72-га наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету

2020-04-20 - 2020-05-15

72-га наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», присвячена відзначенню 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» у період з 20 квітня по 15 травня 2020 року

Для опублікування тез доповідей 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету з метою популяризації досягнень науки, залучення молоді до наукових досліджень надати перевагу публікації в збірнику тез студентам та аспірантам. У термін до 13.04.2020 р. сформовані по секціях тези в електронному (скомпоновані в одному Word – файлі) та роздрукованому вигляді, відповідно до додатка 2 (за підписом голови секції) надати до НДЧ університету (кімн. 320-Ф). Тези будуть друкуватися в авторській редакції. Кількість тез за участю одного автора – не більше трьох.

Рекомендовані вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали подаються у вигляді файла формату doc для Word-for Windows у незаархівованому вигляді.

Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша через одинарний інтервал, кеглем 14, поля по 2,5 см.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel і перенесені у Word як картинка чи у Word – без заливання; формули слід виконувати в редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт.

Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.

Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми подаються у форматі WMF. Особлива вимога до ширини таблиць і малюнків: вона не повинна перевищувати 15,5 см; на альбомному форматі аркуша не має перевищувати 24 см. Висота не обмежується.

Обсяг – до 2-х сторінок.

Кількість тез за участю одного автора – не більше трьох.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Секція

УДК 369.013 (кегль 14, жирний)

В.В. Петров, к.т.н., доцент
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
(кегль 12, курсив)

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ (кегль 16, жирний)

Ефективна система соціального страхування…(кегль 14)

Таблиця 1. Назва (кегль 12, жирний)

Рис. 1. Назва (по центру, кегль 12, нежирний)

Література (кегль 12, по ширині, курсив)