Абітурієнту кафедри українознавства, культури та документознавства

Кафедра українознавства, культури та документознавства є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність», освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр:

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-професійна програма

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання

4 роки (на базі повної загальної середньої освіти)

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-професійна програма

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання

1,5 роки

(на базі першого (бакалаврського) рівня)

«Документознавство та інформаційна діяльність» – це відносно нова галузь підготовки фахівців. Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» входить до переліку європейських спеціальностей, які відповідають Болонському процесу, а це означає, що в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору, кращі зі студентів матимуть змогу вдосконалювати свої професійні навички за кордоном і втілити в життя мудрий афоризм: «Хто володіє інформацією – той володіє світом».

Актуальність спеціальності

Розвиток сучасної промисловості та сфери послуг потребує висококваліфікованих фахівців, які можуть ефективно вирішувати проблеми документно-інформаційного забезпечення усіх сфер суспільної діяльності. Саме фахівці з документознавства забезпечують функціонування адміністративно-управлінської документації на відповідному професійному рівні. Спираючись на сучасні інформаційні технології, вони здійснюють своєчасну аналітико-синтетичну обробку й отримання інформації у різних галузях суспільно-економічного життя, вирішують питання професійної підготовки й підвищення кваліфікації управлінців, пошуку резервів управлінського персоналу, вдосконалюють стиль і культуру ділових відносин. А це означає, що спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна» – важлива й особливо потрібна в наш час.

Підготовка фахівців із документознавства та інформаційної діяльності охоплює кілька напрямів:

 • фахова документознавча підготовка: опанування теоретичними й практичними навичками інформаційної, інформаційно-аналітичної, діловодної, архівної, референтської діяльності;
 • набуття компетенцій у сфері сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, автоматизованих систем обробки даних і електронного документообігу, WEB-дизайну ;
 • юридично-економічний блок: знання у царині законодавства, менеджменту й маркетингу;
 • оволодіння теорією та практичними навичками у сфері соціальних комунікацій і PR-технологій;
 • поглиблене опанування двома іноземними мовами (англійською та французькою, німецькою, польською – за вибором).

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку

 • Електронний документообіг;
 • Інформатика і комп'ютерна техніка;
 • Комп'ютерні мережі та інтернет-технології;
 • Патентознавство;
 • Стандартизація та сертифікація;
 • Прикладне програмне забезпечення;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ;
 • PR-технології;
 • Іміджелогія;
 • Дипломатичний протокол;
 • Етика і психологія ділового спілкування;
 • Документаційне забезпечення діяльності та референтська справа;
 • Документознавство;
 • Лінгвістичні основи документознавства;
 • Основи комп'ютерного дизайну;
 • Правові основи документно-інформаційної діяльності;
 • Аналітико-синтетична переробка інформації;
 • Архівознавство;
 • Захист інформації;
 • Діловодство та ін.

Посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Спеціаліст із комп’ютерного та програмного забезпечення сучасного офісу;
 • Інформаційний аналітик;
 • Керівник інформаційної служби;
 • Керівник відділу маркетингових комунікацій;
 • Менеджер із реклами та маркетингових комунікацій;
 • WEB-дизайнер, графічний дизайнер;
 • PR-фахівець, текстолог (відділи Public Relations);
 • Менеджер із персоналу;
 • Координатор ділових презентацій і проєктів у державних, бізнесових і громадських організаціях;
 • Спеціаліст служби науково-технічної інформації;
 • Менеджер із надання інформації;
 • Прес-секретар;
 • Офіс-менеджер;
 • Секретар-референт;
 • Спеціаліст кадрової служби;
 • Менеджер інформаційного, рекламного агентства;
 • Документознавець;
 • Архівіст

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому

 • Керувати документно-інформаційними потоками організації;
 • Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності організації;
 • Організовувати ефективний документообіг на основі новітніх інформаційних технологій;
 • Застосовувати передові інтелектуальні технології для отримання, аналізу, оброблення інформації;
 • Створювати гармонійне візуально-комунікативне середовище;
 • Здійснювати інформаційно-аналітичні дослідження;
 • Організовувати та реалізовувати рекламні та PR-кампанії;
 • Створювати позитивний імідж фірми.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Відділи інформації комерційних і державних установ;
 • Маркетингові відділи та служби;
 • Відділи реклами та PR;
 • Інформаційно-аналітичні центри організацій, установ, підприємств різних форм власності;
 • Робота за обраним фахом в органах державного управління регіону, країни;
 • Консалтингові центри.

У нашому університеті на Вас чекають:

 • 9 навчально-лабораторних корпусів;
 • понад 60 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій, зокрема надсучасна лабораторія 3D-візуалізації та 3D-моделювання;
 • сучасні комп'ютерні класи з відповідним програмним забезпеченням;
 • лінгвістичні центри англійської, німецької, польської, французької, інших іноземних мов;
 • сучасний спортивний корпус і спортивні майданчики зі штучним покриттям;
 • студентське містечко, компактно розташоване у мальовничій зеленій зоні міського парку «Перемога», що об’єднує:
 • 5 гуртожитків;
 • їдальню;
 • центр дозвілля студентської молоді;
 • санаторій-профілакторій і тренажерні зали.

Національний «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – вищий навчальний заклад, де студенти мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу і паралельно з основною спеціальністю отримати офіцерське звання на кафедрі військової підготовки.

Сторінка кафедри військової підготовки Національного університету імені Юрія Кондратюка:

https://nupp.edu.ua/page/viyskova-kafedra.html

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі мають повну загальну середню освіту.

Вступники подають електронну (для пільгових категорій паперову) заяву про вступ до університету.

При зарахуванні до університету вступник додає:

 1. Атестат про повну загальну середню освіту (оригінал або його завірену копію);
 2. Сертифікат ЗНО з трьох предметів:
  1. українська мова та література,
  2. історія України
  3. іноземна мова; математика; географія; біологія, хімія, фізика (на вибір абітурієнта)
 3. Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см,
 4. Копію паспорта;
 5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду,
 6. Для юнаків копію посвідчення про приписку до призовної дільниці
 7. Три поштові конверти з марками.
 8. Папку-обкладинку,
 9. Конверти форматів А4, А5

Паспорт, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці й документи, що дають право на пільги, вступник надає особисто в строки, визначені для подання документів.

Абітурієнти, які вступають на основі ОКР «молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання, подають сертифікати ЗНО з української мови та літератури; історії України; складають фахове вступне випробування (бюджетна пропозиція).

Абітурієнти, які вступають на основі ОКР «молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання, подають сертифікати ЗНО з української мови та літератури; математики, або історії України, або іноземної мови, або географії, або біології, або хімії, або фізики; складають фахове вступне випробування (небюджетна пропозиція).

Більш детальні відомості про спеціальність, умови вступу можна отримати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони:

приймальна комісія (0532) 56-18-97, (0532)56-16-04, (099) 057-65-17