Відгуки та удосконалення спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Відгук

Стекхолдер, роботодавець, випускник

1.

Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія

Олександр Каніболоцький

Головний інженер ПАТ «Електромотор»

2.

Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія

С. В. Шпак

Начальник Науково-дослідного центру випробувань електричних ламп та технологічного обладнання Державного підприємства «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»

3.

Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія

Г.М.Полових

Директор ТОВ «LUMOS Ukraine»

Надати свої пропозиції, зауваження та відгуки можна за адресою: k45pntu@ukr.net