васильович

Голова профспілкового комітету студентів та аспірантів


Дубіщев Віктор Петрович

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічної кібернетики


Жила Ігор Валерійович

Студент навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки


 

Замахін Андрій Леонідович

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.ю.н.


Зіненко Тетяна Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, завідуюча кафедрою образотворчого мистецтва


Зоценко Микола Леонідович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних конструкцій


Ілляш Оксана Едуардівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології та природокористування


Ічанська Наталія Василівна

Завідувач кафедрою вищої та прикладної математики, к.фіз.-мат.н., доцент


Калюжний Анатолій Павлович

В.о. директора навчально-наукового інституту нафти і газу, к.т.н., доцент


Кислиця Світлана Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій


Коба Олена Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування


Колієнко Анатолій Григорович

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики


Комеліна Ольга Володимирівна

Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою менеджменту і логістики


Конюк Андрій Євгенійович

Старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування


Коробко Богдан Олегович

Доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи


Крекотень Ірина Михайлівна

Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, к.е.н., доцента


Корнієнко Марина Віталіївна

Студентка гуманітарного факультету


Литвиненко Олександр Олександрович

Студент навчально-наукового інституту нафти і газу


Лупашко Вячеслав Володимирович

В. о. директора коледжу Миргородського фахового коледжу ім. М. В. Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»


Мартиненко Анатолій Михайлович

Завідувач кафедрою військової підготовки, к.військ.н., доцент


Максименко Олег Сергійович

Кандидат економічних наук, доцент, директор Департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування


Ніколаєнко Володимир Володимирович

Кандидат архітектури по спеціальності, доцент, доцент кафедри архітектури будівель та дизайну


Павліков Андрій Миколайович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій


Пенц Володимир Федорович

В. о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, кандидат технічних наук, доцент


Пічугін Сергій Федорович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних конструкцій, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2012 року


Передерій Ірина Григоріївна

Доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою українознавства, культури та документознавства


Поставний Андрій Михайлович

Керівник управління майновим комплексом


Птащенко Ліана Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою фінансів, банківського бізнесу та оподаткування


Рибалко Ліна Миколаївна

В.о. декана факультету фізичної культури та спорту, доктор педагогічних наук, професор


Сажко Василь Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, голова профспілкового комітету профспілкової організації працівників університету


Семко Олександр Володимирович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки


Вадімов Вадім Митрофанович

Проректор з наукової та міжнародної роботи, к.е.н., доцент


Соловйов Веніамін Васильович

Доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та фізики, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року


Соснін Артем Олексійович

Студент навчально-наукового інституту нафти і газу


Степанченко Тетяна Олексіївна

Головний бухгалтер


Філонич Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку, лауреат Премії Президента України для молодих вчених


Харченко Максим Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри нафтогазової інженерії та технологій, лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2018 року


Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри міжнародних економічних відносин та туризму


Шарий Григорій Іванович

Директор навчально-наукового архітектури, будівництва та землеустрою, доктор економічних наук, доцент


Шефер Олександр Віталійович

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій


 

Штепа Олександр Іванович

Помічник ректора (з контролю за виконавською дисципліною), кандидат юридичних наук


Шульгін Володимир Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії


Шумська Любов Петрівна

Директор Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат технічних наук


Рішення Вченої ради університету