ГОРОШКО Вікторія Іванівна

ГОРОШКО Вікторія Іванівна

ПОСАДА:

Завідувач кафедри фізичної терапії і ерготерапії

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Кандидат медичних наук (1996),

Доцент(2021)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (050) 800 91 84

 talgardat@gmail.com

ОСВІТА:

1993 Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю стоматологія (Кваліфікація: лікар-стоматолог).
1993-1996 Навчання в аспірантурі Полтавського державного медичного стоматологічного інституту за спеціальністю 14.03.04 «Патологічна фізіологія».

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

1997 – 2006 Старший викладач кафедри психології і педагогіки Рівненського інституту словянознавства Київського славістичного універститету.
З 01.09.2020 Старший викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
З 01.09.2021 Завідувачка кафедри Фізичної терапії та ерготерапії.

СТАЖУВАННЯ:

2020 – ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 12СС02070884/069909-20, №259, від 28.09.2020 (120 год).

2020 – Сертифікат професійної компетентності від 08.09.2020 PRO 01-С№101(60 год), підвищування кваліфікації на міжнародних вебінарах та круглих столах: Е-семінар WHO «eProtect: респіраторні інфекції» 14.08.2020.

2020 – Круглий стіл «Physiotherapy is key to your recovery from COVID19» до Всесвітнього дня фізичної терапії (НУ ПП, 08.09.2020, спортивний корпус).

2020 – Закордонне стажування, DYPLOM ukonczenia trzymodetowego kursu podstawowego Terapii Manualnej Holistycznej, Sieroslaw,(Польша) 15.09-16.12.2020 (210 годин, 3 місяці).

2021 – Стажування на кафедрі фізичної терапії та ерготерапії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з 15.09.2021-01.11.2021. Тема стажування «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів». (№03.01-20/09)

2022 - Курси підвищення професійної компетентності Stanford University School of Medicine Тема: «Identifying and Responding to Developmental Delay in Young Children» Сертифікат професійної компетентності №08/20/2022 від 21.08.2022 он-лайн курс 30 год (1 кредит)

2022 - Курси підвищення професійної компетентності Stanford University School of Medicine Тема: «Introduction to Food and Health» Сертифікат професійної компетентності №08/21/2022 он-лайн курс 30 год (1 кредит)

2023 - Курси Міжнародного підвищення кваліфікації на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні», 9-16.01.2023., Сертифікат №11688 від 16.11.2023, 45 год (1,5 кредита)

9. Курси підвищення професійної компетентності, Harvard University, тема: «Fundamentals of Neuroscience, Part 1: The Electrical Properties of the Neuron» від 30.10.2022, он-лайн курс 1 кредит (30 годин)

ВЕБІНАРИ:

2020 - Вебінар «5 кроків ефективного дистанційного навчання» (від компаній BIJB та Elcore Cloud), Київ, 27 листопада 2020 р

2021 - Міждисциплінарні дискусії «Жіноче здоров’я на стику спеціальностей» (6 год), Київ, 26.02.2021, Україна, он-лайн конференція для лікарів, участь в якості слухача (сертифікат учасника №00840, отримала 3 бали для врахування їх при атестації на підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446

2021 - Міждисциплінарні дискусії «Стрес. Тривога. Психоемоційне здоров’я», (4 год.), Київ, 26.02.2021, Україна, он-лайн конференція для лікарів. Участь в якості слухача (сертифікат учасника №02709, отримала 2 бали для врахування їх при атестації на підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446)

2021 - IX Всеукраїнський конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна.» (30 годин), Київ, 3-5.03.2021, Україна, он-лайн конференція для лікарів. Участь в якості слухача (сертифікат учасника №04763, отримала 20 балів для врахування їх при атестації на підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446)

2021 - Фаховий он-лайн семінар «Сучасний менеджмент інфекцій» (4 год), Київ, 12.03.2021, Україна. Участь в якості слухача (сертифікат учасника №01294, отримала 2 бали для врахування їх при атестації на підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446

2020 - Фаховий он-лайн вебінар «Особливості перебігу та лікування уражень серцево-судинної системи, зумовлених COVID-19», Київ, 16.03.2020. Участь в якості слухача (сертифікат учасника №00312, отримала 2 бали для врахування їх при атестації на підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446

2021 - Он-лайн курс для викладачів «Академічна доброчесність» 2 кредити(60 годин), закінчила 17.11.2021 та отримала сертифікат, з яким можна ознайомитись за посиланням
https://courses.prometheus.org.ua:18090/downloads/6496e2de7db34ee39fb9fa8be4bb6755/Certificate.pdf

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ:

11.03.1996 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми «Стан енергетичного метаболізму і перекисного окислення ліпідів при гострій фтористій інтоксикації в міокарді за умов нормоксії і застосування гіпербаричної оксигенації» (14.03.04 «Патологічна фізіологія») при Львівському медичному університеті.

Отримано сертифікат щодо володіння іноземною (англійською) мовою на рівня В2, TEST ID: №10904B33AP іТЕР  від 28.08.2021

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх фізичних терапевтів; інноваційні технології фізичної терапії, перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації.

ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПАТЕНТИ І АВТОРСЬКІ ПРАВА):

 1. Пат. 72752 Україна, МПК А61N 7/00, A61B 6/00, A61H 5/00. Прилад для зниження пульсацій освітлювальних приладів/Горошко А. І., Прасолов А. І., Горошко В.І., Горошко І. А., Прасолов А.А., Бочарова Я. А.; власники Горошко І.А., Прасолов Є. Я. – № 201202245; заявл. 27.08.2012, Бюл.№16.
 2. Пат. 70982 Україна, МПК А61N 5/00. Прилад для визначення втомлюваності людини /Горошко А. І., Прасолов А. І., Горошко В.І., Горошко І. А., Прасолов А.А., Бочарова Я. А.; власники Горошко І.А., Прасолов Є. Я. – № 201200422; заявл. 16.01.2012, Бюл.№12.
 3. Пат. 70981 Україна, МПК A61H 5/00. Спосіб визначення втомлюваності людини/Горошко А. І., Прасолов А. І., Горошко В.І., Горошко І. А., Прасолов А.А., Бочарова Я. А.; власники Горошко І.А., Прасолов Є. Я. – № 201200421; заявл. 25.06.2012, Бюл.№12.
 4. Пат. 145323 Україна, МПК A61В 3/00. Спосіб визначення зорової втомленості людини / Горошко А. І., Горошко В.І., Горошко О-І. І.; власники Горошко А.І., Горошко В.І. – № 202004905; заявл. 30.07.2020, Бюл. №22., 25.11.2020
 5. Свідотство про реєстрацію авторського права на твір №99446 «Комп’ютерна програма «Мобільний додаток Fotospektr v.3.0», авт. Горошко А.І., Горошко В.І., Горошко О.-І. І., 03.09.2020
 6. Пат. на корисну модель 147346 Україна, МПК G08B 21/22 Прилад «URHЕALHT CONTROLER» для протипожежної безпеки користування побутовими приладами /Горошко В.І, Горошко А. І., Горошко О-І. І., Горошко І.А; власник Горошко І.А.– № 202004905; заявл. 11.01.2021, Бюл. №17, 28.04.2021
 7. Пат. на корисну модель 148235 Україна, МПК G08B 21/22 Спосіб безпечного використання побутових електроприладів на основі приладу «URHЕALHT CONTROLER»/ Горошко В.І, Горошко А. І., Горошко О-І. І., Горошко І.А; власник Горошко І.А.– № u 202100058; заявл. 11.01.2021, Бюл. №29, 21.07.2021

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Автор (співавтор) більше 50 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних даних Scopus, Web of Science

 1. Horoshko V. Theoretical and Methodological Bases of the Study of the Impact of Digital Economy on World Policy in 21 Century / O.-I. Horoshko, A. Horoshko, V. Horoshko // Technological Forecasting & Social Change, May 2021, 120640 (Scopus, Web of Science)
 2. Positive and negative aspect of off-label drugs use /Drogovoz Svitlana, Kalko Kateryna, Tsyvunin Vadim, Horoshko Viktoriia, Levkov Anatolij, Verholias Olexandr, Zhurenko Dmitriy// PharmacolodgyOnLine, Archives, 2021, Vol.2, P. 1179-1185
 3. Realization of the algoritm pharmakon (medicine -poison) in modern antibiotic treatment) / Drogovoz Svitlana, Kalko Кateryna, Zhurenko Dmitriy, Horoshko Victoria, Kabus Natalia, Bulgakova Inna, Kononenko Anna// PharmacolodgyOnLine, Archives, 2021, Vol.2, P. 1172-1178
 4. Potencial risks and pharmacological safety features of hypnotics. Music therapy as a non-drug way to improve sleep quality / Kalko Kateryna, Drogovoz Svitlana, Dubenko Andriy, Soloviova Evgeniya, Horoshko Viktoriia, Voskoboinikova Viktoriia, Zhurenko Dmitriy, Berezniakov Andriy// PharmacolodgyOnLine, Archives, 2021, Vol.2, P. 984-991
 5. Features of circadian rhythms, indicators of rat liver function under physiological conditions /Kalko Kateryna, Drogovoz Svitlana, Lukashuk Mykola, Horoshko Viktoriia, Levkov Anatolij, Gerush Oleg, Lenha Evelina // PharmacolodgyOnLine, Archives, 2021, Vol.2, P. 1289-1309
 6. Potential risks and pharmacological safety features of hypoglycemic drugs / Drogovoz Svitlana, Kalko Kateryna, Borysiuk Iryna, Barus Marianna, Horoshko Viktoria, Svyshch Olena, Liulchak Svitlana// PharmacolodgyOnLine, Archives, 2021, Vol.2, P. 1164-1171
 7. Potencial risks of antiallergic drugs / Drogovoz Svitlana, Kalko Kateryna, Horoshko Viktoriia, Khomenko Viktor, Zhurenko Dmitriy, Shevchenko Stanislav, Kononenko Anna// PharmacolodgyOnLine, Archives, 2021, Vol.2, P. 978-983
 8. Victoriia I. Horoshko Fundamentals of Improvement of the Physical Qualities of Schoolchildren Via Outdoor Games/ Lina M. Rybalko, Larysa M. Onishchuk, Victoriia I. Horoshko // Acta Balneologica, 2021, T. LXIII, N. 3 (164)/2021, Р.189-196 (Web of Science)
 9.  Horoshko Viktoriia EPONYMOUS TERMS IN THE MORPHOLOGY OF ANGIOARCHITECTONICS OF THE HUMAN HEAD/Volodymyr Hryn, Kseniia Yudina, Viktoriia Donchenko, Valeriy Zhamardiy, Viktoriia Horoshko// Wiadomości Lekarskie monthly journal Vol. LXXV, ISSUE 6, June 2022, P 1583-1592(Scopus)

Статті у фахових виданнях

 1. Horoshko V. Theoretical and Methodological Bases of the Study of the Impact of Digital Economy on World Policy in 21 Century / O.-I. Horoshko, A. Horoshko, V. Horoshko // Technological Forecasting & Social Change, May 2021, 120640 (Scopus, Web of Science)

Статті у фахових виданнях

 1. Горошко В.І. Діджиталізація ринку послуг реабілітації, ерготерапії та занять спортом / В.І. Горошко, О.В. Гордієнко // Клінічна та профілактична медицина. – 2021. – № 1 (15). – С. 73-82. – https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.09
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9185 (Фахове видання)
 2.  Horoshko V.I. The impact of hypodynamia on the functional state of health of young people during their studies in higher educational institutions / V.I. Horoshko // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук.пр. – К., 2021. – Вип. 5K (134). – С. 52-55. (Index Copernicus)
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9187
 3. Horoshko V.I. Degenerative-destructive changes in the musculoskeletal system among preschool children: early diagnosis of dysplastic scoliosis / Viktoriia Horoshko // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – Вінниця: ВДПУ, 2021. – Вип. 11 (30). – С. 361-370.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9487 (Фахове видання)
 4. V. Horoshko Functional diagnostics of the state of health using an express test for changing the critical flicker fusion frequency / V. Horoshko // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, Київ, 2021. – 14-20 (Фахове видання)
 5. Horoshko V.I. Analysis of the data obtained during the experiment, assessment of objective symptoms to identify chronic visual fatigue / V.I. Horoshko, A. I. Horoshko // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 13. – С. 24-30. – DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.3 (категорія В)
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10451
 6. Horoshko V.I. Myofascial neck pain syndrome in wrestling athletes: prevention and recovery/ V.I. Horoshko // Клінічна та профілактична медицина. – 2022. – № 3. – С. 73-82. (категорія В)
 7. Горошко В.І. Комплексне відновлення після ішемічного інсульту: мануальна терапія та дієтотерапія / Д. Говорун, В.І. Горошко // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 10-14 - DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.1(категорія В,  Index Copernicus)
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11162 
 8.  Горошко В.І. Реабілітаційні методики відновлення при артриті колінного суглоба / С.А. Горопашна, Г.М. Траверсе, В.І. Горошко // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 15-21. – DOI: 
  https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.2
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11163 (категорія В,  Index Copernicus)
 9.  Горошко В.І. Стан імунної системи людини при фізичних навантаженнях різного типу / Г.М. Траверсе, В.І. Горошко, О.В. Гордієнко // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 80-85. – DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.11
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11164 (категорія В,  Index Copernicus)
 10.  Горошко В.І. Фізична активність як профілактика втрати м’язової маси та старіння / Г.М. Траверсе, В.І. Горошко // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 86-91. –  DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.12 
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11165  (категорія В,  Index Copernicus)
 11. В.І. Горошко Сучасні напрямки фізіотерапевтичного лікування / С.М. Фасахова, В.І. Горошко // Клінічна та профілактична медицина. – 2022. – № 3. – С. 48-54. – DOI https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.07
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11166  (категорія В,  Index Copernicus)
 12. Горошко В.І. Ефективність застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні ідіопатичного сколіозу 1-2 ступеня /А Шепель, В.І. Горошко // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 13-С. 81-85.(категорія В, Index Copernicu)
 13. Горошко В.І. Роль фізичних вправ у реабілітації хворих на ревматоїдний артрит/П.Явтушенко, В.І. Горошко // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 13 - С. 86-91(категорія В, Index Copernicu).
 14. Горошко В.І. Реабілітаційні методики масажу і тейпування у футболі/ В.І. Горошко, Москалець В., Соловйов Є. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 13- С.35-41(категорія В, Index Copernicu).

Статті у закордонних виданнях

 1. Horoshko V.I. Rehabilitation massage during the recovery period after coronavirus infection / Viktoriia Horoshko // The process and dynamics of the scientific path: collection Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, February 26, 2021. – Athens, Hellenic Republic: European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – P. 101-103.

Видання монографії, або навчального посібника, або підручника у країнах Європейського Союзу

 1. Horoshko V.I. Global problems of the social sector caused by digitalization; trends and challenges / V.I. Horoshko, O.I. Horoshko // Role of science and education for sustainable development: monograph. – Katowice: University of Technology, 2021. – Vol. 44. – P. 759-765.
 2. Horoshko V. The impact of digitalization processes on the social sphere / Horoshko V., Horoshko O.-I. //Digital economy trends: global challenges, strategy and technologies: monograph. – Romania: ARTIFEX University of Bucharest, 2021. – P. 154-165
 3. Брала участь у виконанні ініціативної теми кафедри «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів в умовах класичного університету» та НДР «Теорія і технології здоров’язбереження» (№ 0117U003246), що виконується спільно з кафедрою фізичної культури та спорту (термін виконання 2017-2021 р., керівник: Рибалко Л.М.): Viktoriia Horoshko The impact of modern digital society on human health /Viktoriia Horoshko, Olena-Ivanna Horoshko, Andrii Horoshko //Технології здоров’язбереження: теорія і практика: колективна монографія /за заг. ред. професора Л.М. Рибалко. Тернопіль: Осадца В.М., 2022. 320 с

У 2022 р. брала участь у 2 колективних монографіях, у т.ч.  виданій в країнах ЄС:

 1. Horoshko V.I. Digital visual fatigue: methods for diagnosing monitoring, and effectively preventing development / Viktoriia Horoshko, Olena-Ivanna Horoshko, Andrii Horoshko // Science and education for sustainable development: monograph. – Katowice: University of Technology, 2022. – P. 23-27. – DOI:10.54264/M005 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10402
 2. Horoshko V.I.  Optimization of operative treatment of acute calculous cholecystitis in patients with COVID-19 respiratory infection by using modified laparolifting during laparoscopic cholecystectomy / Serhii Zaiets, Viktoriia Horoshko // Modern technologies for solving actual society's problems : monograph. – Katowice: University of Technology, 2022. – P. 375-385. – http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/cbc90411fde873876f9870363f0a3c80.pdf. – DOI: 10.54264/M016.http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11161

Тези

 1. Горошко В.І. Sofware-hardware system for measurement the excitation of a human. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації» (17-18 вересня 2020 р.) Тернопіль: ТНМУ, 2020. С.31-34.
 2. Горошко В.І. Assessment of the impact of Nordic walking on the health of elderly people. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 листопада 2020 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. С.11-13.
 3. Viltoriia Horoshko. Introduction of SMART-control of electrical equipment among modern young. ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука – результати та перспективи» (10 грудня 2020 року). Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. подано до друку
 4. Viktoriia Horoshko. Theoretical aspects of the impact of Nordic walking on the physical state of the body among the elderly in the process of rehabilitation. I Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання» до 90-річчя Національного університету імені Юрія Кондратюка» (02 грудня 2020 року). Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. С. 72-75.
 5. Горошко В. І. Оцінка впливу скандінавської ходьби на здоров’я людей похилого віку. Гуманітарний вісник Національного університету імені Юрія Кондратюка: зб. наук. праць [ред. кол.; гол. ред. Л.Рибалко]. Полтава: НУ ПП імені Юрія Кондратюка, 2020. Вип. 2(7)20. Стаття подано до друку
 6. Горошко В.І., Салашний В.М. Роль дихальної гімнастики у формуванні діафрагмального дихання вокалістів та дикторів. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи. Збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю до 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 19 листопада 2020 року. Полтава: НУПП ім. Юрія Кондратюка, С.128- 130.
 7. Горошко В.І., Артємєв М.А. Комплексний розвиток вестибулярної стійкості в акробатиці на початковому етапі тренувань. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи. Збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю до 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 19 листопада 2020 року. Полтава: НУПП ім. Юрія Кондратюка, С.125-128.
 8. Денисенко І.В., Горошко В.І. Теоретико-методологічні та організаційні основи роботи ерготерапевта при супроводі людей з вадами зорового апарату. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи. Збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю до 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 19 листопада 2020 року. Полтава: НУПП ім. Юрія Кондратюка, С.30-33.
 9. Щербина В.В., Горошко В.І. Плавання як один із видів реабілітаційної терапії при вроджених патологіях кульшового суглоба. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи. Збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю до 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 19 листопада 2020 року. Полтава: НУПП ім. Юрія Кондратюка, С.35-37.
 10. Фурсова М. О., Горошко В.І. Інноваційні технології в реабілітації дітей із гіперкінетичним розладом: Україна і світ. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи. Збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю до 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 19 листопада 2020 року. Полтава: НУПП ім. Юрія Кондратюка, С.79-81.
 11. Горошко В.І. Іноваційні технології та перспективи розвитку робототехніки в реабілітаційній медицині / В.І. Горошко, І.В. Денисенко // Інновації в науці: сучасний вимір : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих дослідників (22 квіт. 2021 р., м. Суми). – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 286-289.
 12. Horoshko V.I. The influence of proffesional kickboxing on the musculosketal system of highly qualified athletes = Вплив професійного кікбоксингу на опорно-руховий апарат висококваліфікованих спортсменів / V.I. Horoshko, Maiassi Marwane // Актуальні питання клініки, діагностики, лікування та реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнар. участю, м. Рівне, 13-14 трав. 2021 р. – Рівне: РМА, 2021. – С. 75-79.
 13. Горошко В.І. Реабілітація легеневих ушкоджень у пацієнтів після короновірусної інфекції COVID-19 / В.І. Горошко, О.В. Гордієнко // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукр. електрон. конф. «COLOR OF SCIENCE», 29 січ. 2021 р. – Вінниця: ВДПУ, 2021. – С. 280-285.
 14. Горошко В.І. Ефективність організації реабілітаційних заходів у дітей після кардіохірургічних операцій / В.І. Горошко // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 бер. 2021 р. – К.: Альянт, 2021. – С. 82-85.
 15. Horoshko V.I. The influence of stretching on the health of powerlifting athletes with myofascial syndrome / V.I. Horoshko, A. Bondarenko // Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: зб. наук. пр. за матеріалами ХІ Міжнар. наук.-метод. конф., 4- 5 квіт. 2021 р. – Х.: НАНГУ, 2021. – Вип. 11. – С. 146-147.
 16. Горошко В.І. Розвиток охорони здоров’я в контексті глобалізації / В.І. Горошко, Г.М. Траверсе // Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, м. Рівне, 17 бер. 2021 р. – Рівне: РМА, 2021. – С. 28-32.
 17. Horoshko V.I. Physical rehabilitation for osteochondrosis of the cervical spine in middle-aged women = Фізична реабілітація при остеохондрозі шийного відділу хребта у жінок середнього віку / V.I. Horoshko // Актуальні питання клініки, діагностики, лікування та реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнар. участю, м. Рівне, 13-14 трав. 2021 р. – Рівне: РМА, 2021. – С. 80-83.
 18. Horoshko V.I. Features of the use of adaptive physical recreation for children with intellectual impairments / Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 102-108.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10133

  У 2022 році опубліковано 10 тез.
 19. Horoshko V.I. Correction and development program for children with hearing impairments / Viktoriia Horoshko // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. (м. Чернівці, 10 лют. 2022 р.). – Чернівці : ЧНУ, 2022. – С. 48-51.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10403
 20. Horoshko V.I. Gender differences in extreme sports and the formation of the psychotype of an extreme athlete / V.I. Horoshko // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. – Х. : НФУ, 2022. – Вип. 3. – С. 164-167.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10458
 21. Горошко В.І. Технології віртуальної реальності у фізичній терапії дітей з обмеженими можливостями / В.І. Горошко // Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Кропивницький, 18 бер. 2022 р. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2022. – С. 117-119.
   http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10452 
 22.  Горошко В.І. Немедикаментозна терапія при посттравматичних стресових розладах./  В.І. Горошко // Тези доповідей 74-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022.
 23. Горошко В. І. Ефективність дихальних вправ системи бодіфлекс жінок другого зрілого віку/В.І. Горошко// Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 02 грудня 2022, Полтава - Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. - С.121-123
 24. Horoshko Viktoriia Кinesiology and rehabilitation in stimulating therapy of children with disabilities/ Jo Verschueren, Viktoriia Horoshko// Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 лист. 2022 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. ‒ С. 6-8
 25. Horoshko Viktoriia Іnfluence of the profile of the lateral organization of the brain on the performance of sports activity/ Bart Roelands, Viktoriia Horoshko// Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 лист. 2022 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. ‒ С. 96-98
 26. Horoshko Viktoriia Kinesio taping as a promising method of non-invasive treatment of scoliosis in young people/ Viktoriia Horoshko// ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання», 01 грудня 2022 р. [гол. ред. Л. М. Рибалко]. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. 163 с.
 27.  Horoshko V.I. Improvement of the methodology for conducting physical rehabilitation / V.I. Horoshko // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2022 р. – Житомир : ЖЕТУ, 2022. – С. 74-77.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11510 
 28. Horoshko V.I. Kinesio taping as a promising method of non-invasive treatment of scoliosis in young people / V.I.  Horoshko // Академічна й університетська наука : зб. наук. пр. Секції за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди», 02 груд. 2022 р.: Т. 2. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – С. 8-9. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11641 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ІЗ ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ:

 1. Lanfranchi A. Modern practices of remote rehabilitation of patients with coronary heart disease / Antoine Lanfranchi, Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 4-6. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11109
 2. Verschueren Jo. Kinesiology and rehabilitation in stimulating therapy of children with disabilities /Jo Verschueren, Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології:реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар.участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 6-8. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11110
 3. Roelands B. Influence of the profile of the lateral organization of the brain on the performance of sports activity / Bart Roelands, Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 96-98.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ:

Статті та тези із іноземними студентами студентами

 1. Antoine Lanfranchi Pоssibility of physical rehabilitation for musculoskeletal disorders with the help of sports / Lanfranchi Antoine, Horoshko Viktoriia // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 листопада 2020 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С.4-5
 2. Maiassi Marwane Modern information technologies: additional reabilyty in the rehabilitation of children aged from 6 to 14 years / Marwane Maiassi, Horoshko Viktoriia // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 листопада 2020 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С.7-9
 3. Noé Girardet Injuries and rehabilitation of highly qualified swimmers during water sports competitions/ Girardet Noé, Horoshko Viktoriia // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 листопада 2020 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 9-11.
 4. Marwane Maiassi Formation of orthopedagogy as a science and practice of education and upbringing of people with motor disabilities / Marwane Maiassi // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 бер. 2021 р. – К.: Альянт, 2021. – С. 11-13.
 5. Maiassi Marwane The influence of proffesional kickboxing on the musculosketal system of highly qualified athletes = Вплив професійного кікбоксингу на опорно-руховий апарат висококваліфікованих спортсменів / V.I. Horoshko, Maiassi Marwane // Актуальні питання клініки, діагностики, лікування та реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнар. участю, м. Рівне, 13-14 трав. 2021 р. – Рівне: РМА, 2021. – С. 75-79
 6. Maiassi Marwane, Горошко В.І. Modern information technologies: additional reality in the rehabilitation of children aged from 6 to 14 years. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи. Збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю до 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 19 листопада 2020 року. Полтава: НУПП ім. Юрія Кондратюка, С.7-9.
 7. Marwane M. Use of carboxytherapy as doping for athletes / Maiassi Marwane, Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 86-88.
 8. Girardet N. Features of learning to swimming children with disabilities / Noé Girardet, Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 88-90.
 9. Lagos S. Kinesiotherapy for athletes with various injuries / Sebastian Lagos, Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 90-91.
 10. Girardet Noé. Vegetarianism in terms of medicine and nutrition / Noé Girardet, Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 121-123.

http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11153

Наукові статті та тези зі студентами

 1. Ятушенко П.В. Травми серед спортсменів високої кваліфікації під час змагань з водних видів спорту / П.В. Явтушенко, В.І. Горошко // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукр. електрон. конф. «COLOR OF SCIENCE», 29 січ. 2021 р. – Вінниця, 2021. – С. 340-342.
 2. Антонець О.Ю. Використання smart-засобів у діагностиці та тренуванні вищої нервової діяльності (мислення) студентів закладів вищої освіти на території україни / О.Ю. Антонець;наук. кер. В.І. Горошко // Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – Т. 2. – С. 384-386.
 3. Бажан Є.С. Вплив масажу на організм спортсмена / Є.С. Бажан; наук. кер. В.І. Горошко // Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – Т. 2. – С. 402-403.
 4. Ковтун Н.О. Позитивний вплив точкового масажу параорбітальної зони на зір при міопії у молоді / Н.О. Ковтун; наук. кер. В.І. Горошко // Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – Т. 2. – С. 404-405.
 5. Бондаренко А.В. Вплив спортивного масажу на спортивні результати при заняттях пауерліфтингом / А.В. Бондаренко; наук. кер. В.І. Горошко // Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – Т. 2. – С. 406-407.
 6. Десятник І. Фізична реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда спричинений COVID-19 / І.Десятник // ІV Всеукраїнська інтернет-конференція COLOR OF SCIENCE «Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні», 29.01.2021. – Вінниця – С.295-299 (науковий керівник ст.викл. Горошко В.І.)
 7. Щербина В.В. Вібро-акустичний масаж тибетськими чашами, що співають як метод звукотерапії / Щербина В.В. // Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії : зб. наук. пр. за матеріалами ХІ Міжнар. наук.-метод. конф., 4- 5 квіт. 2021 р. – Х.: НАНГУ, 2021. – Вип. 11. – С.200-203(науковий керівник ст.викл. Горошко В.І.)
 8. Т.Л. Ялова Метод профілактики порушень в опорно-руховій системі дітей віком від 0 до 6 місяців за допомогою системи догляду/ Ялова Т.Л., Горошко В.І.  // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю,  23 листопада 2021 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. – С.87-89
 9. Горошко В.І. Фізична терапія при хронічному гастриті / В.І. Горошко, О.М. Купріян // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 27-28.
 10. Горошко В.І. Фізична терапія при бронхіальній астмі / В.І. Горошко, В.В. Михайленко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 29-30.
 11. І.В. Денисенко Особливості побудови програми фізичної терапії при радикулопатії попереково-крижового сплетіння/ Денисенко І.В., Горошко В.І.  // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 23 листопада 2021 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. – С.31-32
 12. С.Є. Щепін Фізична терапія при ампутації нижніх кінцівок внаслідок воєнних дій для адаптації кінцівки до протезу / Щепін С.Є., Горошко В.І.  // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 23 листопада 2021 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. – С.55-56
 13. Щербина В.В. Реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця / В.В.Щербина, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 57-58.
 14. Marwane M. Use of carboxytherapy as doping for athletes / Maiassi Marwane, Viktoriia Horoshko // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 86-88.
 15. Омельченко К.Е. Доцільність використання віртуальних та інформаційно-комунікативних технологій у фізіотерапії / К.Е. Омельченко, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 42-44.
 16. Богданов Д.В. Запобігання травматизму при заняттях CrossFit / Д.В. Богданов, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: зб. наук. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 23 листоп. 2021 р. – Полтава: Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 125-126.

У 2022  році  опубліковано 24 тез доповідей спільно зі студентами.

 1. Дудник Д.Р. Фізична терапія, ерготерапія при ушкодженнях міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / Д.Р. Дудник, В.І. Горошко //  Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. – Х. : НФУ, 2022. – Вип. 3. – С. 21-24.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10453 
 2.  Явтушенко П.В. Застосування здоров’язберігаючих технологій як засіб підготовки футболістів шкільного віку до гри / П.В. Явтушенко, В.І. Горошко //  Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. – Х. : НФУ, 2022. – Вип. 3. – С. 105-108.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10454  
 3. Говорун Д.В. Методи діагностики стану організму людини при захворюваннях шлунково-кишкового тракту: гастрити / Д.В. Говорун,  В.І. Горошко //  Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. – Х. : НФУ, 2022. – Вип. 3. – С. 120-122.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10456
 4. Богданов Д.В. Спорт як складова активізації здорового способу життя студентської молоді / Д.В. Богданов, В.І. Горошко //  Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. – Х. : НФУ, 2022. – Вип. 3. – С. 155-157.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10457
 5.  Артем’єв М. В. Нейрореабілітація за дапомогою сучасних реабілітаційних технологій / М.В. Артем’єв, В.І. Горошко // Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині : : зб. наук. пр. – Х. : НФУ, 2022. – Вип. 1. – С. 34-37.
 6. Касьян А. Я. Фізична терапія як метод лікування ревматоїдного артриту / А.Я. Касьян, В.І. Горошко // Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині : : зб. наук. пр. – Х. : НФУ, 2022. – Вип. 1. – С. 62-64.
 7.  Кононенко В. В. Фізична терапія при спланхноптозі / В.В. Кононенко, В.І. Горошко // Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині : : зб. наук. пр. – Х. : НФУ, 2022. – Вип. 1. – С. 80-82.
 8. Каблука Т.С. Відновлюючі технології при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта: механізм впливу реабілітаційного масажу / Т.С. Каблука, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 27-28.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11111
 9. Омельченко К.Е. Комбінований тейпінг вальгусної деформації в ліктьовому суглобі / К.Е. Омельченко, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 46-48.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11113
 10. Кулаков М.С. Реабілітаційні методики масажу при хронічному остеоартрозі колінного суглоба / М.С. Кулаков, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 38-39.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11112
 11. Тихоненко В.С. Фізична реабілітація після кардіологічних втручань / В.С. Тихоненко, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 58-60.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11115
 12.  Фасахова С.М. Вакуумний масаж: основні погляди та принципи / С.М. Фасахова, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 63-64.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11131
 13. Шепель А.І. Корекція сколіозу i-ii ступеня у підлітків за допомогою лікувальної гімнастики / А.І. Шепель, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 70-72.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11132
 14. Дудник Д.Р. Комплексна методика попереднього, тренувального масажу юних спортсменів-туристів, під час навантажень різної інтенсивності / Д.Р. Дудник, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. Матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 107-108.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11152
 15. Горопашна С.А. Особливості переживання стресу під час пандемії «Сovid-19» у студентів в процесі дистанційного навчання / С.А. Горопашна, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 129-131
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11154
 16. Дмитренко А.С. Особливості та принципи використання вправ для розвитку рівноваги / А.С. Дмитренко, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 132-133.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11155
 17. Захарченко Є.В. Вегетаріанство з точки зору медицини і дієтології / Є.В. Захарченко, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 136-137.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11156
 18. Соловйов Є.С. Міофасціальний больовий синдром: діагностика і лікування / Є.С. Соловйов, В.І. Горошко // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 24 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. ‒ С. 146-148.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11157
 19. Левков А.А. Аdaptation of foreigners in another country / А.А. Левков, В.І. Горошко // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2022 р. – Житомир : ЖЕТУ, 2022. – С. 79-80.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11507

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Розроблено конспекти лекцій(2), презентації до он-лайн лекцій, метод. рекомендації до практ. занять(3), самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи патології», «Діагностика та моніторинг стану здоров’я», «Масаж», «Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату», курс лекцій по предмету «Діагностика та моніторинг стану здоров’я»

1. Курс лекцій із навчальної дисципліни «Масаж» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 227 «Фізична терапія, ерготерапія».–Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. – 57 с.

2. Курс лекцій із навчальної дисципліни «Діагностика і моніторинг стану здоров’я» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. – 220 с.

3. Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Масаж» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 227 «Фізична терапія, ерготерапія».–Полтава : Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. – 78 с.

4. Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Діагностика і моніторинг стану здоров’я» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. – 93 с.

5. Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Основи патології» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. – 86 с.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ:

227 «Діагностика і моніторинг стану здоров’я»

227 «Основи патології»

227 «Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату»

227 «Пропедевтика внутрішніх хвороб»

017, 227 «Масаж загальний і спортивний»

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ:

ПП «Промагроком», ПП «Фібраліт», ПП «Укртехнопром», 2015-2020.