Вчена рада університету

Вчена рада

Голова Вченої ради

Онищенко Володимир Олександрович

Доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», лауреат Державної премії в галузі науки і техніки


Учений секретар Вченої ради

Пінчук Ірина Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент


Агейчева Анна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету


Акопян Мкртіч Карапетович

Студент навчально-наукового інститут нафти і газу


Беседа Наталя Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичної культури та спорту


Болотнікова Алла Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри


Бондаренко Анна Володимирівна

Студентка факультету фізичної культури та спорту


Бороздін Микола Кирилович

Полковник запасу ЗСУ, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри військової підготовки


Васюта Василь Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем


Вірченко Віктор Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент, начальник «Деканат по роботі з іноземними студентами», лауреат Премії президента України для молодих вчених 2016 року


Волошко Сергій Володимирович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача кафедри комп’ютерної інженерії


Воробйова Оксана Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу


Воронцов Олег Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії та графіки


Головко Геннадій В'ячеславович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем


Голік Юрій Степанович

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики


Гришко Володимир Васильович

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики


Даценко Володимир Дмитрович

Помічник ректора по роботі із студентами


Денисовець Ірина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства


Дубіщев Віктор Петрович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики


Дубина Олександр Сергійович

Директор Миргородського фахового коледжу ім. М.В. Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»


Дроботя Олександр Васильович

Голова профспілкового комітету студентів та аспірантів


Зоценко Микола Леонідович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій будівництва


Зима Олександр Євгенович

Кандидат технічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту архітектури та будівництва


Зіненко Тетяна Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, завідуюча кафедрою образотворчого мистецтва


Ілляш Оксана Едуардівна

Кандидат технічних наук, доцент, завідуюча кафедрою прикладної екології та природокористування


Ічанська Наталія Василівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідуюча кафедрою вищої та прикладної математики


Кислиця Світлана Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій


Ключка Дмитро Миколайович

Студент навчально-наукового інститут нафти і газу


Коба Олена Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування


Колієнко Анатолій Григорович

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики


Комеліна Ольга Володимирівна

Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою менеджменту і логістики


Конюк Андрій Євгенійович

Старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування


Коробко Богдан Олегович

Доктор технічних наук, директор навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки


Крендич Михайло Леонтійович

Студент навчально-наукового інститут нафти і газу


Литвиненко Олександр Олександрович

Президент студентського парламенту


Мартиненко Анатолій Михайлович

Кандидат військових наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури


Ніколаєнко Володимир Володимирович

Кандидат архітектури по спеціальності, доцент кафедри архітектури будівель та містобудування


Павліков Андрій Миколайович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів


Пічугін Сергій Федорович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2012 року


Передерій Ірина Григоріївна

Доктор історичних наук, доцент, завідуюча кафедрою українознавства, культури та документознавства


Поставний Андрій Михайлович

Директор студентського містечка


Птащенко Ліана Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування


Рибалко Ліна Миколаївна

Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача кафедри фізичної культури та спорту


Сажко Василь Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, голова профкому


Семко Олександр Володимирович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки


Сівіцька Світлана Павлівна

Кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової та міжнародної роботи, лауреат Премії президента України для молодих вчених


Сидоренко Валентина Олегівна

Директор науково-технічної бібліотеки


Соловей Нікіта Андрійович

Студент факультету фізичної культури та спорту


Соловйов Веніамін Васильович

Доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізики, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року


Степанченко Тетяна Олексіївна

Головний бухгалтер


Федюн Катерина Олексіївна

Завідувач сектору по роботі з грантоутворюючими організаціями відділу міжнародних зав’язків


Фесенко Тетяна Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем


Філонич Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку, лауреат Премії Президента України для молодих вчених


Харченко Максим Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри нафтогазової інженерії та технологій, лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2018 року


Чевганова Віра Яківна

Кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, завідуюча кафедрою економіки, підприємництва та маркетингу


Черниш Ірина Володимирівна

Доктор економічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту


Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри міжнародних економічних відносин та туризму


Чурса Юлія Володимирівна

Кандидат технічних наук, начальник науково-дослідницької частини, лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2019 року


Шарий Григорій Іванович

Доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель


Шефер Олександр Віталійович

Доктор технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій


Шинкаренко Раїса Василівна

Кандидат економічних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту


Шкурупій Олександр Анатолійович

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас


Шульгін Володимир Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій будівництва


Шумська Любов Петрівна

директор Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»


Рішення Вченої ради університету