VІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»

2019-10-03 11:00 - 2019-10-04 14:00

Мета конференції - визначення особливостей процесу управління туристичними організаціями в умовах ринку; розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання туристичної індустрії.

Робоча мова конференції: українська, англійська, російська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної індустрії. Сучасні підходи до підготовки студентів напряму «Туризм».
  2. Управління рекреаційними ресурсами регіону, країни, світу.
  3. Інноваційний, інвестиційний та інформаційний менеджмент в системі сучасного туристичного підприємства.
  4. Управління туристичною організацією як соціально-економічною системою. Кадровий менеджмент в сучасній туристичній організації.
  5. Управління ризикозахищеністю, безпекою та конкурентоспроможністю туристичного підприємства. Міжнародний туристичний менеджмент.
  6. Маркетинг та брендинг туристичних дистинацій.

Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2019 року надіслати на електронну адресу конференції наступні документи:

  • заявку на участь у конференції;
  • тези доповідей до 2 сторінок;
  • копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску.

Надіслані матеріали, що не відповідають вищевизначеним вимогам, оргкомітетом до друку не приймаються.

 

Секретаріат оргкомітету:

Координатори конференції від Полтавського національного технічногоуніверситету імені Юрія Кондратюка:

Черниш Ірина Володимирівна;

Бакало Надія Віталіївна.

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

3.10.2019 р.

900 – 1100 – реєстрація учасників конференції;

1100 – 1110 – відкриття конференції;

1110 – 1200 – пленарне засідання;

1200 – 1600 – секційні засідання;

4.10.2019 р.

1000 – 1200 – засідання секцій;

1200 – 1300 – обідня перерва;

1300 – 1400 – заключне пленарне засідання;

 

Місце проведення конференції:

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок за участь у конференції становить - 200 грн. для сторонніх учасників, 150 грн. для учасників ПолтНТУ. Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію програми, тез доповідей та організаційні витрати на проведення конференції. На вказану учасникам адресу надсилається 1 збірник тез доповідей (за кожен додатковий екземпляр необхідно додатково сплатити 120 грн.).

Кошти необхідно перерахувати на поточний рахунок університету: отримувач: ПолтНТУ, ДКСУ р/р 31252227109727, МФО 820172 ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу – 25010100, з позначкою «За участь у науковій конференції кафедри туризму та адміністрування».

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали надсилаються у вигляді файлу формату .doc, .docx (Word for Windows) у незаархівованому вигляді електронною поштою (одним файлом, названим прізвищем першого автора: Іванов_тези, Іванов_заявка, Іванов_чек) на e-mail:confertur2018@ukr.net. Текст друкується на аркуші А-5, через один інтервал, шрифт –Times New Roman, кегль – 12 (список використаних джерел – кегель - 12), поля – 2,0 см з усіх боків. Рисунки повинні бути згруповані в один графічний об’єкт.

Матеріали надсилати лише електронною поштою.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Звертаємо Вашу увагу на можливість публікації Ваших матеріалів у фаховому економічному виданні «Економіка і регіон» (вимоги щодо оформлення та публікації у фаховому дивіться за посиланням http://eir.nupp.edu.ua/uk/, вартість 1 стор – 40 грн.) та у колективній монографії «Управління бізнес-процесами в сфері туризму» з присвоєнням їй UDC та номера ISBN, опублікованій у країні-члені Європейського Союзу. (Кількість сторінок А4 10-15 стор.). Участь у монографії складає 700 грн.

Термін подання матеріалів до монографії – до 26.12.2019.

 

Зразок оформлення тез доповідей

УДК 330.4: 216.2

М.В. Петренко, к.е.н., доцент
Полтавський національний технічний
університет
імені Юрія Кондратюка

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ

Основний текст

Список використаних джерел

Завантажити запрошення/заявку (PDF)