2020-05-14

На пленарному засіданні гуманітарного факультету дискутували про інфокомунікації, особливості перекладу і літературознавство

12 травня викладачі та студенти гуманітарного факультету взяли участь у підсумковому пленарному засіданні 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», присвяченої 90-річчю закладу вищої освіти.

На пленарному засіданні гуманітарного факультету дискутували про інфокомунікації, особливості  перекладу і літературознавство

У рамках проведення фестивалю науки на гуманітарному факультеті Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» до участі в пленарному засіданні долучилося 75 студентів та науково – педагогічних працівників.

За результатами роботи трьох секцій факультету - українознавства, культури та документознавства, германської філології та перекладу, загального мовознавства та іноземних мов - було заслухано 54 наукові доповіді науково-педагогічних працівників та студентів.

Науковці обговорили актуальні теоретичні та прикладні питання документно-інформаційної комунікації в умовах глобалізації, духовної культури України та світу, галузевого перекладу, компаративної лінгвістики, історії перекладу та художнього перекладу, теорії літературознавства та зарубіжної літератури, лінгвокраїнознавства, загального мовознавства й іноземної філології. До наукової полеміки мали змогу долучитися представники академічної спільноти через онлайн – спілкування у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Викладачі та студенти гуманітарного факультету подискутували над виступом д. пед. н., доцента Оксани Тур «Особливості функціонування лексичних скорочень в українській мові на сучасному етапі її розвитку» про характерні дериваційні риси лексичних скорочень (абревіатур) як потужного джерела поповнення словникового складу літературної української мови.

Актуальні питання міжкультурної комунікації про переклад слів-реалій (на матеріалі французької мови) розглянула у своєму виступі к. філол. н., доцент Юлія Кузнецова. Доповідачка обґрунтувала теоретичні аспекти досліджуваної теми цікавими та змістовними мовними ілюстраціями.

Про гру як стильову домінанту в художній прозі Роальда Дала говорила у власній доповіді д. філол. н., проф. Тетяна Кушнірова. Авторка проаналізувала неповторний ідіостиль англійського письменника на матеріалі збірки «Господарка пансіону». Дослідниця зробила узагальнюючий висновок: гра смислових тіней і відтінків, переплетення документально-достовірного і фентезійно-жахливого, «чорного гумору» й літератури «жахів» творять неповторний стиль Роальда Дала, що органічно вписується в літературу доби постмодернізму.

Пленарне засідання пройшло у форматі плідної наукової дискусії з яскравою візуалізацією результатів глибоких академічних розвідок.

Медіацентр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»