2021-11-30

Ректор політехніки обраний віце-президентом Української нафтогазової академії, а науковці університету – академіками

Відбулися звітні збори ВГО «Українська нафтогазова академія» і вибори членів-кореспондентів та академіків. Ректора Полтавської політехніки обрано віце-президентом УНГА, а чотирьох науковців ННІ нафти і газу – академіками.

Ректор політехніки обраний віце-президентом Української нафтогазової академії, а науковці університету – академіками

На засіданні Української нафтогазової академії розглянули звіт та плани діяльності, а також заслухали науково-практичні доповіді. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на засіданні представляв директор Навчально-виробничого центру нафти і газу Петро Голуб, а результати розглянули на розширеному засіданні ректорату університету.

Президент академії – директор науково-технічної компанії «ДЕПРОІЛ ЛТД», почесний розвідник надр України, доктор фізико-математичних наук, професор  Олександр Петровський виступив з доповіддю про перспективи нафтогазовидобутку і результати роботи академії. Серед досягнень – виконані нові дослідження гравіметричним методом з використанням надточного обладнання та сучасного програмно-апаратного комплексу. У виконанні науково-дослідницьких робіт активну участь взяв академік НАН України (геологія нафти і газу), двічі академік УНГА, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри буріння та геології Навчально-наукового інституту нафти і газу Полтавської політехніки Олександр Лукін.

«Відбулася знакова подія в нафтогазовій галузі. У результаті досліджень, які проводились членами академії, виконані геолого-розвідувальні роботи, проаналізовані та проінтерпретовані геолого-фізичні матеріали. У рамках програми по освоєнню ресурсів, необхідно виконати ще величезний обсяг геолого-розвідувальних робіт. Але у результаті цієї роботи можна значно поповнити запаси газу нашої держави. Для реалізації програми академія, за новою стратегією, залучає досвідчених науковців і практиків з організацій і підприємств, у тому числі наш університет як провідний науково-освітній заклад, який має тісні зв’язки з нафтогазовим бізнесом, а ректор Володимир Олександрович має великий авторитет серед підприємств нафтогазового комплексу, має досвід не тільки в освітній діяльності, а і в роботі з нафтогазовими підприємствами. Реалізуючи концепцію Володимира Олександровича – «Наука–освіта–бізнес–влада», ми виконуємо значний обсяг робіт для провідних нафтогазових підприємств – це лабораторні роботи і унікальні геологічні дослідження під керівництвом академіка Олександра Лукіна з обґрунтуванням перспектив видобутку нафти і газу.

Тепер у нашому університеті один віце-президент і чотири академіка Української нафтогазової академії! Вітаю Володимира Олександровича з обранням віце-президентом і бажаю йому плідної роботи в академії!» – прокоментував Петро Голуб.

Учасники зборів одноголосно підтримали обрання академіком УНГА кандидатки технічних наук, директорки ВСП «Полтавський фаховий коледж нафти і газу» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Любові Шумської за якісну підготовку фахівців, професіоналізм, велику організаційну роботу під час науково-практичних заходів, де вирішується багато наукових питань, які дають можливість збільшити видобуток нафти і газу, обрання доктора технічних наук, професора кафедри нафтогазової інженерії та технологій Навчально-наукового інституту нафти і газу Івана Зезекала, директора Навчально-виробничого центру нафти і газу Петра Голуба та переведення з членів-кореспондентів в академіки старшої викладачки кафедри буріння та геології Навчально-наукового інституту нафти і газу, яка має значний практичний досвід і брала участь у відкриті багатьох родовищ нафти і газу, Алли Вольченкової.

Також академіками УНГА є двоє членів Наглядової ради, великі друзі та партнери університету – голова Наглядової ради, кандидат технічних наук, генеральний директор ТОВ «НТП «Бурова техніка» Віталій Вітрик і новобраний академік, кандидат технічних наук, генеральний директор компанії ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

Зараз в організації налічується 340 членів-кореспондентів і академіків. Структурно академія поділена на 11 відділень.

Всеукраїнська громадська організація «Українська нафтогазова академія» – одне з найстаріших професійних об’єднань у нафтогазовій промисловості, яка об'єднує провідних учених, колективи галузевих інститутів, навчальних закладів, установ і підприємств, які розробляють комплекс науково-технічних проблем нафтогазової справи. У своїй діяльності УНГА керується концепцією пріоритетності розвитку вітчизняного нафтогазового комплексу з метою максимально можливого самозабезпечення країни нафтою і газом.

УНГА працює над широким колом питань: теоретичні і прикладні аспекти розвитку економіки нафтогазової промисловості, організації виробництва в ринкових умовах; пошуки покладів нафти в піднасувних комплексах порід та в неструктурних пастках; розробка нового напряму геофізичних методів пошуку та розвідки покладів нафти і газу, що ґрунтується на фізикогеологічних основах взаємодії акустичного, теплового та електричного полів; автоматизація технологічних процесів нафтогазопровідного транспорту і створення нових систем керування ним; наукове забезпечення нафтогазопошукових робіт в українському секторі Чорного і Азовського морів; відновлення і введення в експлуатацію низькодебітних свердловин, законсервованих або закинутих родовищ; підвищення нафтовіддачі; розвиток машинобудування для нафтогазового комплексу. Одним з важливих наукових доробків академії є фундаментальне 6-томне видання «Атлас родовищ нафти і газу України».

Медіа-центр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»