2021-05-14

Полтавська політехніка підписала оновлену Велику Хартію Університетів

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» підтвердив свою належність до європейської та світової академічної співдружності. До ювілею отримання сертифікату MCU ректор, професор Володимир Онищенко підписав оновлену Велику Хартію Університетів – MCU 2020. Міжнародні урочистості відбудуться 16-17 червня 2021 року.

Полтавська політехніка підписала оновлену Велику Хартію Університетів

Велика та знакова подія у житті Полтавської політехніки – урочиста відеоцеремонія відбулась у рамках XV Всеукраїнського фестивалю науки та 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету:

«Університет є учасником Хартії уже 10 років – з 2011 року. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» був першим полтавським закладом вищої освіти і одним з 10 провідних українських університетів (одночасно з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Львівським національним університетом ім. І. Франка та іншими), який 16 вересня 2011 року був представлений на Церемонії Підписання Великої Хартії Університетів у стінах найстарішого університету світу – Болонського університету. Підписуючи оновлену Magna Charta Universitatum 2020, наш університет підтвердив свою прихильність первісній декларації та відстоюванню і впровадженню Принципів, Цінностей та Обов'язків, заявляє про посилення ролі університетів у збереженні планети та сприяння здоров'ю, процвітанню і просвітництву у світі.

Цей документ визначає фундаментальні принципи, якими керуються університети, з метою забезпечення розвитку освіти, інноваційного руху та налагодження співпраці між навчальними закладами світу. Хартія закріплює основні цінності, права та обов'язки університету як ключового інституту суспільства, діяльність якого присвячена визначенню й поширенню найважливіших принципів і знань, наданню суспільству інтелектуальних орієнтирів», – прокоментував ректор Володимир Онищенко.

Велику Хартію з 1988 року і до сьогодні підписали 904 Університети з 88 країн світу. Університети-партнери політехніки, яким наш університет давав рекомендації, також приєднались до Великої Хартії Університетів, зокрема Полтавський державний медичний університет і Національний університет «Запорізька політехніка».

Велика Хартія Університетів підкреслює фундаментальні принципи і цінності поняття «Університет», яке століттями формувало базу наукового і соціального прогресу суспільства. Підписанням Magna Charta Universitatum університети взяли на себе зобов’язання притримуватися цих принципів і цінностей. Серед основних принципів Magna Charta Universitatum, які проголосили ректори європейських університетів-підписантів:

  1. Університет — самостійна установа в суспільствах із різною організацією, що є наслідком розходжень у географічній та історичній спадщині. Він створює, вивчає, оцінює та передає культуру за допомогою досліджень і навчання. Для задоволення потреб навколишнього світу його дослідницька та викладацька діяльність має бути морально й інтелектуально незалежною від будь-якої політичної й економічної влади.
  2. Викладання та дослідницька робота в університетах мають бути неподільні для того, щоб навчання в них відповідало постійно змінюваним потребам і запитам суспільства, науковим досягненням.
  3. Свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом університетського життя. Керівні органи й університети, кожний у межах своєї компетенції, повинні гарантувати дотримання цієї фундаментальної вимоги. Відкидаючи нетерпимість і будучи завжди відкритим для діалогу, університет є ідеальним місцем зустрічі викладачів, які здатні передавати свої знання і володіють необхідними засобами для їхнього удосконалення за допомогою досліджень та інновацій, та студентів, які мають право, здатність і бажання збагатити свій розум цими знаннями.
  4. Університет є хранителем традицій європейського гуманізму. Тому він постійно прагне до досягнення універсального знання, перетинає географічні та політичні кордони, затверджує нагальну потребу взаємного пізнання і взаємодії різних культур.

Принципи, викладені в Magna Charta Universitatum, сьогодні діють так само, як і в 1988 році, і вони є необхідною передумовою для просування людини шляхом дослідження, аналізу та обґрунтованих дій.

Рада керуючих Обсерваторії Великої Хартії вирішила, що MCU 2020 буде запущено під час онлайн-урочистостей 16-17 червня 2021 року.

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»