Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури

КОРОБКО Богдан Олегович

Народився 7 січня 1975 року в м. Полтава.

ПОСАДА:

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доктор технічних наук, професор

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (0532) 60-87-46

 (0532) 56-29-37

 korobko@nupp.edu.ua

ОСВІТА:

1982-1992 Школа № 25 м. Полтава;
1992-1997 Полтавській державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кваліфікація інженер-механік за спеціальністю ««Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання»;
1997-2000 Аспірантура Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка на кафедрі будівельних машин та обладнання за спеціальністю «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», кандидат технічних наук (2002);
2009 Вчене звання доцента кафедри будівельних машин та обладнання;
2013-2016 Здобувач кафедри будівельних машин та обладнання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2016 Захистив дисертацію «Основи створення енергоефективних технологічних комплектів обладнання для штукатурних робіт» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету будівництва та архітектури.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2000-2003 Асистент кафедри будівельних машин і обладнання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2003-2005 Доцент кафедри будівельних машин і обладнання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2005-2006 Декан санітарно-технічного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2006-2010 Проректор з навчальної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2010-2017 Перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2017 - по цей час Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ВІДЗНАКИ:

– почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2003);

– почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2004);

– подяка Прем’єр-міністра України (2005);

– почесна грамота Полтавської обласної ради (2005);

– лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених (2007);

– нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2010);

– почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2016);

– нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2018);

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Коробко Б. О. є представником наукової школи «Механізації ручної праці у будівництві», заснованої Заслуженим працівником освіти України, лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки, академіком Академії будівництва України, доктором технічних наук, професором Онищенком Олександром Григоровичем.

Коробко Б.О. є автором та співавтором близько 100 публікацій наукового, науково-методичного і науково-технічного характеру.

Серед них підручник із грифом МОН України «Будівельна техніка», під редакцією Онищенко В. О.: Онищенко О. Г., Коробко Б. О., Вірченко В. В.

Навчальний посібник із грифом МОН України «Структура, кінематика та динаміка механізмів», під редакцією Онищенко О. Г.: Коробко Б. О., Ващенко К. М.

Три монографії, у тому числі дві у співавторстві. 20 патентів та свідоцтв на винаходи, 50 наукових статей, з поміж яких 6 у наукових виданнях, що індексуються у науково метричних базах Scopus і Web of Science.

Брав участь у складі виконавців держбюджетних науково-дослідницьких робіт Міністерства освіти і науки України: «Розроблення та дослідження гідроприводної штукатурної станції нового покоління з поворотним корпусом і дистанційно регульованим диференціальним гідроприводним розчинонасосом» (2002–2004, номер державної реєстрації 0102 U 001308), «Розроблення та впровадження у будівельне виробництво малоопераційної комплексно-механізованої технології виконання опоряджувальних робіт» (2004–2006, номер державної реєстрації 0104 U 000318), «Створення пересувного малогабаритного штукатурного агрегата нового покоління з розробленням комплексно-механізованої технології оштукатурювання» (2007–2009, номер державної реєстрації 0107 U 000938), «Створення та впровадження у будівельне виробництво мобільного гідроприводного штукатурного агрегата» (2009–2011 рр., номер державної реєстрації 0109 U 001522). Був керівником комплексної науково-дослідницької роботи «Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної механізації робіт в умовах будівельного майданчика» (2015–2016, номери державної реєстрації 0115 U 002421, 0115 U 001078).

Під його керівництвом захищено одну дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У складі авторського колективу молодих вчених університету був удостоєний щорічної премії Президента України для молодих вчених.