ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження»

2022-12-01 09:00 - 2022-12-02 16:00

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Управління глобальною та регіональною екологічною безпекою.

Секція 2. Технології захисту довкілля.

Секція 3. Біорізноманіття та заповідна справа.

Секція 4. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічної освіти.

Секція 5. Комплексні рішення в енергозбереженні.

Секція 6. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії.

ОСНОВНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

18.11.2022 – отримання реєстраційних форм учасників та тез доповідей.

1-2.12.2022 – робота конференції.

Робочі мови: українська, англійська.

РЕЄСТРАЦІЯ  

Реєстрація на участь у конференції обов’язкова за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVcSjFeO0AdM2rP5TFnlG9JETaUlN4mDmplK0ecmpWdskIdQ/viewform

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. Учасники конференції можуть подати матеріали для публікації у колективній монографії. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 2003 (.doc), обсягом 3–4 повних сторінки (включаючи рисунки і таблиці). Текст статті друкується у редакторі Microsoft Word на аркуші формату А4 (297х210 мм), номери сторінок не проставляти, шрифт "Times New Roman", 14 pt через один інтервал без ущільнення тексту та переносів. Поля – 25 мм з усіх сторін. Текст матеріалів доповіді надсилається одним файлом, названим прізвищем першого автора (латиницею), електронною поштою.

УДК… – лівий крайній кут (14пт);

Ініціали та прізвища авторів, учений ступінь, установа, місто, країна – посередині (14 пт., курсив).

НАЗВА СТАТТІ – посередині великими літерами  (14 пт, жирний).

Основний текст – 14 пт.

Література – посередині (14 пт., курсив).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ


УДК 504.064.4

 

О.В. Приходько, к.т.н., професор, С.І. Петрова, ст. викладач,
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
 м. Полтава, Україна

 

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ М.ПОЛТАВА ТА ВПЛИВУ ЇЇ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

   Сучасний стан техногенного навантаження на довкілля спричиняє зміну режиму ґрунтових і підземних вод ……


СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Тел. +38 (050) 134 78 50 – Олена Ганошенко

Збірник матеріалів конференції Монографія