ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи»

2023-12-12 09:00 - 2023-12-13 13:00

Реалізуючи угоду про співробітництво між Національною академією наук України та Національним університетом «Полтавська політехніка імені
Юрія Кондратюка», 12-13 грудня 2023 року  заплановано проведення
XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи».

 

Пленарне засідання XVI міжнародної науково-практичної конференції НАН, МОН та МАН України "Академічна й університетська наука: результати та перспективи"

12 грудня 2023 року о 11-00

Посилання для онлайн участі: 
https://us06web.zoom.us/j/86838837234?pwd=QGRlgyqYTaDqI0uy7kICdNf1fdhd08.1
Ідентифікатор конференції: 868 3883 7234
Пароль: 121223

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблем фундаментальних та природничих наук, економіки, екології, техніки і технологій; презентація результатів спільних наукових досліджень учених Національної академії наук України та Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; визначення перспектив розвитку наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

-      напрям № 1 «СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

-      напрям № 2 «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

-      напрям № 3 «ВИРОБНИЦТВО, ТЕХНОЛОГІЇ, ІНЖЕНЕРІЯ»

За напрямами роботи конференції буде видано збірник наукових праць.

Робочі мови: українська, англійська

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

    • наукові матеріали, до 3 сторінок, оформлюються за таким планом: актуальність, мета, методика та організація дослідження, результати дослідження, висновки, література;
    • перед змістом матеріалів подається УДК, назва (посередині), по правому краю ПІБ автора, місце роботи, електронна адреса;
    • матеріали приймаються до 07 грудня 2023 року на електронну адресу v171@nupp.edu.ua

 

УДК 159.923.2:378.22-051

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ТА ІДЕЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЩОДО СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

Іваненко Г.С.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
dorenko@ukr.net

    • Електронна версія подається у форматі *.docx. Шрифт Times New Roman кегль 14, через 1,5 інтервали; поля: зліва – 20 мм, зверху та знизу – 20 мм, справа – 20 мм, папір – А4.

Відповідальність за зміст та грамотність матеріалів конференції несуть автори. Наукові матеріали, які не відповідають вимогам та надіслані пізніше зазначеного терміну, не розглядатимуться і не повертатимуться.

 

З питань подачі та опублікування матеріалів конференції

+380672840732, v171@nupp.edu.ua –  Максюта Наталія Сергіївна, доктор філософії, начальник відділу аналізу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності університету.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Програма Збірник Інформаційний лист Засідання секцій конференції Сертифікати