ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження»

2021-12-02 08:00 - 2021-12-03 17:00

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Екологія. Довкілля. Енергозбереження», яка відбудеться з 2 по 3 грудня 2021 року

на базі кафедри прикладної екології та природокористування

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

(Полтава, Україна)

Програма конференції

Організаційний комітет

 • СІВІЦЬКА Світлана – проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.е.н., доцент, голова оргкомітету;
 • ГОЛІК Юрій – завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики, професор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., доцент, заступник голови оргкомітету;
 • СТЕПОВА Олена – завідувачка кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», д.т.н., доцент, заступник голови оргкомітету;
 • КАЛЮЖНИЙ Анатолій – в.о. директора навчально-наукового інституту нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., доцент;
 • ВАМБОЛЬ Віола – професор кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», д.т.н., професор;
 • ІЛЛЯШ Оксана – доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., доцент;
 • СМОЛЯР Наталія – доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.б.н., доцент;
 • БОРЩ Олена – доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., доцент;
 • ГАНОШЕНКО Олена – доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н.;
 • БРЕДУН Віктор – доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н.;
 • МАКСЮТА Наталія – начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу, асистент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», PhD;
 • ЧЕРЕДНІКОВА Олександра – доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., доцент;
 • ЧУХЛІБ Юлія – старший викладач кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • ЗАКРЕВСЬКИЙ Андрій – генеральний директор ТОВ «НЬЮФОЛК НКЦ», радник ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» з питань екології та енергетичної безпеки(за згодою);
 • КОРОТЧЕНКО Ірина – завідувачка лабораторії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, к.б.н., с.н.с. (за згодою);
 • ПЕРЕТЯТЬКО Петро – технічний радник проекту, глобальний проєкт «Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту довкілля», Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (за згодою);
 • ШВІТЕ Сімоне – завідувачка відділу охорони навколишнього середовища м. Фільдерштадт, Муніципалітет, Німеччина (за згодою);
 • ЛАУЕР Ханнес – доцент, аспірант, Університет Штутгарта (The University of Stuttgart), м. Штутгарт, Німеччина (за згодою);
 • САВИЦЬКА Барбара Хелена – професор кафедри технології рослинництва і товарознавства Університету природничих наук в Любліні, д-р хабіл, професор (за згодою);
 • МАХМУД Кайсар – завідувач кафедри наук про навколишнє середовище COMSATS University - Абботтабад Кампус, Ісламабад, Пакістан, професор (за згодою);
 • ХРИСТОВА Теодора – доцент кафедри електротехніки Гірничо-геологічного університету, Софія, Болгарія, д-р філос. (за згодою);
 • К.А. КААБАР Мохаммед – науковий співробітник Інституту математичних наук факультету природничих наук Малайського університету, Куала-Лумпур, Малайзія, д-р філос. (за згодою);
 • ДОЛЧІНКОВ Микола – доцент кафедри сухопутних військ Національного військового університету імені Васила Левского, Велико Тирново, Болгарія, д-р філос., доцент (за згодою);
 • УД ДІН Фахар – доцент кафедри фармацевтики Університету Каїди-і-Азама, Ісламабад, Пакистан, д-р філос., доцент (за згодою);
 • МОЗАФФАРІ Настаран – наукова співробітниця науково-дослідної філії Ісламського університету Азад (IAU), Тегеран, Іран, винахідниця й запрошена редакторка Springer Nature Group, магістр екологічної інженерії (за згодою);
 • МОЗАФФАРІ Нілоофар – наукова співробітниця кафедри фізики, факультету природничих наук відділення науки і досліджень Ісламського університету Азад (IAU), Тегеран, Іран, винахідниця й запрошена редакторка Springer Nature Group, магістр наук (за згодою);
 • БЄЛОКОНЬ Карина – доцент кафедри прикладної екології та охорони праці Запорізького національного університету, к.т.н., доцент (за згодою);
 • ВНУКОВА Наталія – завідувач кафедри, професор кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д.т.н., професор (за згодою);
 • ГОМЕЛЯ Микола – завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», д.т.н., професор (за згодою);
 • ЛУКАШОВ Дмитро – завідувач кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.б.н., професор (за згодою);
 • МАЛЬОВАНИЙ Мирослав – завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор (за згодою);
 • НЕКОС Алла – в.о. завідувачки кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, д.геогр.н., професор (за згодою);
 • ПЕТРУК Василь – директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету, д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України (за згодою);
 • ПЛЯЦУК Леонід – завідувач кафедри екології та природозахисних технологій Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор (за згодою);
 • ТРОХИМЕНКО Ганна – завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, доктор технічних наук, доцент (за згодою);
 • САФРАНОВ Тамерлан – завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, доктор геолого-мінералогічних наук, професор (за згодою);
 • ЧУГАЙ Ангеліна – декан природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету, доктор технічних наук, доцент (за згодою);
 • ШМАНДІЙ Володимир – професор кафедри екології та біотехнології Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор (за згодою).

Секції:

Секція 1. Управління екологічною безпекою.

Секція 2. Технології захисту довкілля.

Секція 3.  Біорізноманіття та заповідна справа.

Секція 4. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічної освіти.

Секція 5.  Альтернативна енергетика та декарбонізація.

Секція 6. Екологічні проблеми регіонів.

Секція 7.  Проблеми економіки довкілля та збалансованого природокористування.

Обовязковою умовою участі у конференції є:

Реєстрація за посиланням https://forms.gle/4VzGqBrANiS1DSz46

Або на сторінці Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» у розділі «Події». До електронної реєстраційної форми обов’язковим є прикріплення тез конференції (оформлених згідно вимог) та копії квитанції про сплату оргвнеску.

Увага!

Матеріали конференції приймаються лише під час реєстрації у Google-формі

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН подачі матеріалів конференції – 19 листопада 2021 року

Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі: онлайн участь – 150 грн.

Електронне мережеве видання збірника тез, яке пройде редакційно-видавниче опрацювання з присвоєнням номера ISBN, буде виставлено на сайті конференції у вільному доступі формату PDF та проіндексоване у Google-Scholar.

Паперовий варіант збірника тез друкуватись не буде.

Оргвнесок за одну роботу і участь у конференції включає:

 • інформаційні послуги;
 • реєстрацію та консультативні послуги;
 • підготовку до початку роботи конференції електронного варіанту збірника тез доповідей та програми конференції;
 • презентацію наукових матеріалів на секції або на пленарному засіданні.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали можуть бути підготовлені українською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 2003 (.doc).

Для вчасного формування програми і збірника матеріалів просимо Вас до 19 листопада 2021 р. надіслати матеріали обсягом 3–4 повних сторінки (включаючи рисунки і таблиці). Текст статті друкується у редакторі Microsoft Word на аркуші формату А4 (297х210 мм), номери сторінок не проставляти, шрифт "Times New Roman", 14 pt через один інтервал без ущільнення тексту та переносів. Поля – 25 мм з усіх сторін. Рисунки подавати за текстом й окремим файлом у текстовому редакторі Word for Windows або у редакторі Corel DRAW. Текст матеріалів доповіді надсилається одним файлом, названим прізвищем першого автора (латиницею), електронною поштою.

УДК… – лівий крайній кут (14пт); Ініціали та прізвища авторів, учений ступінь, установа, місто, країна – посередині (14 пт., курсив).

НАЗВА СТАТТІ – посередині великими літерами (16 пт, жирний).

Основний текст – 14 пт.

Література – посередині (14 пт., курсив).

Матеріали, оформлені з порушенням цих вимог прийматися не будуть.

Форма оплати

Платіж слід перерахувати за реквізитами: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, IBAN: UA778201720313201002201009727, Свідоцтво платника ПДВ № 23992918, ІПН 020711016348, Код ЄДРПОУ 02071100, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» з обов’язковою позначкою "За участь у конференції, кафедра прикладної екології та природокористування".

Грошові перерахунки приймаються до 19 листопада 2021 року (прохання надсилати копію квитанції про сплату організаційного внеску).

Адреса оргкомітету: Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», оргкомітет ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Довкілля. Енергозбереження».

Телефони оргкомітету: (050)134-78-50 – Ганошенко Олена Миколаївна.