2023-08-21

Політехніка запрошує на навчання до аспірантури: відкрито набір за 10 спеціальностями

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошує на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). Підготовка ведеться як за кошти державного бюджету, так і за кошти фізичних/юридичних осіб. Дедлайн подачі документів – до 25 листопада 2023 року.

Політехніка запрошує на навчання до аспірантури: відкрито набір за 10 спеціальностями

У Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відкрили набір до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) (підготовка за кошти державного бюджету та за кошти фізичних/юридичних осіб) на денну й заочну форми підготовки за наступними спеціальностями:

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
 • 051 Економіка;
 • 073 Менеджмент;
 • 122 Комп'ютерні науки;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 172 Електронні комунікації та радіотехніка;
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища;
 • 185 Нафтогазова інженерія та технології;
 • 191 Архітектура та містобудування;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Дедлайн прийому документів для вступу до аспірантури:

 • за кошти державного бюджету – до 30 серпня 2023 року;
 • за кошти фізичних/юридичних осіб – до 25 листопада 2023 року.

Терміни зарахування до аспірантури:

 • за кошти державного бюджету – з 01 жовтня 2023 року;
 • за кошти фізичних/юридичних осіб – по мірі формування груп (з 01 жовтня 2023 року по 30 листопада 2023 року).

Термін підготовки в аспірантурі на денній і заочній формах навчання – 4 роки.

Навчання в аспірантурі завершується захистом аспірантом дисертаційної роботи та присудженням йому наукового ступеня доктора філософії.

Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України «Про вищу освіту». Зокрема, аспіранти мають право на:

 • академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність;
 • вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у вищих навчальних закладах (наукових установах), бібліотеках і державних архівах України;
 • отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника;
 • безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи.

Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Іноземні громадяни зараховуються до аспірантури упродовж року.

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

 • заява;
 • копія диплома магістра/спеціаліста (разом із додатком до нього) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 •  особовий листок з обліку кадрів;
 •  список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 •  2 фотокартки розміром 3х4 см;
 •  військово-обліковий документ.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військово-обліковий документ надаються вступником особисто.

За детальнішою інформацією щодо вступу до аспірантури Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» звертатися: 36601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 (ауд. 325-Ф), тел.: (0532) 57-32-20; (066)832-72-60. E-mail: aspirantura@nupp.edu.ua.

 

Медіацентр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»