Викладацький склад кафедри прикладної екології та природокористування


Степова Олена Валеріївна

Закінчила: Полтавський державний технічний університет, 1999, Екологія та охорона навколишнього середовища. Науковий ступінь: Доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Доцент кафедри екології. Член-кореспондент Інженерної академії України. orcid.org/0000-0002-6346-5484 Сфера наукових досліджень: Дослідження надійності та прогнозування екологічної безпеки експлуатації нафто- та газопроводів; Технології захисту поверхневих водних ресурсів.

Завідувач кафедри


Голік Юрій Степанович

Закінчив: Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1974, спеціальність — теплогазопостачання та вентиляція, кваліфікація — інженер-будівельник. Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Професор кафедри екології. Член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, академік Інженерної академії України, голова Екологічної ради Полтавщини. Сфера наукових досліджень: Технології захисту атмосферного повітря; Розробка програмних документів та планів дій на регіональному рівні у сфері охорони навколишнього…

Професор


Вамболь Віола Владиславівна

Закінчила: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, 2001, Енергетичні установки космічних літальних апаратів. Науковий ступінь: Доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Тема дисертації "Наукові засади екологічно безпечної технології переробки твердих вуглевмісних відходів" (2016). Професор за кафедрою охорони праці та техногенно-екологічної безпеки (2018). ORCID ID: 0000-0002-8229-3956; Scopus Author ID: 57163900300; Researcher ID: V-7698-2017 Сфера наукових досліджень: Екологічна безпека, технології захисту довкілля, технології утилізації, охорона праці.

Професор


Ілляш Оксана Едуардівна

Закінчила: Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1991, спеціальність — теплогазопостачання та вентиляція, кваліфікація — інженер-будівельник. Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Доцент кафедри екології. Академік Інженерної академії України. Сфера наукових досліджень: Розробка програмних документів та планів дій на регіональному рівні в галузі охорони навколишнього середовища; Управління відходами; Кліматологія та біокліматологія.

Доцент


Смоляр Наталія Олексіївна

Закінчила: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 1991, спеціальність – біологія та хімія, кваліфікація – вчитель біології та хімії. Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук, 05.00.03 − ботаніка. Тема дисертації: «Флористична, ценотична та созологічна характеристика пониззя р. Ворскли» Сфера наукових досліджень: Технології захисту біорізноманіття; Проектування природних заповідників та екологічних мереж; Біоіндикація; Технології екологічної освіти.

Доцент


Бредун Віктор Іванович

Закінчив: Харківський державний політехнічний університет. Кременчуцький філіал, 1997, спеціальність — електропривід та автоматизація промислових установок і технічних комплексів, кваліфікація — інженер-електрик Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека. Член-кореспондент Інженерної академії України. Сфера наукових досліджень: Логістичні аспекти поводження з відходами на місцевому та регіональному рівнях, розробка логістичних схем збору та видалення відходів; Застосування геоінформаційних технологій в екологічних дослідженнях.

Доцент


Ганошенко Олена Миколаївна

Закінчила: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999, Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища, інженер-еколог. Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека. Сфера наукових досліджень: Науково-технічне забезпечення досліджень в області технологій утилізації автомобільних фільтрів.

Доцент


Чухліб Юлія Олександрівна

Закінчила: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, спеціальність – екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – магістр екології. Сфера наукових досліджень: Науково-технічне забезпечення досліджень поводження з твердими побутовими відходами.

Старший викладач