2022-08-05

З 19 серпня відкривається набір до аспірантури

19 серпня у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» починається прийом заяв вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії на денну та заочну форми підготовки (підготовка за кошти державного бюджету та за кошти фізичних/юридичних осіб).

З 19 серпня відкривається набір до аспірантури

У Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відкрито набір до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) на денну та заочну форми підготовки (за кошти державного бюджету та за кошти фізичних/юридичних осіб) за наступними спеціальностями:

 • 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями);
 • 051 «Економіка»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • 133 «Галузеве машинобудування»;
 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»;
 • 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
 • 185 «Нафтогазова інженерія та технології»;
 • 191 «Архітектура та технології»;
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Дедлайн прийому документів для вступу до аспірантури:

 • за кошти фізичних/юридичних осіб – з 19 серпня по 25 листопада  2022 року.
 • за кошти державного бюджету – з 19 серпня по 30 серпня 2022 року. Термін підготовки в аспірантурі на денній та заочній формах навчання – 4 роки.

Терміни зарахування до аспірантури:

 • за кошти фізичних/юридичних осіб – з 1 жовтня по 1 грудня 2022 року (по мірі формування груп).
 • за кошти державного бюджету – з 1 жовтня 2022 року.

Навчання в аспірантурі завершується захистом аспірантом  дисертаційної роботи   та присудженням йому  наукового  ступеня доктора філософії. Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом  України «Про вищу освіту».  Зокрема, аспіранти мають право на:

 • академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність;
 • вільний доступ до всіх видів  відкритої наукової інформації, наявної у вищих навчальних закладах (наукових установах), бібліотеках  і державних архівах України;
 • отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника.
 • безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи.

Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Аспірантам, які навчаються на денній або заочній формах, надається відстрочка від  призову а строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання.

Іноземні громадяни зараховуються до аспірантури упродовж року.

Для вступу до  аспірантури  необхідно подати  наступні документи:

 • заява;
 • копія диплома магістра/спеціаліста (разом із додатком до нього) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • 2 фотокартки 3х4 см.

Паспорт та диплом про вищу освіту надаються вступником особисто.

За детальнішою інформацією щодо вступу до аспірантури Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» звертатися: 36601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 (ауд. 325-Ф), тел.(0532) 57-32-20; (066) 832-72-60, e-mail: aspirantura.pntu@gmail.com.

Нагадаємо,  стартував прийом документів на навчання за всіма спеціальностями на бакалавраті, а також Полтавська політехніка запрошує до вступу на магістратуру за 37 освітніми програмами.

 

Медіа-центр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»