V Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи»

2023-11-23 12:55 - 2023-11-23 12:55

Основні тематичні напрями конференції:

  1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку: світовий досвід та українські реалії.
  2. Забезпечення фінансової безпеки України в сучасних умовах.
  3. Тенденції та напрями розвитку грошово-кредитного ринку України.
  4. Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики.
  5. Проблеми обліку, аудиту і оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва в контексті імплементації європейських практик господарювання.

Робочі мови: українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 10 листопада 2023 року направити заявку на участь у конференції, тези доповіді обсягом до 2-х сторінок (обов’язково 1 чи 2 повні сторінки) та копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу k52@nupp.edu.ua. У заявці вказати формат участі. Одержання тез доповідей та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу.

Програма Матеріали конференції

Вимоги до порядку подання та оформлення тез доповідей

Перший абзац – УДК, напівжирний, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12; другий – посередині сторінки прізвище, ім’я та по батькові авторів (повністю), напівжирний курсив,  гарнітура – TNRoman, кегель – 12; третій – посередині сторінки посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), курсив, гарнітура – TNRoman, кегель – 12; четвертий – посередині сторінки назва доповіді великими літерами, гарнітура – TNRoman, кегель – 12, напівжирний; далі розміщується текст доповіді, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – TNRoman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal, абзацний відступ – 1 см; посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56]; список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису; назва файла повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею.

Зразок оформлення тез доповіді


УДК 336.32

Іваненко Петро Андрійович,
кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет (Україна)

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Зі зміною реалій сьогодення виникає нагальна потреба     [… текст доповіді … ]

Література

1. Алексеєв, С.С. Теорія державного регулювання. К.: ЦУЛ, 2019. 206 с.


Збірник матеріалів у PDF-форматі буде оприлюднено на сайті університету (www.nupp.edu.ua ) у розділі «Заплановані наукові заходи».

 

Координати оргкомітету

(066) 904-89-33 – Вовченко Оксана Сергіївна; (050) 242-27-13 – Худолій Юлія Сергіївна;

(095) 460-71-30 – Свистун Людмила Анатоліївна.

 

Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить 200 грн. Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, макетування та друк збірника тез доповідей, електронних сертифікатів учасників. Кошти перераховувати на реєстраційний рахунок університету: IBAN UA778201720313201002201009727 в ДКС України у м.Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, з позначкою «Конференція кафедри фінансів». Одноосібні тези докторів наук приймаються безкоштовно.

 

Порядок роботи конференції

23 листопада 2023 року

930 – 1000 –  реєстрація учасників (в on-line режимі на платформі Zoom та off-line в ауд. 218 Ц).

1000–1230 – пленарне засідання (в on-line режимі на платформі Zoom та off-line в ауд. 218 Ц).

1230–1300 – перерва.

1300–1500 – робота секцій (в on-line та off-line режимі).

1500–1530 – підведення підсумків роботи конференції (в on-line та off-line режимі).