2019-12-30

Національний університет – класичні традиції, інновації, нові можливості

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відкриває нову сторінку в історії освітніх традицій

Національний університет – класичні традиції, інновації, нові можливості

Презентація цієї події відбулася 6 грудня 2019 року, зібравши у Центрі сучасного мистецтва університету членів Наглядової та Вченої рад університету, академіків НАН України, ректорів і науковців провідних закладів вищої освіти, представників органів місцевого й студентського самоврядування, національних і регіональних ЗМІ.

Сучасний потужний інноваційний, науковий, освітній центр – Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – став закладом вищої освіти класичного типу. Ребрендинг університету обумовлений інтеграцією у світовий освітній простір і розширенням переліку освітніх програм до 94-х, за якими здобувають вищу освіту понад 6 тисяч студентів, у тому числі 500 іноземців.

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор Володимир Онищенко зробив ґрунтовний огляд етапів розвитку університету, розкрив основні віхи освітніх традицій закладу, розповів, що університет став міжнародним авторитетним освітньо-науковим та інтелектуально-культурним центром – лідером на ринку освітніх послуг.

Володимир Онищенко наголосив: «Національний університет сьогодні – це інноваційний центр Полтавщини, який об'єднує 8 структурних підрозділів. Нині колектив університету налічує близько 10 тисяч осіб, освітній процес забезпечують 350 докторів наук і професорів, кандидатів наук та 20 лауреатів Державних премій України в галузі науки і техніки, премій Президента України для молодих учених».

Національний університет імені Юрія Кондратюка розвиває Полтавський регіон, не тільки здійснюючи підготовку кваліфікованих фахівців, а й формує відчутну частину коштів місцевого бюджету. Національний університет – одна з найбільших установ міста Полтава – з початку 2019 року до державного та місцевого бюджетів сплатив 42 млн грн податків.

«Університет активно інтегрується до світового освітнього простору, є членом Великої хартії університетів, розширює географію міжнародних партнерів, яких у 2019 році налічується близько ста. Впроваджуючи сучасний європейський досвід, університет трансформувався у заклад вищої освіти класичного типу – політехніку, як і провідні заклади вищої освіти світу», – зазначив спікер Володимир Онищенко.

Університет є лідером на ринку освітніх послуг – це яскраво ілюструють позиції у міжнародних і вітчизняних рейтингах. За даними Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2019 року, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» входить у ТОП-50 вишів країни. За оцінками роботодавців, університет посідає 33 місце серед закладів вищої освіти України. За рейтингом Scopus – 55 місце серед 166 вишів, U-Multirank Ranking – 18 позиція в Україні, у світовому рейтингу екологічності кампусів – 4 місце в Україні у 2019 році.

В університеті створено надсучасну матеріально-технічну базу. Молодь має унікальні можливості займатися 3D-моделюванням, робототехнікою, проводити наукові досліди, випробування, працювати у навчальних філіях установ-партнерів університету, створювати власні стартапи.

Територія університету – це приклад сучасного кампусу європейського рівня з комфортним навчальним і соціальним простором.

Ректор Володимир Онищенко наголосив: «Пріоритет діяльності університету – активне залучення інвестицій! В університеті здійснюється дієва співпраця з бізнесом – саме тут на практиці реалізується діалог освіти, науки та виробництва. Результат – успішні випускники, які очолюють провідні українські та закордонні компанії».

Упродовж декількох останніх років до університету залучено інвестиційні ресурси від провідних міжнародних компаній. За підтримки провідних нафтогазових компаній Shlumberger та Укргазвидобування відкрито лабораторію 3D-візуалізації та моделювання. Згідно меморандуму з компанією Shlumberger інстальовано програмне забезпечення Petrel, Eclipse, Techlog вартістю 1,1 млн евро. На створення науково-виробничої лабораторії бурових розчинів та промивальних рідин проінвестовано 3 млн грн компаніями DТЕК Нафтогаз та ТОВ «Геосинтез Інжиніринг». Лабораторія є сертифікованою згідно вимог ДСТУ ISO 10012 для проведення наукових робіт на замовлення підприємств і організацій. Спільно з компанією Siemens Ukraine створено унікальну надсучасну лабораторію цифрових технологій, що є найкращою в Україні, вартість якої сягає десятків мільйонів гривень. У лабораторії використовуються модулі SIMATIC S7-400 з програмним забезпеченням PCS 7, сучасні технології віртуальної та доповненої реальності з можливістю створення цифрових двійників технологічних об’єктів, що є надзвичайно актуальним в умовах 4-ої індустріальної революції (Industry 4.0).

«Стратегічний партнер університету – Європейський інвестиційний банк, з яким реалізується проєкт із термомодернізації та енергоефективності навчальних корпусів і гуртожитків на загальну суму 7,5 млн евро», – зазначив ректор університету.

Університет не просто залучає інвестиції, а й передає власний досвід. Разом із Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge у 2018 році відкрито єдину на Полтавщині стартап-школу. Розвиток стартап-шкіл є одним із пріоритетів інноваційного розвитку України, що надає змогу студентам успішно започаткувати власний бізнес.

Впроваджуючи цінності провідних університетів світу виш став міжнародним освітнім центром, який співпрацює з понад 20 країнами світу. Для студентів університету створено унікальні можливості навчатись за англомовними програми подвійного диплому та академічної мобільності з Великобританією, Польщею, Німеччиною, Францією та іншими країнами світу.

Велику увагу університет приділяє соціально корисним проєктам та громадській діяльності. Він став осередком популяризації наукової роботи серед молоді та діяльності Полтавського територіального відділення Малої академії наук України, відіграв важливу роль у включенні Національного центру «Малої академії наук України» під егіду ЮНЕСКО. Новий вектор розвитку дав можливість створити надсучасну спортивну інфраструктуру. Університет є майданчиком для розвитку учнівського та студентського спорту всеукраїнського рівня. В університеті значна увага приділяється студентському самоврядуванню, реалізуються студентські ініціативи, соціальні, спортивні, волонтерські та культурно-мистецькі проєкти.

Володимир Онищенко зазначив: «Сьогодні ми перегортаємо нову сторінку історії університету. Адже зберігаючи понад 200-річні освітні традиції нині створено потужний європейський університет класичного типу – Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Талановитий керівник й ефективний менеджер, ректор Володимир Онищенко зробив вагомий внесок і втілив свої унікальні ідеї у розвиток університету, що стало передумовою здобуття нового статусу вишу, в якому поєднано класичні освітні традиції з надсучасними новітніми технологіями. Упродовж години, спікер, креативно і компетентно закцентував увагу на ключових моментах розвитку університету.

Роботу колективу Національного університету імені Юрія Кондратюка, на чолі з ректором, високо відзначили голова Наглядової ради університету, академік НАН України Антон Наумовець, президент Малої академії наук України, член Наглядової ради університету, академік НАН України Станіслав Довгий, ректор Національного університету «Запорізька політехніка», професор Сергій Бєліков, проректор з наукової роботи Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», професор Андрій Марченко, директор ТОВ «НТП «Бурова техніка», член Наглядової ради університету Віталій Вітрик та інші.

Спікером було надано ґрунтовні відповіді представникам ЗМІ, до яких ректор звернувся з проханням об’єктивного висвітлення подій. Він закцентував увагу ЗМІ на необхідності популяризації здобутків української освіти і науки. Сьогодні суспільство потребує саме такого інформування. У цьому Володимир Онищенко вбачає позитивний вплив для розвитку України та попередження міграції за кордон української молоді – інтелектуального й економічного потенціалу нації.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» завжди відкритий до освітньої, наукової та міжнародної співпраці!