Х Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

2023-04-27 10:00 - 2023-04-27 14:00

Основні тематичні напрямки конференції

 1. Теоретико-практичні аспекти модернізації системи державної служби.
 2. Проблеми розвитку та перспективи реформування системи місцевого самоврядування в контексті цифрової трансформації.
 3. Фінансово-економічні аспекти розвитку держави.
 4. Розвиток публічного права: сучасні тенденції.

Робочі мови: українська, англійська.

Форма участі у конференції: очна (у режимі відеоконференції), заочна.

ПриміткаОдержання доповіді та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу.

Для участі у Інтернет-конференції необхідно до 27 квітня 2023 року направити в електронному вигляді на адресу: pyapk29@gmail.com

 1. тези доповіді, оформлені згідно встановлених вимог,
 2. відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску,
 3. вказати електронну адресу для отримання збірника тез та сертифіката учасника.

За результатами роботи Інтернет-конференції буде видано електронний збірник матеріалів.

Вимоги до оформлення доповідей

 • Доповідь має бути виконано на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, оформленого відповідно до вимог.
 • Обсяг до 3-х сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А-4, орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • текст виконаний в Microsoft Word 2003 і вище для Windows.
 • Перший рядок: прізвище, ім’я та по батькові (повністю).
 • Другий: місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання.
 • Третій: назва доповіді (великими літерами).
 • Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
 • Посилання в тексті оформляють у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.
 • назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр., Ivanenko_Zayavka; Ivanenko_Tezy; Ivanenko_Oplata).

Зразок оформлення доповіді