ІV Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ЗАГРОЗИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

2022-11-25 09:30 - 2022-11-25 15:30

РОБОТА КОНФЕРЕЦІЇ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА ТАКИМИ СЕКЦІЯМИ:

 1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг: світовий досвід та українські реалії.
 2. Забезпечення фінансової безпеки України в умовах воєнного стану.
 3. Сучасні тенденції та напрями розвитку грошово-кредитного ринку України.
 4. Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики.
 5. Проблеми обліку і оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва

Робочі мови: українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 10 листопада 2022 року направити заявку на участь у конференції, тези доповіді обсягом до 2-х сторінок (обов’язково 1 чи 2 повні сторінки) та копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу k52@nupp.edu.ua. У заявці вказати формат участі. Одержання тез доповідей та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.

 

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • перший абзац – УДК, напівжирний, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12;
 • другий – посередині сторінки прізвище, ім’я та по батькові авторів (повністю), напівжирний курсив,  гарнітура – Time New Roman, кегель – 12;
 • третій – посередині сторінки посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), курсив, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12;
 • четвертий – посередині сторінки назва доповіді великими літерами, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12;
 • далі розміщується текст доповіді, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal, абзацний відступ – 1 см;
 • посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56];
 • список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису;
 • назва файла повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Ivanenko_Petro.doc).

 

УДК 336.32

Іваненко Петро Андрійович,
кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет (Україна)

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Зі зміною реалій сьогодення виникає нагальна потреба    [… текст доповіді … ]

Література

1. Алексеєв, С.С. Теорія державного регулювання. К.: ЦУЛ, 2019. 206 с.

Результати роботи конференції та збірник матеріалів у PDF-форматі будуть оприлюднені на сайті університету (www.nupp.edu.ua ) у розділі «Заплановані наукові заходи».

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

(066) 184-57-96 – Фурманчук Оксана Сергіївна;

(050) 634-28-43 – Дмитренко Алла Василівна;

(095) 460-71-30 – Свистун Людмила Анатоліївна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн. Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, макетування та друк збірника тез доповідей, електронних сертифікатів учасників. Кошти перераховувати на реєстраційний рахунок університету: IBAN UA778201720313201002201009727 в ДКС України у м.Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, з позначкою «Конференція кафедри фінансів». Тези докторів наук приймаються безкоштовно.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 листопада 2022 року

930 – 1000 –  реєстрація учасників (в on-line режимі на платформі Zoom та off-line в ауд. 218).

1000–1230 – пленарне засідання (в on-line режимі на платформі Zoom та off-line).

1230–1300 – перерва.

1300–1500 – робота секцій (в on-line та off-line режимі).

1500–1530 – підведення підсумків роботи конференції (в on-line та off-line режимі).

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», який розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, центральний корпус, ауд. 218.