Іноземному студенту кафедри українознавства, культури та документознавства

Кафедра українознавства, культури та документознавства активно працює з іноземними студентами не лише під час навчального процесу, забезпечуючи опанування українською (російською) мовою як іноземною, а й у позааудиторний час. Так, викладачами кафедри зорганізовано надання консультацій для підвищення якості знань із української (російської) мови як іноземної, ведеться активна робота над розробленням методичних посібників іноземною мовою.

Щорічно проводиться олімпіада з української (російської) мови як іноземної.

Активно здійснюється й виховна робота, зокрема стали традиційними щорічні Дні рідної мови, де студенти-іноземці знайомлять із культурою, історією, звичаями й традиціями своєї Батьківщини українською мовою.