2020-06-12

Рейтинг SCImago IR 2020: політехніка посіла друге місце серед університетів України

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – єдиний університет Полтавщини, який увійшов до незалежного міжнародного рейтингу SCImago. У підсумку університет посів 4 місце серед закладів вищої освіти України, а за показниками науково-дослідницької роботи – 2-ге місце серед ЗВО та наукових установ України.

Рейтинг SCImago IR 2020: політехніка посіла друге місце серед університетів України

Лабораторія SCImago опублікувала черговий випуск міжнародного рейтингу навчальних закладів – The SCImago Institutions Rankings 2020. Серед 7026 світових навчальних закладів, представлених у рейтингу, 29 – українські.

Міжнародний SCImago Institutions Rankings – наукометричний рейтинг не тільки закладів вищої освіти, а й наукових організацій, закладів охорони здоров’я та приватних компаній, які займаються науково-дослідницькою діяльністю. Випускається щорічно з 2011 року. Рейтинг використовує дані з виключно незалежних джерел: бібліометричної бази даних Scopus, бази даних міжнародних патентів Patstat та вебометричні бази даних.

До ТОП-5 українських університетів увійшли: Український державний університет залізничного транспорту, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Серед усіх 45 українських установ, які увійшли до рейтингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» посів шосту сходинку. Перше місце належить Національній академії наук України.

Рейтинг формується на основі трьох груп індикаторів:

 1. Індикатори, що оцінюють науково-дослідну роботу (Research). У цю групу входять одинадцять індикаторів, сумарний ваговий коефіцієнт яких складає 50%. Джерело даних – система Scopus.

За індикатором Research Національний університет імені Юрія Кондратюка займає 2-ге місце серед ЗВО України.

Індикатори Research:

 • Normalized Impact – індикатор показує цитованість організації по відношенні до середнього світового значення. Наприклад, значення 0,8 означає, що організація не дотягує 20% до середньосвітового рівня.
 • Excellence with Leadership – частка публікацій, в яких автор даного ЗВО є першим автором в списку авторів.
 • Outputs – кількість публікацій, індексованих в Scopus.
 • Lead. Scientific Leadership – кількість публікацій, в яких відповідний автор належить до даного ЗВО.
 • Not Own Journals Output – кількість публікацій науковців університету не у власних журналах. Індикатор додано у 2019 році.
 • Own Journals –  кількість журналів, виданих установою (видавничі послуги).  Індикатор додано у 2019 році.
 • Excellence Rate – індикатор визначає частку публікацій організації, що входять в топ 10% найбільш цитованих публікацій за відповідними предметними областями.
 • High Quality Publications – частка журналів, опублікованих в першому кварталі (топ 25%) за відповідними предметними галузями.
 • International Collaboration – частка публікацій у співавторстві з зарубіжними організаціями.
 • Open Access – відсоток документів, опублікованих у журналах відкритого доступу або індексованих у базі даних Unpaywall. Індикатор додано у 2019 році.
 • Scientific Talent Pool – загальна кількість різних авторів з установи в загальному обсязі публікації цього закладу протягом певного періоду часу.

2. Індикатори, що оцінюють інноваційну діяльність (Innovation). Сюди включені три індикатори, сумарний ваговий коефіцієнт - 30%. Джерело даних - база даних PATSTAT.

3. Індикатори, що оцінюють соціальний вплив (Societal impact) – включені три веб-індикатора, сумарний ваговий коефіцієнт – 20%. Джерела даних – Google і Ahrefs.

«Результати науково-дослідної роботи, оціненої незалежним міжнародним рейтингом – це свідчення високих стандартів і, відповідно, якості освіти в університеті.

Науковці університету, чиї публікації розміщені у престижних виданнях, мають високий індекс Гірша – показник впливовості науковця, дають студентам якісні і ґрунтовні знання, а також заохочують їх до занять наукою. Це важливо для студентів, адже у майбутньому роботодавець віддає перевагу краще підготовленим фахівцям. З університету починається шлях до працевлаштування в провідних компаніях. Водночас, бізнес високо цінує саме ті заклади вищої освіти, де на високому рівні ведеться наукова робота, не лише за якісну підготовку кадрів, а й замовляє послуги у авторитетних наукових установ і університетів, що є окремим показником довіри і якості», – прокоментував ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», професор Володимир Онищенко.

До SCImago не можна подати заявку – якщо ЗВО не має обмеження на входження, він автоматично включається в даний рейтинг. Єдине обмеження на входження в даний рейтинг – не менше 100 публікацій будь-якого типу, що індексуються Scopus за 5 років, що передують року публікації рейтингу.

Медіа-центр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»